Gradbeni zakon: Kaj prinaša nova gradbena zakonodaja?

Če ste se odločili za gradnjo hiše, potem bo potrebno najprej poskrbeti za urejeno ustrezno dokumentacijo. Ne glede na to, če boste gradili montažno, modularno ali klasično hišo. Gradbeni zakon zahteva, da imate, preden se gradnje lotite, gradbeno dovoljenje. Zahtevano je za enodružinske hiše, ki jih gradbeni zakon uvršča med manj zahtevne projekte.

> preverite tudi: Gradbeno dovoljenje: Cena po novem gradbenem zakonu (GZ)

Novi gradbeni zakon: Novosti gradbenega zakona? (Prostorski informacijski sistem RS – PISRS)

Z letom 2018 se je področje urejanja prostora in gradenj nekoliko spremenilo. Takrat so v veljavo namreč stopili kar trije novi zakoni. Govorimo o Zakonu o urejanju prostora, Gradbenem zakonu ter Zakonu o arhitekturi in inženirski dejavnosti. Gradbeni zakon je prinesel številne novosti ter poenostavljene postopke. Prednost novega zakona je predvsem to, da v nekaterih primerih za pridobitev gradbenega dovoljenja zahteva precej manj dokumentacije.

IZVAJALCI / DOM / GRADNJA / MOJSTRI

mojmojster cenik izvajalci cene

Enostavni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je zdaj nekoliko lažji, saj v večini primerov obvezna dokumentacija več ni tako obsežna. Ko so določeni pogoji za gradbeno dovoljenje opravljeni, ga lahko pridobite. V postopku sodelujejo tudi strokovnjaki s področja gradbeništva in arhitekture.

gradbeno-dovoljenje-cena-projektne-dokumentacije-gradbeni-zakon
Novi gradbeni zakon prinaša številne novosti na področju pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Kdaj se NE potrebuje gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje ne boste potrebovali, če gradite enostaven objekt. Če se boste lotili gradnje nadstreška, zbiralnika za kapnico, čebelnjaka, kašče s površino do 20m2, kozolca ali senika, potem se z gradbenim dovoljenjem ne obremenjujte.

> preverite tudi: GRADNJA HIŠE: KOLIKO STANE HIŠA (CENA GRADNJE HIŠE)?

Legalizacija črne gradnje

Nov gradbeni zakon vsebuje tudi določbe, ki omogočajo boljši nadzor nad črno gradnjo. Pri tem gre za legalizacijo objektov, ki so zgrajeni tako, da odstopajo od gradbenega dovoljenja ali pa so nelegalni. Objekti bodo lahko legalizirani v rednem postopku, ko izpolnjujejo vse potrebne pogoje. Naknadno bodo pridobili gradbeno oziroma uporabno dovoljenje.

Objekti, ki so zgrajeni pred 1968, gospodarski objekti zgrajeni pred osamosvojitvijo ter vse enostanovanjske stavbe z izdanim gradbenim dovoljenjem, bodo lahko legalizirane po milejših pogojih, kot jih je narekoval prejšnji zakon.

Pridobite ponudbe/cene projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

Če bo šlo za zelo problematičen objekte, pa legalizacija ne bo mogoča. Med problematične objekte uvrščamo tiste, za katere je že bil izrečen inšpekcijski ukrep, poleg tega pa ogrožajo življenje in zdravje ljudi ali sosedne objekte.

geodetski-nacrt-za-gradnjo-objekta gradbeni zakon
Pri zelo problematičnih objektih legalizacija ne bo mogoča.

Nov gradbeni zakon in prijava začetka gradnje

Nov gradbeni zakon je prinesel tudi to, da je začetek gradnje potrebno prijaviti. S tem omogočajo bolj učinkovit nadzor. Gradnjo je potrebno prijaviti pristojnemu organu najkasneje osem dni pred začetkom. S prijavo, ki ji je potrebno predložiti projekt za izvedbo, je potrebno seznaniti inšpekcijo in upravne organe. Tudi pri odstranitvi objektov je potrebna prijava, medtem ko vam spreminjanja namembnosti, vzdrževanja ter začasnih objektov ni potrebno prijaviti.

Gradbeni nadzor in gradnja v lastni režiji

Gradnje se seveda lahko lotite v lastni režiji, a bodite pozorni na to, da je pri projektih, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje, obvezno, da je gradnja nadzorovana. Tako določa gradbeni zakon. Nadzornik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je udeleženec pri gradnji objektov. Če gradite nezahteven objekt, potem nadzornik ni potreben.

Klasifikacija objektov: Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (in glede na nov gradbeni zakon)

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje klasificira objekte v 4 večje kategorije. Določa tudi vzdrževanje objektov. Ne uporablja pa se za razvrščanje objektov, ki jih določajo predpisi s področja energetike, rudarstva, gospodarjenja z gozdovi, elektronskih komunikacij, železnic, žičniških naprav

Enostavni objekti

Med enostavne projekte uvrščamo tiste, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja. Enostaven objekt ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Med enostavne objekte spadajo objekti, ki jih pogosto najdemo ob hiši. To so na primer lope, ute in nadstreški, manjše drvarnice, letne kuhinje ali zimski vrtovi. Štejejo objekti, ki imajo površino do 20m2. Ograje, ki so visoke do vključno 2m so prav tako del enostavnih objektov.

nadstresek-z-ravno-streho-prednosti-slabosti
Med enostavne objekte spadajo objekti, ki jih pogosto najdemo ob hiši. To so na primer lope, ute in nadstreški, manjše drvarnice, letne kuhinje ali zimski vrtovi.
Pridobite ponudbe/cene projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

Nezahtevni objekti

Nezahteven objekt je konstrukcijsko manj zahteven. Med takšne objekte štejemo garaže, drvarnice in zimske vrtove, ki imajo površino večjo od 20m2, a manjšo od 50 m2. Hlevi, svinjaki, staje in kobilarne, ki imajo površino do vključno 100m2, prav tako sodijo med nezahtevne objekte. Če okoli hiše ali drugega objekta pripravljate ograjo, bodite pozorni na višino. V kolikor je visok več kot 2m, a ne presega višine 3m, spada med nezahtevne objekte. Gradbeni zakon določa, da za takšen objekt ne potrebujete gradbenega dovoljenja.

montažna-garaža-lastnosti
Nezahteven objekt je konstrukcijsko manj zahteven. Med takšne objekte štejemo garaže, drvarnice in zimske vrtove, ki imajo površino večjo od 20m2, a manjšo od 50 m2.

Manj zahtevni objekti

Manj zahtevni objekti so tisti, ki imajo površino manj kot 2000m2 in višino manj kot 25m. Lahko so stanovanjski ali nestanovanjski. Med manj zahtevne objekte prištevamo na primer enostanovanjske hiše. Po kriterijih namreč ne sodijo niti med enostavne, niti med nezahtevne ali zahtevne objekte.

montazne-hise-na-kljuc gradbeni zakon
Med manj zahtevne objekte prištevamo enostanovanjske hiše.

Zahtevni objekti

Med zahtevne objekte uvrščamo objekte, v katerih se zadržuje večje število oseb. Prav tako je zahteven objekt tisti, ki ima velike dimenzije ali objekt, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje. Med zahtevne objekte lahko tako uvrstimo enostanovanjske in večstanovanjske stavbe, gostinske, poslovne, upravne in trgovske stavbe, garažne stavbe ter stavbe za rejo živali in opravljanje verskih obredov. Uvrstitev stavbe med zahteven objekt je odvisna od njene površine.

> preverite tudi: UREJANJE OKOLICE HIŠE IN VRTOV: CENIK, IDEJE IN TRENDI ZA 2019

Zakon o graditvi objektov (ZGO) ali gradbeni zakon (GZ)?

Gradbeni zakon je nadomestil prejšnji zakon, ki se je imenoval Zakon o graditvi objektov. Gradbeni zakon je v veljavo stopil v začetku junija 2018. Gradbeni zakon ureja področja projektiranja, dovoljenja gradnje, same gradnje, uporabe, vzdrževanja in inšpekcijskega nadzorstva.

Kaj je to pravilnik o projektni dokumentaciji?

Pravilnik o projektni dokumentaciji je pravilnik, ki določa vsebino projektne dokumentacije. Slednja je pomembna za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga za gradnjo hiše po gradbenem zakonu morate imeti. Poleg tega določa način njene izdelave za nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte v skladu z zakonom, ki ureja graditev. V pravilniku najdemo informacije o tem, kakšne vrste projektne dokumentacije poznamo, kakšna je njena vsebina, o sestavih projektov ter podrobnejšo vsebino projektov.

Gradnja hiše še pred prvim temeljem zahteva veliko dela. Dokumentacija ni zahtevna le časovno, ampak ima tudi svojo ceno. Za pomoč pri pripravi dokumentacije se tako obrnite na strokovnjake – arhitekte in druge mojstre, ki vam bodo olajšali delo in vas pripeljali do vaše sanjske hiše.

IŠČETE MOJSTRE / IZVAJALCE za GRADNJO / OBNOVO?

mojmojster cenik izvajalci cene

Skupna ocena bralcev
[Skupaj: 0 Povprečje: 0]


VPRAŠAJTE MOJSTRE S PODROČJA


Naša skupnost šteje skupaj s preverjenimi ponudniki storitev preko 60.000 članov >> Vprašajte nas karkoli glede brane tematike v tem članku.

vprašajte mojstra s področja