Sprememba namembnosti zemljišča ali objekta: Cena in preverjeni arhitekti

ocena bralcev
4.5 od 2

Imate zemljišče ali si ga ogledujete? Bi radi, da bi na njem zrasel vaš dom? Želite kmetijski ali gospodarski objekt spremeniti v bivalni prostor? Za vas smo pripravili informacije, ki vam bodo pomagale, saj je sprememba namembnosti zemljišča v teh primerih pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA: CENE

povprečne cene za gradbeni nadzor in ceniki

50-300 EUR

+
(tlorisna površina) x (faktor bonitete zemljišča)

 

Kontaktirajte preverjene arhitekte za spremembo namembnosti zemljišča (ponudbe / cene)

Koliko stane sprememba namembnosti zemljišča / objekta? (cena / ceniki)?

Občine imajo od 1. junija 2018 pravico, da za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namembnosti zemljišč zaračunajo takso. S sprejemom odloka določijo višino takse. Ta lahko v skladu z zakonom znaša od 50 do 300 evrov za posamezno pobudo. Odvisno je od tega za kakšno spremembo namembnosti gre, kakšne so potrebe za obravnavo ponudb glede na pravne postopke in vplivov na okolje. Če je na občini sprejet tak odlok, je plačilo pogoj za obravnavo vaše ponudbe. Ta taksa ne zagotavlja spremembe namembnosti, samo obravnavo pobude.

Za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča plačate tudi odškodnino, ki se izračuna tako, da pomnožite tlorisno površino kmetijske rabe s faktorjem, ki se ga določi glede na boniteto zemljišča, na katerem leži tloris objekta.

Dodatne stroške pri spremembi zemljišča predstavljajo tudi vsi načrti, izrisi projektantov, ki vam pomagajo pri snovanju pobude za obravnavo spremembe namembnosti.Kateri so najbolj iskani / najboljši arhitekti za spremembo namembnosti?

Najboljšega ponudnika zase boste najhitreje našli, če ponudbo pošljete na omisli.si/arhitekta.  Spodaj je naštetih nekaj izvajalcev za spremembo namembnosti.


Najboljši arhitekti za spremembo namembnosti zemljišča v Sloveniji

TOP 10 najbolj iskanih arhitektov

Loading

celoten seznam arhitektov >

Če menite, da vam ljubi arhitekt manjka na seznamu, mu posredujte to povezavo, da bi ga lahko predlagali strankam, ki iščejo podobne storitve.


Z googlanjem boste našli še Gaber Jovanovič Arhitekti, BCR Arhitektura, B9 Arhitekti d. o. o., Studio AB arhitekti, Arhi-BIRO, Arhitekturni studio DMG d. o. o., Tridesign d. o. o., P plus arhitekti, Prodom biro, BCR Arhitektura, E.projekt, Geoprojekt d. o. o. …


ARHITEKTI ZA GRADBENI NADZOR se brezplačno vpišite tukaj

posredujemo vam stranke ?
največ strank v SLO ?
brezplačen vpis ?


… Arhitektura Zadnikar, Jaris, 2B geoinformatika d. o. o., Arhitekti Filipovič, 2AMV Arhitekti, Arhiforma, TIURB, Kreatif Design, Prodom biro, Enplan, Kunstel&Kikel, Studio Omnia, Hiša Arhitekture, Arhitektura Progrin, Zavod Big, DueDiligence, Protim, Mig-arhitekrua, Urbi, Prodom biro.

Za vas imamo tudi seznam preverjenih mojstrov in izvajalcev, kjer lahko najdete pravega za vaš projekt.

Arhitekti projektanti vam s pripravo načrtov vaše gradnje na želenem zemljišču pomagajo pri pripravi dokumentacije za spremembo namembnosti.

Pogosta vprašanja in odgovori glede spremembe namembnosti hiše ali objekta

Kako ugotoviti namembnost vašega zemljišča? 

Preden se lotite spremembe morate vedeti trenutno namensko rabo za določeno zemljišče. To lahko preverite na pristojni občini v veljavnem prostorskem aktu. Za potrdilo o namenski rabi plačate upravno takso  zemljišča, ki vam ga izda občina, kjer se nahaja vaše zemljišče.

Neuradno lahko te podatke pridobite tudi s samostojnim vpogledom v geografske informacijske sisteme, ki jih zagotavljajo občine ali država.

S temi podatki o namembnosti zemljišča in drugimi podatki (prostorski izvedbeni pogoji, varovalni in varstveni režimi, ali obstaja predkupna pravice občine …) lahko potem ugotovite, ali prostorski akti in drugi predpisi na vašem zemljišču, ki vas zanima, omogočajo gradnjo.

Preberite tudi:  INTERIER: CENE ZA NOTRANJE OBLIKOVANJE, NOTRANJI DIZAJN IN IDEJE ZA VAŠ DOM (ARHITEKT / NOTRANJI OBLIKOVALEC)

Sprememba namembnosti zemljišča – postopek

Spremembo namembnosti zemljišča lahko dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega akta. Ko pride do pobude za spremembo namembnosti ne gre za individualni upravni postopek, sodelujete pri pripravi predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj.

Na občini se pozanimajte ali pripravljajo nov občinski prostorski načrt oziroma želijo spreminjati in dopolnjevati veljavnega. Podali vam bodo tudi informacije v kakšnem času morajo opraviti spremembe, povedo tudi, na kakšen način bodo sprejemali pobude za spremembe namenske rabe zemljišč. Zaradi cenejših postopkov združujejo pobude posameznikov za spremembe namembnosti in jih obravnavajo skupaj.

Preberite tudi: ARHITEKT CENA: KOLIKO STANE ARHITEKT (PGD, PZI, PID, IDP, PZR, INTERIER)?

Občina določi posebno obliko vloge, kjer obrazložite vaše želje glede spremembe namembnosti. Zagotovo pa ne sme manjkati številka parcele, katastrska občina zemljišča, podatki o lastnikih zemljišča, obrazložitev in utemeljitev nameravanega posega in predlog nove namenske rabe. Iz uradnih institucij priporočajo tudi, da priložite slikovno gradivo stanja parcele, izris iz katastrskega načrta in podobno. Pri oblikovanju tega gradiva vam pomagajo projektanti in arhitekti.

Koliko časa traja sprememba namembnosti zemljišča?

Vsi uradni postopki se lahko odvijejo hitro in pridete do gradbenega dovoljenja že v kakšnem letu, kdaj pa se lahko postopki zavlečejo tudi do več let. Odvisno je, če je pobuda skladna s cilji prostorskega razvoja občine, upošteva varstvene in varovalne omejitve v okolju. Če so vaši načrti ustrezni z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Tako vas uvrstijo v nadaljnje faze postopka urejanja osnutka in predloga novega, spremenjenega prostorskega načrta.

Občina v nadaljnjih fazah pridobiva mnenja nosilcev urejanja prostora, pripravijo javno razgrnitev za javno razpravo, če je potrebno, preučijo tudi vplive na okolje. Nato sprejmejo in objavijo akt. V teh fazah postopka lahko občina vašo ponudbo zavrne, četudi jo je prej sprejela kot primerno. To lahko stori v primeru neskladanja z javnimi interesi ali področnimi pravili. Vaša pobuda je lahko tudi spremenjena.

Kontaktirajte preverjene arhitekte za spremembo namembnosti zemljišča (ponudbe / cene)
Sprememba namembnosti zemljišča ali objekta: Cena in preverjeni arhitektiocena bralcev
4.5 od 2