Kategorija: okna

Okno – oko hiše

Beseda okno je izpeljanka iz praindoevropske besede Hok – “videti”, iz korenskega samostalnika s pomenom oko.Torej bi lahko prvotni pomen besede pomenil oko hiše.  (vir: wikipedija) Pogledi iz hiše so stik z zunanjim prostorom,
Read More