Zavarovanje nepremičnine: Vse kar morate vedeti o nepremičninskem zavarovanju

ocena bralcev
5 od 2

Ste se kdaj vprašali koliko stane zavarovanje stanovanja? Mislimo namreč na celotno nepremičninsko zavarovanje, ki zajema nešteto možnosti nezgod, tako tistih z vaše strani, kot tudi tiste, ki imajo opravka z naravnimi katastrofami.

Pridobite 7 ponudb za zavarovanje hiše ali stanovanja

(brezplačno)

Seveda vam pri izbiranju najprimernejšega zavarovalniškega paketa pomaga nepremičninski agent, ki vas vodi skozi celoten proces ter vam pojasni tudi najmanjše nejasnosti in vprašanja, ki se porodijo ob izpolnjevanju pogodbe. Zavarovanje nepremičnine je namreč precej zapleteno – pomembno je, da se vanj vključi vsak del vašega stanovanjskega objekta, saj se lahko le tako izognete kasnejšemu pomanjkanju denarja v primeru nesreče.

Zavarovanje nepremičnine

Zavarovanje nepremičnine: Zakaj sploh zavarovati nepremičnino?

Po toči zvoniti je prepozno, pravijo. Ta stari slovenski rek je še kako resničen, ko govorimo o naravnih nesrečah in zavarovanju. Poplavna območja ter hribovita območja, na katerih je možnost zemeljskih plazov ter udarcev strele znatno višja, spadajo na seznam mnogih območij, kjer ljudje neradi tvegajo kar se tiče zavarovanja svojih domov. Naravne katastrofe so običajno glavni razlog za zavarovanje nepremičnin, saj je škoda v takšnih situacijah nepredvidljiva.

Pred kakšnimi nezgodami se lahko obvarujemo?

Kakšne pa pravzaprav so situacije, v katerih nam zavarovanje nepremičnine pride še kako prav? Pred vami se nahaja seznam najosnovnejših razlogov za zavarovanje ter opis glavnih lastnosti in vsebine vsake vrste.

Požarna nevarnost

Zavarovanje v primeru požarne nevarnosti vključuje nešteto možnih situacij kot so požari, eksplozije, neposredni ali posredni udarci strel v primeru poškodbe inštalacije … Zavarovanje pred požarno nevarnostjo prav tako pokrije stroške vandalizma ter vas varuje v primeru tatvine na stavbo pritrjenih elementov (na primer gasilskih aparatov).

Preverite tudi: Cena posredovanja nepremičninske agencije in preverjeni nepremičninski posredniki / agenti za nakup, prodajo, najem in oddajo nepremičnine

Nevarnost izliva vode

Čeprav je voda vir življenja, pa se lahko izkaže tudi za eno največjih nevarnosti. V primeru loma cevi, izteku, uhajanja vode iz sprinklerske gasilne naprave, zamrznitve, zamašitve dovodnih in odvodnih cevi in podobnih nezgod vam zavarovanje nepremičnine pokrije stroške, za katere bi sicer morali poskrbeti sami. Zavarovani ste tudi v primeru dotrajanosti, korozije, obrabe in izrabljenosti cevi, ter morebitnega slabega vzdrževanja. Zavarovanje nepremičnine pred nevarnostjo izliva vode je še kako pomembno, zato vključuje tudi vodovodno in odvodno omrežje ter naprave, ki niso priključene na cevovodno omrežje.

Elementarna nevarnost

Zavarovanje nepremičninskih objektov je veljavno tudi v primeru mnogih naravnih nesreč ali vremenskih nezgod. Te spadajo med najpogostejše in so pogosto glavni razlog za zavarovanje hiše. Mednje štejemo viharje, točo, poplave, hudournike, snežne ter zemeljske plazove, padec drevesa, potres … Predvsem v območjih, kjer razni plazovi ali slabo vreme ni tuje, je ta vrsta zavarovanja še toliko bolj pomembna. Upošteva namreč vse – težo snega v med hujšimi zimami, vdor vode v primeru poplav ali zgolj močnega deževja, ter morebitne padce večjega kamenja in skal.

Ostala zavarovanja

V primeru raznih nekategoriziranih nezgod zavarovanje pokriva tudi te stroške. Vključuje vse od glavnih do stranskih stroškov zmanjševanja škode do različnih nadomestil. Če po nesreči potrebujete finančno pomoč pri čiščenju, ponovni montaži, rušenju, in podobnih storitvah, vam zavarovanje nepremičnine ponuja ravno to. V najhujšem primeru, če je potrebno najeti nadomestno stanovanje, so stroški prav tako kriti. Odločite se lahko tudi za kritje stroškov poti do uradnih organov ter pridobitve novih oziroma nadomestnih osebnih dokumentov.

Preverite tudi: Kaj vse potrebuje vaš dom za udobno bivanje?

Zavarovanje nepremičnine je preprostejše z agentom!
Zavarovanje nepremičnine je preprostejše z agentom!

Kakšna je cena zavarovanja?

Kot pred vsakim velikim nakupom se tudi pred zavarovanjem nepremičnine pojavi pomembno vprašanje – kako globoko lahko posežemo v denarnico? Ker se seveda ljudje med sabo razlikujemo v finančnih zmožnostih, se pogosto vnaprej raje prepričamo, ali imamo pravzaprav prihranjenega dovolj denarja.

Žal pa pri zavarovanju nepremičnin ni preprostega odgovora na vprašanje koliko znaša zavarovalna premija. Ta je namreč odvisna od številnih dejavnikov, ki pa se razlikujejo pri vsakem posamezniku. V izračun je potrebno vzeti velikost hiše ter njeno vrednost, vrste in število nevarnosti, ki bi jih z zavarovanjem pokrili, franšizo (vašo morebitno soudeležbo pri nastanku škode – v primeru franšize boste morali delež stroškov pokriti sami) … Prav tako pa se pri izračunu cene zavarovanja nepremičnine ne sme pozabiti na višino kritij izbranih nevarnosti oziroma zavarovalno vsoto ter način zavarovanja (na novo ali dejansko vrednost).

Pri zavarovanju nepremičnine je torej potrebno zbrati ogromno podatkov o nepremičnini sami, saj ti vplivajo na končno ceno zavarovanja. Ker se navadni smrtniki navadno težko spopademo s takšno tematiko, pa pomoč raje poiščemo pri zavarovalnem agentu, ki se na zadevo spozna. Le tako smo lahko prepričani, da smo pomislili na vsako malenkost.


ZAVAROVALNI AGENTI
se brezplačno vpišite tukaj


Je za zavarovanje nepremičnine izračun prvi korak? Da!

Kot z vsem v življenju je najprej pomembno vedeti neko okvirno ceno, saj lahko le tako vemo s čim operiramo. Šele nato sledijo naše želje in potrebe glede nepremičnin potrebnih varovanja, saj natančno vemo kaj in koliko lahko zavarujemo glede na proračun, ki ga imamo.

Brez predhodnega znanja o naši finančni zmogljivosti ter dejanski ceni ter vrednosti nepremičninskega zavarovanja bo izjemno težko skleniti pogodbo, ki bo izpolnjevala vse naše zahteve ter pričakovanja. S pomočjo agenta najlažje sestavimo načrt dela ter izberemo najprimernejši paket opcij glede na vse dejavnike, ki se pojavljajo pri zavarovanju nepremičnine. Cena zavarovanja hiše preko pogodbe je zagotovo nižja, kot samoplačljiv strošek ob morebitni škodi.

Nepremičninsko zavarovanje naj vam uredijo preverjeni zavarovalni zastopniki (agenti)

Pogosto se vprašamo, kje zavarovati hišo, in vsak izmed nas zagotovo pozna vsaj nekaj velikih imen v zavarovalniškem svetu. Kljub temu pa obstaja še ogromno število ostalih podjetij, ki prav tako ponujajo celovito zavarovanje za nepremičnine. Med najbolj znane in priljubljene zavarovalnice spadajo Adriatic Slovenica Zavarovalna Družba, Arag, Zavarovanje Pravne Zaščite, Generali zavarovalnica, Grawe zavarovalnica, NLB Vita, SID – Prva Kreditna zavarovalnica, Merkur zavarovalnica, Triglav zdravstvena zavarovalnica, Vzajemna Zdravstvena Zavarovalnica, Wiener Staedtische zavarovalnica, zavarovalnica Maribor, zavarovalnica Tilia, zavarovalnica Triglav …

Pri vsaki izmed njih pa lahko seveda zaprosimo za pomoč zavarovalnega agenta ali zavarovalnega zastopništva. Preko zavarovalnice nam agent pomaga skleniti najboljše zavarovanje za hišo. Obenem nas opozarja na različne pravice in dolžnosti, ki jih vključuje dogovor, ter nam je na voljo pri reševanju odškodninskih zahtevkov.

Ker pa je zavarovanje nepremičnine nekaj življenjsko pomembnega, je nujno, da se tega ne lotimo polovično. S tem se je potrebno spopasti resno ter se obrniti na strokovnjaka—poiščite ga na Omisli.si ter mu prepustite vajeti! Tako bo situacija za vas preprostejša, vsa zadeva pa bo izpeljana bolj profesionalno.

Pridobite 7 ponudb za zavarovanje nepremičnineocena bralcev
5 od 2