Revija Nasvet strokovnjaka

Temeljna plošča: Cena, kateri temelji so najboljši (vrste / prednosti) in preverjeni zidarji

temeljna-plosca-cene-temelji

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1

Dober projekt, tako življenjski kot gradbeni, se začne graditi na zdravih temeljih. Trdni in dobro nosilni temelji so osnova za gradnjo kateregakoli objekta in vplivajo na njegovo nadaljnjo usodo. Za pravilen izračun izdelave temeljev je potrebno upoštevati karakteristike tal, globino podzemnih virov ter težo in velikost stavbe, ki jo morajo temelji nositi.

Ob površno in pomanjkljivo izvedenih temeljih namreč lahko sčasoma pride do posedanja objekta in posledično do deformacije sten in strehe ali celo zrušitve stavbe. Glede na specifike terena lahko uporabite plitvo ali globoko temeljenje. Med plitve načine temeljenja sodijo izgradnja temeljne plošče, temeljni nosilci, pasovno in točkovno temeljenje. Pri nestabilnih podlagah je rešitev globoko temeljenje s pilotnimi temelji različnih oblik in materialov.

Možnosti izvedbe je veliko, prav tako ponudnikov storitev. A katera je najboljša in najbolj optimalna za vaš projekt? Da bi prihranili vaš čas in denar smo na omisli.si/zidarja za vas zbrali informacije o načinih izvedbe temeljenja in seznam ponudnikov storitev. Prepričani smo, da vam bodo v pomoč pri iskanju in izbiri ustrezno usposobljenega mojstra na širokem trgu ponudbe.

TEMELJNA PLOŠČA – CENE

povprečne cene za temeljno ploščo z izkopom in hidroizolacijo za 100 m2 hišo 

≈ 70-120 EUR/m2

Kontaktirajte ponudnike za temelje

Vrsta temeljevCena temeljev
Točkovni temelji300-350 evrov/m3
Temeljni nosilec – predizdelan170 evrov/m3
Temeljna plošča za vrtno uto75 evrov/m2 dalje
Temeljna plošča za montažno hišo 100 m27.500-10.000 evrov
Temeljna plošča za garažo 24 m21.800-2.500 evrov
Temeljna plošča z izkopom in hidroizolacijo8.000-12.000 evrov
Temeljna plošča80-120 evrov/m2
Temelji za nadstrešek300 evrov/m3 dalje
Temelji za hišo (zidano)od 70 evrov/m2 dalje
Temelj za toplotno črpalko - predizdelan50-120 evrov
Temelj za škarpo300 evrov/m3
Temelj za samonosna dvoriščna vrataod 300 evrov dalje
Pilotiranjeod 4.500 evrov dalje
Pasovni temelji7.000-10.500 evrov
 

Kontaktirajte preverjene zidarje za temelje (ponudbe / cene)

Temeljna plošča: Cene različnih temeljev in koliko stanejo temelji z izkopom?

Temeljna plošča z izkopom in hidroizolacijo (skupna cena temeljev za 100 m2 hišo)

Debelina temeljne plošče se določi glede na obtežbe in obremenitve, ki jim bo temeljna plošča podvržena. Za izvedbo temeljne plošče je najprej potrebno opraviti izkop gradbene jame. Globina jame je odvisna od strukture terena in nosilnosti tal. Pri stabilnih tleh zadošča globina do točke zmrzovanja tal.

Na dno gradbene jame se položi gradbeni tekstil, na katerega se nasuje tampon iz peska ali gramoza debeline 40-50 cm oziroma po potrebi. V pripravljen tampon se položijo instalacijske cevi za vodovod, kanalizacijo in elektriko. Na primerno pripravljeno in utrjeno podlago se ulije podložni beton v debelini 8-12 cm.

Preverite tudi: ZIDARSTVO: CENE ZIDARSKIH DEL, BETONIRANJA, ZIDANJA, GRADBENIH DEL TER PREVERJENI ZIDARJI

Glede na način izdelave same temeljne plošče je izolacija lahko izvedena pod ploščo ali nad njo. Na podložni beton lahko namestite najprej hidroizolacijo ali toplotno izolacijo, ki sta lahko izvedeni v enem ali dveh slojih. Pri namestitvi obeh izolacij je treba paziti, da toplotni in hidroizolacijski ovoj stavbe ni nikjer prekinjen. Zato je potrebna še posebna pozornost pri prebojih cevi in stikih horizontalne in vertikalne izolacije.

Naslednji korak priprav za temeljno ploščo je namestitev opaža in polaganje armature po specifikaciji, ki jo je določil statik v gradbenih načrtih. Armatura bo ojačala nosilnost ulitega betona. Zadnji korak izdelave temeljne plošče je ulivanje betona ustrezne strukture in trdnosti.

Ceno temeljne plošče je zelo težko točno definirati, saj je odvisna od globine izkopa, debeline nasutja, načina izvedbe in debeline temeljne plošče, količine in vrste uporabljenih materialov. Predvidoma pa je povprečna skupna cena temeljev za 100 m2 hišo med 8.000 in 12.000 evri.

temelji - temeljna plošča
Pred samim izkopom gradbene jame in postavitvijo temeljne plošče je potrebno dobro analizirati tla ter pretehtati možnosti, da se lahko lotimo pravilne izvedbe del. Kateri mojstri so te dni najbolj zasedeni  in koliko je treba čakati nanje, preverite tukaj.

Točkovni temelji (prednosti / slabosti / cene)

Točkovni temelji se praviloma uporabljajo za prenos tokovnih obtežbe v temeljna tla inn so običajno podlaga za izgradnjo stebrov. Primerni so za posebne, enostavne objekte lahke izvedbe, ki ne izvajajo velikega pritiska na nosilna tla. To so na primer manjše ute, dimniki, stopnice, nadstreški, kozolci, nezidane garaže, katerih težo nosilnost stebrov lahko vzdrži.

Prednosti točkovnih temeljev so relativno nizki materialni stroški, možnost izvedbe na strma pobočja na dovolj nosilnih tleh. Točkovni temelji hkrati varujejo konstrukcijo nad njimi pred vplivi iz zemlje.

Slabost točkovnih temeljev je, da niso primerni za težke stavbe z veliko obremenitvijo na nosilna tla. Točkovni temelji prav tako niso primerni za slabo nosilna tla, kjer lahko pride do neenakomernega pogrezanja objekta. Cena za točkovni temelj je od 300-350 evrov po kubičnem metru.

Kontaktirajte ponudnike za temelje

Pasovni temelji (prednosti / slabosti / cene)

Med prednosti pasovnih temeljev bi lahko šteli njihovo dobro prilagodljivost terenu, ki ima lego v več ravneh. Na neravnem dobro nosilnem terenu v več nivojih je pasovno temeljenje lažje izvedljivo kot izdelava temeljne plošče.

Pasovni temelji imajo kar nekaj slabosti. Zaradi načina gradnje pasovnih temeljev je neprekinjena izvedba izolacije med navpičnimi zidovi in temeljno ploščo praktično nemogoča. Posledično se je težko izogniti toplotnim mostovom pod temelji, ki lahko povzročijo velike toplotne izgube in težave z vlago v hiši.

Zaradi relativno majhne površine pasovnega temelja je pritisk teže objekta na enoto površine lahko prevelik za nosilnost zemljine. Pasovni temelji se lahko pričnejo vdirati v nestabilno podlago, kar posledično rezultira v neenakomernem posedanju hiše ali celo lomu konstrukcije. Zato pasovni temelji niso primerni za slabo nosilne zemljine.

Za pasovne temelje je potreben globlji izkop kot pri izdelavi temeljne plošče. Talna plošča v tem primeru zahteva dvojno opaževanje talne, večinoma je potrebne več armature. Zaradi navedenega se cena izvedbe pasovnih temeljev zelo približa ceni temeljne plošče. Cena za pasovne temelje z izkopom in talno ploščo za površine 100 m2 se giblje med 7.000 do 10.500 evri.

Temeljna plošča (prednosti / slabosti / cene)

Prednosti izgradnje temeljne plošče je veliko. Ena večjih, poleg enostavne in hitrejše gradnje, so manjše toplotne izgube pod stavbo. Toplotna zaščita stavbe v zemlji namreč poveča temperaturno stabilnost in izolativnost zgradbe. Za temeljno ploščo ni potreben globok izkop gradbene jame, manj je opaževanja, armatura je enostavnejša. Obremenitev teže stavbe se razporedi na večji površini, zato je temeljna plošča dobra rešitev za slabo nosilna tla.

Ena od slabosti izvedbe temeljne plošče je nekoliko višja cena v primerjavi s klasičnim pasovnim temeljenjem. Pomanjkljivost temeljne plošče je tudi, da kasnejše prestavitve instalacij niso možne. Zato je treba že v fazi načrtovanja natančno predvideti, kje bodo instalacije in njihove povezave. Prav tako kasneje ni mogoče dograditi kleti. Na nekaterih območjih se lahko pojavi tudi problematika možnih zdrsov stavbe in posledično preobremenitev izolacijskega sloja.

Cena temeljne plošče je odvisna od velikosti in debeline temeljne plošče, od zahtevnosti priprave terena za izvedbo temeljne plošče in od porabljene količine in kvalitete materialov. Po zelo ohlapni oceni boste za temeljno ploščo odšteli med 80 do 120 evrov po kvadratnem metru.

Kontaktirajte ponudnike za temelje

Temeljni nosilec (prednosti / slabosti / cene)

Med prednosti temeljnega nosilca uvrščamo zmožnost prenosa obtežbe objekta z dveh ali več stebrov na nosilna tla. Temeljni nosilec je primerna rešitev temeljenja, kadar je zaradi šibke nosilnosti tal potrebna večja površina temelja pod posameznim stebrom in bi točkovnimi ali pasovnimi temelji predstavljali nevarnost neenakomernega posedanja objekta.

Pogoj za to vrsto temeljenja je, da so stebri med seboj dovolj blizu, da se njihov temelj prekriva. Z izvedbo temeljnega nosilca boste premostili težavo temeljenja v primeru, ko je pozicija stebra preblizu nepremičnine, da bi bilo temelj stebra možno širiti v smeri nepremičnine. V tem primeru se za dva ali več stebrov izdela en sam temeljni nosilec, ki je lahko pravokotne ali trapezne oblike.

Pravokotni temeljni nosilec se uporablja v primeru, ko dva stebra nosita enako obremenitev konstrukcije. Če mora en steber nositi večjo obremenitev od drugega, je bolj primeren temeljni nosilec trapezne oblike. Cilj je, da se doseže enakomerna porazdelitev obremenitve na podlago. Temeljni nosilec vam lahko izdela mojster ali pa kupite že izdelanega. Za slednjega je cena od 170 evrov/m3 dalje.

Preverite tudi: GRADNJA HIŠE: KOLIKO STANE HIŠA (CENA GRADNJE HIŠE)?

Pilotiranje (pilotski / pilotni temelji) – cene

Cene za pilotiranje se razlikujejo od izvajalca do izvajalca. Predvsem pa na ceno vpliva premer, dolžina in število potrebnih pilotov, način izvedbe ter material, iz katerega so izdelani pilotni temelji. Odločite se lahko za lesene, armirano-betonske, železne ali duktilne pilote. Glede na način izvedbe so pilotski temelji lahko uvrtani, zabiti ali vtisnjeni, injicirani, stoječi ali viseči.

Betonski temelji za nihanja vlage v zemljini niso občutljivi kot so na primer leseni. Vendar je njihova cena lahko višja tudi do 100 %, prav tako sama izvedba zabijanja. Potrebovali jih boste sicer manj kot lesenih, vendar mora biti temeljna plošča nad njimi zato debelejša in bolj armirana. To pomeni večjo porabo armature in betona, kar poveča strošek izgradnje.

Ob pravilni izvedbi in enakomerni vlagi v zemljini imajo leseni piloti lahko zelo dolgo življenjsko dobo, tudi več kot 100 let. Zato je odločitev za lesene pilotne temelje z ekonomskega vidika bolj smiselna.

Kakšna bi bila cena pilotiranja za pilotske temelje za hišo s temeljno ploščo površine 150 m2? Predpostavimo, da ste se odločili za lesene pilotne temelje premera 20 cm, dolžine 8 metrov. Potrebovali boste približno 450 pilotskih temeljev, za kar boste odšteli od 3.000 do 3.500 evrov. Ura zabijanja lesenih pilotov stane približno 50 evrov na uro, kar znese med 1.500 do 2.000 evri. Za pilotiranje enodružinske hiše boste tako odšteli med 4.500 in 5.500 evri.

Kontaktirajte ponudnike za temelje

Temelj za škarpo (cena)?

Podporni zid ali škarpa je idealna rešitev v primeru gradnje na nagnjenem terenu in želite učinkovito preprečiti zdrs in posedanje zemljine. Ne glede na to ali boste izbrali betonsko ali kamnito škarpo, je pomembno le, da je škarpa pravilno zgrajena, da se z leti ne bo podrla.

V katerih primerih za škarpo potrebujete gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje za podporni zid oziroma škarpo potrebujete v primeru, da je le-ta višji od enega metra. Kamnita škarpa je estetsko bolj dovršena oziroma se na pogled bolj zlije z okolico, s finančnega vidika pa je dražja od betonske.

Za lepši izgled betonske škarpe si lahko pomagate z oblogo iz dekorativnih kamnov in drugimi elementi. Betonska škarpa v primerjavi s kamnito škarpo cenovno dostopnejša in precej hitreje izvedena. Izdelava škarpe je zahtevno delo, zato vam priporočamo, da ga prepustite strokovnjaku.

red and gray house during day
Škarpe oziroma podporni zidovi so odlična rešitev, če je vaša hiša postavljena na bregu, kjer obstaja večje tveganje za zdrs zemlje. Poznamo več vrst škarpe, ki lahko prav estetske dopolni celotni videz našega doma.

Na kaj morate biti pozorni pri gradnji škarpe?

Ko se odločate za izvedbo temelja za škarpo morate paziti, da podpornemu zidu zagotovite stabilnost. Pri izkopu jame morate paziti, da je nasutje dobro utrjeno in na globini, ki je varna pred zmrzaljo. Debelina nasutja je med 10 in 20 cm ali tudi več v primeru večje in težje škarpe. Nato se v leseni opaž vlije betonska mešanica primerne kvalitete in dodatno armirana za boljšo stabilnost same škarpe.

Cena temelja za škarpo je odvisna od same zahtevnosti terena, velikosti, globine in načina izvedbe. Temelj za škarpo vas bo stal okoli 300 evrov/m3.

Temelj za toplotno črpalko (cena)?

Pri izdelavi temelja za toplotno črpalko je potrebno skopati dovolj veliko in globoko jamo, da boste lahko izvedli dobro drenažo in izdelali temelj primerne velikosti. Podstavek za toplotno črpalko je oblikovan kot korito, na katerem potem na nosilcih stoji toplotna črpalka.

V korito se steka voda, zato je drenaža pod njim zelo pomembna. V nasprotnem primeru se nivo vode lahko precej dvigne in pozimi tudi zamrzne. Podstavek za toplotno črpalko zaradi zmrzali lahko poči in se zruši, kar lahko povzroči poškodbe toplotne črpalke. Zmrzovanju v koritu se lahko izognete tudi tako, da si omislite grelni kabel.

Temelj za toplotno črpalko lahko izdelate sami ali pa ga kupite pri proizvajalcu.

V kolikor si želite cenovno ugodnejše opcije, se lahko odločite za nakup betonskih blokov, na primer cestne robnike in podstavek toplotne črpalke naredite sami. Če ste bolj spretni, lahko dvostranski opaž za temelj za toplotno črpalko po načrtu proizvajalca izdelate sami in vanj vlijete beton.

Na tržišču se dobijo tudi vnaprej izdelani podstavki za toplotno črpalko različnih dimenzij. Za prefabriciran temelj za toplotno črpalko boste odšteli od 50-120 evrov.

Temelji za nadstrešek (cena)?

Poznamo več vrst nadstreškov, vse od jeklenih, kovinskih in lesenih nadstreškov za avtomobile, terase ali vhod. Pred postavitvijo najprej dobro pripraviti teren. V večini primerov nadstreški spadajo med enostavne objekt, zato ne boste potrebovali gradbenega dovoljenja. Tega boste potrebovali v primeru, da želite izdelati nadstrešek površine nad 20 kvadratnih metrov ali je višji od štirih metrov in presega razpon štirih metrov.

Na nadstrešek je dobro misliti že ob gradnji in ob izdelavi fasade vgraditi primerne jeklene konzole za nadstrešek, ki ga lahko dogradite kasneje. Vsak kasnejši poseg v fasado povzroči toplotne mostove zaradi prekinitve toplotnega ovoja stavbe in posledično poveča stroške ogrevanja. Za vpete in konzolne nadstreške so najbolj primerni armirano-betonski temeljni nosilci.

Odločite pa se lahko tudi za samostoječe nadstreške, ki se opirajo na tri ali štiri temelje. Tu večina izbere točkovne betonske temelje, ki so prilagojeni glede na velikost samega nadstreška. Slednji so namreč najbolj enostavni za izdelavo. Nosilne stebre nadstreška se pritrdi na temeljne nosilce. Namesto točkovnih temeljev lahko izdelate tudi armirano-betonsko talno ploščo ali temeljno ploščo.

Namig, ki ga je smotrno upoštevati pri izdelavi nadstreška za avtomobil je, da je na vseh straneh najmanj za 30 centimetrov prostora. Tako bo vaš avtomobil zaščiten pred različnimi vremenskimi vplivi, kot sta toča, dež in sonce. Cena temeljev za nadstrešek je okoli 300 evrov/m3.

Kontaktirajte ponudnike za temelje

Temeljna plošča za garažo (cena)?

Pri temeljni plošči za garažo je potrebno pred začetkom gradnje preveriti karakteristike tal in temu prilagoditi vrsto temeljev. Na trdnih, stabilnih tleh si lahko privoščite točkovne ali pasovne temelje, med katere lahko ulijete talno ploščo ali pa tla garaže izdelate iz drugih materialov.

Na slabše nosilnih tleh je priporočljiva izdelava temeljne plošče za garažo. Teren pod temeljno ploščo je vsekakor treba prej utrditi. To pomeni, da je potrebno del nestabilne zemljine odstraniti in izvesti nasutje iz peska ali gramoza primerne debeline. Globina nasutja oziroma temeljev mora segati do točke zmrzovanja terena.

Debelino temeljne plošče in količino uporabljene armature je potrebno prilagoditi obremenitvam, ki jih bo temeljna plošča za garažo morala nositi. V to morate všteti težo konstrukcije garaže, debelino zidov, vključno s težo strehe in obtežbo strehe ob snežnih padavinah.

Obremenitev na temeljno ploščo je precej večja, če bo nad njo zidana garaža, kot v primeru skeletnih garaž iz lahkih materialov. Če bo garaža ogrevana in povezana s hišo, vam svetujemo, da pri temeljni plošči poleg hidroizolacije položite tudi toplotno izolacijo. V nasprotnem primeru zadostuje dobra hidroizolacija. Za temeljno ploščo za garažo velikosti 24 m2 boste odšteli od 1.800 do 2.500 evrov.

Preverite tudi: PRIZIDEK K HIŠI: CENA, IDEJE, GRADBENO DOVOLJENJE IN PREVERJENI IZVAJALCI

Temelji za hišo (zidano) (cena)?

Pri gradnji svoje sanjske hiške je seveda potrebno začeti na dnu. Torej pri izkopu in temeljih za hišo. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju se gradnja vaše hiše lahko začne. V prvo gradbeno fazo spada priprava terena, zavarovanje gradbišča ter izkop gradbene jame.

Pred izkopom gradbene jame je treba preveriti, ali na parceli potekajo napeljave in kakšen je teren. Nepredvideni vodi lahko povzročijo nevšečnosti in neželene posledice, če bi ji pri izkopu pretrgali. Opravi se zakoličba, ki določa robove objekta ali temeljne plošče.

V gradbeno jamo je potrebno nasuti gramoz in teren zravnati ter ga utrditi, da preprečimo zdrs temeljne podlage.

Temelji za hišo ali temeljna plošča se gradi ob primernih temperaturah. To pomeni, da največja vročina ni primerna, ker se lahko beton prehitro začne sušiti in posledično razpoka. Prav tako vam ne priporočamo gradnje pozimi, zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer in možnosti zmrzovanja.

Ali je bolje izbrati pasovne temelje, talno ali temeljno ploščo?

Ali je boljša izbira pasovni temelj, talna ali temeljna plošča, je odvisno od sestave tal na kateri gradite. V primeru, da imajo temeljna tla slabo nosilnost, se je bolj smiselno odločiti za temeljno ploščo. Če gradite na dobro nosilnih tleh, pa se lahko odločite za pasovne temelje in talno ploščo.

V obeh primerih pa je pri določanju globine temeljev za hišo in njihovi izvedbi potrebno upoštevati globino zmrzovanja terena. Morda bo potrebno stabilizirati podlago temeljnih tal. To lahko storite z dovolj globokim izkopom, nasutjem peska ali gramoza in z mehansko komprimacijo. Manj stabilna tla, kot so na primer na barju, pa zahtevajo globoko temeljenje s piloti in injiciranjem tal.

Cena temeljev za hišo je odvisna od načina izvedbe. Razlikuje se glede na to ali boste izdelali temeljno ploščo ali zgolj talno ploščo na pasovnih temeljih. Na ceno vpliva tudi količina in kvaliteta betona in porabljenega izolacijskega materiala. Temelji za hišo vas stanejo od 70 evrov/m2 dalje.

Kontaktirajte ponudnike za temelje

Temelj za samonosna dvoriščna vrata (cena)?

Ob izbiri dvoriščnih vrat se marsikdo odloči za estetska samonosna dvoriščna vrata, saj so prvi stik z obiskovalcem vašega doma. Še posebej so primerna za terene, kjer odpiranje krilnih vrat ni mogoče. Pomembno je, da se skladajo z zunanjo okolico vaše hiše in predvsem, da so funkcionalne in vam omogočajo hiter vstop na vaš dovoz.

Razlika med klasičnimi drsnimi vrati in samonosnimi dvoriščnimi vrati je, da slednje ne potrebujejo vodila v tleh, po katerem bi drsele. Namesto v talno vodilo, so vrata vpeta na vozičke oziroma tako imenovane kotalke. Kolesca so pritrjena na nosilec, ta pa je zabetoniran v tla.

Vrata se odpirajo na tlemi in pri odpiranju ne naletijo na odpor, ki ga lahko povzroči obilica snega ali umazanija, ki jo veter ali naliv lahko zanese v talno vodilo klasičnih drsnih vrat. Zaradi gladkega odpiranja je življenjska doba motorja samonosnih dvoriščnih vrat občutno daljša. Avtomatika odpiranja je lahko povezana na mobilni telefon oziroma na drugo pametno napravo, lahko pa jih odpirate tudi ročno.

Kakšen naj bo temelj za samonosna dvoriščna vrata?

Ker nosilni steber nosi samonosilna dvoriščna vrata samo na enem delu vrat, je izpostavljen visokim obremenitvam, pri katerih je potrebno upoštevati tudi težo vrat. Ta je odvisna od materiala, iz katerega so izdelani profili in polnila samonosilnih dvoriščnih vrat. Vgraditi je možno lesna polnila, pleksi, polnila iz plastičnih materialov, 3D panelne mreže, pločevino s perforacijo, prečke iz kovanega železa ali polnila iz kombinacij različnih materialov.

Zaradi vsega naštetega mora biti temelj za samonosilna vrata zanesljiv in močan. Širina armirano-betonskega temeljnega bloka naj bo vsaj petdeset centimetrov, globina najmanj šestdeset centimetrov oziroma do točke zmrzovanja, dolžina pa naj doseže najmanj eno tretjino do eno polovico prevozne širine vrat.

Podlago za temelj je potrebno nasuti z gramozom in peskom ter dobro utrditi. Izdela se opaž, vanj namesti dovolj močno armaturo in zalije s kvalitetnim betonom. Temelj za končni steber samonosnih dvoriščnih vrat je ustrezno manjši, saj ne opravlja nosilne funkcije. Temelj za samonosna dvoriščna vrata vas bo stal od 300 evrov dalje.

landscape photo of 2-storey house
Temeljna plošča za montažno hišo lahko tanjša od temeljne plošče za zidano hišo, kar vam omogoča številne prednosti. Preverite več v članku, zakaj je temu tako.

Temeljna plošča za montažno hišo (cena)?

Tako kot vaši odnosi, mora tudi vaša hiša stati na trdnih temeljih. Dobro zgrajena temeljna plošča za montažno hišo zagotavlja, da bo vaš dom še dolga leta ostal trden, stabilen in potresno varen. Gradnja temeljne plošče spada v sklop prve gradbene faze. Priprava stabilnega terena je ključna za brezhibno izvedbo temeljne plošče za montažno hišo.

Najprej je potrebno izkopati dovolj globoko gradbeno jamo, nato pridejo na vrsto priprave za temeljenje in zakoličba objekta. Po potrebi se odstrani del slabo nosilne zemljine, nato pa nasuje debel tampon iz peska in gramoza, ki se ga dobro utrdi po plasteh. V sklopu tega je potrebno pripraviti vse inštalacije tako za kanalizacijo, kot tudi za elektriko in vodovod ter plinovod.

Hkrati z izgradnjo temeljne plošče za montažno hišo vam priporočamo tudi izvedbo drenaže po celotnem obodu objekta. Debela drenažna plast bo poskrbela za nemoteno odvodnjavanje tudi v primeru obilnih padavin in vaša hiša bo tako še bolj varna pred zamakanjem v objekt. Zgradite lahko tudi zbiralnik za deževnico in prefiltrirano izkoristite za zalivanja vrta, pranje avtomobilov ali za pralni stroj in splakovanje sanitarij.

Ste vedeli, da je temeljna plošča za montažno hišo lahko tanjša od temeljne plošče za zidano hišo?

Od načina izvedbe in izbranega materiala je odvisno, kakšen bo naslednji korak pri gradnji temeljne plošče. Na tampon oziroma blazino položite gradbeno folijo in nasujete plast penjenega stekla. Sledi podložni beton, hidroizolacija, opaženje, armiranje in vlivanje betona za temeljno ploščo.

Če ste se raje odločili za ekstrudirani polistiren, ga na gramozno blazino in podložni beton lahko položite v eni ali dveh plasteh, med katerima je hidroizolacija. Pod armaturo je potrebno položiti ločilni sloj iz plastične folije, da zaščitite izolacijo. Zadnji korak je vlivanje betona. Pri obeh izvedbah je potrebno paziti, da termo in hidro izolacijski ovoj na stikih ni nikjer prekinjen, da se izognete nastanku toplotnih mostov.

Temeljna plošča za montažno hišo je lahko nekoliko tanjša od temeljne plošče za zidano hišo. Razlog je preprost. Montažna hiša, ki ima skeletno konstrukcijo, ki je dosti lažja od zidane hiše, zato je tudi obtežba objekta na temeljno ploščo precej manjša.

Cena za temeljno ploščo za montažno hišo se giblje med 7.500 in 10.000 evri. Za izvedbo temeljne plošče za montažno hišo, svetovanje glede izgradnje, izbire materialov in izolacije vam priporočamo nabor strokovnjakov s tega področja, ki smo jih za vas zbrali na enem mestu. Kliknite tu.

Kontaktirajte ponudnike za temelje

Temeljna plošča za vrtno uto (cena)?

Si želite vrtno uto, pa ne veste, kako bi jo izdelali? Bolj spretni se lotijo izvedbe sami, drugi kupijo že izdelano vrtno uto v trgovskih centrih, tretji prepustijo izdelavo mojstrom. Ne glede na to, za kaj se boste odločili, mora vrtna uta imeti enako dobro temeljno podlago, kot vsi ostali objekti. Le tako jo boste lahko uporabljali dolga leta.

Vrtna uta ima običajno lahko skeletno konstrukcijo, le redke so zidane. Zaradi lahke konstrukcije so obremenitve na temelje manjše, zato si lahko privoščite nekoliko tanjšo temeljno ploščo, kot bi bila potrebna za gradnjo hiše. Da temeljna plošča za vrtno uto ne bo izpostavljena nevarnosti loma zaradi zmrzovanja, je pri globini izkopa priporočljivo upoštevati globino zmrzovanja terena.

Izkop za temeljno ploščo za vrtno uto naj bo zato ustrezno globok. Jamo nato napolnite z debelo plastjo gramoza in peska in jo dobro utrdite. Prekrijte s plastično folijo, na njo pa vlijte plast betona. Čez njo položite armaturno mrežo in vlijte še drugo plast kvalitetnega betona. Med obe plasti betona lahko položite še dodatno hidro in toplotno izolacijo.

Tako pripravljena temeljna plošča je odlična podlaga za vašo vrtno uto, v kateri boste lahko shranjevali vaše orodje za urejanje vrta, kosilnico, vrtne stole, kolesa ali športne pripomočke. Nekoliko večja temeljna plošča za vrtno uto z nadstreškom pa je lahko idealen prostor za prijetna druženja z družino in prijatelji. Za temeljno ploščo za vrtno uto boste plačali od 75 evrov/m2 dalje.

Preverite tudi: CENIK GRADBENIH DEL: KOLIKO STANEJO GRADBENE STORITVE (+IZVAJALCI ZA GRADBENA DELA)

Kateri ponudnik za temelje / temeljne plošče (+ izkop) je najboljši (seznam preverjenih gradbenih podjetij za izvedbo temeljev)?

Mojstrov in izvajalcev za pripravljalna zemeljska dela, izvedbo izkopov, izdelavo, temeljev ali temeljne plošče za vašo predvideno gradnjo je veliko. Med njimi:

Mehle, celovite gradnje d.o.o.; KUHTA d.o.o. Vodice; Urteh, gradbeništvo d.o.o.; Gradbeno podjetje piramida splošna gradbena dejavnost, d.o.o.;  Penjeno Steklo – PenjenoSteklo.si; Grating m team, družba za gradbeništvo in inženiring, d.o.o.; Marcen gradbeništvo podjetje za gradnjo in vzdrževanje d.o.o.; GRAD-BEN, gradbeništvo d.o.o.; Gradbeništvo Majhen Rajko s.p.; Samo – gradbeništvo, gradbene storitve d.o.o.; Fran-Grad izkopi, prevozi in gradbene storitve Franjo Sičaja s.p.;

in drugi, kot so:

SGP Graditelj slošno gradbeno podjetje d.d.; Gradbeništvo DRS d.o.o.; GP-Grad d.o.o.; Fragment d.o.o.; Obnova-Gradnje, Gradbeno Podjetje, D.O.O.; izkop.si | VODE Gradbena Mehanizacija In Prevozi D.O.O.; Gradbeništvo – izkopi – prevozi Andrej Kadunc s.p.; Hafner Boštjančič d.o.o.; Splošno gradbeništvo z gradbeno mehanizacijo Bobnar Marjan s.p.; Gravel, gradbeno podjetje d.o.o.; SGS gradbena skupina, podjetje za nizke in visoke gradnje d.o.o.; GBM Gradbeno podjetje d.o.o.; Temeljna plošča – TemeljnaPlosca.si, Radgrad d.o.o.; Penjeno steklo Glapor; Zavo izkopi, Gregor Zavašnik s.p.; Zdovc-Bračko in drugi d.o.o.; MI gradnje, Gradbeno inženirske storitve d.o.o.; Redžo.B d.o.o. gradbeno podjetje; GPS GRAD d.o.o.; GP Dolacom d.o.o.; Gordeja, podjetje za splošna gradbena dela d.o.o.; Krtek izkopi, Lovro Markič s.p., Gorenjc, splošno gradbeno podjetje d.o.o….


PONUDNIKI se brezplačno vpišite tukaj

posredujemo vam stranke ?
brezplačen vpis ?


…Izkopi Strojan, zemeljska pripravljalna dela, Janez Strojan s.p.; KB GRADNJE, gradbeništvo d.o.o.; Mengrad d.o.o.; Gradbeno podjetje piramida splošna gradbena dejavnost, d.o.o. Storitve z gradbeno mehanizacijo, Scooba Matej Skubic s.p.; Gradvin d.o.o.; Nadgradnja Zavišek gradbeno podjetje in trgovina d.o.o.; Izkopi Černivec; Edona, gradbeništvo d.o.o.; Isem gradbeno podjetje d.o.o.; Saning international d.o.o.; SGP Beni, podjetje za gradbena dela d.o.o.; GRADIM Gradbeništvo Merzdovnik d.o.o.; Gradbena dela in izkopi, Bojan Nadlišek s.p.; Žurbi team družba za gradbene storitve, d.o.o., Kamnik; Topos Hotavlje, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.; GP keras gradbeništvo d.o.o.; Ligrad gradbeništvo in investicije d.o.o.; Obnova-Gradnje, Gradbeno podjetje d.o.o.; Grapri gradbena operativa d.o.o.; Gradton, storitve d.o.o. Gradbena Dela; Gradnje Grča storitve d.o.o.; Novo GP Gradbeno Podjetje d.o.o.; GPV d.o.o.; Gradnje Žveplan d.o.o.; Gradnja Hn Gradbeno Podjetje d.o.o.

Iskanje ustrezno usposobljenega in primernega mojstra za izvedbo temeljev vam lahko vzame veliko vašega dragocenega časa. Da bi prihranili vaš čas in denar je najbolje, da se obrnete na omisli.si/zidarja, kjer ponudnike preverimo in rangiramo glede na zadovoljstvo uporabnikov njihovih storitev.


Najboljši ponudniki za temelje v ??

TOP 10 najbolj iskanih ponudnikov za temelje

Če menite, da vam ljubi ponudnik manjka na seznamu, mu/jim posredujte to povezavo, da bi ga lahko predlagali strankam, ki iščejo njegove storitve.


Temeljna plošča: Pogosta vprašanja in odgovori glede temeljev in izkopa

Spodaj odgovarjamo na vaša najpogostejša vprašanja, ki so se pojavljala v zadnjih mesecih. Če se vam pojavi še kakšno dodatno vprašanje, smo vam seveda na voljo.

Kakšen je postopek izvedbe temeljne plošče?

Temeljna plošča vedno pogosteje nadomešča točkovno in pasovno temeljenje. Izvaja se tudi na manj nosilnih zemljinah. Pred začetkom izvedbe temeljne plošče je pridobitev projekta za izvedbo del (PZI) neizogibna. Obvezen sestavni del PZI je arhitekturni načrt, ki definira dimenzije, debeline in tipe vseh slojev temeljne plošče. Potreben je tudi armaturni načrt, načrt instalacij pod temeljno ploščo in načrt prebojev s točno pozicijo in izhodi iz plošče.

Podlaga za projektiranje temeljne plošče je geomehansko poročilo o nosilnosti terena in drugih značilnostih zemljine pod temeljno ploščo in okoli nje. Pred izkopom je potrebno opremiti gradbišče z gradbiščno tablo, ograjo in potrebno dokumentacijo ter najeti geodeta za zakoličenje objekta. Dno gradbene jame je treba izravnati in eventuelno utrditi s peščenim tamponom, če zemljina to zahteva. Sledi horizontalni razvod kanalizacije in drugih instalacij pod ploščo, ki jih je priporočljivo obbetonirati, da so zaščitene pred silo teže objekta.

Posebna pozornost je potrebna pri dimenzioniranju, poziciji in namestitvi vertikalnih instalacij na mestih, kjer prebijejo temeljno ploščo, saj kasnejše premembe niso možne.

Naslednja faza je izvedba drenaže, ki omogoča odvajanje odvečne meteorne vode stran od objekta skozi drenažno cev v prodec, zbirne jaške, v ponikovalnico ali javno kanalizacijo.

Nato se izvede pod-izolacija temeljne plošče oziroma tako imenovana temeljna blazina, da zaščitite stavbo pred potresi, vdorom vode ali plinov. Kot toplotno izolativni material se v zadnjih letih pogosto uporablja penjeno steklo, lahko pa uporabite tudi ekstrudirani polistiren (XPS). Nanj se položi folijo, po obodu izvede opaž in vanj vlije podložni beton.

Na podložni beton pride plast hidroizolacije, ki onemogoča prodiranje vlage in vode v temeljno ploščo in naprej v hišo. Hidroizolacijski ovoj ne sme biti nikjer prekinjen. Zato je potrebna posebna pozornost na spojih med horizontalno in vertikalno izolacijo in pri prebojih instalacijskih cevi skozi vse plasti temeljne plošče.

Sledi izvedba temeljne armirano-betonske (AB) plošče. V postavljeni obodni opaž se položi armaturo in na njo pritrdi ozemljilo, običajno iz jeklenih trakov. Nato se vlije beton in izravna površino. Obodna toplotna izolacija temeljne plošče se lahko izvede ob postavitvi opaža, ali pa se jo prilepi naknadno.

Koliko stane temeljna plošča (cena)?

Na ceno temeljne plošče vpliva več dejavnikov. Pri manj nosilnih zemljinah je priprava terena za izgradnjo temeljne plošče bolj zahtevna in posledično dražja. Koliko stane temeljna plošča zavisi od globine vgradnje, velikosti in debeline temeljne plošče, kakovosti betona in dimenzij armature, kvalitete in debeline izolativnega materiala, ter obsega del za pripravo podlage za temeljno ploščo glede na lastnosti zemljine.

Cena temeljne plošče bi morala zajemati zemeljska dela, vključno z izkopom in odvozom materiala, nasipom peščenega tampona in toplotne pod-izolacije, polaganje kanalizacijskih cevi in drugih instalacijskih napeljav ( običajno se izvede po sistemu cev v cevi) ter izvedbo podložnega betona. V ceni je tudi varjenje hidroizolacije, zatesnitev spojev vertikalne in horizontalne hidroizolacije ter zatesnitev prebojev na mestih, kjer instalacijske napeljave izhajajo skozi plasti temeljne plošče. Cena se lahko razlikuje tudi glede na vrsto in debelino izolacije in načina izvedbe, ki je lahko pod temeljno ploščo ali nad njo. V ceno temeljne plošče spada tudi izdelava obodnega opaža, dobava in vezava armature, namestitev ozemljila in vlivanje betona za temeljno ploščo.

Temeljna plošča običajno predstavlja 10 % stroška celotne investicije, oziroma okvirno znaša približno 100 evrov/m2 tlorisne površine. Strošek temeljne plošče za hišo s površino 150 m2 tako znaša približno 15.000 evrov. Cene pa variirajo tudi od izvajalca do izvajalca. Zato vam priporočamo, da pred pričetkom izdelave temeljne plošče pridobite ponudbe več izvajalcev in temeljito analizirate, kaj dejansko dobite za ceno, navedeno v ponudbi.

Preverite tudi: MONTAŽNE HIŠE: CENA, PREDNOSTI IN SLABOSTI MONTAŽNIH HIŠ

Kakšni temelji vse obstajajo in kateri so najboljši (prednosti)?

Priporočamo vam, da se pred izkopom dobro pozanimate o značilnostih oziroma sestavi tal zemljine in okoliškega terena. Od tega je namreč odvisen način temeljenja, ki ga v osnovi ločimo na plitko temeljenje in globoko temeljenje. Pri gradnji družinske hiše oziroma stanovanjskih objektov večinoma zadošča plitko temeljenje, pod pogojem, da so pod površjem tal plasti zemljine, ki so dovolj nosilne.

Izvedba plitkega temeljenja je vsekakor enostavnejša, hitrejša in cenejša, zahteva manj izkopa in opaža. Kakšno vrsto plitkega temeljenja boste izbrali, je odvisno od tega, kakšni bodo nosilni elementi objekta, preko katerih se teža stavbe prenaša na temelj. Za objekt na stebrih so tako primerni točkovni temelji, temeljni nosilci ali temeljna plošča. Če se obtežitev hiše na temelje prenaša preko zidov, je ustreznejši način temeljenja pasovno temeljenje ali izgradnja temeljne plošče, ki je pri sodobnih načinih gradnje povsem izpodrinila pasovno temeljenje.

Za dobro nosilna tla je primerno točkovno ali pasovno temeljenje, za slabše nosilna tla pa je bolj ustrezna izdelava temeljne plošče ali izgradnja temeljnih nosilcev.

Na zemljinah, kjer se pričakuje neenakomerno posedanje objekta, je najprimernejša izbira temeljenja temeljna plošča ali globoko temeljenje. Globoko temeljenje je primerno za slabo nosilne terene, kjer je pričakovati večja neenakomerna posedanja in erozijo tal ob temeljih ali pod njimi. Običajno se opravi na globini najmanj 5 metrov, razmerje med širino in globino temelja pa je najmanj 1:4. Globoko temeljenje se lahko izvede na različne načine, predvsem pa z namenom, da se teža objekta prenese na globje ležeče nosilne plasti.

Za prenos obtežbe temeljev v globje sloje terena lahko uporabite pilote ali kole, ki jih v zemljino zabijete (jekleni, armirano-betonski, leseni), uvrtate ali vtisnete (armirano-betonski) ali injicirate (cementni in apneni). Lahko so okrogli ali kvadratni, votli ali polni.

Za kole velikih premerov se uporablja enaka tehnologija izkopa vodnjakov. Stene vertikalne vrtine se sproti oblagajo z betonsko oblogo, da se prepreči zrušitev s strani. Na želeni globini se zabetonira dno vodnjaka (ali cel vodnjak) in ojača stene, da so dovolj nosilne za težko konstrukcijo nad njimi.

Velike objekte (mostove, viadukte, visoke stavbe) temeljijo pod nivojem podtalnice v odprti gradbeni jami, ki sega do nosilnih tal. Na dnu morja, jezer ali rek temeljijo s pogreznjenimi vodnjaki. V pripravljeno podlago potopijo izdelan temelj velikih dimenzij in ga obtežijo s skalami in nasutjem.

Zakaj je pomembna hidroizolacija temeljne plošče?

Dobra hidroizolacija temeljne plošče je zelo pomembna, da preprečite vdor talne vode v objekt. Ne pozabite, da je del pod stavbo in zasuti del hiše po končani gradnji nedostopen. Zato bodite pozorni, da hidroizolacijski ovoj ne bo nikjer prekinjen, ker bi to pomenilo prosto pot prodoru vlage pod konstrukcijo objekta in nad njo. Posledice nepravilne izvedbe hidroizolacije vas bodo tako spremljale vsa nadaljnja leta, kar se bo močno poznalo na kvaliteti bivanja v objektu.

Ne glede na višino podtalnice morajo biti vsi temelji dobro zaščiteni s hidroizolacijo. Temelji so lahko pod kritično točko maksimalne višine podtalnice, temeljna plošča pa mora biti izvedena nad to točko. Hidroizolacija poteka pod celotno temeljno ploščo, nad temelji in nad podložnim betonom. Najbolj smiselno jo je izvesti med dvema slojema toplotne izolacije, saj se s tem zmanjša direktna obremenitev teže stavbe na hidroizolacijo.

Hidroizolacija pod temeljno ploščo je precej boljša rešitev od hidroizolacije nad njo, ker se nahaja na zunanji strani temeljne plošče in je tako zaščitena pred vodo in vlago.

Hidroizolacija nad temeljno ploščo se običajno izvaja pri zastarelem pasovnem temeljenju. Stene objekta je potrebno z jeklenimi elementi povezati s temelji, to pa lahko pomeni preboj hidroizolacije na temeljni plošči. Voda in vlaga lahko tako prosto prehajata v hišo in povzročata škodo na zidovih in opremi.

Najpogostejša napaka pri izvedbi hidroizolacije je nepravilno izveden spoj horizontalne in vertikalne hidroizolacije. Dogaja se, da sta obe izolaciji na pravokotnem spoju slabo spojeni, ali pa sploh nista. Podobna težava se pojavlja pri konstrukcijskih in instalacijskih prebojih temeljne plošče pri uporabi toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena, če izhodi iz plošče niso dovolj kompaktno zatesnjeni. Pri uporabi penjenega stekla se temu izognemo, saj cevi preprosto zasujemo in speljemo skozi podložni beton.

Hidroizolacijo je potrebno primerno zaščititi pred poškodbami, ki lahko nastanejo ob zasipanju terena oziroma pri kasnejših premikih zemljine okoli objekta. Temelje je potrebno zaščititi tudi z izgradnjo drenažne plasti, ki omogoča prost pretok talne vode pod tlemi in okrog objekta.

Kakšna mora biti minimalna debelina temeljne plošče?

Površina temeljne plošče je enaka površini hiše nad njo, pri vkopaniih delih pa je njena površina celo večja. To zmanjša pritisk stavbe na temeljno ploščo oziroma je bolj enakomerno razporejen. Debelina temeljne plošče lahko znaša od 30-35 centimetrov in celo več. Izračuna se glede na velikost objekta in skupno obremenitev celotne stavbe na ploščo.

Gradbena jama mora biti skopana tako globoko, da doseže nosilno plast zemjine. Osnova vsake temeljne plošče je nasutje iz peska ali gramoza v debelini od 20 do 30 centimetrov na dno jame ali pa na gradbeni filc izvedete nasutje iz penjenega stekla.

Nasutje je potrebno dobro utrditi, nanj pa pride 10 cm podložnega betona, od tu dalje pa so možne različne izvedbe. Prva izvedba sta dve plasti hidroizolacijskih trakov iz bitumna, ki se zavarijo na podložni beton.

Izvajalci sodobnih gradenj to možnost odsvetujejo, ker lahko v primeru potresa hidroizolacija popoka skupaj s podložnim betonom.

Druga izvedba je polaganje toplotne izolacije, na primer ekstrudirani polistiren, na podložni beton v debelini vsaj 20 cm (pri pasivnih gradnjah 24 cm). Priporoča se dve plasti toplotne izolacije po 12 cm, med kateri se namesti hidroizolacija v eni ali dveh plasteh. Potekati mora brez prekinitev tudi vertikalno čez rob betonske plošče. Zgornja plast toplotne izolacije in betonska plošča nad njo bo tako povsem varna pred vdorom vlage, talne vode in pred mehanskimi poškodbami.

Sledi armatura, vezava armature in vlivanje betonske plošče v debelini od 12-15 centimetrov. Če se odločite za enoslojno toplotno izolacijo, pa hidroizolacijo namestite na podložni beton ali na zaključno betonsko ploščo, čez pa še tanjšo plast toplotne izolacije. Pri globini temeljne plošče nad 60 cm je površina toplotne izolacije enaka površini betonske plošče. Pri nepodkletenih gradnjah, kjer spodnji rob temeljne plošče sega le do globine 60 centimetrov, je potrebno toplotno izolacijo položiti od 60 do 100 centimetrov preko roba temeljne plošče, kar bo preprečilo zmrzovanje.

Nasutje iz gramoza ni potrebno pri uporabi penjenega stekla. Na gradbeni filc se opravi nasutje penjenega stekla (z opažem ali brez) v debelini od 20-50 centimetrov, ki hkrati deluje kot tampon in toplotni izolator. Instalacije se položi in obsuje s penjenim steklom, sledi podložni beton, hidroizolacija, armatura in vlivanje betonske plošče.

Koliko stanejo pasovni temelji (cena)?

Kot že ime samo pove, so pasovni temelji izdelani v obliki pasov na mestih, kjer se nad zemljo nadaljujejo nosilni zidovi objekta. Vkopani so najmanj na globini točke zmrzovanja, njihova širina je običajno 40 cm, višina pa 80 cm. Pri dimenzioniranju pasovnega temelja je med drugim potrebno upoštevati nosilnost tal ter obtežbo na temelj, ki se prenaša navpično in prečno.

Pasovni temelji se uporabljajo za prenos obtežbe objekta preko nosilnih zidov v temeljna tla  Čeprav se teža stene prenaša na dno temelja enako kot pri točkovnih temeljih, je pasovne temelje potrebno armirati v vzdolžni smeri. Brez armature namreč ne bi mogli kljubovati razpokam, ki bi nastale zaradi morebitnega neenakomernega posedanja temeljnih tal pod njimi.

Pasovni temelji skupaj z izkopom in izdelavo talne plošče cenovno ne predstavljajo tako velike razlike v primerjavi z temeljno ploščo kot morda mislite. Izvedba pasovnih temeljev je od temeljne plošče cenejša nekje med 10 do 15 %. Pasovni temelji za enostanovanjsko hišo tlorisne površine 100 m2 tako stanejo med 7.000 do 10.500 evri.

Kaj je to plavajoča temeljna plošča (plavajoči temelji)?

Ko omenjamo plavajočo temeljno ploščo seveda nimamo v mislih, da plošča plava na vodi, ampak le-ta leži na tako imenovani temeljni blazini. Pri sodobnih načinih gradnje plavajoči temelji počasi izpodrivajo klasične pasovne temelje. Plavajoča temeljna plošča je še posebej primeren način temeljenja na nestabilnem, slabo nosilnem terenu.

Podtalnica in močvirnat teren sta lahko agresivna destruktivna medija, ki sčasoma delno ali popolnoma uničita klasične betonske nosilne strukture. Na mehkih podlagah, ki so izpostavljena sezonskim vplivom, je smiselna izgradnja plitve podlage za temeljno ploščo, ki mora vzdržati gibanje tal in naravno obremenitev nosilnih konstrukcij. Plavajoča temeljna plošča se izvede na globini točke zmrzovanja tal.

Na dno izkopane gradbene jame se izvede tampon iz peska ali gramoza v debelini od 30-50 centimetrov, ki mora biti po plasteh dobro utrjen. Z nasutjem oziroma tako imenovano blazino se doseže potrebno trdnost tal za izvedbo plavajoče temeljne plošče. Vanj se namestijo vse potrebne horizontalne in vertikalne instalacije za razvod elektrike, vodovoda in kanalizacije.

Sledi plast gradbenega tekstila in toplotne izolacije iz penjenega stekla, na njo pa podložni beton in bitumenske hidroizolacija. Namesto penjenega stekla lahko izberete ekstrudirani polistiren (XPS), ki ga položite v eni ali dveh plasteh, med katerima je nameščena hidroizolacija. Nanjo se namesti armatura in vlije beton. Plavajoča temeljna plošča je tako pripravljena za izvedbo tlakov in talnih oblog.

Takšna gradnja temeljev za zgradbo ni najcenejša možnost, je pa pogosto najbolj logična. Obremenitev posameznih delov stavbe se enakomerno prenese na podlago tal. Plavajoča temeljna plošča deluje kot en sam element, ki ob kvalitetni gradnji ni podvržen deformacijam zaradi premikov zemljine ali vplivov visoke podtalnice.

Preverite tudi: GRADNJA HIŠE NA KLJUČ: CENA, PREDNOSTI, SLABOSTI IN PREVERJENI IZVAJALCI

Kaj je to podložni beton?

Podložni beton je ločilni sloj med zemljino in temelji, ki se uporablja za lažjo in pravilnejšo izvedbo temeljev ali temeljne plošče. Podložni beton se izvede na utrjeno nasutje iz peska ali gramoza, v katerega so predhodno nameščene vse instalacije (vodovod, kanalizacija, elektrika). S tem boste še dodatno izravnali podlago za temeljno ploščo in si olajšali nadaljnje delo, kot je na primer namestitev opaža.

Hkrati pa je podložni beton lahko tudi podlaga za hidroizolacijo in toplotno izolacijo. Glede na geomehanske lastnosti terena se nasutje izvede v debelini 30 cm ali več, podložni beton pa v debelini od 8 do 12 cm. Površina podložnega betona je nekoliko večja od površine temeljne plošče na njem. Za podložni beton se običajno uporabi manj cementa kot pri pripravi betonske mešanice za temeljno ploščo. Pripravi se mešanica cementa in peska v razmerju 1:5.

Pri polaganju armature v temeljno ploščo se lahko zgodi, da se armatura preveč uleže na dno. To pomeni, da bi spodnja stran armature lahko bila izpostavljena koroziji, če bi prišla v stik z vplivi iz zemlje. Podložni beton prepreči te vplive na armaturo. Tvori zadosten in kvaliteten zaščitni sloj betona, ki dodatno zaščiti armaturo.

Koliko stane temelj za škarpo (cena)?

Škarpa preprečuje plazenje zemljine nad njo. Izdelava škarpe je zelo zahteven poseg, saj mora škarpa nositi velike obremenitve. Mojster mora zato pri izdelavi škarpe posebno pozornost nameniti temeljem, natančno izdelati povezave zidu, vgraditi kvalitetno betonsko mešanico, pravilno dimenzionirati armaturne elemente ter izvesti drenažo oziroma odvodnjavanje.

Temelj za škarpo stane približno 300 evrov na kubični meter. V to ceno je vštet izkop, opaž, armatura in vgrajen beton. Za samo izgradnjo škarpe pa boste odšteli približno 50 evrov po dolžini za vsak meter izkopa in 80 evrov za vsak meter škarpe v višino v višino. Ne pozabite, da za škarpo, višjo od enega metra, potrebujete gradbeno dovoljenje.

Koliko stanejo točkovni temelji (cena)?

Cena za točkovni temelj je odvisna od velikosti temelja. Dimenzijo in obliko točkovnega temelja pa narekuje namembnost objekta, ki ga nameravate graditi na točkovnih temeljih in obtežba celotnega objekta na nosilna tla. Točkovni temelji so primerni za manjše, enostavne objekte na terenih, kjer ni pričakovati neenakomernega posedanja.

Točkovni temelji običajno nosijo stebre, ki jih v točkovni temelj vpnete z armaturnimi elementi. Izdelajo se pod točko zmrzovanja na dobro utrjeni podlagi. Lahko so v obliki trapeza, črke L ali T. Vnaprej izdelane armirane točkovne temelje pa se namesti na debel podložni beton. Točkovni temelji stanejo od 300-350 evrov po kubičnem metru.

Koliko stane armaturna mreža za ploščo (cena)?

Armaturna mreža za ploščo se v gradbeništvu najpogosteje uporablja kot vezni element, ki okrepi nosilnost betonske plošče. Izdelana je iz hladno vlečenega železa gladke strukture ali iz valjanega jekla rebraste strukture. Slednja nudi boljši oprijem betona, kar izboljša njegovo trdnost.

Armaturne palice se križajo pod pravim kotom in so med seboj zavarjene v mrežo kvadratov ali pravokotnikov različnih velikosti. Glede na namen in vrsto uporabe so armaturne mreže lahko različnih debelin. Pri vgradnji armaturnih mrež bodite pozorni na to, da na njih ni prisotne korozije, ki lahko zmanjša trpežnost in trajnost mreže.

Cena armaturne mreže zavisi od tipa, oblike in debeline mreže, ter vrste železa. Giblje se od 30-125 evrov za mrežo velikosti 6000*2150 mm. Armaturna mreža za betonsko ploščo dimenzije 15×10 metrov stane med 1.000 in 2.500 evri.

Kakšna je cena betonske plošče?

Ljudje še vedno pogosto ne ločijo razlike med armirano-betonsko talno ploščo in armirano-betonsko temeljno ploščo. Največja razlika je v sami izvedbi, njuni debelini, poziciji in posledično porazdelitvi obtežbe objekta na temelje. Naloga betonske plošče je prenos obtežbe na pasovne temelje, medtem ko temeljna plošča nadomešča pasovne temelje. Debelina betonske plošče je običajno od 12 do 15 centimetrov, medtem ko je debelina temeljne plošče še enkrat večja.

Cena izdelave betonske plošče je odvisna od marke uporabljenega betona, od debeline in dimenzij betonske plošče in od vrste in debeline armature, ki jo uporabite za izdelavo betonske plošče. Za izdelavo enostavne armirano-betonske plošče dimenzije 150 m2 in debeline 20 cm boste odšteli približno 7.000-9.000 evrov.

Preverite tudi: ELEKTROINŠTALACIJE: KAJ VSE DELA ELEKTRIČAR IN KOLIKO STANE (CENE)?

Koliko stane temelj za toplotno črpalko (cena)?

Za namestitev zunanje enote toplotne črpalke lahko kupite že izdelan temelj za toplotno črpalko. Izdelan je iz armiranega ali nearmiranega betona. Glede na vrsto betona, dimenzije (110/120*50/60 cm) in globino temelja (25-60 cm) pa se cena temelja za toplotno črpalko giblje od 50 do 120 evrov.

Temelj za toplotno črpalko lahko izdelate tudi sami. Izkopljite jamo globine 30-50 cm, nasujte pesek ali gramoz. Namestite opaž za temeljni okvir in vanj vlijte beton. Potrebovali ga boste približno 0,25 m3. Lahko kupite gotovi beton ali pa ga pripravite sami Stranice lahko ojačate z armaturo, v sredinski del pa nasujete drenažni material.

Temelj za toplotno črpalko lahko pripravite tudi iz dveh močnejših cestnih robnikov dolžine en meter. Na peščeno podlago v izkopani jami položite robnike. Lahko jih še dodatno utrdite z betonom in zasujete jamo.

Koliko stanejo temelji za nadstrešek (cena)?

Nadstreški že dolgo niso več zasilne strehe domače izdelave iz vseh vrst materialov, ampak sodobno oblikovana funkcionalna nadkritja, ki estetsko dopolnjujejo zunanji izgled hiše in njene okolice. Služijo za različne namene, od česar je odvisna tudi vrsta temeljev. Odločite se lahko za armirano-betonsko talno ploščo, na katero je vpeta nosilna konstrukcija nadstreška. Nadstrešek je lahko povsem odprt ali pa zaprt z ene, dveh ali treh strani.

Če se odločite, da temeljne plošče ne boste imeli, lahko nosilce nadstreška, ki nosijo streho, vgradite v svež beton hkrati z vlivanjem temelja ali pa jih pritrdite na že gotov temelj. Glede na vrsto izvedbe samega nadstreška lahko izberete temeljne nosilce ali točkovne temelje ob pogoju, da je zemljina dobro nosilna. Temeljni  nosilci so še posebej primerni za nadstreške s konzolno zasnovo. Temelji za nadstrešek stanejo od 300 evrov/m3 dalje.

Koliko stane temeljna plošča za garažo (cena)?

Za zidano garažo nad temeljno ploščo je seveda potrebna debelejša in bolj armirana temeljna plošča kot za montažno ali skeletno garažo iz lesa, pločevine ali drugega lahkega materiala. Pri dimenzioniranju temeljne plošče za garažo morate upoštevati težo celotne konstrukcije nad njo, vključno s streho in težo snega na kritini, ki nikakor ni zanemarljiva.

Če bodo v garaži parkirana težja vozila, je temeljno ploščo vsekakor smiselno dvojno armirati. S tem boste dosegli odlično nosilnost in stabilno podlago. Koliko stane temeljna plošča za garažo je odvisno od njene tlorisne površine in debeline, od tega ali bo poleg hidroizolacije tudi toplotno izolirana in od obremenitve, ki jo bo plošča morala nositi. Temeljna plošča za garažo velikosti 24 m2 in debeline 20 cm se giblje od 1.800 do 2.500 evrov.

Kakšna je cena izkopa in temeljne plošče (cenik)?

Cena izkopa je odvisna od velikosti in globine gradbene jame, količine materiala, ki ga je potrebno odpeljati in od značilnosti oziroma zahtevnosti terena ter vrste zemljine. Globina gradbene jame je odvisna od stopnje zamrzovanja tal in od nosilnosti zemljine. Na slabše nosilnih terenih je potrebno izkopati globljo gradbeno jamo, na kamnitem terenu je morda potrebno miniranje skal. Vse to vpliva na ceno izkopa, ki se giblje med 5-15 evrov/m3, oziroma je cena strojne ure izkopa približno 30 evrov.

Cena temeljne plošče je odvisna predvsem od njene velikosti in debeline, ter uporabljenih materialov. Prav tako se razlikuje glede na debelino in kvaliteto uporabljene toplotne izolacije, načina izvedbe hidroizolacije in armature ter konsistence betona. Cena temeljne plošče vključno z izkopom se v povprečju giblje okoli 100 evrov/m2, variira pa tudi med različnimi izvajalci. Glede na zahtevnost izvedbe predstavlja približno 10 % celotne investicije. Strošek temeljne plošče za 100m2 veliko stanovanjsko hišo je med 10.000-12.000 evri.

Pasovni temelji ali temeljna plošča? Kaj izbrati?

Pasovni temelji so izvedeni v obliki betonskih pasov, ki so ojačani z železno armaturo. Ti manjši betonski zidovi so vkopani v zemljino na mestih, kjer se nad nivojem terena nadaljujejo nosilni zidovi stavbe. Površina pasovnih temeljev je majhna glede na tlorisno površino stavbe. Posledično je teža hiše razporejena na dokaj majhni površini. Možnost posedanja in poškodb temeljev je zato precej večja, sploh na nestabilnih tleh in terenu, kjer je podtalnica višja.

Pasovni temelji, ki so bili osnova za večino družinskih hiš, zgrajenih v preteklosti, niso več zadovoljiva rešitev za novogradnje. Pasovni temelji namreč ne omogočajo neprekinjene toplotne izolacije talne plošče. Toplotno izolacijo talne plošče je namreč zelo težko neprekinjeno povezati s toplotno izolacijo zunanjih zidov hiše, zato se je toplotnim mostovom praktično nemogoče izogniti. Težave z vlago in toplotnimi izgubami hiše so zato večje, kar pa pri sodobnih načinih gradnje ni zaželeno.

Pasovni temelji se ne izplačajo več niti z ekonomskega vidika, saj se strošek celotne izvedbe talne plošče zelo približa ceni izgradnje sodobne temeljne plošče.

Investitorji se vedno pogosteje odločajo za izvedbo temeljne plošče zaradi številnih prednosti, ki jih takšno temeljenje prinaša. Temeljna plošča je vsekakor bolj primerna izbira za nestabilne terene, kjer je večja verjetnost neenakomernega pogrezanja stavbe. Napetost pod temeljno ploščo je namreč precej manjša kot pri pasovnem temeljenju, ker je obremenitev vertikalni sten bolj enakomerno razporejena.

Prednost temeljne plošče je tudi v tem, da za njeno izgradnjo niso potrebni globoki izkopi. Zadostuje namreč, da je spodnji rob temeljne plošče na globini 60-80 cm, če je nivo talne vode pod to talno točko. Potrebovali boste tudi dosti manj opaževanja, armatura je preprostejša, sama izvedba temeljne plošče pa je hitrejša.

Preverite tudi: VODOVODAR: CENA IN PREVERJENI VODOVODARJI ZA VODOVODNE INŠTALACIJE

Koliko stanejo temelji za hišo (cena)?

Točno ceno temeljev za hišo je zelo težko natančno določiti, ker nanjo vpliva veliko dejavnikov. Precejšnja razlika v ceni lahko nastane glede na zahtevnost terena. Temeljna podlaga lahko dopušča plitko temeljenje ali pa zahteva globoko temeljenje s pilotnimi temelji, kar strošek temeljev močno podraži. Na ceno vpliva tudi izbira materialov, njihova količina in kvaliteta in način izvedbe. Odločite se lahko za pasovne temelje ali izdelavo temeljne plošče.

Kateri način temeljenja je primeren za vašo hišo bo odločil projektant na podlagi geološke sestave tal in morfologije terena. Pomemben dejavnik, ki vpliva na ceno temeljev je torej sestava zemljine, zahtevnost in lega terena. Izkop gradbene jame in izdelava temeljev na zahtevnem skalnatem terenu z eventuelno lego na brežini ali na močvirni podlagi bo temeljenje vsekakor močno podražilo. Računajte pa, da vas bodo temelji za hišo stali od 70 evrov/m2 dalje.

Koliko stanejo pilotski temelji (pilotiranje / cena)?

Pilotski temelji kot način globokega temeljenja so dobra rešitev za neugodno, nestabilno temeljno podlago. Z uporabo pilotskih temeljev se teža obremenitve objekta na temelje prenese na globje, bolj nosilne plasti terena. S tem se zagotovi ustrezna nosilnost objekta. Sodobno gradbeništvo je prevzelo starodavni način temeljenja, ki so ga poznali že koliščarji v bakreni dobi. Z napredkom gradbeništva se je pilotiranje razvilo, nadgradilo in moderniziralo.

Pilotski temelji oziroma koli so lahko različnih oblik in izdelani iz različnih materialov. Lahko so votli ali polni. Poznamo lesene, jeklene, armirano-betonske in gramozne pilote, ki se običajno uvrtajo, vtisnejo ali zabijejo v teren. Cementni in apneni pilotski temelji pa se injicirajo v zemljino (jet grouting). Viseči pilotski temelji so primerni za tla, ki so globoko šibka. Obremenitev se v tem primeru prenese v tla na podlagi trenja sile obodnega plašča pilota z zemljino, ki ga obkroža.

Koliko stanejo pilotski temelji je odvisno predvsem od števila potrebnih pilotov in globine, do katere jih je potrebno namestiti, da zagotovite zadostno nosilno podlago za vašo novo hišo. Cena je odvisna tudi od materiala, iz katerega so piloti in njihovih dimenzij. Cena za pilotiranje enostanovanjske hiše se tako giblje od 4.000 evrov dalje.

Koliko stanejo stopničasti temelji (cena)?

Stopničasti temelji so neizogibni pri objektih na pobočnih legah, ki so delno ali v celoti vkopani v brežino oziroma kompleksnost terena zahteva izgradnjo temeljev in objekta v več nivojih. Kako bo potekala izgradnja stopničastih temeljev je odvisno od vsakega posameznega primera, od naklona pobočja in sestave zemljine.

Najbolj pogosto se stopničasto izvaja pasovno temeljenje. Gradi se postopno od spodnjega proti višjemu nivoju. Temelj se pri enem metru v horizontalni smeri dvigne za pol metra vertikalno oziroma v višino in tako nadaljuje do želene višine, če naklon dvigovanja terena to omogoča. V primerih, ko to ni možno, so potrebne drugačne rešitve, na primer temeljni stebri ali piloti. Glede na specifike vsake posamezne gradnje je nemogoče podati neko splošno ceno izgradnje te vrste temeljev.

Stopničasti temelji zaradi zapletenosti izvedbe, pri kateri je že sama namestitev opaža pravi izziv, vsekakor močno podražijo gradnjo. Zato vam svetujemo, da se temu načinu temeljenja raje izognete, če je to le možno. Stopničasti temelji dosežejo ali celo presežejo ceno, ki  bi jo plačali za podkletitev celotnega objekta. Povedano drugače, gradnja hiše na poševnem terenu je lahko dražja tudi do 20 % od gradnje hiše na ravni parceli.

Koliko stane temelj nadstreška (cena)?

Za postavitev nadstreška potrebujete trden temelj. Pri temeljenju je nujno treba upoštevati težo konstrukcije objekta in težo kritine. Ob tem pa ne smete zanemariti teže snega, ki povzroči dodatno obremenitev nadstreška na nosilno podlago. Temelj nadstreška lahko izvedete na več načinov.

Eden od njih je armirano-betonska temeljna plošča. Debelina temeljne plošče je odvisna od velikosti, tipa in namena nadstreška. Če se odločite, da bo prostostoječi nadstrešek brez temeljne plošče, se lahko izvede pasovne ali točkovne temelje, ki morajo biti na globini 80 cm, kar je točka zmrzovanja. Pogoj za takšno temeljenje je dobra nosilnost zemljine, na kateri bo nadstrešek.

Najzahtevnejši so enostransko vpeti oziroma konzolni nadstreški. Zanje so potrebni zelo veliki temelji nadstreška, saj podzemni del nadstreška nosi obremenitve celotnega nadstreška s konstrukcijo in kritino vred. Temelj nadstreška te vrste se izvede kot betonska peta v dolžini vsaj tri metre in globine en meter. Cena za temelj nadstreška se giblje od 300 evrov/m3 dalje.

Preverite tudi: POLAGANJE TLAKOVCEV: CENA IN PREVERJENI IZVAJALCI ZA TLAKOVANJE DVORIŠČ

Koliko stane temelj za samonosna dvoriščna vrata (cena)?

Stabilnost, brezhibnost delovanja in dolžina življenjske dobe samonosnih dvoriščnih vrat je odvisna od zanesljivega in trdnega temelja. Temelj za samonosna dvoriščna vrata mora biti ustreznih dimenzij glede na dolžino in težo vrat ter nosilnost tal. V večini primerov temelj za samonosna dvoriščna vrata sega od ene tretjine do polovice prevozne širine vrat in 60-80 cm v globino do točke zmrzovanja, širina temelja pa naj bi bila vsaj 50 centimetrov.

Armirano-betonska platforma je nameščena na stran, v katero se vrata odpirajo in kjer se nahajata tudi motor in vodilni voziček samonosnih dvoriščnih vrat. Izdela se tako imenovano posteljo iz armiranega betona na mestu, kjer sta v tla vpeta končni in vodilni steber dvoriščnih vrat. Kvalitetno izveden temelj za samonosna dvoriščna vrata omogoča dobro vertikalno in horizontalno stabilnost vrat. Cena zanj se giblje od 300 evrov dalje.

Temeljna plošča za montažno hišo – cena?

Pred pričetkom postavitve montažne hiše morate sami poskrbeti za izdelavo temeljne plošče za montažno hišo, če s proizvajalcem montažne hiše ni drugače dogovorjeno. Pri tem je potrebno striktno slediti pogojem za izgradnjo temeljne plošče, ki mora biti v skladu s projektno dokumentacijo.

Sami veste, da brez dobrih in trdnih temeljev tudi v življenju ne uspe prav nič. Enako slab temelj uniči celo hišo. Zato mora biti temeljna plošča za montažno hišo narejena natančno in kvalitetno. Bodite pozorni na to, da bo izvajalec vgradil kakovostne materiale. Ne samo, da se s tem izognete kasnejšim stroškom, ki bi jih prinesla sanacija slabo izvedene temeljne plošče, ampak je od tega je odvisna tudi kvaliteta bivanja v vaši novi hiši.

Svetujemo vam, da med številnimi gradbenimi ponudniki izberete kakovostnega, izkušenega in cenovno ugodnega izvajalca. Cene na trgu se namreč močno razlikujejo, prav tako kot ponudba storitev, ki jo dobite za določeno ceno. Temeljna plošča za montažno hišo velikosti 100 m2 vas bo prišla med 7.500 in 10.000 evri.

Preverite tudi: IZDELAVA FASADE HIŠ: CENA, TRENDI IN PREVERJENI FASADERJI ZA VAŠ DOM

Kdaj so v Sloveniji ponudniki za temeljne plošče in izkope najbolj iskani in zasedeni?

Na spodnjem grafu, ki je izdelan glede na iskanja Googla in omisli.si ter glede na trende, si lahko ogledate, kdaj so ponudniki za temeljne plošče in izkope najbolj iskani in kdaj je iskanj najmanj. Želja po izvedbi temeljne plošče in izkopov je v porastu od začetka leta in svoj vrh doseže v mesecu aprilu. Takrat je namreč iskanj znatno več, zajame kar 2710 povpraševanj. Nato se v maju nekoliko zniža ter v poletnem času, ko so ljudje že odpravljajo na prve dopuste. Spet ponovno vidimo manjši porast v mesecu septembru in oktobru, ko se ljudje vrnejo z dopustov in izkoristijo ugodno vreme za gradnjo.

temeljna plošča
Preverite, kdaj so ponudniki za temeljno ploščo najbolj iskani po Google iskanji in podatkih omisli.si.

Opazimo lahko, da je v mesecu decembru največji upad in posledično tudi najmanj iskanj, kar je smiselno, saj so takrat zunaj zimske razmere, ki niso primerne za izkop in izdelavo temeljne plošče.

Vsekakor je največji trend iskanja v mesecu aprilu, ko se ljudje pripravljajo na temperature, ki so primerne za izvedbo tovrstnih del, seveda pa so takrat tudi strokovnjaki bistveno bolj zasedeni. Posledično to lahko vpliva tudi na njihove cene, zato vam priporočamo, da si že prej zagotovite strokovnjaka in se z njim dogovorite za termin izvedbe želenih del.

Kontaktirajte preverjene zidarje za temelje (ponudbe / cene)


ocena bralcev
5 od 1

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno