Strokovni prevod: Vse, kar morate vedeti o odnosu med naročnikom in prevajalcem, če želite dober strokovni prevod

ocena bralcev
0 od 0

Nemalokrat podjetja pri svojem poslovanju potrebujejo strokovni prevod iz tujega jezika v materni jezik ali obratno, saj sama niso dovolj strokovno podkovana bodisi v jezikovnem bodisi v strokovnem znanju.

Kontaktirajte preverjene prevajalce za prevod besedil (ponudbe / cene)

strokovni prevod prevajalec-prevajalca
Pri tem se moramo zavedati dejstva, kako ključnega pomena je dobra komunikacija med naročnikom strokovnega prevoda in prevajalcem, ker le ta omogoča zadovoljstvo med prevajalcem in stranko, kateri je strokovni prevod namenjen. Zadeve se rade zataknejo, predvsem kadar prevajalec stranke ustrezno ne seznani z njegovo vlogo pri prevodu. V članku bom opozoril na nekatera pomembna dejstva, na katera je potrebno biti pozoren pri prevajalskem »biznisu«.
Najprej si poglejmo, kateri štirje scenariji obstajajo pri odnosu med prevajalcem in njegovo stranko.


A) Prevajalec zadovoljen, stranka zadovoljna:
Prevajalec in stranka sodelujeta. Razumeta in strinjata se s pričakovanji in pogoji drug drugega. Odnos je obojestransko korekten in lahko pričakujemo dolgoročno sodelovanje.

B) Prevajalec zadovoljen, stranka nezadovoljna:Prevajalec in stranka sodelujeta, vendar se stranka po vsej verjetnosti v prihodnosti ne bo odločila za najem istega prevajalca, ker ta ni izpolnil njenih pričakovanj.

c) Prevajalec nezadovoljen, stranka zadovoljna:Prevajalec in stranka sodelujeta, vendar bo prevajalec sam naslednjič odklonil naročilo stranke, ker ta ni zadovoljila prevajalčevih pričakovanj.

D) Prevajalec nezadovoljen, stranka nezadovoljna:Prevajalec in stranka ne najdeta skupnega jezika oziroma sta oba nezadovoljna z rezultati dogovora. Stiki med njima se prekinejo. Bistveno je torej doseči prvi rezultat, to pa pomeni, da morata oba, tako stranka kot prevajalec, vedeti, kaj želita in pričakujeta. Poglejmo si, kje prihaja do težav.

Kontaktirajte preverjene prevajalce za prevod besedil (ponudbe / cene)


1. Kaj je delo prevajalca?

Mnogo ljudi razumljivo ne pozna dobro vloge in dela prevajalcev, sploh tisti, ki se s to vrsto posla še niso srečali. Med glavne nesporazume glede prevajalstva spada nerazlikovanje med prevajalcem in tolmačem. Prvi je prevajalec za pisno prevajanje, drugi pa za ustno prevajanje. Znanja in sposobnosti obeh pa se med seboj kar precej razlikujejo.

Nadalje se prevajalce mnogokrat postavlja v skupine tistih, ki so dvojezični in se s prevajanjem ukvarjajo kot hobi ali celo med dvojezične poslovne sekretarje, ki se večinoma ukvarjajo s prevajanjem korespondenc, bolj v administrativnem smislu. Zmotno je tudi mnenje, da je delo prevajalcev zgolj kopiranje teksta v spletne prevajalnike, ki jih je v zadnjem času na spletu kar precej (denimo Google Translate ali BabelXL). Ta spletna orodja žal ne morejo nadomestiti človeka, ki se v tekstu aktivno postavlja v vlogo bralca, prejemnika prevoda in avtorja originalnega teksta, v strokovni prevod pa vključi bistvene elemente dobre in smiselne komunikacije s pomočjo lastnega razmišljanja in čustev.

»Spletna orodja ne morejo nadomestiti človeka, ki se v tekstu aktivno postavlja v vlogo bralca in avtorja originalnega teksta, v strokovni prevod pa vključi bistvene elemente dobre in smiselne komunikacije s pomočjo lastnega razmišljanja in čustev.«

Za splošno mnenje velja, da je dober prevajalec tisti, ki tekste prevaja s svojim čutom. Vendar to velja le za tiste, ki prevajajo literarne vsebine ne pa tudi za tiste, ki prevajajo tehnične, znanstvene, administrativne tekste, kjer uporaba umetniškega duha ni smiselna.
Stranka mora tako najprej spoznati dejstva o zgoraj naštetih vlogah prevajalca, vedeti mora, da se navadno prevaja v materni jezik, da je težko vnaprej oceniti, kolikšen čas je potreben za celoten prevod in da so le usposobljeni prevajalci tisti, ki lahko naredijo dober prevod. Le-ta pa mora biti natančen in dosegati isti učinek kot v izvornem jeziku.

2. Izbira pravega profila prevajalca za dober strokovni prevod

Iskalci prevajalskih storitev morajo pri izbiri prevajalca paziti, da izberejo takšnega s pravim profilom za specifični strokovni prevod:

  • njegova poklicna izobrazba,

  • izkušnje in specializirano znanje, ki ga ima (prevajalci, ki prevajajo prvič, ne morejo zagotoviti stoodstotne natančnosti in ustreznosti prevoda),

  • odnos (prevajalec se mora zavedati odnosa do stranke, ki vpliva na strankino percepcijo prevajalca),

  • profesionalna garancijska pogodba (obstaja zavarovanje pred škodo – stranka lahko toži prevajalca v primeru slabega prevoda).

Seveda mora biti prevajalec tisti, ki poskrbi za informiranje stranke o lastnem profilu.

3. Dogovor o pogojih poslovanja

Pri sodelovanju morata obe strani poznati vrsto podrobnosti, ki so pomembne pri izvedbi prevoda. To so na primer format besedila, rok za dokončanje projekta, oblika komunikacije med stranko in prevajalcem, natančni okvirji prevoda, natančna ocena prevoda z vidika prevajalca, podrobnosti glede specifičnih detajlov (naslovov, vsebine …), spoštovanje raznih konvencij, ki jih zahteva stranka itd. Zelo pomembno je spoštovanje avtorskih pravic prevajalca ter zaupnost, na drugi strani pa lahko stranka predlaga tudi svoje pravice v primeru nezadovoljstva s prevodom.

Ker se prevajalec načeloma sam odloča o svojih pogojih igra pomembno vlogo cena storitve, ta je običajno določena na število znakov,odvisno pa je tudi ali prevajanje vključuje tudi lektoriranje, koliko je strokovnega besedišča itd. Za konec, a nič manj pomemben, je dogovor glede plačila, količine prevoda in detajlih vsebine, ki bi se morda lahko spreminjala tekom prevajanja.

4. Vloga naročnika

Stranka se mora zavedati, da je kvaliteta nekega prevoda lahko ključnega pomena za celotno podobo podjetja. Hkrati mora storitev obravnavati kot pomembno investicijo, ki lahko podjetju zaradi pozitivnega odnosa prinese širjenje trga ali morda novo tržno nišo.

Da lahko stranka nadzoruje proces prevajanja, mora načrtovati prevod, določiti zahteve, oddati tekst, nadzorovati proces in kontrolirati kvaliteto samega prevoda. Včasih se mora tudi stranka aktivno vključiti v strokovni prevod, ko je treba razjasniti nekatere pojme, na primer, če obstaja kakšna posebna terminologija za lastna imena, imena proizvodov ali institucij, ki so značilne le za specifično podjetje. Prav tako je strankina dolžnost tudi to, da poskrbi za ustreznost izvirnika, če želi imeti kvaliteten prevod ter da kasneje preveri, ali je vse v prevodu tako, kot je bilo zastavljeno. Če prevajalec ustreza potrebam stranke, pa je le ta zadolžena za dobavo potrebnega materiala za prevod oziroma vzpostavitev rednega odnosa med podjetjem in prevajalcem.

Zgoraj našteta področja so tista, na katera je absolutno treba biti pozoren, če želimo kvalitetno in dolgoročno poslovati. Zavedati se moramo, da imata od dobrega odnosa korist, tako prevajalec kot naročnik.

Za tistega, ki uči ali prevaja tuj jezik, je dobro, če ima stik z maternimi govorci tujega jezika ali nekaj časa dejansko preživi v tujini, da dobi večji smisel za uporabo jezika.

Že nekaj časa smo v obdobju, ko prevajalec pač ne more biti vsak, ki zna po domače povedati tri besede v tujem jeziku, ampak je vse važnejše specifično znanje in široka razgledanost.

Sodobni profesionalni prevajalci so vse prej kot stroji, ki tipkajo, ampak je njihova naloga precej raziskovalne narave, od spraševanja, iskanja in poizvedovanja, do uspešnega komuniciranja z naročniki. Stranke nikoli ne smejo podcenjevati obsežnosti in zahtevnosti projekta, kajti na videz lahka vsebina v tem poslu kaj hitro postane tudi težavna.

Kot vidimo, je kvaliteten prevod zelo odvisen že od odnosa stranka-prevajalec.

Kontaktirajte preverjene prevajalce za prevod besedil (ponudbe / cene)ocena bralcev
0 od 0
One Comment

Add a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja