EKO sklad 2024: Kako do nepovratnih sredstev za gradnjo in prenovo doma + Aktualni razpisi

ocena bralcev
4.2 od 5

Načrtujete gradnjo ali prenovo? Eko sklad, javni sklad za okoljske naložbe, je pravi partner za vaše trajnostne projekte. Z nepovratnimi sredstvi, ki pokrivajo do 25 % vaše investicije, boste lahko izvedli popolno energetsko prenovo ali zgradili nov, okolju prijazen dom, ki bo prihranil denar na dolgi rok.

Kazalo >

Zakaj izbrati Eko sklad?

 • Trajnostna gradnja in prenova domov
 • Nepovratna sredstva, ki pokrivajo do 25 % investicije
 • Strokovna pomoč pri načrtovanju in izvedbi projektov
 • Dolgoročni prihranki pri energiji in stroških

Kaj je EKO SKLAD?

Eko sklad je slovenski javni okoljski sklad, ki skrbi za pridobitev subvencij in ugodnih kreditov na področju investicij v okoljske naložbe. Za naložbe kot so obnova stanovanjskih zgradb, nakup električnega avtomobila / toplotne črpalke, namestitev solarnega sistema in številni drugi, lahko uveljavljate pridobitev nepovratnih sredstev ali ugodno kreditiranje. Okvirne finančne spodbude sežejo od 20 % do največ 85 % vrednosti naložbe. Pomembno je, da vlogo za izplačilo sredstev oddate pred izvedbo naložbe in priložite tudi predračun izvajalca. Pri tem si pomagajte z Omisli.si/gradnja-obnova, kjer boste našli preverjene izvajalce. Preverjeni mojstri, s katerimi sodelujemo, že imajo izkušnje s podobnimi projekti, ki vključujejo pridobitev nepovratnih sredstev.

eko-sklad-subvencije-krediti

mojmojster cenik izvajalci cene

EKO SKLAD: NEPOVRATNA SREDSTVA EKOSKLADA + AKTUALNI RAZPISI ZA SUBVENCIJO / KREDIT

Vrsta delSubvencija EKO skladaKredit EKO sklada
Obnova stavbdo 50% priznanih stroškov1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Izolacija fasadedo največ 12 €/m2  oziroma do največ 20% vrednosti naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Izolacija kleti in talnajveč 12 € /m2 oz. do 20% vrednosti naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Izolacija strehe ali stropado 20% vrednosti naložbe oz. največ 12 €/m21.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Sončne elektrarne Do 20% vrednosti naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbido 20% priznanih stroškov, oz. do 40 €/ogrevano telo1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Prezračevanje z rekuperacijood 300 € do 2.000 € oz. do največ 20% naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Solarni ogrevalni sistemi30% vrednosti naložbe, oz. največ 300 €/m21.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Eko sklad toplotne črpalkeod 1.000 € do največ 5.000 € oz. od 20% do 50% vrednosti naložbe1.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Eko sklad oknado 20% vrednosti naložbe oz. največ 150 €/m21.500 € - 40.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Streha – menjava kritinedo 85% priznanih stroškov, oz. od 20.000 €od 25.000 € do največ 2.000.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%
Menjava vodovodnih ceviod 20.000 € na naložbood 25.000 € do največ 2.000.000 €, trimesečni EURIBOR + 1, 3%

IZVAJALCI / DOM / GRADNJA / MOJSTRIeko-sklad-gradnja-obnova-preverjeni-mojstriEko sklad subvencije in krediti 2024: Aktualni razpisi za nepovratna sredstva in ugodne kredite ekosklada

Kadar se lotevate obnove doma ali nadgradnje, preverite, ali se lahko prijavite na razpis za nepovratna sredstva. Poleg subvencije lahko pridobite tudi kredit ekosklada. Upoštevajte aktualne razpise in spremljajte novosti.

EKO sklad – sončna elektrarna

Graditelji in renovatorji domov, pozor! Če razmišljate o popolni energetski prenovi ali gradnji trajnostne hiše, je čas, da se prijavite na javni poziv 104SUB-SO22 Eko sklada za nepovratno finančno spodbudo. S tem se boste lahko odločili za nakup in vgradnjo naprav za samooskrbo z električno energijo ali naprav za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije.

Pomembno: pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu že obratuje.

Če se odločite za ta korak, morate imeti vso potrebno dokumentacijo že v času oddaje vloge. Zato pohitite, pridobite vse potrebne dokumente in se prijavite za subvencijo, ki ne le, da bo trajnostna za okolje, ampak bo tudi dolgoročno prihranila veliko denarja. Ne pozabite, da je skupnostna samooskrba prav tako upravičena do subvencije. Prijavite se in izkoristite priložnost za trajnostno prihodnost vašega doma!

Eko sklad toplotne črpalke

S subvencijo Eko sklada lahko pokrijete od 20 % do 50 % vrednosti toplotne črpalke do višine 5.000 EUR. Če pa se odločite za zamenjavo stare kurilne naprave v večstanovanjskih stavbah, lahko pokrijete do 25 % naložbe. Poleg tega pa lahko najamete tudi ugoden eko kredit že od 1.500 EUR dalje.

Višina nepovratne subvencije za toplotne črpalke znaša do 20 % stroškov investicije, a ne več kot 2.500 EUR za TČ tipa voda-voda ali zemlja-voda ter 1.000 EUR za TČ tipa zrak-voda, če gre za prvo vgradnjo toplotne črpalke v stanovanjski stavbi ali če ogrevalni sistem ne bo zamenjal stare, obstoječe kurilne naprave. To pravilo velja za celotno območje Republike Slovenije.

Višina subvencije lahko znaša do 40 % stroškov investicije, a ne več kot 4.000 EUR za TČ tipa voda-voda ali zemlja-voda ter 2.500 EUR za TČ tipa zrak-voda, če gre za zamenjavo kurilne naprave z novo TČ na območjih občin brez sprejetega Odloka o načrtu za kakovost zraka.

Višina subvencije lahko znaša do 50 % stroškov investicije, a ne več kot 5.000 EUR za TČ tipa voda-voda in zemlja-voda ter 3.200 EUR za TČ tipa zrak-voda, če gre za zamenjavo kurilne naprave z novo TČ na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Priznani stroški nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada za nakup toplotne črpalke vključujejo nakup in vgradnjo ene toplotne črpalke za ogrevanje na stanovanje, nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezave s toplotno črpalko, izvedbo kolektorja ali izvrtin, če gre za toplotno črpalko zemlja-voda, električne in strojne inštalacije, nujne za delovanje in krmiljenje sistema ter preostale smiselne in upravičene stroške, povezane z nakupom toplotne črpalke.

Najprej seveda pridobite ponudbe preverjenih ponudnikov toplotnih črpalk in dejstvo, da se zanimate za Eko sklad vpišite že v povpraševanje.

Pridobite ponudbe za toplotno črpalko
toplotna črpalka zrak voda cena prednosti slabosti
Toplotna črpalka ZRAK-voda je najpogostejša izbira v Sloveniji.

Eko sklad fasada: Izolacija fasade in okna

Želite prihraniti denar in hkrati prispevati k ohranjanju okolja? Eko sklad Slovenije ponuja subvencije za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, ki ima dokazano razmerje med debelino (d) in toplotno prevodnostjo (λ) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K).

Preveri novo subvencijo tukaj.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade. Če je v delu stavbe že vgrajena toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena, lahko investicija v novi fasadni sistem poteka z dodatno plastjo toplotne izolacije, če zagotavlja razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K.

Pri izračunu potrebne nove toplotne izolacije se upošteva tudi obstoječa toplotna izolacija in njena debelina. Fotografija z merilnim trakom mora biti priložena k vlogi za pridobitev subvencije.

Ne odlašajte s prijavo na Eko sklad in si zagotovite subvencijo za popolno energetsko prenovo vašega doma ali za gradnjo nove hiše, ki bo trajnostna za okolje in bo prihranila denar na dolgi rok.

Pridobite ponudbe za izolacijo fasade
izolacija-fasade-eko-sklad
Upoštevajte določila za uveljavitev subvencije in pravočasno oddajte vlogo.

Eko sklad električna vozila

Poleg subvencij za vaš dom, vam Eko sklad ponuja tudi subvencije za električni avto ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1 v višini kar 4.500 EUR!

Če pa se odločite za nakup vozila na hibridni pogon, ne skrbite – čeprav subvencij za ta tip vozil od leta 2020 ni več, lahko še vedno pridobite ugoden kredit Eko sklada po subvencionirani obrestni meri 1,3% + 3-mesečni euribor.

Za trajnostno prihodnost vašega doma ali avtomobila, se prijavite na Eko sklad še danes in si zagotovite subvencijo ali ugoden kredit, ki bo vašemu življenju in okolju koristil na dolgi rok.

Eko sklad subvencija za gradnjo in nakup nepremičnine

Želite graditi skoraj nič-energijsko hišo, vendar se vam zdi, da so stroški previsoki? Eko sklad Slovenije ponuja zelene subvencije in eko kredite za gradnjo takšnih hiš.

Subvencije za gradnjo skoraj nič-energijskih hiš so na voljo samo za čas javnih pozivov, vendar vam je vedno na voljo ugoden kredit. Na voljo je kredit z obrestno mero EURIBOR + 1,3 % ter odplačilno dobo do kar 20 let. Občinam oziroma lokalnim skupnostim pa je na voljo še poseben kredit z obrestno mero EURIBOR + 0 % z ročnostjo do 15 let, ki velja za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Ne odlašajte s prijavo na Eko sklad in si zagotovite zeleno subvencijo ali ugoden eko kredit za gradnjo novega doma, ki bo trajnostna za okolje in bo prihranila denar na dolgi rok.

Obnova stavb

V kolikor želite uveljavljati subvencijo za samostojno naložbo gradnje ali obnove stavbe, morate vlogo oddati preden začnete z izvedbenimi deli. Pomembno je, da je obnova zasnovana tako, da ohranite večinski del prvotne, starejše stavbe. Subvencijo je mogoče uveljavljati za stavbe, katerih gradbeno dovoljenje je bilo dodeljeno pred 1. 7. 2010. Če stavba vključuje prizidke, zgrajene po navedenem datumu, potem subvencija za obnovo ne more biti dodeljena. Stavba pa mora ustrezati tudi določenim standardom. Višina subvencije je namreč odvisna od izračuna rabe energije za ogrevanje stavbe, vrste in volumskega deleža izolacije in neto ogrevane površino zgradbe, preden ste jo obnovili. Subvencijo lahko pridobi tudi vlagatelj, ki na podlagi obnove starejše zgradbe mora pridobiti novo dovoljenje za gradnjo. Za obnovo starejših stavb je mogoče pridobiti do 50 % priznanih stroškov za naložbo.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za obnovo stavbe
obnova-stavb-uveljavljanje-subvencije prenova hiše
Obnovite stanovanjsko stavbo z gradbenim dovoljenjem pred 1. 7. 2010 in si zagotovite izplačilo subvencije za naložbo.

Izolacija kleti in tal

Izvedba izolacije kleti in tal je lahko zelo različna. Lahko gre za toplotno izolacijo kleti, izolacijo tal nad zunanjim zrakom ali tal nad neogrevanim prostorom / kletjo. Ključno je, da je debelina toplotnega izolacijskega materiala najmanj 15 cm. Upoštevajte pa tudi, da je razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacijskega materiala manjše ali enako 0,300. Kredit se obračuna s trimesečnim EURIBORJEM + 1, 3 % in sega do največ 40. 000 €. Subvencijo lahko uveljavljate za izolacijo kleti in tal na tistih stavbah, ki imajo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010. Višina subvencije je največ 12 € /m2 oziroma 20 % vrednosti naložbe. Vlogo je potrebno oddati po končani izvedbi naložbe.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za izolacijo kleti in tal
enostavna-izolacija-kleti-eko-sklad
Pri uveljavljanju subvencije ali kredita pri Eko skladu za izolacijo kleti, bodite pozorni na toplotno prevodnost in debelino izolacijskega materiala. Subvencijo boste prejeli le, če naložba ustreza pogojem.

Izolacija strehe ali stropa (Eko sklad subvencije streha)

V kolikor vaša naložba ustreza pogojem, lahko za izolacijo stropa ali izolacijo strehe za samostojne naložbe vložite Eko sklad subvencijo. Ta se obračuna do 20 % vrednosti naložbe oziroma največ 12 €/m2 toplotne izolacije. Vlogo lahko oddate za tiste naložbe, kjer je razmerje med debelino izolacije in toplotno prevodnostjo najmanj 0,140. Prav tako je pomembno, da gradbeno dovoljenje stavbe ni izdano po 1. 7. 2010. Kredit za naložbo izolacije strehe ali stropa se izplača v največ 10 letih. Obračuna se s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 % in se izplača v višini od najmanj 1. 500 € do največ 40. 000 €. Pomembno je, da vlogo za kredit oddate pred zaključeno izvedbo del.

Pridobite ponudbe preverjenih krovcev za izolacijo strehe

Sončne elektrarne

Vlogo za pridobitev kredita pri samostojni naložbi za ceno sončne elektrarne je potrebno oddati preden zaključite izvedbena dela. Višina kredita znaša do največ 40. 000 € in se obračuna s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %. Stroški se priznajo za nakup in celotna izvedbena dela za namestitev sončne elektrarne. Kredit se izplača za naprave, ki preko sonca pridobijo energijo, njihova moč pa sega do 50 kW.

Pridobite ponudbe preverjenih strokovnjakov za izgradnjo sončne elektrarne
soncne-elektrarne-nalozba
Višina kredita za naložbo sončnih elektrarn znaša do največ 40. 000 €.

Optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Subvencijo lahko pridobite, če oddate vlogo pred začetkom izvedbe del. Gre za skupno naložbo v večstanovanjski stavbi oziroma stavbi z več deli. Povrnjenih lahko dobite do 20 % stroškov, oziroma do 40 €/ogrevano telo. Subvencija je dodeljena za projekte, kjer je vključena optimizacija sistema ogrevanja. Naložba vključuje nakup, vgradnjo radiatorjev in hidravlično uravnoteženje za celotni ogrevalni sistem. Višina subvencije je za socialno šibke občane lahko višja. Preverite na pristojnem CSD. Oddajte vlogo za Ekosklad in pridobite subvencijo za optimizacijo ogrevanja v večstanovanjski stavbi.

Preverite tudi: Ogrevanje: Cena za centralno ogrevanje hiše / stanovanja / sanitarne vode, pogosta vprašanja, trendi in preverjeni izvajalci

Prezračevanje z rekuperacijo

Ekosklad za prezračevanje z rekuperacijo  v okviru samostojne naložbe vključuje subvencijo v višini do 20 % oziroma od 300 € do 2. 000 €. 300 € za prezračevalno napravo lokalnega prezračevanja, do 2. 000 € pa za napravo centralnega prezračevalnega sistema. Prezračevalne naprave morajo doseči toplotni izkoristek rekuperacije toplote od 70 % – 80 %. Odvisno od tega, ali gre za napravo lokalnega ali centralnega prezračevalnega sistema. Subvencijo je mogoče pridobiti za nepremičnino, stanovanjsko stavbo, ali pa stanovanje, ki ustreza večstanovanjski stavbi. Seveda pa je ključno tudi, da ustreza pogojem pridobitve subvencije. Stroški so priznani za naložbe, ki vključujejo nakup in vgradnjo celotnega sistema prezračevanja, hkrati pa ostale stroške izvedbe, ki so del naložbe. Odplačilna doba kredita za prezračevanje z rekuperacijo je do 10 let, obračuna se s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %. Izplača se lahko od 1. 500 € do največ 40. 000 €.

rekuperacija-proces-delovanja
Preverite, kako deluje sistem prezračevanja z rekuperacijo in se odločite za naložbo, pri kateri lahko uveljavljate subvencijo.

Solarni ogrevalni sistemi – ogrevanje s sončno energijo

Če se želite ogrevati s sončno energijo, preverite, ali lahko pri tem uveljavljate subvencijo Ekosklada. Če se solarni ogrevalni sistem uporablja za centralno ogrevanje, ste upravičeni do subvencije v višini 30 % vrednosti naložbe, to je največ 300 €/m2. Subvencija vključuje nakup in celotno namestitev sistema solarnega ogrevanja. Kredit se obračuna s trimesečnim EURIBORJEM + 1, 3 %, višina priznanih stroškov za naložbo pa je od 1. 500 € do največ 40. 000 €.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za ogrevanje s sončno energijo

Subvencije za peč na lesno biomaso

Pri popolni energetski prenovi vašega doma ali pri gradnji nove hiše boste prihranili na dolgi rok, saj lahko Eko sklad krije do 60 % stroškov investicije (do 5.000 EUR) za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi obstoječe kurilne naprave z novo napravo na lesno biomaso na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Če se boste odločili za novo peč na lesno biomaso, vam lahko Eko sklad krije do 50 % stroškov investicije (do 4.000 EUR) na tistih območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. V primeru 1. vgradnje sistema v stavbi oz. če kurilna naprava ni nadomestila stare kurilne naprave, pa lahko Eko sklad krije do 20 % stroškov investicije (do 2.000 EUR) za kurilne naprave na lesno biomaso.

Eko sklad okna

Subvencijo lahko uveljavljate ob zamenjavi obstoječih vertikalnih in strešnih oken z lesenimi okni. Te morajo biti energijsko učinkovite in dosegati ustrezno toplotno prehodnost. Prav tako zamenjana okna morajo imeti večslojno zasteklitev (običajno trojna). Glede na Uredbo (EU) št. 305/2011 lahko preverite, ali so vaša nova okna zares ustrezna. Nepovratno finančno spodbudo je možno uveljavljati samo za stanovanjske stavbe (ali dele stanovanjskih stavb) z gradbenim dovoljenjem, izdanim pred 1. 7. 2010. Subvencija znaša do 20 % priznanih stroškov za naložbo, oziroma ne več kot 150 €/m2 zamenjanih oken. Za eko sklad okna pa lahko uveljavljate tudi kreditiranje, ki sega od 1. 500 € do največ 40. 000 €. Obračuna se s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %.

Pridobite ponudbe preverjenih mojstrov za dobavo in montažo lesenih oken
lesena-okna-cena-prednosti-slabosti
Za zamenjavo energijsko varčnih oken lahko uveljavljate kreditiranje od 1. 500 € – 40. 000 €.

Streha – menjava kritine

Da ste upravičeni do nepovratne finančne spodbude, morate oddati vlogo preden zaključite izvedbena dela. Za menjavo strešne kritine najvišji delež kredita seže do 85 % priznanih stroškov. Obrestna mera znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Višina kredita sega od 25. 000 € do največ 2. 000. 000 €. Lahko pa uveljavljate tudi pravico do nepovratne finančne spodbude v višini od 20. 000 € za naložbo. Predvsem eko sklad za ceno menjave kritine upošteva odstranitev azbestnih vlaken, saj so ta škodljiva za zdravje in okolje.

Pridobite ponudbe preverjenih krovcev za menjavo strešne kritine
menjava-stresne-kritine
Za naložbo menjave strešne kritine izberite priznanega in izkušenega izvajalca.

Menjava vodovodnih cevi

Eko sklad vam za menjavo vodovodnih cevi omogoča najem kredita v višini od 25. 000 € do največ 2. 000. 000 €. Kredit se obračuna s trimesečnim EURIBORJEM + 1,3 %. Za naložbo menjave vodovodnih cevi morate vlogo oddati pred zaključkom izvedbenih del. Subvencije za menjavo vodovodnih cevi se običajno obračunajo za naložbe, kjer gre za cevi, ki vsebujejo azbestna vlakna. Nepovratna finančna spodbuda se lahko uveljavi v višini od 20. 000 € na naložbo. Odvisno je, za kolikšno naložbo gre. Pravočasno oddajte razpisno dokumentacijo, da ne zamudite roka za oddajo vloge.

Pridobite ponudbe preverjenih vodovodarjev za menjavo vodovodnih cevi
uveljavljanje-subvencije-pri-menjavi-vodovodnih-cevi
Za menjavo vodovodnih cevi lahko pridobite subvencijo v višini od 20. 000 € na naložbo.

Kateremu izvajalcu / mojstru / ponudniku storitve zaupati?

Za obnovo stavb in izolacijo fasade se lahko obrnete na:

Dekor Plesk, 5ek, Robert Ačko, Cvetko Vegan, Davor Pišek, Srečko Tjukajev, Diana Rihar, Kokot, Lisi, Mg Art, Topler, Polanec, Temada, Astriti, Danilo Krivec, Estetik, Fasaderstvo Dolinšek, Danat, Mi Reka, Aze Kast, Nam za, Špeh, Ivan Žigert, Moj pleskar, Sampl, Škraban Janez, Dekorator, Planet fasad, Fasade moj dom, Belfas, Barber Dušan, Fasade Cigler, Dušan Barabič, Fasaderstvo Feliks, Omer Duga, ter mnoge druge priznane izvajalce, ki jih najdete na Omisli.si/gradnja-obnova.

Za izolacijo kleti, tal, strehe ali stropa lahko poskrbijo:

Eko Izolacije, Zajtl, Zorman, Kern, Tehnopur, Kepic izolacija Sk, Robert Jagarinec, Hak Plus, Omega Izolacije, Fibran, Horjak, Izoterm, Izolacije Božič, Fonaterm, Kepic, Grošelj, Izolacije Raduha, Izolacija Mn, Jonuz, Valentin Štritof, Kemdi, Šircelj, Kladnik, Pevec, Shala, Žonta, Matjaž Prezelj, Knauf Insulation, Ursa, Ketex, Topdom, Jure Slaviček, Simon Kavčič, Izogradnja, PNC Gradnje, Hidropal, Korać, Zimicell, Az, Bossplast, Kastelic, Izoterm Plama, Gregor Miložič, Zolic, idr. Na seznamu preverjenih mojstrov bo izbira pravega izvajalca enostavna.

eko-sklad-privarcujte-priznani-mojstri
Izbirajte med profesionalnimi mojstri. Izvajalec naj vam izda predračun, ki ga predložite vlogi za subvencijo. Privarčujte in si zagotovite kvalitetno opravljeno storitev.

Priznani izvajalci bodo poskrbeli za kvalitetno namestitev sončne elektrarne. Med drugim so to: Obnovljiv d.o.o., Sol Navitas, Moja elektrarma, Enertec, Enerson, Gpea, Gerberel, Energija Kumer, Zadruga sončnih elektrarn, Energija Plus, Jože Jamšek, Tehnoplus, Doza, Tep elektrarne Sb, Amp Solar, Velog, Zelena naložba, Mpo, Solar Invest, Aleš Babnik, Sonce Energija, Holding, Radog, Eso inženiring in drugi priznani mojstri.

Optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbi:

Valtis, E2e, Svepro, Ekosen, Bioles Horizont, THS, Energo Tim, Rasting, Geotermal, Esis-Co, Inštalacije Mirč, Sekar inženiring, KND, Klima Kraner, Tehnokom, Klima Efekt, Menerga, Zdenko Simonič, David Vrtovec, Aronika, Catena, Pichler & CO, Evroinstal, Ea Elektronika, Montmark, Gagi-Mont, Borut Juhart, Zaveršnik Franc, Instalacije Dietner, Vopro, Instalacije Kraševec, Da Bo Mont, Ogrevanje in inštalacije B, Elektroterm in številni drugi profesionalci, ki jih najdete na Omisli.si/gradnja-obnova.

IŠČETE MOJSTRE / IZVAJALCE za GRADNJO / OBNOVO?

Ob izbiri izvajalca za prezračevanje z rekuperacijo, preverite ponudbe izvajalcev kot na primer: Merkur, Systemair, Menerga, Catena, Esis – Co, Energo Tim, Klime Maglič, Svepro, Sekar, Promonting D&D, Klima Efekt, KND, Geotermal, Klima Kraner, David Vrtovec, Aronika in številni drugi. Za namestitev solarnih ogrevalnih sistemov se obrnite na: Solarni sistemi nature, Solarni sklad, Solarni Termo sistemi, Strojmont, Amp-Solar, Valtis, Ekosen, Bioles Horizont, Rasting, Geotermal, Tehnokom, Klima Efekt in druge.

mojstri-za-gradnjo-in-obnovo
Namesto vas preverimo mojstre, da bi vi prihranili čas in denar pri iskanju profesionalcev za obnovo / gradnjo vašega doma.

Za namestitev toplotne črpalke lahko poskrbijo:

Preverjeni izvajalci za toplotne črpalke: Dimplex, Termo Shop, Orca Energija, Atlas Trading, Kota, Ream, Kronoterm, Viessmann, Tersus, Termo, Energo Tim, Smart-System idr.


Ste tudi sami ponudnik omenjenih storitev?

MOJSTRI
se pridružite brezplačno


Za ceno za okna se obrnite na:  AJM, Aspekta, DN Salus, Satler, IQ Evromond, Okna KLI Logatec, Mik, Hohler Marta, Žižek, Metalglass, Haas dom, SeCOM, Finestrum, Montis, Rajmax, Kostanjevec, Krpan, Pronorm, Dom-streha, Karba, Miran Topolovec, Montplast, In-Plast, Pikus, Naitors, Tip-Top Design, Furman, Senčila Ješovnik, Arcont, Ro-Plast, Korun, Internorm, Glin, Misteral, Termoglas, AJS, Velux, Miral, Vranešič, Petrovčič, Stopar Design, Ste-Val, Nagode, Akoral, Steklarstvo Benda, Inles, Cugelj, Pvc Markus, in druge priznane mojstre.

Priznani mojstri za streho – menjava kritine v Sloveniji so:

Metrapan, Atc Gutta, Embe streha, Igor Žug, Lončarič, Zorec, Mur, Tišma, Štefan Grandošek, Streha Tim, Streha Bokan, Streha Kuhar, Sos, Sodnik, Šabeder, Tisaj Rajko, Streha Vidic, Slo gradnje, Gerard, Streha Kajž, Raner krovstvo, Streha Bernik, Streha Mlakar, Matej Volf, Superles, idr, ki jih najdete na Omisli.si/krovca.

Če potrebujete mojstra za menjavo vodovodnih cevi, se obrnite na:

Preverjene vodovodarje: Inštalacije Mirč, Centralmont, PP Splavar, Strojne inštalacije Hauptman Milan, Boracom Tim, U.T.I., Instalaterstvo Plus, Sekar inženiring, Inštalacije Gorazd Štern, Stanislav Hamler, Termo vod, Mariborski vodovod, Nanomont, Smilko, Boris Lužnik, Alrosa Eko, Sagadin, Škorjanec Franc, Komunala Odtok, Ead-Mont, ZIA, Danpi, H2O inštalacije, Sodobne inštalacije mm, Drago Tratnjek, Kopalnice Šoster, Sanitop, Instalacije Kraševec, Nigrad, Termo Leon Vrečko, Vodovod Ljubljana, Rajbi, Vop instalacije, … in mnogi drugi priznani podnudniki.


Vas ni na seznamu mojstrov? 

MOJSTRI / IZVAJALCI STORITEV
se brezplačno vpišite tukaj


Kdaj se najbolj zanimamo za nepovratna sredstva ekosklada?

Največje zanimanje za nepovratna sredstva eko sklada je takrat, ko prenavljamo dom ali se odločimo za drugo večjo naložbo. Obnove starih stanovanjskih stavb so cenovno lahko zelo zahtevne. Zato je smiselno oddati vlogo za nepovratna sredstva eko sklada. Vsaka finančna spodbuda ob večjih naložbah prav pride, mar ne?

zanimanje-za-nepovratna-sredstva-ekosklada-v-Sloveniji
Zanimanje za nepovratna sredstva ekosklada je v Sloveniji največje v mesecu septembru.

Pogosta vprašanja okoli spodbud ekosklada

Katera vprašanja stranke najpogosteje zastavijo Eko skladu? Preverite v nadaljevanju, mogoče boste že našli odgovor, ki ga potrebujete.

Kaj je to Eko sklad?

Eko sklad je slovenski okoljski javni sklad pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Osnovna dejavnost Eko sklada je spodbujanje razvoja na področju varstva okolja in okoljskih naložb, ki s seboj prinaša finančne ugodnosti ter izboljšano kvaliteto bivanja vseh nas. Eko sklad nudi pridobitev subvencij in ugodnih kreditov za različne naložbe ter pomaga pri aktivnostih, ki so povezane z varovanjem okolja. Spodbuja naložbe, ki so v skladu z nacionalnim programom varstva okolja in okoljsko politiko EU. To je odgovorno ravnanje z odpadki, ohranjanje biotske raznovrstnosti in genskih virov, zmanjševanje tveganj, obvladovanje onesnaževanja vode, tal, zraka, omejevanje emisij hrupa in sevanj.

Pri številnih okolju prijaznih naložbah se lahko tako odločite za pridobitev nepovratnih sredstev ali ugodnega kredita. V povprečju finančna spodbuda krije 30 % vrednosti naložbe, kar 90 % prijavljenih projektov pa prejme finančno spodbudo. Subvencije in krediti so na voljo skozi vse leto. Če se torej odločate za nakup električnega vozila, obnovo zgradbe, si nameravate omisliti solarni sistem ogrevanja ali kakršnokoli drugo eko naložbo, se vam izplača preveriti, ali ste primerni za razpis za nepovratna sredstva Eko sklada. Vendar bodite pozorni na rok za oddajo vloge za izplačilo sredstev. V nekaterih primerih je namreč tako, da morate vlogo oddati še pred začetkom izvedbe del.

Ker se Eko sklad zaveda svoje odgovornosti do narave, nenehno tudi izboljšujejo in nadgrajujejo dosedanje ukrepe; trenutni izzivi, s katerimi se spopadajo, so prehod na obnovljive vire energije, trajna mobilnost, ozaveščanje ljudi, odgovorno ravnanje z odpadki in še mnogi drugi.

Eko sklad kredit ali Eko sklad subvencija?

 Eko sklad s pomočjo nepovratnih finančnih spodbud in možnosti ugodnih kreditov spodbuja okoljske naložbe, odgovoren odnos do okolja in izboljšano kakovost bivanja. Razmišljate v smeri, da bi se končno odločili za okoljsko naložbo, bodisi za solarni sistem ogrevanja bodisi za nakup električnega ali hibridnega avtomobila. Kaj pa sedaj? Se bolj izplača pridobiti Eko sklad kredit ali Eko sklad subvencijo? Je sploh oboje na voljo za naložbo, ki jo načrtujete? Najprej preverite, kakšne subvencije in eko krediti so razpisani v letu 2024. Informacije najdete na spletni strani Eko sklada oziroma v nadaljevanju tega članka.

Če želite kupiti na primer hibridno vozilo, so na voljo le ugodni krediti, ne pa tudi subvencije. Spet za celovito obnovo stanovanjske stavbe so na voljo le Eko sklad subvencije, krediti pa ne. Prednost subvencije je zagotovo v tem, da gre za nepovratna sredstva, za katera vam ni treba plačevati nobenih obresti. Zastonj prispevek k vaši naložbi, bi lahko temu rekli. Vendar se tudi ugodni eko krediti ne bi predstavljali kot ugodni, če to zares ne bi bili. V nekaterih primerih lahko pošteno olajšajo financiranje zastavljenega projekta, sploh zato, ker so veliko bolj ugodni kot v primeru, če bi vzeli navaden kredit na banki. Za povrh pa vam takšen kredit pomaga do okoljske naložbe, za katero vam ne bo hvaležna le naša narava, ampak tudi vaše zdravje in dobro počutje. S tem boste prispevali k skupnemu dobremu in naredili korak naprej k boljši prihodnosti.

Ampak zakaj bi se morali odločati med subvencijo in kreditom, ko pa lahko v nekaterih primerih kandidirate tako za Eko sklad kredit kot tudi za Eko sklad subvencijo? Edini pogoj je, da v primeru, da želite hkratno pridobitev kredita in subvencije, predmetna naložba izpolnjuje vse kriterije obeh javnih pozivov, na katera kandididirate. Oddati je treba ločeni vlogi na obrazcih obeh javnih pozivov. Vlogo za kredit je potrebno oddati pred izvedbo del – vedno. Z vlogo za pridobitev subvencije je nekoliko drugače; na nekaterih javnih pozivih je treba vlogo oddati pred pričetkom izvedbe del, na javnem pozivu 74SUB-OB19 je treba vlogo oddati šele po izvedbi del (z računom in fotografijami). Tudi vlogo za pridobitev subvencije za električna vozila kot fizična oseba je potrebno oddati šele po izvedbi naložbe. Kot pravna oseba pa pred izvedbo naložbe.

Kaj so to nepovratna sredstva Eko sklada?

Nepovratna sredstva Eko sklada so vsota denarja, za katero lahko zaprosite z vlogo za pridobitev sredstev. Če izpolnjujete vse pogoje, zahteve in kriterije za nepovratna sredstva, so vam le-ta dodeljena brez plačevanja obresti ali vračila. Višina nepovratne finančne spodbude se določi na osnovi predračuna oziroma ponudbe izvajalca del. V primeru, da se kasneje vrednost dela podraži in morate izbranemu izvajalcu plačati več, se nepovratna sredstva ne morejo več zvišati. Zato je tako zelo pomembno, da so na predračunu, ki ga posredujete Eko skladu, zajeta vsa dela in material, ki ga potrebujete za izvedbo projekta.

Da pridobite nepovratna sredstva, morate torej oddati vlogo za pridobitev sredstev, originalen predračun izvajalca in fotografijo stanja z datumom. V primeru, da je bil plačan avans, priložite tudi dokazilo o plačanem avansu. Eko sklad nato pregleda in obravnava vlogo. Vloge obravnavajo po vrstnem redu prispetja na Eko sklad. Če se želite prepričati, kdaj boste na vrsti, lahko podatke o številki zadnje obdelane vloge na javnem pozivu in datum njenega prispetja najdete v aktualnem obvestilu vlagateljem.

V primeru nepopolne vloge vas Eko sklad obvesti in vlogo morate v roku 15 dni od vročitve poziva dopolniti. Če je vloga popolna, vam Eko sklad izda odločbo in pogodbo, podpisano pogodbo vrnete v roku 15 dni od vročitve. Po izvedbi del Eko skladu predložite zaključno dokumentacijo. Če je le-ta popolna, vam nepovratna sredstva izplačajo v roku 30 dni od prejema zahtevka. Nepovratna sredstva so zagotovoljena vsem kandidatom, ki so vloge oddali pravočasno in izpolnjujejo vse zahteve ter kriterije javnega poziva. Za tekoče leto lahko vlogo oddate vse do 31. 12. oziroma do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

So še na voljo subvencije za fasado (Eko sklad fasada)?

Dobra toplotna izolacija fasade je ključnega pomena za nižanje tekočih stroškov ogrevanja in hlajenja, zadrževanje optimalne sobne temperature skozi vse leto in odgovoren odnos do okolja, ki pripomore k bolj kvalitetnemu bivanju. V nekaterih starejših stavbah je izolacija fasade veliko slabša, zato je še toliko bolj pomembno, da se za to poskrbi. Na voljo so subvencije za fasado, in sicer subvencija za samostojne naložbe v starejše stavbe, subvencija za skupne naložbe v stavbah z več deli in subvencija za socialno šibko gospodinjstvo, možen pa je tudi kredit za samostojne naložbe.

Subvencija za samostojne naložbe v starejše stavbe

Pogoj, da ste upravičeni do subvencije, je, da je razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino nove toplotne izolacije manjše ali enako 0,230. Višina subvencije znaša 20 % vrednosti naložbe oziroma največ 12 €/m2 toplotne izolacije. Vključuje nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, okenskih polic in toplotne izolacije podzidka, postavitev gradbenega odra, obdelavo špalet ter odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa. Roka za oddajo vloge je po izvedeni naložbi.

Subvencija za skupne naložbe v stavbah z več deli

Višina subvencije znaša do 20 % stroškov oziroma do 16 €/m2. Pogoj za pravico do pridobitve subvencije je, da je razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino nove izolacije manjše ali enako 0,230. Rok za oddajo vloge je pred pričetkom izvajanja del, več podrobnosti si lahko preberete na spletni strani Eko sklada.

Subvencija za socialno šibko gospodinjstvo

Cilji javnega poziva so zmanjšati energetsko revščino v gospodinjstvih socialno šibkih občanov, izboljšati socialni status ter prispevati k manjšemu onesnaževanju in večji energijski učinkovitosti. Višina subvencije znaša 100 % upravičenih stroškov do 9.620,00 EUR z DDV. Točna višina subvencije se določi na podlagi predračuna, pogoj za pridobitev pa je razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino, manjše ali enako 0,28.

Kaj so to eko krediti?

Eko sklad krediti ali eko krediti so ugodni krediti, ki ki so vam lahko v veliko pomoč pri financiranju okoljske naložbe. V večini primerov so bolj ugodni, kot če bi vzeli navaden kredit na banki. Ne samo, da prinašajo številne finančne ugodnosti, ampak vas obenem pripeljejo tudi do odgovornega odnosa in ravnanja, ki je okolju in zdravju prijazno. Na tak način boste izboljšali kakovost bivanja in dobro počutje – in to na cenovno zelo ugoden način!

Letos lahko kandidirate za ugoden kredit za čistilno napravo za pitno vodo, električna in hibridna vozila, gospodinjske aparate, hišni kompostnik, izolacijo fasade, kleti, tal, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, kurilne naprave na lesno biomaso, male čistilne naprave, male sončne, vetrne in vodne elektrarne, osebna vozila na plin, plinske kondenzacijske kotle, priklop na javno kanalizacijsko omrežje, prekritje objektov z rastlinsko odejo, solarni ogrevalni sistem, toplotne črpalke, zbiralnik deževnice … in še mnoge druge. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Eko sklada.

Če torej razmišljate eko kreditu, nikar ne odlašajte in si čimprej znižajte stroške svojih okoljskih naložb. Vendar bodite pozorni, saj je treba vlogo za eko kredit vedno oddati pred izvedbo del oziroma naložbe. Postopek za pridobitev kredita je sledeč: najprej je potrebna pridobitev predračuna za vašo naložbo. Nato oddate vlogo na Eko sklad. Če je le-ta popolna, prejmete kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe na banki Intesa Sanpaolo najkasneje v šestdesetih dneh. Ko je delo zaključeno, na banko oddate vse potrebne zaključne dokumentacije. Na koncu pride na vrsto še nakazilo celotnega oziroma preostalega zneska kredita (v primeru, da je bil del nakazan že prej).

Nepovratna sredstva 2024 (seznam)

Za katera nepovratna sredstva lahko zaprosite v letu 2020 in koliko znašajo? Višina nepovratnih sredstev se razlikuje glede na naložbo, določi pa se na osnovi predračuna, ki vam ga izda izbran izvajalec del. Bodite pozorni, da predračun vsebuje vsa dela in material, ki jih boste potrebovali za izvedbo naložbe. Če vam izvajalec kasneje sporoči, da bo treba še nekaj dodatnih del ali materiala, se namreč nepovratna sredstva ne morejo zvišati. Natančno preverite tudi, da izpolnjujete vse pogoje Eko sklada za nepovratna sredstva. Le tako ste namreč upravičeni do subvencije. Za nepovratna sredstva 2020 se lahko prijavite do 31. 12. oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vaša vloga bo obravnavana po vrstnem redu prispetja na Eko sklad, če jo boste oddali v roku.

Seznam nepovratnih sredstev 2024

Sedaj pa končno k vprašanju, za katera nepovratna sredstva 2024 lahko kandidirate.

1. Celovita obnova stanovanjske stavbe

2. Električna vozila

3. Izolacija fasade

4. Izolacija kleti in tal

5. Izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

6. Kurilne naprave na lesno biomaso

7. Mikro sončne elektrarne

8. Nakup stanovanja v novi ali skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi

9. Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi

10. Plinski kondenzacijski kotli

11. Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

12. Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija

13. Skoraj nič-energijske in nizkoenergijske stavbe

14. Solarni sistem ogrevanja

15. Toplotne črpalke

16. Zunanje stavbno pohištvo

Razmišljate o obnovi stanovanjske stavbe ali nakupu stanovanja? Za celovito obnovo stanovanjske stavbe lahko pridobite subvencijo v višini do 50 % priznanih stroškov. Če boste stanovanje kupili v novi ali skoraj nič-energijski tri-in večstanovanjski stavbi, lahko zaprosite za nepovratna sredstva, ki znašajo od 100 do 150 € na m2 neto ogrevane površine stanovanja. Več podrobnosti o tem, koliko bi znašala subvencija v vašem primeru, si lahko preberete na spletni strani Eko sklada.

Nepovratna sredstva 2020 bodo dodeljena tudi tistim, ki se bodo letos odločili za izolacijo fasade, kleti, tal, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru. Če se želite od zdaj naprej izogniti nepotrebnim stroškom z gorivom in bi želeli ravnati okolju prijazno, je morda čas, da si omislite novo ali testno električno vozilo, za katerega lahko pridobite tudi subvencijo Eko sklada. Višina le-te je odvisna od kategorije, v katero spada vozilo.

Morda pa je čas, da spremenite način ogrevanja doma na nekaj bolj ekološkega. Za kurilne naprave na lesno biomaso so na voljo nepovratna sredstva v višini od 20 do 60 % vrednosti naložbe. Za plinske kondenzacijske kotle znaša subvencija do 50 % priznanih stroškov oziroma do 2000 €. Kaj pa solarni sistem ogrevanja? Ne samo, da je okolju prijazen, tudi sliši se zelo zanimivo. V tem primeru lahko zaprosite za nepovratna sredstva, ki znašajo 30 % vrednosti naložbe oziroma največ 300 € na kvadratni meter. Nepovratna sredstva 2020 so na voljo tudi za toplotne črpalke, zunanje stavbno pohištvo, mikro sončne elektrarne, priklop na omrežje daljinskega ogrevanja in sistem za prezračevanje z vračanjem toplote.

Eko sklad subvencije 2024 (seznam)

V nadaljevanju preberite, za katere Eko sklad subvencije 2024 lahko zaprosite do konca leta oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS. Če izpolnjujete pogoje, ste upravičeni do nepovratne finančne spodbude.

Celovita obnova stanovanjske stavbe

Pogoj: Standard sNES

Višina subvencije: do 50 % priznanih stroškov naložbe

Električna vozila

Pogoj: Novo ali testno električno vozilo

Višina subvencije: odvisna od kategorije vozila

Izolacija fasade

Pogoj: Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,230

Višina subvencije: 20% vrednosti naložbe, največ 12 € na m2 toplotne izolacije

Izolacija kleti in tal

Pogoj: razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,280

Višina subvencije: 20% vrednosti naložbe, največ 12 € na m2 toplotne izolacije

Izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

Pogoj: razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino manjše ali enako 0,140

Višina subvencije: 20% vrednosti naložbe, največ 12 € na m2 toplotne izolacije

Kurilne naprave na lesno biomaso

Pogoj: za centralno ogrevanje

Višina subvencije: od 20% do 60% vrednosti naložbe

Mikro sončne elektrarne

Omejitev višine spodbude: do največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

Višina subvencije: 180 € za 1 kVA

Nakup stanovanja v novi ali skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi

Pogoj: standard sNES

Višina subvencije: 100-150 € na m2 neto ogrevane površine stanovanja

Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Pogoj: hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja

Višina subvencije: do 20 % stroškov oz. do 40 EUR na ogrevalno telo

Plinski kondenzacijski kotli

Pogoj: razred sezonske energijske učinkovitosti A+

Višina subvencije: do 50 % oziroma 2.000 EUR

Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

Pogoj: toplotna postaja

Višina subvencije: do 50 % oziroma 3.000 EUR

Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija

Pogoj: centralno ali lokalno prezračevanje

Višina subvencije: do 20 % oz. 2.000 EUR

Skoraj nič-energijske in nizkoenergijske stavbe

Pogoj: standard sNES

Višina subvencije: do 30 % priznanih stroškov naložbe

Solarni sistem ogrevanja

Pogoj: uporaba za centralno ogrevanje

Višina subvencije: 30% vrednosti naložbe, največ 300 EUR na m2

Toplotne črpalke

Pogoj: uporaba za centralno ogrevanje

Višina subvencije: od 20% do 50% vrednosti naložbe, največ do 2.500 EUR oz. 5.000 EUR

Zunanje stavbno pohištvo

Pogoj: zamenjava starih oken z novimi lesenimi okni

Višina subvencije: 20% vrednosti naložbe, največ 150 EUR na m2 zamenjanih oken

Je pri nas možna subvencija za toplotno črpalko (Eko sklad toplotne črpalke)

Če se odločate za nakup in namestitev toplotne črpalke, lahko zaprosite za subvencijo Eko sklada. Vendar morate vedeti, da je ogrevanje s toplotno črpalko postalo v zadnjem desetletju najbolj popularna oblika ogrevanja prostorov in sanitarne vode pri nas, zaradi česar je na Eko skladu tudi vlog za subvencijo toplotne črpalke največ. Glede na to, da se povprečne cene dobave in montaže toplotnih črpalk gibljejo med 5100 in 15 500 € (seveda je veliko odvisno od vrste črpalke in posameznih izvajalcev), bi verjetno vsakemu od vas prišel prav kakšen odstotek subvencije.

Takšna subvencija za toplotno črpalko znaša od 20 do 50 % vrednosti celotne naložbe oziroma do največ 5000 €. Poskrbite torej, da ustrezate zahtevam Eko sklada in oddajte prošnjo za subvencijo. Če boste v stanovanju staro kurilno napravo zamenjali za novo toplotno črpalko, ste upravičeni do višje subvencije, ki znaša do 25 % naložbe, pomembno je le, da predložite vsa potrebna dokazila. Priznani stroški naložbe so odstranitev stare kurilne naprave, nakup in vgradnja nove naprave, izvedba adaptacijskih, instalacijskih in obrtniških del, nakup in montaža vse potrebne opreme, pregled in morebitna sanacija dimnika, izvedba priključnega voda nove toplotne postaje. Najamete lahko tudi ugoden kredit od 1500 € naprej.

Ali obstajajo eko sklad subvencije za peči?

Kategorija Eko sklad subvencije za peči zajema več področij, in sicer: subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso, solarni sistem ogrevanja, priklop na omrežje daljinskega ogrevanja, plinske kondenzacijske kotle, optimizacijo sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi in sisteme za prezračevanje z rekuperacijo. Več o subvencijah za posamezne naložbe v nadaljevanju.

Kateri so aktualni razpisi Eko sklada?

Za tekoče leto lahko vlogo za pridobitev Eko sklad subvencije ali kredita oddate do 31. 12. oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Spodaj najdete trenutne aktualne razpise Eko sklada.

Eko sklad toplotne črpalke

Subvencija znaša od 20 do 50 % vrednosti celotne naložbe, največ do 5.000 €. Na voljo je ugoden kredit od 1500 € naprej.

Eko sklad subvencije za peči

Subvencija za kurilne naprave na lesno biomaso, solarni ogrevalni sistem, priklop na omrežje daljinskega ogrevanja,plinski kondenzacijski kotli, optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi, sistemi za prezračevanje z rekuperacijo …

Eko sklad fasada, izolacija in okna

Subvencija ali kredit za izolacijo fasade, kleti in tal, zeleno strehe in zamenjava oken ter vrat. Subvencija za okna 2020 znaša 20 % vrednosti naložbe oziroma največ 150 € na kvadratni meter zamenjanih oken.

Eko sklad subvencije streha

Subvencija za izolacijo strehe. Dobra izolacija je ključnega pomena. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe oziroma do 12 € na kvadratni meter toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.

Eko sklad odstranitev nevarnih materialov

Odstranitev azbestne kritine in cevi, ki vsebujejo nevarne snovi. Pri odstranjevanju azbestne kritine lahko priznani stroški skupno dosežejodo 70 €/m2 zamenjane kritine iz azbestnih vlaken. Obrestna mera znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Eko sklad sončne elektrarne

Subvencije za male vetrne, vodne in sončne elektrarne. Subvencija znaša 180 € za 1 kVA.

Eko sklad kredit za vodo

Kredit za priklop na vodovod in priklop na kanalizacijo, oskrba s pitno vodo, zbiralnik deževnice, čistilne naprave za pitno vodo …

Eko sklad kompost

Nakup kompostnika za razgradnjo bioloških odpadkov. Višina kredita od 1500 € naprej.

Eko sklad gospodinjski aparati

Ugoden kredit za gospodinjske aparate z razredom učinkovitosti A+. Višina kredita od 1500 € naprej.

Eko sklad kredit za avto

Subvencija za testna ali nova električna vozila ali predelavo vozila na plin. Višina subvencije je odvisna od kategorije vozila. Višina kredita od 1500 € naprej.

 Subvencija za okna 2020 (Eko sklad okna)

 Lesena okna niso samo okolju prijazna, trajnostna in odporna, temveč tudi odličnega videza. Omogočajo dobro zvočno in toplotno izolacijo in dosegajo visoko stopnjo energijske varčnosti. Ne samo to, les vas bo zbližal z naravo in poudaril toplino, domačnost ter edinstvenost vašega doma. Eko sklad subvencija za okna 2020 znaša 20 % vrednosti naložbe oziroma največ 150 € na kvadratni meter zamenjanih oken. Subvencijo za samostojne naložbe v starejše stavbe lahko uveljavi vsak, ki želi zamenjati stara vertikalna ali strešna okna z novimi lesenimi okni. Nova okna morajo biti energijsko učinkovita, imeti večslojno, ponavadi troslojno zasteklitev in dosegati ustrezno toplotno izolacijo.

Na spletni strani Eko sklada lahko preverite več podrobnosti o pogojih in ustreznosti oken, ki ste si jih zamislili. Do subvencije ste upravičeni samo v primeru, da jo želite uveljavljati za stanovanjsko stavbo ali del stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010. Priznani stroški vključujejo odstranitev obstoječih oken, nakup in vgradnjo novih lesenih oken, senčil, zunanjih in notranjih okenskih polic ter zunanjih vhodnih vrat, popravilo in zaključno obdelavo špalet ter vse morebitne stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe. Ne vključujejo pa odstranitve, nakupa in vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih oken. Rok za oddajo vloge je po izvedeni naložbi. Socialno šibka gospodinjstva lahko uveljavljajo nepovratno finančno spodbudo v višini 100 % upravičenih stroškov projekta do 9.620,00 EUR z DDV. Točna višina subvencije se določi na podlagi predračuna.

 Subvencija za streho (Menjava strehe subvencija)

Verjetno ste že slišali, da je streha ena izmed površin doma, kjer prihaja do največjih izgub toplote. Dobra izolacija je tukaj ključnega pomena, saj se boste na tak način v prihodnosti izognili številnim nepotrebnim stroškom, obenem pa boste ravnali naravi prijazno in poskrbeli za zdravo ter kakovostno bivanje. Pozimi vas ne bo zeblo, poleti vam ne bo vroče. In kaj je lahko še boljšega kot to, da lahko v primeru, da vaša nova streha ustreza kriterijem Eko sklada, zaprosite tudi za subvencijo za streho?

Do subvencije za samostojne naložbe v starejše stavbe ste upravičeni, če je razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino nove toplotne izolacije manjše ali enako 0,140. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe oziroma do 12 € na kvadratni meter toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru. Zajema nakup in vgradnjo toplotne izolacije, parne zapore, paroprepustne folije, letvanje, zaključne obloge pri izolaciji strehe, strošek odstranitev starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, izvedbo estriha in zaključne obnove (pri obnovi ravne strehe).

Tudi za subvencijo za skupne naložbe v stavbah z več deli je pogoj enak (razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije mora biti manjše ali enako 0,140). Višina subvencije znaša 20% vrednosti naložbe oziroma največ 16 evrov na kvadratni meter toplotne izolacije. Če želite menjavo strešne kritine, ki vsebuje zdravju in okolju škodljiva azbestna vlakna, lahko v Eko skladu pridobite tudi ugoden kredit. Pri tem lahko priznani stroški naložbe dosežejo skupno do 70,00 €/m2 zamenjane kritine iz azbestnih vlaken. Obrestna mera znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Zamenjavo strešne kritine na posamezni stavbi do skupne površine 300 m2 lahko izvede vsak mojster, ki je registriran za izvajanje krovskih del. Za odstranjevanje azbestne kritine skupne površine nad 300 m2 mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva.

Eko sklad subvencije za peči 2020

Eko sklad subvencije za peči 2020 zajemajo subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso, solarni sistem ogrevanja, priklop na omrežje daljinskega ogrevanja, plinske kondenzacijske kotle, optimizacijo sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi in sisteme za prezračevanje z vračanjem toplote (rekuperacija).

Solarni sistem ogrevanja

Kako do subvencije Eko sklada za solarni sistem ogrevanja oziroma ogrevanje na sončno energijo? Do subvencije ste upravičeni, če nameravate solarni sistem uporabljati kot centralno ogrevanje; višina subvencije znaša 30 % vrednosti naložbe. Vključuje pa nakup in namestitev ogrevanja na sončno energijo.

Optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Subvencijo lahko pridobite tudi za optimizacijo ogrevanja v večstanovanjski stavbi. Vključuje nakup, vgradnjo radiatorjev in hidravlično uravnoteženje za celotni ogrevalni sistem. Eko sklad nudi povrnitev do 20 % stroškov, pri čemer je lahko višina subvencije za socialno šibke občane tudi višja.

Sistemi prezračevanja z vračanjem toplote – rekuperacijo

Če vas zanimajo sistemi prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacija), Eko sklad nudi nepovratno finančno spodbudo do 20 % priznanih stroškov naložbe. Vendar samo do 2000 € za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju oziroma do 300 € na prezračevalno napravo. Subvencijo lahko pridobite za stanovanjsko stavbo, nepremičnino ali stanovanje, ki ustreza večstanovanjski stavbi.

Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

Do subvencije za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja ste upravičeni, če se odločite za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Višina subvencije za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3000 € na posamezno stanovanje.

Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla

Do nepovratne finančne spodbude ste upravičeni, če boste kupili in vgradili plinski kondenzacijski kotel, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Kotel mora izpolnjevati zahteve prepisov, ki urejajo to področje. Prav tako mora komplet plisnkega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature dosegati razred sezonske energijske učinkovitosti A+. Višina subvencije znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe  oziroma do 2000 €.

Subvencija za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Kurilne naprave na lesno biomaso

Subvencija za kurilne naprave na lesno biomaso se dodeli za nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso. Višina subvencije znaša od 20 do 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2000 oziroma 5000 €. Več podrobnosti si lahko prebrete na spletni strani Eko sklada. Možna je tudi zamenjava stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

 

Kakšni so pogoji za pridobitev spodbud javnega sklada? (Eko sklad pogoji)

Eko sklad pogoji so odvisni od vrste naložbe. Odvisno je, kakšen je poseg v stanovanjsko stavbo in kolikšna je vrednost vseh izvedbenih del in materiala, povezanega z naložbo. Lahko se upošteva prevodnost, energijska vrednost materialov, izolacija in druge lastnosti, navedene v pravilnikih ali odločbah o ugotavljanju skladnosti.

Kako do subvencije / kredita eko sklada? (Eko sklad vloga in postopek pridobivanja nepovratnih sredstev)

Subvencijo ali kredit eko sklada pridobite, če izpolnite vso potrebno dokumentacijo in jo pravočasno oddate na eko sklad. Najprej morate od izvajalca pridobiti predračun vaše naložbe. Nato sledi celotna izvedba del, prav tako pa morate sproti pridobiti vse potrebne dokumentacije, ki služijo kot priloga k vlogi. (Tudi uradno potrjen in podpisan dokument o zaključku del in višini plačila). Potem sledi oddaja vloge na Eko sklad – bodite pozorni, da vse podatke pravilno izpolnite. vlogo lahko oddate elektronsko, ali jo v fizični obliki oddate v času uradnih ur. Odločbo o sofinanciranju prejmete v 1 – 3 mesecih po oddaji. Izplačano vsoto pa običajno v 60 dneh od vročitve odločbe. Pomembno pa je tudi, da upoštevate vrsto naložbe – pri določenih projektih je oddaja vloge na Eko sklad potrebna pred začetkom izvedbe del.

eko-sklad-subvencije-krediti
Preverite aktualne razpise in javne pozive Eko sklada.

Za kaj vse lahko pridobim ekosklad subvencijo/kredit (aktualni razpis)?

V letu 2020 lahko pridobite nepovratna sredstva za naslednje naložbe:

 • Solarni sistemi
 • Kurilna naprava na lesno biomaso
 • Vgradnja toplotne črpalke
 • Priključitev stavbe na sistem daljinskega ogrevanja (starejša eno- ali dvostanovanjska stavba)
 • Vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken
 • Toplotna izolacija fasade
 • Toplotna izolacija strehe ali stropa
 • Vgradnja prezračevanja z rekuperacijo
 • Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
 • Gradnja/nakup skoraj nič- energijske nove stavbe (eno- ali večstanovanjska)
 • Celovita obnova stavbe
 • Nakup stanovanja v novi ali obnovljeni stavbi

Vse potrebne informacije o naložbah in subvencijah, ter vloge in aktualni seznam spodbud najdete na enem mestu.

Kdaj moram oddati vlogo za eko sklad (rok prijave za razpis)

Rok oddaje vloge za eko sklad je odvisen od posamezne naložbe. Ko se prijavljate na razpis, upoštevajte rok, ki je naveden. Prav tako bodite pozorni, da vlogo oddate preden začnete z izvedbo del, potrebujete pa tudi predračun izvajalca.

Ali pred oddajo vloge plačam avans izvajalcu?

Pred oddajo vloge izvajalcu lahko plačate avans. Pomembno je le, da pred oddajo vloge pri nekaterih javnih pozivih še ne začnete z izvedbenimi deli. Prav tako pa vam izvajalec mora izdati račun oziroma predračun, ki ga priložite vlogi za nepovratna sredstva. Pri kreditiranju pa avans izvajalcu ne sme biti plačan.

avans-izvajalcu-oddaja-vloge-za-subvencijo
Izvajalcu lahko plačate avans preden oddate vlogo za subvencijo.

Koliko časa traja od oddaje vloge do izplačila nepovratnih sredstev?

Izplačilo nepovratnih sredstev je običajno izvedeno v 60 dneh, odkar ste oddali popolno vlogo. To pomeni, da ste na Eko sklad oddali vso dokumentacijo, ki dokazuje zaključek naložbe in izvedena plačila. O izplačilu boste predhodno obveščeni po pošti.

Moj mojster pravi, da izvajalca po oddaji vloge ne morem zamenjati – je to res?

Ne skrbite, tudi po oddani vlogi za eko sklad oziroma po prejemu odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev lahko zamenjate izvajalca. Bodite le pozorni, da je izvajalec strokovno usposobljen in ima urejeno registracijo storitev. Prav tako pa morate k vlogi priložiti tudi predračun (novega) izvajalca naložbe.

Ali lahko izberem drugačen tip / vrsto storitve po oddaji vloge za eko sklad?

Ko oddate vlogo za eko sklad in tudi če ste že prejeli odločbo, lahko izberete drugačen tip / vrsto storitve. Pomembno je, da se novo izbran tip / vrsta storitve ujema z vsemi določili. Izpolnjevati torej mora vse pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev. Ne pozabite pa, da vlogi priložite nov predračun naložbe.

Preberite še: Koliko časa boste morali čakati na obravnavo vloge za nepovratna sredstva Eko sklada?

Ali so v moji občini na voljo nepovratna sredstva?

Skladno z javnim pozivom 74SUB-OB19 so nepovratna sredstva na voljo v občinah:

Mestna občina Celje, Občina Hrastnik, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota, Mestna občina Novo Mesto, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi. Te občine so skladno z vsemi Uredbami in določili uvrščene v razred največje obremenjenosti. Prav tako imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka. Namen tega javnega poziva je, da se poveča raba obnovljivih virov energije in zmanjša prekomerna onesnaženost zraka.

eko-sklad-gradnja-obnova-preverjeni-mojstri

ocena bralcev
4.2 od 5