Revija Nasvet strokovnjaka

HRM: Katere kadrovske storitve lahko outsourcate in koliko stane zunanje upravljanje človeških virov?

Kadrovske storitve (HRM rešitve) - cene

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1

Kadrovske storitve (HRM – human resource management) so vse bolj pogosta izbira pri raznih upravljanjih s človeškimi viri, zato so tudi vse bolj iskane. Večina uspešnih podjetij ima veliko zastopnikov, ki  poskrbijo, da vse v podjetju poteka tako, kot mora. S tem prihranijo pri času in denarju, saj se ob morebitnih najavah inšpekcije izognejo kaznim. Ker je povpraševanje po kadrovskih službah vse večje, je pomembno, da podjetje čimprej kontaktira oziroma stopi v stik s tistimi zastopniki, ki jim najbolj odgovarjajo. Ponudnikov je sicer veliko, a moramo biti pri izbiri le teh zelo previdni, saj lahko ob neustreznem svetovanju oziroma pomanjkanju znanja podjetje plača kazen, kar pa lahko vodi v dolgoročne probleme pri poslovanju. Da bi vam olajšali iskanje in prihranili vaš čas, smo se na Omisli.si/ o vsem tem dobro pozanimali, tako da je najbolje, da se kar obrnete na spletno stran, ter tam najdete vse potrebne odgovore na vaša vprašanja. 

Kadrovske storitve (HRM): CENE

povprečne cene kadrovskih rešitev ter ceniki

15-420 €

Kontaktirajte preverjene ponudnike HRM / kadrovskih storitev (ponudbe / cene)

HRM STORITEVCENA
Headhunting20-30% plače (1. leto)
Kadrovska asistenca50-420€
Mediacija v delovnih sporih400-600€
Kadrovska šola300-400€
Personalne mape100-150€
Delovnopravno svetovanje30-200€
Sistematizacija delovnih mest in drugi interni akti podjetij15-30€

Brezplačno do ponudb za kadrovske storitve (HRM)

HRM kadrovske rešitve

HRM: Cene za zunanje upravljanje človeških virov (kadrovske rešitve)

Iskanje in selekcija kadrov v Sloveniji in tujini

Iskanje in selekcija kadrov je včasih bistven del kadrovske soritve (HRM). Lahko je zelo dolgotrajen proces, saj je, če želimo imeti zaposlene delavce, ki bodo v podjetju kakovostno opravljali svoje delo, potrebno veliko raziskovanja, iskanja in selekcioniranja izbranih. V tujini je to sicer lažje kot v Sloveniji, saj je trg veliko bolj razširjen, a to ne pomeni, da kljub temu ne moremo najti zaposlenih, ki bodo zagotavljali dobro funkcioniranje podjetja. Poznamo veliko različnih metod, s katerimi si olajšamo iskanje in selekcioniranje zaposlenih. Nekatere izmed teh metod so na primer metode s pisnimi prijavami in dokazili. Pisna prijava je dejansko prvi stik delodajalca in tistega, ki službo išče. V pisni prijavi kandidat običajno izrazi željo po zaposlitvi v določenem podjetju, organizaciji, ali kjerkoli drugje pač želi delati.

Zraven pisne prijave kandidat večinoma priloži tudi življenjepis, ter vsa potrebna dokazila, ki jih podjetje zahteva za zaposlitev. Veliko podjetij želi od kandidatov pridobiti tudi priporočila prejšnjih delodajalcev, saj lahko na ta način že vnaprej vedo, kako bo določen kandidat v službi uspešen. Drugi dve metodi, testi in intervjuji  sta tudi dokaj pogosti, ter uspešni pri izbiranju in selekciji kadrov. Na podlagi odgovorov kandidatov na vprašanja testov in intervjujev, se lahko delodajalci odločijo, ali so kandidati primerni za določeno službo ali pa ne. Cene teh storitev so v Sloveniji cenejše, kot v tujini, so pa dokaj netransparentne, zato je bolje, da se obrnete kar na točno določeno kadrovsko agencijo.

Kadrovska agencija: Zaposlovanje kadrov preko kadrovske agencije

Zaposlovanje prek kadrovskih agencij je vsekakor bolj učinkovito in preprosto kot če bi morali sami iskati delavci. In da, tudi to štejemo pod kadrovski manegement (HRM). Spodaj si lahko pogledate nekaj prednosti, zakaj se je bolje odločiti za zaposlovanje prek kadrovskih agencij. 

Prva prednost je poznavanje trga. Najboljše kadrovske agencije vseskozi spremljajo trge in lahko podjetju dajejo vpogled v dogajanje. Poznajo vse razmere glede razpoložljivih delavcev, kako navezati stik z njimi in jih poskusiti vpeljati v delo. Prav tako so konkurenčni glede tega, če drugo podjetje išče podobne delavce kot vaše podjetje. Vedno bodo pozorni in jih poskusili čim prej rekrutirati v vaše podjetje. Naslednja prednost kadrovskih agencij je razširjen doseg.

Brezplačno do ponudb kadrovskih agencij

Nekatere kandidate je težko najti, saj so lahko pasivni ali selektivni. Če se ne odzivajo na razpise za delo ali so prezaposleni, da bi iskali polni delovni čas, potem obstaja verjetnost, da se bodo odzvali zgolj na prigovarjanje kadrovskih agencij. Tudi če trenutno niso aktivni iskalci dela, obstaja velika verjetnost, da bo dobra kadrovska agencija vedela kako do njih. Agencije imajo veliko mrež- vsak svetovalec, kandidat, stranka ali sodelavec ima potencial, da izkoristi svoja omrežja. Tako vas lažje poveže z ljudmi z vrsto spretnosti in izkušnjami. Naslednja prednost kadrovskih agencij je tudi to, da vam bodo kadrovske agencije predstavile zgolj primerne kandidate. Velikokrat se podjetja ukvarjajo s prosilci za delo, ki se prijavijo na razpis tudi če niso povsem primerni za opravljanje delovnega mesta.

Podjetja na ta način vložijo veliko časa v filtriranje, ocenjevanje in komunikacijo s prosilci za delo. Kadrovske agencije pa vam predstavijo zgolj kandidate, ki so bili vnaprej izbrani, da ustrezajo vsem merilom in so vredni razgovorov. Seveda bo večina podjetij imela svoje razloge za uporabo kadrovskih agencij. Za mnoge je to začasna služba za zaposlovanje ali novejša upravljana delovna sila, ki jo številna večja podjetja favorizirajo kot način spremljanja stroškov osebja. Za nekatere je to kratkoročna potreba, za druge pa lahko ponudijo glavno pot do trga, da pridejo do močnih talentov, ki bi jih sicer zamudili. 

Preverite tudi: Koliko stane grafični oblikovalec?

Pridobitev dovoljenja za delo in bivanje delavcev v Sloveniji 

Tujci, ki želijo delati in bivati v Sloveniji, morajo na upravni enoti pridobiti ustrezno dovoljenje.  Po opravljeni dolžnosti pa na zavodu v tem postopku izdajo soglasje k enotnemu dovoljenju. Enotno dovoljenje pa pomeni, da si tujci iz tretjih držav pridobijo le eno enotno dovoljenje, ne pa posebej dovoljenja za bivanje, zaposlitev in delo. Predvsem se v Sloveniji na upravnih enotah trudijo po načelu vse na enem mestu. Soglasje k enotnemu dovoljenju pa lahko pristojni organi izdajo za najrazličnejše potrebe. Tukaj lahko pomaga HRM služba.

Našteli bomo nekaj teh možnosti, tako, da boste imeli pregled nad izbiro. Možnosti za pridobitev soglasja k enotnemu dovoljenju pa so, pridobitev za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih. Soglasje lahko pridobite tudi za modro karto Evropske Unije, napotene delavce, usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev, individualne storitve tujcev, delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu ali sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni. 

Preverite tudi: IZDELAVA SPLETNIH STRANI: Koliko stane programiranje v Sloveniji?

Headhunting (iskanje vodstvenih / ključnih kadrov) 

Headhunting ali headhunters predstavlja podjetje ali posameznika, ki v imenu delodajalca zagotavlja storitve zaposlovanja. Vendar pa je glavna naloga, da najdejo posameznike, ki izpolnjujejo posebne zahteve glede zaposlitve. Delodajalci se za najem headhunterjev odločijo, ko sami ne morejo najti prave osebe, ki bi dobro zapolnila delovno mesto. Do te dileme ponavadi pride pri delovnih mestih, ki zahtevajo posebne spretnosti ali ponujajo visoko plačilo.

Headhunting - iskanje kadrov, hRM

Torej je headhunting oblika rekrutiranja in del kadrovskih storitev (HRM), vendar predvsem na višje pozicije, ko želimo k naročniku privabiti točno določene izkušene ljudi. Zanimivo je, da headhunterje podjetje plača le, če uspešno zaposlijo kandidata. To je pogosto predvsem pri neodvisnih kadrovnikih, ki so pogosto plačani v izrednih razmerah, torej ne dobijo plače, razen če je njihov kandidat najet. Tipična pristojbina znaša od 20%-30% skupne plače za prvo leto novega delavca. Ker headhunterji delajo za delodajalca, v večji meri ugajajo njim kot kandidatom. 

Preverite tudi: PRAVNI NASVET: CENE ZA PRAVNO SVETOVANJE, PRAVNO POMOČ IN PREVERJENI PRAVNIKI

Preventivni kadrovski pregled podjetja (skladnost z zakonodajo) 

Preventivni kadrovski pregledi so namenjeni temu, da se prek kontrolnih točk pregleda stanje upravljanja kadrovske funkcije. Prav tako se pri preventivnem kadrovskem pregledu preveri upoštevanje zakonskih zahtev pri urejanju dokumentacije. Nato izvajalci preventivnega kadrovskega pregleda podajo neodvisno mnenje glede urejenosti razmerij na področju dela in predlaga ukrepe za izboljšanje stanja. Preventivni kadrovski pregled zajema pregled dokumentacije na petih področjih. To so varnost in zdravje pri delu, plače in nagrajevanje, interni akti podjetja, razvoj kadrov ter personalne mape in pogodbe o zaposlitvi. 

Preverite tudi: PROGRAMSKA OPREMA ZA PODJETJA (POSLOVNI PROGRAMI): CENE, PREVERJENI PONUDNIKI IN KAJ SPLOH POTREBUJETE ZA POSLOVANJE?

Kadrovska asistenca (zunanje izvajanje kadrovskega managementa) 

Kadrovska asistenca običajno vključuje vodenje kadrovske evidence, vodenje stroškov, sprejem delavca, pripravo obvestil o letnem dopustu, pripravo vprašalnika za izvedbo rednih razgovorov, asistenco, spremljanje razpisov in obveščanje o novostih. Seveda je vključenost teh storitev odvisna od paketa, ki ga izberete. Prav tako se glede na paket razlikuje tudi cena. Največkrat je smiselno pakete izbirati glede na velikost podjetja.

Mediacija v delovnih sporih 

Oddelek za mediacijo se največkrat izkaže kot koristen v primeru delovnih sporih tako v zasebnih kot tudi javnih sektorjih. Postopek mediacije lahko povzamemo kot prizadevanja mediatorja, da prepriča obe strani, da spremenita svoj prvotni položaj. S tem poskuša mediator rešiti spor. Poudariti je treba, da mediator nima pooblastil za odločanje o načinu reševanja spora. Prav tako ne poskuša prepričati obeh strani, da sprejmeta poravnavo, za katero menita, da je najprimernejša. V bistvu si mediator prizadeva za rešitev, ki jo bosta sprejeli obe strani. Seveda mediator hkrati ne sme prezreti varovanja javnega interesa in si prizadeva, da bi sindikate in delodajalce prepričal, kako najti načine za reševanje morebitnih težav med postopkov mediacije.

Vse to počne z namenom čim večje splošne blaginje obeh strani. Postopki, ki se izvajajo med posredovanjem v delovnem sporu in vrste delovnih sporov, pri katerih lahko mediator posreduje so določene v zakoniku o delovnih odnosih. Ker je sam postopek zelo kompleksen, je najbolje, da se o ceni pogovorite kar z izbranim ponudnikom. Tako boste dobili najbolj točne informacije o sami ceni, ter se dogovorili o najboljših možnostih. Stranke za mediacijo plačajo pavšalni znesek v višini 400€ (zajema do 6 mediacijskih ur).

Vsaka naslednja ura mediacije pa se obračuna v višini 50€ na uro. To velja za fizične osebe, ali v primeru, da je vsaj ena izmed strank samostojni podjetnik. Podobno je tudi za pravne osebe, le da pavšalni znesek znaša 600€, vsaka nadaljna ura 80€. V obeh primerih se v primeru uspešno zaključene mediacije obračuna še nagrada za uspeh in pripravo sporazuma. Ta v prvem primeru znaša 200€, v primeru pravnih oseb pa 300€. 

Preverite tudi: PREVOZNIKI: CENE, POGOSTA VPRAŠANJA IN PREVERJENI PREVOZNIKI

Kadrovsko zastopanje podjetja ob inšpekcijskih pregledih 

Vsako podjetje, se bo tekom delovanja, vsaj enkrat srečala z rednim ali izrednim inšpekcijskim pregledom. Ko pride do inšpekcijskega pregleda je zelo pomembno, da imamo pri tem zastopnike, ki nam bodo pomagali, da bodo stvari potekale tako kot morajo. Ker imajo zastopniki na teh področjih veliko povpraševanja, je pomembno, da  jih pravočasno kontaktiramo. Veliko delodajalcev se ob prihodu inšpektorjev vznemiri, saj morda ne poznajo vseh svojih procesnih pravic ter zakonodaje.

Pri tem vam delo bistveno olajšajo zastopniki v inšpekcijskih pregledih, saj imajo veliko znanja na točno tem področju, ki vam v tistem trenutku še posebej prav pride. Priporočljivo je tudi, da se delodajalci in kadrovska služba ob najavi inšpekcije z zastopniki predhodno sestane, ter skupaj uredi formalnosti in ustreznosti podjetja na kadrovskem področju. Potem pa se lahko direktor, oziroma vodja podjetja sam odloči, ali bo pri inšpekciji imel zastopnike, ali pa se bo z zastopniki prej o vsem pogovoril ter se zastopal kar sam.

Coaching za vodstvene / ključne kadre

Coaching je danes bolj kot kadarkoli prej pomemben za uspešno organizacijsko spremembo. Spremembe so bistvenega pomena, da organizacija raste in se prilagaja današnjemu hitro spreminjajočemu se trgu, vendar so ljudje in organizacije naravno odporni na spremembe. Coaching lahko olajša produktivne spremembe v organizacijah, tako da vodji, menedžerju in zaposlenim omogoči, da odkrijejo potencial, ki bi sicer lahko ostal neizkoriščen. Uspešna podjetja se osredotočajo na ‘merljive’ uspešnosti, kot so dobiček, produktivnost in zadovoljstvo strank. Kljub temu se vse bolj uveljavlja, da organizacije svetovnega razreda priznavajo, da so te meritve prej rezultat uspešnosti kot vzrok.

Ponavadi se osredotočajo na vodstvene prakse, kulturne dejavnike ter učne in razvojne prakse, ki spodbujajo uspešnost. Coaching je poseben način komuniciranja, povezovanja in delovanja, ki temelji na zavezah ljudi, da bodo dosegli več, kot je bilo prej doseženo. Gre za preboj ali doseganje izjemnih rezultatov v organizacijah in delo na kateremkoli področju. Coaching je namenjen sodelovanju z ljudmi, da jim pokažemo nove možnosti. Coaching je sposobnost spreminjanja struktur interpretacije, konteksta in podlage, v kateri ljudje običajno delujejo. V tem smislu je uvajanje kompetenc coachinga v organizacijo zelo močna strategija za spreminjanje ali ustvarjanje delovnega področja, ki je bolj prilagodljiva spremembam in rasti.

Preverite tudi: RAČUNOVODSKI SERVIS: CENE IN PREVERJENI RAČUNOVODSKI SERVISI

Kadrovska šola (usposabljanje kadrovskih delavcev) 

Kadrovska šola je namenjena izobraževanju kadrovskih delavcev. Ti bodo prek šolanja osvojili in utrdili znanje, ter se spoznali z raznimi novostmi na kadrovskem področju. Posledično bodo osvojili znanje o tem, kako učinkovito voditi vse postopke v procesu kadrovanja in zaposlovanja. Cene za kadrovsko šolo se gibljejo nekje v okviru 350€. 

Upravljanje pogodb o zaposlitvi, zaposlovanje in prenehanje/odpoved pogodbe 

Kadrovska služba se ukvarja tudi z upravljanjem pogodb o zaposlitvi, zaposlovanju in odpovedi pogodbe. V primeru, da se je kadrovska služba odločila za zaposlitev določenega kandidata, ki je izpolnjeval vse potrebne pogoje za delo v podjetju, bodo zaposleni v kadrovski službi izdelali pogodbo o zaposlitvi. Tako bo delavec tudi uradno in legalno zaposlen v določenem podjetju, podjetje pa bo imelo vsa potrebna dokazila ob morebitnem najavu inšpekcije in pregledu. Prav tako pa kadrovska služba sestavlja tudi odpovedi, v primeru da zaposlen ne opravlja svojih službenih obveznosti tako, kot je v prejšnji pogodbi zapisano, da bo to storil. V tem primeru delavec od izdaje odpovedi ni več zaposlen v podjetju, razen v primeru, da ima podjetje odpovedni rok, kar pa pomeni, da mora delavec delati še določen čas, odvisno od pogodbe.

Brezplačno do ponudb za kadrovske storitve

Ureditev personalnih map

S personalno mapo zaposlenega, delodajalec vodi vse podatke, ki so pomembni za nemoteno izpolnjevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. 

Personalna mapa naj bi vsebovala podatke o delavcu kot so osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in(ali) začasnega prebivališča, izobrazbo. Prav tako pa vsebuje druge podatke, kot so podatki o morebitni invalidnosti delavca, podatke če je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu ter ime in naslov drugega delodajalca.

V primeru, da je delavec tujec, mora personalna mapa vsebovati tudi podatke o delovnem dovoljenju delavca. Ti podatki so datum izdaje in izteka delovnega dovoljenja, številko delovnega dovoljenja ter organ, ki je izdal delovno dovoljenje.

 Personalna mapa mora vsebovati tudi podatke o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. Ti podatki so datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec. Prav tako vsebuje tudi podatke o strokovni usposobljenosti, ki je potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo ter podatke o tem, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. 

Cene za ureditev personalnih map se zelo razlikujejo, zato je najlažje da podamo ceno za vzorec osebne mape, zaposlenega v javnem sektorju, ki se giblje okrog 120€. Tam boste našli vse obvezne in priporočljive dokumente za osebno mapo, zbrane na enem mestu. Prav tako pa boste tam našli enostavna, kratka in pregledna navodila za pravilno pripravo vzorcev, ki jih uporabite za osebno mapo zaposlenega. 

Preverite tudi: SEO OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI: CENA, TRENDI IN PREVERJENI STROKOVNJAKI

Delovnopravno svetovanje

Delovnopravno svetovanje je za vsako podjetje izjemno pomembno, saj ob neustreznem zaposlovanju, urejanju in podaljševanju pogodb zaposlenih, podjetje sankcionirajo za to pristojni organi. Nepričakovane sankcije, lahko nastanejo predvsem zaradi nevednosti delodajalcev o zakonodaji na področju dela. V delovni zakonodaji so vsi zakoni glede minimalne plače delavcev, varstva pri delu, in tako naprej. Zato vam strokovnjaki na tem področju pomagajo izogniti se problemom, ki lahko nastanejo ob neustreznem ravnanju v skladu z zakonskimi predpisi. Poznamo veliko vrst delovnega prava, dve izmed njih sta na primer individualno delovno pravo, ter kolektivno delovno pravo. Običajno te storitve ponujajo odvetniki, ki imajo veliko izkušenj na področju delovnega prava.

V svojih storitvah vam ponujajo pravno svetovanje, sestavo pogodbe o zaposlitvi, sestavo odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sestavo internih aktov in drugih listin, zastopanje v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje drugih pravic iz delovnega razmerja, vložitev tožbe, odgovora na tožbo in zastopanja v postopkih pred delovnim sodiščem. Poleg vsega tega, vam nudijo tudi storitve kot so, pomoč pri razumevanju nove zakonodaje, urejanje položaja zaposlenih, svetovanje in pomoč pri urejanju državne pomoči, urejanje delovnih in pogodbenih razmerij ter pripravo izračunov za različne oblike dela. Cene so zelo različne, gibljejo pa se od 30€ pa vse do 200€, odvisno od zahtevnosti storitve, ter ponudnikov. Zato je najbolje, da se pozanimate pri različnih ponudnikih, ter tako izberete najboljšo izbiro.

Kadrovske storitve (HRM rešitve) - cene

Sistematizacija delovnih mest in drugi interni akti podjetij

Sistemizacija delovnih je obvezen splošni akt za vsakega delodajalca, ki ima zaposlenih več kot deset delavcev. Kot že samo ime pove, sistematizirati delovna mesta pomeni, da zaposlene razdelimo na posemezna delovna mesta. Cena vzorca sistematizacije delovnih mest se gibljejo nekje od 15€ do 30€. Akt določa notranjo organizacijo dela podjetja, vključno z javno delitvijo dela z jasno zastavljenimi pričakovanji in zahtevami za posamezno delovno mesto.

Tako zaposlene razvrstimo na njihova delovna mesta, glede na njihov najboljši potencial. Akt o organizacijski strukturi in sistemizaciji delovnih mest je osnovni kadrovski sistem, na podlagi katerega nastajajo drugi notranji sistemi (sistem plač in nagrajevanja, sistem spremljanja produktivnosti) in procesi v podjetju. Sistemizacija delovnih mest mora nuditi vse elemente, ki so potrebni za urejanje delitve dela, vodenje kadrovskih procesov in urejanje plač. Sistemizacija delovnih mest mora biti predstavljena dovolj jasno, natančno in razumljivo. Sistemizacija se nenehno spreminja in prilagaja zahtevam organizacije. Dobra sistemizacija je osnova za učinkovito organizacijo delovnega procesa.

Razvoj kadrov in upravljanje talentov v podjetju

Razvoj kadrov in iskanje oziroma upravljanje s talenti v podjetju je izjemnega pomena in ključen del HRM rešitev. Z dobro organizacijo razvoja kadrov lahko podjetju omogočimo dobro poslovanje. Nekako je razvijanje kadrov in iskanje talentov v podjetju razdeljeno na štiri faze. 1. faza se imenuje iskanje talentov. Kot že ime samo pove, gre za iskanje tako zaposlenih, kot tistih, ki službo iščejo, bodisi so to osnovnošolci, srednješolci ali študenti. 2. faza se imenuje prepoznavanje talentov.

Izredno pomembno pri vsakem dobrem podjetju je, da pri posameznikih prepoznamo njihove najboljše atribute, ter jih na podlagi le teh tudi usmerimo na delovna mesta, kjer bodo ta potencial lahko najbolje izkoristili. 3. faza se imenuje izpopolnjevanje talentov. Posameznik se sicer zaveda svojih talentov, vendar je ključno to, da že usposobljeni kader njihov talent in atribute še dodatno izpopolni ali dodela. Tako lahko že zaposleni ali iskalec dela kar najbolje pripomore k dobremu poslovanju podjetja, saj ga usposobljeni kader navaja tudi na politiko in cilje podjetja. 4. faza se imenuje ohranjanje talentov oziroma atributov.

Tukaj je predvsem pomembno to, da delodajalci redno spremljajo razvoj delavcev. Postavljajo si vprašanja, ali so delavca pravilno usmerili, ter našli njihov talent, oziroma odkrili vse potenciale, ter tako maksimalno pripomogli k dobri organizacijski klimi v podjetju. Z rednimi letnimi razgovori, vprašalniki in povratnimi informacijami spremljajo napredek zaposlenih. V primeru da pri posamezniku odkrijejo atribute, ki bi se na drugem delovnem mestu lahko bolje izkoristili, pa zaposlenim ponudijo drugo delovno mesto, bodisi gre za managerski, raziskovalni, pogajalski ali kakšen drug način izvajanja dela.

Preverite tudi: SPLETNO OGLAŠEVANJE: CENE IN PONUDNIKI ZA OGLAŠEVANJE NA SPLETU (CONTENT / INBOUND VSEBINSKI / DIGITALNI MARKETING)

Letni razgovori z zaposlenimi v podjetju

Redno spremljanje ambicij ter idej zaposlenih je izredno pomembno pri zagotavljanju dobrega poslovanja podjetja. Zato kadrovski delavci v okviru HRM pristojnosti redno izvajajo razgovore z zaposlenimi, saj lahko le tako ohranjajo kakovost na delovnih mestih. Običajno kadrovska služba pripravi vprašalnik za letni razgovor. Razgovori pa so lahko redni ali pa obdobni, odvisno od potrebe. 

Z vprašalniki omogočajo delavcem, da podajo svoje odgovore na zastavljena vprašanja, tako pa od njih pridobijo zamisli in ideje, ki so lahko zelo uporabna za podjetje. Cene se zelo razlikujejo, saj je odvisna od mnogih faktorjev. Tako bo cena seveda nižja, če boste želeli zgolj vprašalnik in razgovore opravljali sami. Če pa želite, da kadrovska agencija opravi tudi razgovore, bo cena višja, vendar pa boste s tem prihranili veliko časa in denarja. 

Brezplačno do ponudb za kadrovske storitve

Matrike kompetenc zaposlenih kadrov podjetja

Matrika kvalifikacij je orodje za primerjavo kvalifikacij zaposlenih z ustreznimi kvalifikacijskimi zahtevami v podjetju. Matrika ponuja možnost vizualizacije kompetenc zaposlenih ter lažje organiziranje in vodenje izobraževanj. Matrika kvalifikacij beleži in prikazuje razmerja med vključenimi dejavnostmi in iz njih izhajajočimi kvalifikacijskimi zahtevami, opredeljenim delovnim področjem in zaposlenimi v oddelku. Zahteve po usposobljenosti določijo vodje in jih po potrebi opišejo. Ujemanje teh zahtev z dejansko usposobljenostjo zaposlenih vodi do potrebnih zahtev po usposabljanju.

To je osnova za ciljno usmerjen nadzor nad usposobljenostjo zaposlenih. To pa služi dolgoročnemu ohranjanju podjetja. Kompetence zaposlenih delimo na mehke in trde kompetence. Trde ali tehnične kompetence so specifične za točno določeno delovno mesto. Pridobimo jih prek šolanja in opravljanja strokovno-tehničnih certifikatov. Mehke kompetence pa so osebne kompetence, ki se najbolje odražajo preko tega, kako deluješ skupaj z ostalimi zaposlenimi. Nekaj mehkih kompetenc so učinkovita komunikacija, odprtost, zmožnost za skupinsko delo in ustvarjalnost.

Pogosta vprašanja in odgovori glede kadrovskih storitev in HRM

Kateremu ponudniku kadrovskih storitev zaupati HRM rešitve?

Spodaj je naštetih nekaj kadrovskih agencij v Sloveniji, da pa se boste lažje odločili, se obrnite na omisli.si (HRM), kjer so zbrane vse najboljše agencije. S tem boste prihranili veliko časa in denarja, ter se izognili nepotrebnemu dolgotrajnemu iskanju primerne kadrovske agencije.

ACS AGENCIJA, KADROVSKE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O., ADECCO H.R. D.O.O., ADITTEC, KADROVSKE REŠITVE, D.O.O., AGENCIJA M SERVIS, KADROVSKE STORITVE, D.O.O., ATAMA AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O.,COMPETO, KADROVSKE STORITVE, D.O.O., DELOS ZAPOSLOVANJE, KADROVSKA AGENCIJA, D.O.O., INAF, AGENCIJA ZA KADROVSKE REŠITVE, D.O.O., INTERIM, KAMI POSLOVNO SVETOVANJE IN KADROVSKE STORITVE D.O.O.,


PONUDNIKI KADROVSKIH STORITEV se brezplačno vpišite tukaj

posredujemo vam stranke ?‍⚖️
največ strank v SLO ?
brezplačen vpis ?


LJUBLJANA, KARIERA D.O.O., MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O., MOJA ZAPOSLITEV SPLETNO OGLAŠEVANJE D.O.O., PARTNER CONSULTING, DRUŽBA ZA SVETOVALNO DEJAVNOST, D.O.O., TEVIS – AGENCIJA ZA KADRE, PODJETJE ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE IN KADROVSKE STORITVE TER USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O., TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., TRIMATUS, KADROVSKA AGENCIJA IN DRUGE STORITVE, D.O.O.

Kadrovske agencije: Seznam agencij v Sloveniji

Spodaj je naštetih nekaj najboljših kadrovskih agencij v Sloveniji. Vseeno pa je najbolje, da se obrnete na omisli.si, kjer so zbrani vsi preverjeni ponudniki. S tem se boste izognili dolgotrajnemu iskanju primernega ponudnika ter prihranili čas in denar. 

HRM INFO, KADROVSKE REŠITVE, D.O.O., HRM, DRUŽBA ZA KADROVSKI MANAGEMENT, IZOBRAŽEVANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.,IUDICUS HRM, PRAVNO SVETOVANJE IN KADROVSKI INŽENIRING, D.O.O.

Kaj pomeni kratica HRM?

HRM (Human Resource Management) pomeni upravljanje s človeškimi viri. Je oddelek poslovne organizacije, ki skrbi za zaposlovanje, upravljanje in odpuščanje osebja. HRM se osredotoča na delovanje ljudi v podjetju in zagotavlja, da so vedno na voljo najboljše delovne prakse. Večina večjih ali srednje velikih podjetij ima oddelek za upravljanje s človeškimi viri. Kadar je treba zaposliti več osebja, bodo oni našli ustrezne delavce, če pa se bo podjetje zmanjšalo, pa bo kadrovska služba nadzirala tudi postopek odpuščanja osebja. Prav tako HRM ureja tudi čas dopustov, težave z boleznimi in druge vsakodnevne težave osebja, ne da bi pri tem moralo sodelovati vodstvo. Služba za upravljanje s človeškimi viri skrbi za nemoten potek procesov, ki se tičejo zaposlenih v podjetju. To omogoča vodstvu, da se osredotoči na poslovanje podjetja. 

Preverite tudi: DAVČNI SVETOVALEC: CENE IN PREVERJENI DAVČNI SVETOVALCI

S čim se ukvarja kadrovska agencija in katere storitve lahko nudi podjetju?

Kadrovske agencije kandidate usklajujejo s prostimi delovnimi mesti, pri čemer sodelujejo s podjetji, da pomagajo zapolniti ponujena delovna mesta. Svetovalci v kadrovskih agencijah pridobivajo nove priložnosti, urejajo in optimizirajo življenjepise in nudijo napotke, ki kandidatom pomagajo pri pripravi na razgovore. V bistvu poenostavijo celoten postopek iskanja zaposlitve. Agencije za zaposlovanje delujejo na več različnih načinov. Sprva bo podjetje stopilo v stik z njimi in jim podalo podatke o delovnih mestih, ki jih želijo zapolniti. Nato svetovalci pregledajo svojo bazo podatkov in poiščejo ustrezne kandidate, ki jih nato pošljejo v odobritev podjetju in uredijo razgovore za najustreznejše kandidate. Več pa si lahko preberete zgoraj, kjer smo našteli tudi nekaj pomembnih faktorjev, zakaj se je dobro odločiti za kadrovsko agencijo. 

Kaj pomeni razvoj kadrov?

Proces usposabljanja in razvoja kadrov je organizacijska dejavnost, namenjena izboljšanju uspešnosti posameznikov in skupin zaposlenih v organizacijskih okoljih. Je organizirana dejavnost za povečanje znanja in spretnosti zaposlenih. Vključuje sistematične postopke za prenos tehničnih in vodstvenih veščin na zaposlene. Proces usposabljanja je pomembna dejavnost tako za organizacijo kot tudi za zaposlene.

Spretnosti, ki jih zaposleni pridobijo z usposabljanjem, so lahko zelo pomembne za boljše delovanje organizacije. Izboljšanje veščin zaposlenim zagotavlja tudi varnost zaposlitve in možnosti za poklicno napredovanje. V sodobnem industrijskem okolju, kjer tehnološki razvoj prehiteva vse druge stvari, je stalno potrebno sistematično usposabljanje in razvoj zaposlenih. Z usposabljanjem se zaposleni učijo posebnih veščin, z razvojem pa se krepijo osebnostne in vodstvene sposobnosti zaposlenih. 

Brezplačno do ponudb za kadrovske storitve

Izobraževanje v organizaciji je potrebno zaradi mnogih področij. Kot že omenjeno, je potrebno, da so zaposleni na tekočem z naprednimi tehnologijami, ki se hitro spreminjajo. Vseskozi so prisotni tudi pritiski za povečanje produktivnosti in motivacijske ravni, ter potrebe po izboljšanju kakovosti proizvodnje. Prek razvijanja kadrov bodo lahko zaposleni bolje obvladali zahtevne stranke in povečali učinkovitost upravljanja organizacije.

Razvoj kadrov je stalen proces in se ne sme ustaviti v nobeni fazi. Vodstvo mora zagotoviti, da program usposabljanja dosega pozitivne spremembe v znanju, spretnostih in stališčih zaposlenih. Cilji programa usposabljanja so naslednji. Preprečitev zastaranja v organizaciji, izboljšanje znanja zaposlenih za opravljanje določenega dela, sistematično predajanje veščin zaposlenim. Prav tako se bo prek izobraževanja kadra spremenil odnos zaposlenih do organizacije in sodelavec, izboljšale se bodo njihove spretnosti. Kot zadnja zelo pomembna prednost izobraževanja pa je razvoj vodstvenih sposobnosti zaposlenih, tako da bodo pripravljeni prevzeti višje odgovornosti in višje položaje.

Kaj je to sistematizacija delovnih mest?

Sistemizacija delovnih je obvezen splošni akt za vsakega delodajalca, ki ima zaposlenih več kot deset delavcev. Takšno sistematizacijso štejemo v sklop kadrovskih storitev (HRM). Akt določa notranjo organizacijo dela podjetja, vključno z javno delitvijo dela z jasno zastavljenimi pričakovanji in zahtevami za posamezno delovno mesto. Akt o organizacijski strukturi in sistemizaciji delovnih mest je osnovni kadrovski sistem, na podlagi katerega nastajajo drugi notranji sistemi (sistem plač in nagrajevanja, sistem spremljanja produktivnosti) in procesi v podjetju.

Sistemizacija delovnih mest mora nuditi vse elemente, ki so potrebni za urejanje delitve dela, vodenje kadrovskih procesov in urejanje plač. Sistemizacija delovnih mest mora biti predstavljena dovolj jasno, natančno in razumljivo. Sistemizacija se nenehno spreminja in prilagaja zahtevam organizacije. Dobra sistemizacija je osnova za učinkovito organizacijo delovnega procesa

Kaj je to in koliko stane kadrovska asistenca (cena)?

Kadrovska asistenca običajno vključuje vodenje kadrovske evidence, vodenje stroškov, sprejem delavca, pripravo obvestil o letnem dopustu, pripravo vprašalnika za izvedbo rednih razgovorov, asistenco, spremljanje razpisov in obveščanje o novostih. Seveda je vključenost teh storitev odvisna od paketa, ki ga izberete. Prav tako se glede na paket razlikuje tudi cena. Največkrat je smiselno pakete izbirati glede na velikost podjetja. Cene se gibljejo nekje med 50€-420€, pri čemer je cena za najmanjši paket okoli 50€, srednji 120€, večji 180€ ter največji 420€. Poleg tega pa se lahko paket tudi prilagodi vašim potrebam, pri čemer je najbolje, da se o vseh podrobnostih dogovorite z izbranim ponudnikom, ki vam bo znal najbolje svetovati. 

Kaj pomeni headhunting? 

Headhunting (tudi del HRM) ali headhunters predstavlja podjetje ali posameznika, ki v imenu delodajalca zagotavlja storitve zaposlovanja. Vendar pa je glavna naloga, da najdejo posameznike, ki izpolnjujejo posebne zahteve glede zaposlitve. Delodajalci se za najem headhunterjev odločijo, ko sami ne morejo najti prave osebe, ki bi dobro zapolnila delovno mesto. Do te dileme ponavadi pride pri delovnih mestih, ki zahtevajo posebne spretnosti ali ponujajo visoko plačilo.

Torej je headhunting oblika rekrutiranja, vendar predvsem na višje pozicije, ko želimo k naročniku privabiti točno določene izkušene ljudi. Ti morajo imeti specifična znanja in izkušnje, na trgu pa jih je zelo malo. Headhunting metoda je uporabljena v primerih, ko želenih kandidatov ni mogoče pridobiti s klasičnimi kadrovskimi oglasi. Headhunterji, ki delajo v imenu podjetja, pogosto poiščejo vrhunske posameznike, ki so primerni za določeno delovno mesto. Poleg tega pa se lahko nanje obrnejo tudi posamezniki, ki jim predložijo življenjepis in jim prek tega poiščejo primerno delovno mesto. Headhunting se največkrat izvaja prav prek internetnih tehnologij, vključno z družbenimi mediji in spletnimi oglasnimi deskami. 

Kdo lahko uredi dovoljenje za bivanje za zaposlene?

Tujci, ki želijo delati in bivati v Sloveniji, morajo na upravni enoti pridobiti ustrezno dovoljenje.

Po opravljeni dolžnosti pa na zavodu v tem postopku izdajo soglasje k enotnemu dovoljenju. Enotno dovoljenje pa pomeni, da si tujci iz tretjih držav pridobijo le eno enotno dovoljenje, ne pa posebej dovoljenja za bivanje, zaposlitev in delo. Predvsem se v Sloveniji na upravnih enotah trudijo po načelu vse na enem mestu. Soglasje k enotnemu dovoljenju pa lahko pristojni organi izdajo za najrazličnejše potrebe. 

Letni razgovori z zaposlenimi – ali se da to outsourcati in koliko to stane?

Kadrovski delavci v okviru HRM storitev redno izvajajo razgovore z zaposlenimi in tako ohranjajo kakovost na delovnih mestih. Kadrovska služba pripravi vprašalnik za letni razgovor. Z vprašalniki omogočajo delavcem, da podajo svoje odgovore na zastavljena vprašanja. Tako od njih pridobijo zamisli in ideje, ki so lahko zelo uporabni za podjetje. Cene se zelo razlikujejo, saj je odvisna od mnogih faktorjev. Tako bo cena seveda nižja, če boste želeli zgolj vprašalnik in razgovore opravljali sami.

Če pa želite, da kadrovska agencija opravi tudi razgovore, bo cena višja, vendar pa boste s tem prihranili veliko časa in denarja. Seveda je potrebno, da so za tekoče delovanje podjetja ti razgovori opravljeni kvalitetno, zato je dobro da to prepustite izkušenim kadrovskim agencijam. S tem boste vzpostavili dobro delovno okolje in si zagotovili, da bodo delavci lahko povedali svoje mnenje in morebitne predloge za izboljšave. Za točne cene je najbolje, da se obrnete na izbrano kadrovsko agencijo, kjer vam bodo znali svetovati. Tako se boste odločili za najboljšo možnost za vaše podjetje. 

Za še več koristnih nasvetov in informacij se lahko obrnete tudi na forum spletne strani omisli,si, kjer boste našli odgovore na vaša vprašanja, ter izvedeli veliko zanimivih stvari.

Brezplačno do ponudb za kadrovske storitve


ocena bralcev
5 od 1

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno