EKO sklad fasada: Nove subvencije za izolacijo fasade

ocena bralcev
5 od 2

EKO sklad je objavil nov paket subvencij za lastnike nepremičnin, ki želijo izboljšati energetsko učinkovitost svojih domov s toplotno izolacijo doma: prenova in izolacija fasade, strehe, strope neogrevanih prostorov, podstrešja in tal. Namenjen je spodbujanju ukrepov za zmanjševanje porabe energije in emisij CO2, kar prispeva k bolj čistemu okolju in večjemu udobju bivanja. Subvencija pokriva do 20% upravičenih stroškov prenove, kar zainteresiranim lastnikom omogoča lažje in cenejše izvedbe potrebnih izboljšav.

Prvi korak? Pridobite ponudbe!

Pridobi 7 ponudb za prenovo fasade

Eko sklad subvencija za fasade zdaj 18 EUR/m2

Subvencije za toplotno izolacijo fasade, zunanjih zidov/tal in ravnih streh so zdaj 18 evrov na kvadratni meter. To povečanje sledi naraščajočim potrebam po energetski učinkovitosti in trajnostnem razvoju, omogoča lastnikom nepremičnin, da objekte opremijo s kakovostnimi izolacijskimi materiali brez velikih finančnih obremenitev.

Povišanje subvencij je odziv na rast cen gradbenih materialov in dela, kar je v zadnjih mesecih še posebej izrazito. Višje subvencije bodo lastnikom omogočile, da nadaljujejo z izboljšavami na svojih nepremičninah brez ogrožanja kakovosti ali obsega del.

EKO sklad fasada: Nove subvencije - izolacija fasade
EKO sklad fasada: Nove subvencije za izolacijo fasade.

Tehnične zahteve za Eko sklad subvencijo

Za pridobitev subvencij morajo projekti izpolnjevati določene tehnične zahteve. Med te zahteve spadajo uporaba izolacijskih materialov, ki zagotavljajo minimalno toplotno prevodnost in so v skladu z veljavnimi standardi energetske učinkovitosti. Poleg tega mora izvajalec, ki opravlja dela, imeti ustrezne licence in izkušnje z izolacijskimi projekti. Dokazilo o izpolnjevanju teh tehničnih zahtev je potrebno predložiti EKO skladu v obliki tehnične dokumentacije in certifikatov o kakovosti uporabljenih materialov.

Merila za subvencijo prenovo fasade

Za fasade je razmerje toplotne prevodnosti λ (lambda) glede na debelino izolacije d (delta) ne sme presegati 0,200 W/m^2K, pri čemer mora minimalna debelina izolacijskega materiala znašati 18 centimetrov. Ta merila zagotavljajo, da izolacijski sistem efektivno prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub skozi zunanje stene objektov.

Merila za subvencijo prenovo strehe in stropov

Za strehe, strope neogrevanih prostorov ali podstrešja mora biti razmerje λ/d manjše ali enako 0,140 W/m^2K. Ta zahteva zagotavlja, da so ti elementi stavbe še bolj učinkoviti pri preprečevanju toplotnih izgub, kar prispeva k večji splošni energijski učinkovitosti objekta.

Pridobi 7 ponudb za prenovo strehe

Merila za subvencijo toplotno izolacijo tal

Za toplotno izolacijo tal je zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,280 W/m^2K. Ta specifikacija zagotavlja, da tla, kot ključni element stavbe, ustrezno prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub. S tem zagotavljamo, da tudi spodnji segmenti objekta prispevajo k celostni energetski učinkovitosti, dodatno znižujejo potrebo po ogrevanju ter izboljšujejo splošno počutje in udobje bivanja v objektih.

Preverite tudi: Subvencije za toplotne črpalke

Kdo je upravičen?

Subvencijo lahko pridobijo fizične osebe in pravni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje Eko sklada. To vključuje lastnike stanovanj, hiš, večstanovanjskih zgradb ter podjetja in ustanove, ki želijo zmanjšati svoj ogljični odtis in povečati energetsko učinkovitost objektov. Vlogo za pridobitev subvencije je potrebno oddati preko spletnega obrazca na uradni spletni strani Eko sklada, kjer so na voljo tudi vsa navodila in potrebni obrazci. Poleg izpolnjevanja tehničnih zahtev, morajo vlagatelji priložiti tudi dokazila o lastništvu objekta ter ponudbe izbranih izvajalcev za izvedbo izolacijskih del.

V nekaterih občinah 50% subvencija

Poleg osnovne subvencije, ki pokriva do 20% stroškov prenove, ponuja Eko sklad dodatne spodbude za prebivalce občin z uradno sprejetim načrtom za izboljšanje kakovosti zraka. V teh primerih se subvencija lahko poveča na do 50% upravičenih stroškov, s čimer se še dodatno spodbuja izvedbo energetskih izboljšav v regijah, ki se soočajo z večjimi izzivi na področju onesnaženja zraka.

100% subvencija za prejemnike socialne pomoči

Za prejemnike socialne pomoči Eko sklad ponuja še posebej spodbudno financiranje, kjer subvencija krije 100% upravičenih stroškov naložbe. Ta pomembna spodbuda je namenjena zagotavljanju, da energetska učinkovitost in izboljšave bivalnih pogojev niso omejene zgolj na bolj premožne plasti prebivalstva. S tem ukrepom Eko sklad sledi svoji zavezi k socialni pravičnosti in izenačevanju možnosti za vse državljane, hkrati pa spodbuja okoljsko odgovorno ravnanje. Upravičenci do te subvencije morajo predložiti ustrezna dokazila o svojem statusu, Eko sklad pa zagotavlja potrebno podporo in svetovanje pri pripravi vloge ter izvedbi projekta.

Izkoristite priložnost

Ne odlašajte in izkoristite subvencijo Eko sklada še danes! Začnite tako, da oddate povpraševanje za prenovo fasade ali strehe. Brezplačno vas bomo povezali s preverjenimi izvajalci, ki so specializirani za različne vrste izolacijskih in energetskih prenov.
ocena bralcev
5 od 2