EKO sklad: Kako pridobiti nepovratna sredstva ekosklada + Aktualni razpisi za subvencijo / kredit 2020

Eko sklad je slovenski javni okoljski sklad, ki skrbi za pridobitev subvencij in ugodnih kreditov na področju investicij v okoljske naložbe. Za naložbe kot so obnova stanovanjskih zgradb, nakup električnega avtomobila / toplotne črpalke, namestitev solarnega sistema in številni drugi, lahko uveljavljate pridobitev nepovratnih sredstev ali ugodno kreditiranje. Okvirne finančne spodbude sežejo od 20 % do največ 85 % vrednosti naložbe. Pomembno je, da vlogo za izplačilo sredstev oddate pred izvedbo naložbe in priložite tudi predračun izvajalca. Pri tem si pomagajte z Omisli.si/gradnja-obnova, kjer boste našli preverjene izvajalce. Preverjeni mojstri, s katerimi sodelujemo, že imajo izkušnje s podobnimi projekti, ki vključujejo pridobitev nepovratnih sredstev.

eko-sklad-subvencije-krediti

mojmojster cenik izvajalci cene

Kazalo >

EKO SKLAD: NEPOVRATNA SREDSTVA EKOSKLADA + AKTUALNI RAZPISI ZA SUBVENCIJO / KREDIT

Vrsta delSubvencija EKO skladaKredit EKO sklada
Obnova stavbdo 50% priznanih stroškov1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Izolacija fasadedo največ 12 €/m2  oziroma do največ 20% vrednosti naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Izolacija kleti in talnajveč 12 € /m2 oz. do 20% vrednosti naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Izolacija strehe ali stropado 20% vrednosti naložbe oz. največ 12 €/m21.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Sončne elektrarne Do 20% vrednosti naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbido 20% priznanih stroškov, oz. do 40 €/ogrevano telo1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Prezračevanje z rekuperacijood 300 € do 2.000 € oz. do največ 20% naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Solarni ogrevalni sistemi30% vrednosti naložbe, oz. največ 300 €/m21.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Eko sklad toplotne črpalkeod 1.000 € do največ 5.000 € oz. od 20% do 50% vrednosti naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Eko sklad oknado 20% vrednosti naložbe oz. največ 150 €/m21.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Streha – menjava kritinedo 85% priznanih stroškov, oz. od 20.000 €od 25.000 € do največ 2.000.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Menjava vodovodnih ceviod 20.000 € na naložbood 25.000 € do največ 2.000.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%

IZVAJALCI / DOM / GRADNJA / MOJSTRIeko-sklad-gradnja-obnova-preverjeni-mojstriEko sklad subvencije in krediti: Aktualni razpisi za nepovratna sredstva in ugodne kredite ekosklada

Kadar se lotevate obnove doma ali nadgradnje, preverite, ali se lahko prijavite na razpis za nepovratna sredstva. Poleg subvencije lahko pridobite tudi kredit ekosklada. Upoštevajte aktualne razpise in spremljajte novosti.

Obnova stavb

V kolikor želite uveljavljati subvencijo za samostojno naložbo gradnje ali obnove stavbe, morate vlogo oddati preden začnete z izvedbenimi deli. Pomembno je, da je obnova zasnovana tako, da ohranite večinski del prvotne, starejše stavbe. Subvencijo je mogoče uveljavljati za stavbe, katerih gradbeno dovoljenje je bilo dodeljeno pred 1. 7. 2010. Če stavba vključuje prizidke, zgrajene po navedenem datumu, potem subvencija za obnovo ne more biti dodeljena. Stavba pa mora ustrezati tudi določenim standardom. Višina subvencije je namreč odvisna od izračuna rabe energije za ogrevanje stavbe, vrste in volumskega deleža izolacije in neto ogrevane površino zgradbe, preden ste jo obnovili. Subvencijo lahko pridobi tudi vlagatelj, ki na podlagi obnove starejše zgradbe mora pridobiti novo dovoljenje za gradnjo. Za obnovo starejših stavb je mogoče pridobiti do 50 % priznanih stroškov za naložbo.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za obnovo stavbe
obnova-stavb-uveljavljanje-subvencije prenova hiše
Obnovite stanovanjsko stavbo z gradbenim dovoljenjem pred 1. 7. 2010 in si zagotovite izplačilo subvencije za naložbo.

Izolacija fasade (eko sklad fasada)

V kolikor želite izolirati fasado na starejši stavbi, lahko po izvedbi samostojne naložbe oddate vlogo za pridobitev subvencije. Pri tem morate upoštevati, da je višina razmerja med toplotno prevodnostjo in debelino novonameščene toplotne izolacije manjša ali enaka 0,230. O tem se predhodno posvetujte z izvajalcem del, ki vam bo znal pomagati, ali vaš projekt ustreza pogojem za pridobitev subvencije. Uveljavljate lahko višino subvencije do 20 % vrednosti naložbe.  To pomeni do največ 12 €/m2 toplotne izolacije.

Preverite tudi: EKO SKLAD FASADA: CENA OBNOVE FASADE, IDEJE IN PREVERJENI FASADERJI

Stroški se vam priznajo za nakup in namestitev fasadnega sistema. Vključujejo tudi nakup in vgradnjo okenskih polic, toplotne izolacije in vseh ostalih elementov fasadnega sistema. Za ceno fasade lahko preko eko slada dobite kredit v višini od najmanj 1. 500 € do največ 40. 000 €. Obrestna mera za tovrstne naložbe je trimesečni EURIBOR + 1, 3 %. Pomembno je, da vlogo oddate preden zaključite z deli.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za izolacijo fasade
izolacija-fasade-eko-sklad
Upoštevajte določila za uveljavitev subvencije in pravočasno oddajte vlogo.

Izolacija kleti in tal

Izvedba izolacije kleti in tal je lahko zelo različna. Lahko gre za toplotno izolacijo kleti, izolacijo tal nad zunanjim zrakom ali tal nad neogrevanim prostorom / kletjo. Ključno je, da je debelina toplotnega izolacijskega materiala najmanj 15 cm. Upoštevajte pa tudi, da je razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacijskega materiala manjše ali enako 0,300. Kredit se obračuna s trimesečnim EURIBORJEM + 1, 3 % in sega do največ 40. 000 €. Subvencijo lahko uveljavljate za izolacijo kleti in tal na tistih stavbah, ki imajo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010. Višina subvencije je največ 12 € /m2 oziroma 20 % vrednosti naložbe. Vlogo je potrebno oddati po končani izvedbi naložbe.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za izolacijo kleti in tal
enostavna-izolacija-kleti-eko-sklad
Pri uveljavljanju subvencije ali kredita pri Eko skladu za izolacijo kleti, bodite pozorni na toplotno prevodnost in debelino izolacijskega materiala. Subvencijo boste prejeli le, če naložba ustreza pogojem.

Izolacija strehe ali stropa (Eko sklad subvencije streha)

V kolikor vaša naložba ustreza pogojem, lahko za izolacijo stropa ali izolacijo strehe za samostojne naložbe vložite Eko sklad subvencijo. Ta se obračuna do 20 % vrednosti naložbe oziroma največ 12 €/m2 toplotne izolacije. Vlogo lahko oddate za tiste naložbe, kjer je razmerje med debelino izolacije in toplotno prevodnostjo najmanj 0,140. Prav tako je pomembno, da gradbeno dovoljenje stavbe ni izdano po 1. 7. 2010. Kredit za naložbo izolacije strehe ali stropa se izplača v največ 10 letih. Obračuna se s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 % in se izplača v višini od najmanj 1. 500 € do največ 40. 000 €. Pomembno je, da vlogo za kredit oddate pred zaključeno izvedbo del.

Pridobite ponudbe preverjenih krovcev za izolacijo strehe

Sončne elektrarne

Vlogo za pridobitev kredita pri samostojni naložbi za ceno sončne elektrarne je potrebno oddati preden zaključite izvedbena dela. Višina kredita znaša do največ 40. 000 € in se obračuna s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %. Stroški se priznajo za nakup in celotna izvedbena dela za namestitev sončne elektrarne. Kredit se izplača za naprave, ki preko sonca pridobijo energijo, njihova moč pa sega do 50 kW.

Pridobite ponudbe preverjenih strokovnjakov za izgradnjo sončne elektrarne
soncne-elektrarne-nalozba
Višina kredita za naložbo sončnih elektrarn znaša do največ 40. 000 €.

Optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Subvencijo lahko pridobite, če oddate vlogo pred začetkom izvedbe del. Gre za skupno naložbo v večstanovanjski stavbi oziroma stavbi z več deli. Povrnjenih lahko dobite do 20 % stroškov, oziroma do 40 €/ogrevano telo. Subvencija je dodeljena za projekte, kjer je vključena optimizacija sistema ogrevanja. Naložba vključuje nakup, vgradnjo radiatorjev in hidravlično uravnoteženje za celotni ogrevalni sistem. Višina subvencije je za socialno šibke občane lahko višja. Preverite na pristojnem CSD. Oddajte vlogo za Ekosklad in pridobite subvencijo za optimizacijo ogrevanja v večstanovanjski stavbi.

Prezračevanje z rekuperacijo

Ekosklad za prezračevanje z rekuperacijo  v okviru samostojne naložbe vključuje subvencijo v višini do 20 % oziroma od 300 € do 2. 000 €. 300 € za prezračevalno napravo lokalnega prezračevanja, do 2. 000 € pa za napravo centralnega prezračevalnega sistema. Prezračevalne naprave morajo doseči toplotni izkoristek rekuperacije toplote od 70 % – 80 %. Odvisno od tega, ali gre za napravo lokalnega ali centralnega prezračevalnega sistema. Subvencijo je mogoče pridobiti za nepremičnino, stanovanjsko stavbo, ali pa stanovanje, ki ustreza večstanovanjski stavbi. Seveda pa je ključno tudi, da ustreza pogojem pridobitve subvencije. Stroški so priznani za naložbe, ki vključujejo nakup in vgradnjo celotnega sistema prezračevanja, hkrati pa ostale stroške izvedbe, ki so del naložbe. Odplačilna doba kredita za prezračevanje z rekuperacijo je do 10 let, obračuna se s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %. Izplača se lahko od 1. 500 € do največ 40. 000 €.

rekuperacija-proces-delovanja
Preverite, kako deluje sistem prezračevanja z rekuperacijo in se odločite za naložbo, pri kateri lahko uveljavljate subvencijo.

Solarni ogrevalni sistemi – ogrevanje s sončno energijo

Če se želite ogrevati s sončno energijo, preverite, ali lahko pri tem uveljavljate subvencijo Ekosklada. Če se solarni ogrevalni sistem uporablja za centralno ogrevanje, ste upravičeni do subvencije v višini 30 % vrednosti naložbe, to je največ 300 €/m2. Subvencija vključuje nakup in celotno namestitev sistema solarnega ogrevanja. Kredit se obračuna s trimesečnim EURIBORJEM + 1, 3 %, višina priznanih stroškov za naložbo pa je od 1. 500 € do največ 40. 000 €.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za ogrevanje s sončno energijo

Eko sklad toplotne črpalke

Tu gre za najpopularnejši način ogrevanja doma. Kar tudi pomeni, da je prošenj za nepovratna sredstva za toplotno črpalko na EKO skladu največ. Namestite toplotno črpalko v vaše stanovanje in uveljavljajte subvencijo v višini od 20 % do 50 % vrednosti naložbe. Oziroma od 1. 000 € do največ 5. 000 €. Vlogo za subvencijo lahko uveljavljate, v kolikor vaša naložba vključuje nakup in namestitev hibridne, električne, plinske ali sorpcijske toplotne črpalke. Toplotna črpalka služi ogrevanju stanovanjskih prostorov. Lahko jo dobite v različnih izvedbah. Če ste v stanovanjskih prostorih staro kurilno napravo zamenjali z novo toplotno črpalko, ste upravičeni do višje subvencije. Pomembno pa je, da predložite fotografije, ki dokazujejo, da je res prišlo do ustrezne menjave naprav. Namestitev toplotne črpalke mora izvesti za to pooblaščeni izvajalec. Ob naložbi v toplotno črpalko pa lahko koristite tudi možnost kredita. Možno ga je dobiti v višini od 1. 500 € – 40. 000 €. Obračuna se s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %. Odplačilna doba je od 10 do največ 20 let (odvisno od pogojev izvedbe projekta).

Pridobite ponudbe za dobavo in montažo toplotne črpalke
toplotna črpalka zrak voda cena prednosti slabosti
Toplotna črpalka ZRAK-voda je najpogostejša izbira v Sloveniji.

Eko sklad okna

Subvencijo lahko uveljavljate ob zamenjavi obstoječih vertikalnih in strešnih oken z lesenimi okni. Te morajo biti energijsko učinkovite in dosegati ustrezno toplotno prehodnost. Prav tako zamenjana okna morajo imeti večslojno zasteklitev (običajno trojna). Glede na Uredbo (EU) št. 305/2011 lahko preverite, ali so vaša nova okna zares ustrezna. Nepovratno finančno spodbudo je možno uveljavljati samo za stanovanjske stavbe (ali dele stanovanjskih stavb) z gradbenim dovoljenjem, izdanim pred 1. 7. 2010. Subvencija znaša do 20 % priznanih stroškov za naložbo, oziroma ne več kot 150 €/m2 zamenjanih oken. Za eko sklad okna pa lahko uveljavljate tudi kreditiranje, ki sega od 1. 500 € do največ 40. 000 €. Obračuna se s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za dobavo in montažo lesenih oken
lesena-okna-cena-prednosti-slabosti
Za zamenjavo energijsko varčnih oken lahko uveljavljate kreditiranje od 1. 500 € – 40. 000 €.

Streha – menjava kritine

Da ste upravičeni do nepovratne finančne spodbude, morate oddati vlogo preden zaključite izvedbena dela. Za menjavo strešne kritine najvišji delež kredita seže do 85 % priznanih stroškov. Obrestna mera znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Višina kredita sega od 25. 000 € do največ 2. 000. 000 €. Lahko pa uveljavljate tudi pravico do nepovratne finančne spodbude v višini od 20. 000 € za naložbo. Predvsem eko sklad za ceno menjave kritine upošteva odstranitev azbestnih vlaken, saj so ta škodljiva za zdravje in okolje.

Pridobite ponudbe preverjenih krovcev za menjavo strešne kritine
menjava-stresne-kritine
Za naložbo menjave strešne kritine izberite priznanega in izkušenega izvajalca.

Menjava vodovodnih cevi

Eko sklad vam za menjavo vodovodnih cevi omogoča najem kredita v višini od 25. 000 € do največ 2. 000. 000 €. Kredit se obračuna s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %. Za naložbo menjave vodovodnih cevi morate vlogo oddati pred zaključkom izvedbenih del. Subvencije za menjavo vodovodnih cevi se običajno obračunajo za naložbe, kjer gre za cevi, ki vsebujejo azbestna vlakna. Nepovratna finančna spodbuda se lahko uveljavi v višini od 20. 000 € na naložbo. Odvisno je, za kolikšno naložbo gre. Pravočasno oddajte razpisno dokumentacijo, da ne zamudite roka za oddajo vloge.

Pridobite ponudbe preverjenih vodovodarjev za menjavo vodovodnih cevi
uveljavljanje-subvencije-pri-menjavi-vodovodnih-cevi
Za menjavo vodovodnih cevi lahko pridobite subvencijo v višini od 20. 000 € na naložbo.

Kateremu izvajalcu / mojstru / ponudniku storitve zaupati?

Za obnovo stavb in izolacijo fasade se lahko obrnete na:

Dekor Plesk, 5ek, Robert Ačko, Cvetko Vegan, Davor Pišek, Srečko Tjukajev, Diana Rihar, Kokot, Lisi, Mg Art, Topler, Polanec, Temada, Astriti, Danilo Krivec, Estetik, Fasaderstvo Dolinšek, Danat, Mi Reka, Aze Kast, Nam za, Špeh, Ivan Žigert, Moj pleskar, Sampl, Škraban Janez, Dekorator, Planet fasad, Fasade moj dom, Belfas, Barber Dušan, Fasade Cigler, Dušan Barabič, Fasaderstvo Feliks, Omer Duga, ter mnoge druge priznane izvajalce, ki jih najdete na Omisli.si/gradnja-obnova.

Za izolacijo kleti, tal, strehe ali stropa lahko poskrbijo:

Eko Izolacije, Zajtl, Zorman, Kern, Tehnopur, Kepic izolacija Sk, Robert Jagarinec, Hak Plus, Omega Izolacije, Fibran, Horjak, Izoterm, Izolacije Božič, Fonaterm, Kepic, Grošelj, Izolacije Raduha, Izolacija Mn, Jonuz, Valentin Štritof, Kemdi, Šircelj, Kladnik, Pevec, Shala, Žonta, Matjaž Prezelj, Knauf Insulation, Ursa, Ketex, Topdom, Jure Slaviček, Simon Kavčič, Izogradnja, PNC Gradnje, Hidropal, Korać, Zimicell, Az, Bossplast, Kastelic, Izoterm Plama, Gregor Miložič, Zolic, idr. Na seznamu preverjenih mojstrov bo izbira pravega izvajalca enostavna.

eko-sklad-privarcujte-priznani-mojstri
Izbirajte med profesionalnimi mojstri. Izvajalec naj vam izda predračun, ki ga predložite vlogi za subvencijo. Privarčujte in si zagotovite kvalitetno opravljeno storitev.

Priznani izvajalci bodo poskrbeli za kvalitetno namestitev sončne elektrarne. Med drugim so to: Obnovljiv d.o.o., Sol Navitas, Moja elektrarma, Enertec, Enerson, Gpea, Gerberel, Energija Kumer, Zadruga sončnih elektrarn, Energija Plus, Jože Jamšek, Tehnoplus, Doza, Tep elektrarne Sb, Amp Solar, Velog, Zelena naložba, Mpo, Solar Invest, Aleš Babnik, Sonce Energija, Holding, Radog, Eso inženiring in drugi priznani mojstri.

Optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbi:

Valtis, E2e, Svepro, Ekosen, Bioles Horizont, THS, Energo Tim, Rasting, Geotermal, Esis-Co, Inštalacije Mirč, Sekar inženiring, KND, Klima Kraner, Tehnokom, Klima Efekt, Menerga, Zdenko Simonič, David Vrtovec, Aronika, Catena, Pichler & CO, Evroinstal, Ea Elektronika, Montmark, Gagi-Mont, Borut Juhart, Zaveršnik Franc, Instalacije Dietner, Vopro, Instalacije Kraševec, Da Bo Mont, Ogrevanje in inštalacije B, Elektroterm in številni drugi profesionalci, ki jih najdete na Omisli.si/gradnja-obnova.

IŠČETE MOJSTRE / IZVAJALCE za GRADNJO / OBNOVO?

Ob izbiri izvajalca za prezračevanje z rekuperacijo, preverite ponudbe izvajalcev kot na primer: Merkur, Systemair, Menerga, Catena, Esis – Co, Energo Tim, Klime Maglič, Svepro, Sekar, Promonting D&D, Klima Efekt, KND, Geotermal, Klima Kraner, David Vrtovec, Aronika in številni drugi. Za namestitev solarnih ogrevalnih sistemov se obrnite na: Solarni sistemi nature, Solarni sklad, Solarni Termo sistemi, Strojmont, Amp-Solar, Valtis, Ekosen, Bioles Horizont, Rasting, Geotermal, Tehnokom, Klima Efekt in druge.

mojstri-za-gradnjo-in-obnovo
Namesto vas preverimo mojstre, da bi vi prihranili čas in denar pri iskanju profesionalcev za obnovo / gradnjo vašega doma.

Za namestitev toplotne črpalke lahko poskrbijo:

Preverjeni izvajalci za toplotne črpalke: Dimplex, Termo Shop, Orca Energija, Atlas Trading, Kota, Ream, Kronoterm, Viessmann, Tersus, Termo, Energo Tim, Smart-System idr.


Ste tudi sami ponudnik omenjenih storitev?

MOJSTRI
se pridružite brezplačno


Za ceno za okna se obrnite na:  AJM, Aspekta, DN Salus, Satler, IQ Evromond, Okna KLI Logatec, Mik, Hohler Marta, Žižek, Metalglass, Haas dom, SeCOM, Finestrum, Montis, Rajmax, Kostanjevec, Krpan, Pronorm, Dom-streha, Karba, Miran Topolovec, Montplast, In-Plast, Pikus, Naitors, Tip-Top Design, Furman, Senčila Ješovnik, Arcont, Ro-Plast, Korun, Internorm, Glin, Misteral, Termoglas, AJS, Velux, Miral, Vranešič, Petrovčič, Stopar Design, Ste-Val, Nagode, Akoral, Steklarstvo Benda, Inles, Cugelj, Pvc Markus, in druge priznane mojstre.

Priznani mojstri za streho – menjava kritine v Sloveniji so:

Metrapan, Atc Gutta, Embe streha, Igor Žug, Lončarič, Zorec, Mur, Tišma, Štefan Grandošek, Streha Tim, Streha Bokan, Streha Kuhar, Sos, Sodnik, Šabeder, Tisaj Rajko, Streha Vidic, Slo gradnje, Gerard, Streha Kajž, Raner krovstvo, Streha Bernik, Streha Mlakar, Matej Volf, Superles, idr, ki jih najdete na Omisli.si/krovca.

Če potrebujete mojstra za menjavo vodovodnih cevi, se obrnite na:

Preverjene vodovodarje: Inštalacije Mirč, Centralmont, PP Splavar, Strojne inštalacije Hauptman Milan, Boracom Tim, U.T.I., Instalaterstvo Plus, Sekar inženiring, Inštalacije Gorazd Štern, Stanislav Hamler, Termo vod, Mariborski vodovod, Nanomont, Smilko, Boris Lužnik, Alrosa Eko, Sagadin, Škorjanec Franc, Komunala Odtok, Ead-Mont, ZIA, Danpi, H2O inštalacije, Sodobne inštalacije mm, Drago Tratnjek, Kopalnice Šoster, Sanitop, Instalacije Kraševec, Nigrad, Termo Leon Vrečko, Vodovod Ljubljana, Rajbi, Vop instalacije, … in mnogi drugi priznani podnudniki.


Vas ni na seznamu mojstrov? 

MOJSTRI / IZVAJALCI STORITEV
se brezplačno vpišite tukaj


Kdaj se najbolj zanimamo za nepovratna sredstva ekosklada?

Največje zanimanje za nepovratna sredstva eko sklada je takrat, ko prenavljamo dom ali se odločimo za drugo večjo naložbo. Obnove starih stanovanjskih stavb so cenovno lahko zelo zahtevne. Zato je smiselno oddati vlogo za nepovratna sredstva eko sklada. Vsaka finančna spodbuda ob večjih naložbah prav pride, mar ne?

zanimanje-za-nepovratna-sredstva-ekosklada-v-Sloveniji
Zanimanje za nepovratna sredstva ekosklada je v Sloveniji največje v mesecu septembru.

Pogosta vprašanja okoli spodbud ekosklada

Katera vprašanja stranke najpogosteje zastavijo Eko skladu? Preverite v nadaljevanju, mogoče boste že našli odgovor, ki ga potrebujete.

Kakšni so pogoji za pridobitev spodbud javnega sklada? (Eko sklad pogoji)

Eko sklad pogoji so odvisni od vrste naložbe. Odvisno je, kakšen je poseg v stanovanjsko stavbo in kolikšna je vrednost vseh izvedbenih del in materiala, povezanega z naložbo. Lahko se upošteva prevodnost, energijska vrednost materialov, izolacija in druge lastnosti, navedene v pravilnikih ali odločbah o ugotavljanju skladnosti.

Kako do subvencije / kredita eko sklada? (Eko sklad vloga in postopek pridobivanja nepovratnih sredstev)

Subvencijo ali kredit eko sklada pridobite, če izpolnite vso potrebno dokumentacijo in jo pravočasno oddate na eko sklad. Najprej morate od izvajalca pridobiti predračun vaše naložbe. Nato sledi celotna izvedba del, prav tako pa morate sproti pridobiti vse potrebne dokumentacije, ki služijo kot priloga k vlogi. (Tudi uradno potrjen in podpisan dokument o zaključku del in višini plačila). Potem sledi oddaja vloge na Eko sklad – bodite pozorni, da vse podatke pravilno izpolnite. vlogo lahko oddate elektronsko, ali jo v fizični obliki oddate v času uradnih ur. Odločbo o sofinanciranju prejmete v 1 – 3 mesecih po oddaji. Izplačano vsoto pa običajno v 60 dneh od vročitve odločbe. Pomembno pa je tudi, da upoštevate vrsto naložbe – pri določenih projektih je oddaja vloge na Eko sklad potrebna pred začetkom izvedbe del.

eko-sklad-subvencije-krediti
Preverite aktualne razpise in javne pozive Eko sklada.

Za kaj vse lahko pridobim ekosklad subvencijo/kredit (aktualni razpis)?

V letu 2020 lahko pridobite nepovratna sredstva za naslednje naložbe:

 • Solarni sistemi
 • Kurilna naprava na lesno biomaso
 • Vgradnja toplotne črpalke
 • Priključitev stavbe na sistem daljinskega ogrevanja (starejša eno- ali dvostanovanjska stavba)
 • Vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken
 • Toplotna izolacija fasade
 • Toplotna izolacija strehe ali stropa
 • Vgradnja prezračevanja z rekuperacijo
 • Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
 • Gradnja/nakup skoraj nič- energijske nove stavbe (eno- ali večstanovanjska)
 • Celovita obnova stavbe
 • Nakup stanovanja v novi ali obnovljeni stavbi

Vse potrebne informacije o naložbah in subvencijah, ter vloge in aktualni seznam spodbud najdete na enem mestu.

Kdaj moram oddati vlogo za eko sklad (rok prijave za razpis)

Rok oddaje vloge za eko sklad je odvisen od posamezne naložbe. Ko se prijavljate na razpis, upoštevajte rok, ki je naveden. Prav tako bodite pozorni, da vlogo oddate preden začnete z izvedbo del, potrebujete pa tudi predračun izvajalca.

Ali pred oddajo vloge plačam avans izvajalcu?

Pred oddajo vloge izvajalcu lahko plačate avans. Pomembno je le, da pred oddajo vloge pri nekaterih javnih pozivih še ne začnete z izvedbenimi deli. Prav tako pa vam izvajalec mora izdati račun oziroma predračun, ki ga priložite vlogi za nepovratna sredstva. Pri kreditiranju pa avans izvajalcu ne sme biti plačan.

avans-izvajalcu-oddaja-vloge-za-subvencijo
Izvajalcu lahko plačate avans preden oddate vlogo za subvencijo.

Koliko časa traja od oddaje vloge do izplačila nepovratnih sredstev?

Izplačilo nepovratnih sredstev je običajno izvedeno v 60 dneh, odkar ste oddali popolno vlogo. To pomeni, da ste na Eko sklad oddali vso dokumentacijo, ki dokazuje zaključek naložbe in izvedena plačila. O izplačilu boste predhodno obveščeni po pošti.

Moj mojster pravi, da izvajalca po oddaji vloge ne morem zamenjati – je to res?

Ne skrbite, tudi po oddani vlogi za eko sklad oziroma po prejemu odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev lahko zamenjate izvajalca. Bodite le pozorni, da je izvajalec strokovno usposobljen in ima urejeno registracijo storitev. Prav tako pa morate k vlogi priložiti tudi predračun (novega) izvajalca naložbe.

Ali lahko izberem drugačen tip / vrsto storitve po oddaji vloge za eko sklad?

Ko oddate vlogo za eko sklad in tudi če ste že prejeli odločbo, lahko izberete drugačen tip / vrsto storitve. Pomembno je, da se novo izbran tip / vrsta storitve ujema z vsemi določili. Izpolnjevati torej mora vse pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev. Ne pozabite pa, da vlogi priložite nov predračun naložbe.

Ali so v moji občini na voljo nepovratna sredstva?

Skladno z javnim pozivom 74SUB-OB19 so nepovratna sredstva na voljo v občinah:

Mestna občina Celje, Občina Hrastnik, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota, Mestna občina Novo Mesto, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi. Te občine so skladno z vsemi Uredbami in določili uvrščene v razred največje obremenjenosti. Prav tako imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka. Namen tega javnega poziva je, da se poveča raba obnovljivih virov energije in zmanjša prekomerna onesnaženost zraka.

eko-sklad-gradnja-obnova-preverjeni-mojstriVPRAŠAJTE MOJSTRE S PODROČJA


Naša skupnost šteje skupaj s preverjenimi ponudniki storitev preko 60.000 članov >> Vprašajte nas karkoli glede brane tematike v tem članku.

vprašajte mojstra s področja


Skupna ocena bralcev
[Skupaj: 3 Povprečje: 5]