Revija Nasvet strokovnjaka

Nepremičnine: Cena posredovanja nepremičninske agencije in preverjeni nepremičninski posredniki / agenti za nakup, prodajo, najem in oddajo nepremičnine

cena-za-posredovanje-pri-nepremicninah

Kazalo

ocena bralcev
5 od 2

Če iščete posrednika za nepremičnine, potem ste na pravem mestu. Pripravili smo vam namreč seznam najboljših nepremičninskih posrednikov, ki vam bodo pomagali raziskati nepredvidljiv trg z nepremičninami. V nadaljevanju smo analizirali cene hiš, stanovanj in zazidljivih parcel po regijah in posameznih krajih v Sloveniji. Odgovorili pa smo tudi na mnoga vprašanja v zvezi z nepremičninami in nepremičninskimi posredniki. Upamo, da vam bo to v pomoč in boste prihranili čas z raziskovanjem in iskanjem. Ne spreglejte pa tudi, zakaj je bolje najeti nepremičninskega posrednika, namesto, da se prometa z nepremičninami lotimo sami. Pa gremo …

NEPREMIČNINE: CENE

povprečne cene za posredovanje pri nakupu/prodaji nepremičnin ter ceniki

900€ do 4% vrednosti nepremičnine

Kontaktirajte preverjene nepremičninske agencije (ponudbe / cene)

Storitev nepremičninske agencijeCena
Posredovanje pri najemu nepremičnine (najem stanovanja, hiše, zemljišča) Od 150 € do največ zneska enomesečne bruto najemnine
Posredovanje pri oddajanju nepremičnine (oddaja stanovanja, hiše, zemljiščaOd 150 € do največ zneska enomesečne bruto najemnine
Posredovanje pri prodaji nepremičnin (prodaja hiše, stanovanja, zemljišča) Od 900 € - 4 % vrednosti nepremičnine
Posredovanje pri nakupu nepremičnine (nakup stanovanja, hiše, zemljišča) Od 900 € - 4 % vrednosti nepremičnine
Pregled in ureditev dokumentacije glede posredovanja nepremičninOd 50 - 150 €
Ocena tržne vrednosti nepremičnine (cenitev nepremičnine) Od 120 € - 500 €
Sestava pogodb, listin, ... Od 120 € - 650 €
Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo Od 50 € dalje
Finančno / davčno / pravno svetovanje s področja nepremičnin Od 40 - 150 €/h
Geodetske storitveOd 50 € - 450 €
Zavarovanje nepremičnine Od 10 – 50 €/mesec dalje
Zastopanje pri pogajanjih Od 40 €/h
Svetovanje glede financiranja nakupa nepremičnineOd 40 €/h
Izdelava energetske izkaznicOd 50 € - 480 €

Brezplačno do ponudb nepremičninskih posrednikov
cena-za-posredovanje-pri-nepremicninah
Če želite oddati ali najeti hišo, se obrnite na priznanega ponudnika nepremičninskih storitev, ki vam bo pri tem pomagal.

Nepremičnine: Cena posredovanja agenta nepremičninske agencije / posrednika (fiksne cene in višine provizij)

V prodajo, najem, nakup ali oddajo stanovanja / hiše / zemljišča je smiselno vključiti nepremičninsko agencijo. Preverite, kolikšne so višine provizij posameznih storitev, ki jih za vas opravi nepremičninski agent oziroma posrednik.

Posredovanje pri najemu nepremičnine (najem stanovanja, hiše, zemljišča)

Ste v iskanju hiše ali stanovanja, ki bi ga vzeli v najem? Obrnite se na priznanega nepremičninskega posrednika, ki vam bo pomagal pri iskanju in izbiri pravega doma za vas. Skladno z vašimi željami bo poiskal primerne ponudbe, organiziral postopek ogleda in sodeloval pri pogajanjih glede sklenitve pogodbe. Prav tako vam bo svetoval, ali je izbrana (ogledana) nepremičnina primerna, ustreza vsem pogojem in je za vas tudi cenovno dostopna. Stroški posredniške provizije pri najemu nepremičnine znašajo od 150 € do največ zneska enomesečne bruto najemnine.

Posredovanje pri oddajanju nepremičnine (oddaja stanovanja, hiše, zemljišča)

Če v postopek oddajanja nepremičnine želite vključiti posrednika (nepremičninsko agencijo), je ključno, da najprej sklenete pogodbo o posredovanju. V njej so navedene vse storitve, pri katerih se bo nepremičninski agent izkazal v svoji vlogi. Na začetku bo preveril pravno stanje nepremičnine in vam na podlagi izvedene evidence pomagal dopolniti vso dokumentacijo, v kolikor bo to potrebno. Skladno s pogodbo in dogovorom med strankama bo poskrbel za oglaševanje, sodeloval pri izvajanju ogledov in komunikacije s potencialnimi strankami. Prav tako vam bo na voljo za dodatna pojasnila glede vseh postopkov in predpisov. Posredniška provizija pri oddajanju nepremičnine naj ne bi bila višja kot je znesek enomesečne bruto najemnine in ne manjša kot 150 €.

Posredovanje pri prodaji nepremičnin (prodaja hiše, stanovanja, zemljišča)

Če vi kot naročnik želite v prodajo nepremičnine vključiti nepremičninsko agencijo, boste z njo sklenili pogodbo o posredovanju. V njej bodo jasno določene vse storitve, ki jih bo agencija kot posrednik izvedla in hkrati vaše zadolžitve kot naročnika. Višina stroškov posredovanja je odvisna od izbranega izvajalca in od vrednosti nepremičnine. Okvirno velja, da je strošek posredniške provizije pri prodaji nepremičnin od 900 € dalje, v kolikor vrednost nepremičnine ne presega 10. 000 €. V primeru višje vrednosti nepremičnine pa strošek posredovanja znaša 4 % od vrednosti nepremičnine. Nepremičninska agencija bo naročnika pri prodaji hiše redno obveščala o tržnih novostih, mu zagotovila oglaševanje prodaje nepremičnine (skladno z dogovorom oziroma pogodbo). Prav tako mu bo pomagala določiti ponudbeno ceno nepremičnine in poskrbela za vso potrebno pravno dokumentacijo glede prodaje.

stanovanje-najem-nakup-nepremicninski-oglasi
Nepremičninski agent vam bo pomagal poiskati stanovanje po meri, ki bo skladno z vašimi željami in financami, ter na voljo za nakup ali najem.

Posredovanje pri nakupu nepremičnine (nakup stanovanja, hiše, zemljišča)

Višina stroškov posredovanja je v veliki meri odvisna od vrednosti same nepremičnine. Če je na primer vrednost nepremičnine ocenjena na znesek do 10. 000 €, potem strošek posredniške provizije okvirno znaša od 900 € dalje z vključenim DDV. V primeru nakupa nepremičnine z vrednostjo, višjo od 10. 000 €, je strošek posredovanja največ enak 4 % vrednosti nepremičnine. Pri tem je v ceno že vključen DDV. Če vključite nepremičninskega agenta kot posrednika pri nakupu nepremičnine, si s tem zagotovite organizacijo in sodelovanje pri ogledih nepremičnine. Agent vas bo nemudoma opozoril o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine ter morebitnih pomanjkljivostih. S tem si boste zagotovili kvaliteten nakup in izvedbo postopka nakupa z manjšo verjetnostjo neželenih zapletov.


Najboljši nepremičninski posredniki / agencije / agenti v Sloveniji

TOP 10 najbolj iskanih nepremičninskih agencij / agentov / posrednikov nepremičnin


celoten seznam agencij / posrednikov / agentov   >

Če menite, da vam ljuba nepremičninska agencija manjka na seznamu, mu/jim posredujte to povezavo, da bi ga lahko predlagali strankam, ki iščejo njegove storitve.


Pregled in ureditev dokumentacije glede posredovanja nepremičnin

Skladno z vrsto posredovanja, bo agent najprej preveril, kakšno je trenutno stanje nepremičnine. To pomeni, da bo pregledal pravno dokumentacijo. Ocenil, katere dokumente je še potrebno pridobiti (na primer pri prodaji nepremičnine). V primeru nakupa hiše, stanovanja ali zemljiške parcele bo pregledal in vam pomagal pri sestavi vseh potrebnih pogodb, ter vas vodil skozi postopke. Prav tako vas bo opozoril na morebitne pomanjkljivosti. Pregled in ureditev dokumentacije glede posredovanja nepremičnin okvirno stane od 50 – 150 €. Določene takse so lahko še dodatno zaračunane.

Ocena tržne vrednosti (cenitev nepremičnine)

Tržne vrednosti nepremičnin se spreminjajo. Cenitev nepremičnine je smiselna, v kolikor razmišljate o prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljiške parcele. Okvirni stroški cenitve hiše in stanovanja znašajo od 120 € dalje. Cenitev gospodarskih poslopij, zemljišč (nepremičnin z večjo kvadraturo) pa so višje, od 150 € – 500 € (lahko tudi več). Ocena tržne vrednosti vključuje analizo trga in je ključna tudi za namene pridobitve kredita. Točne stroške cenitve nepremičnine vam bo posredoval izbrani pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

Sestava pogodb, listin, …

Preden sklenete pogodbo, vezano na upravljanje z nepremičninami, se je smiselno posvetovati s strokovnjaki na tem področju. Zlasti, ko gre za pridobitev soglasij, dovoljenj in drugih pomembnih dokumentov, ki so ključni pri sklepanju pogodb. Najprej je seveda pomembno, da je pogodba (najemna, darilna, prodajna, aneks k pogodbi, …) pravilno sestavljena. Za sestavo pogodb, listin in drugih dokumentacij se obrnite na priznano nepremičninsko agencijo. Okvirna cena za sestavo prodajne pogodbe znaša od 150 € – 550 €. Stroški so odvisni od vrednosti nepremičnine in cenika, po katerem dela izvajalec. Okvirni stroški izdelave najemne pogodbe so od 120 € dalje. Za sestavo prodajne pogodbe (ta je lahko enostavna, ali zahtevna) pa boste okvirno odšteli od 400 € – 650 €. Upoštevajte, da to niso fiksne cene sestave pogodb oziroma listin. Za točno vrednost stroškov je potrebno upoštevati vrednost nepremičnine, vrsto storitve in cenik izbranega izvajalca.

sestava-najemne-prodajne-kupoprodajne-pogodbe
Nepremičninski posrednik vam bo pomagal pri pripravi vse potrebne dokumentacije za promet z nepremičninami. Prav tako bo sodeloval pri pripravi pogodbe.

Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo

Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo ni zahteven postopek, prav tako pa je smiseln za vsakogar, ki ima v lasti katero koli nepremičnino. Za vpis boste v večini primerov potrebovali odmero zemljišča in potrdilo o namenski rabi zemljišča (vlogo oddate na območju tiste občine, kjer leži nepremičnina). Vpis v zemljiško knjigo lahko izvedete s pomočjo posrednika – nepremičninske agencije, ali pri notarju. Sistem e-sodstva pa vam omogoča tudi vložitev zemljiškoknjižnega predloga preko spleta. Okvirna cena za pripravo in vložitev predloga znaša od 50 € dalje.

Kontaktirajte preverjene nepremičninske agencije (ponudbe / cene)

Finančno / davčno / pravno svetovanje s področja nepremičnin

Okvirni stroški za finančno, davčno ali pravno svetovanje s področja nepremičnin znašajo od 40 – 150 €/h. S pravnim svetovanjem si zagotovite, da je prodaja, oddaja, najem ali nakup nepremičnine pravno korekten. Finančno svetovanje pomeni, da pridobite strokovno mnenje glede naložbenih vrednosti, sestave premoženjskega načrta, oziroma, da se ustrezno posvetujete pred izvedbo večje ali pomembne investicije. Tako si boste zagotovili preudarno upravljanje svojih financ. Na področju nepremičnin pa je prav tako pomembno tudi svetovanje v zvezi z obračunavanjem davkov, skladnim z davčno zakonodajo. To je davčno svetovanje.

Geodetske storitve

Pri nakupu ali prodaji nepremičnine boste potrebovali tudi geodetske storitve. Na primer parcelacijo (združitev več manjših parcel v eno večjo, ali razdelitev večjega zemljišča na manjše dele). Stroški okvirno znašajo od 350 € – 450 €. Če želite prodati svoje zazidljivo ali nezazidljivo zemljišče in potrebujete označitev meje, boste odšteli od 50 € – 100 €.

geodetske-storitve-cena-nepremicnine
Geodetske storitve so pomembne zlasti pri prodaji ali nakupu nepremičnine.

Nepremičninsko zavarovanje

Izognite se dodatnim stroškom, ki jih lahko povzroči uničenje ali poškodba, naravne nesreče, itd. Zavarujte vašo nepremičnino pri izbrani zavarovalnici. Večina ponudnikov vam omogoči zavarovanje v okviru paketov z različnimi obsegi kritij. Ponujajo pa vam tudi možnost dodatnih storitev. Okvirna cena za zavarovanje hiše znaša od 15 – 40 €/mesec, za zavarovanje stanovanja boste odšteli približno 10 – 25 €/mesec. Za ostala nepremičninska zavarovanja pa od 10 – 50 €/mesec. Jasno je, da se cene razlikujejo glede na vrsto in velikost nepremičnine. Upoštevajte, da so stroški zavarovalne premije na mesec lahko tudi višji.

Zastopanje pri pogajanjih

Nakup in prodaja nepremičnine vključujeta postopke pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki jih potrebujemo za sklenitev pogodbe. Pri teh pogajanjih je smiselno, da stranka ima zastopnika. To je nepremičninska agencija, oziroma posrednik, ki v okviru izbrane nepremičninske agencije opravlja posle posredovanja. Sodelovanje pri pogajanjih je načeloma že vključeno v posredniško provizijo, v kolikor izberemo agencijo za posrednika pri nakupu ali prodaji nepremičnine. Lahko pa naročnik zastopanje pri pogajanjih naroči naknadno, ne v okviru pogodbe o posredovanju. V tem primeru se zastopanje plača posebej. Okvirna cena znaša od 40 €/h.

Svetovanje glede financiranja nakupa nepremičnine

Svetovanje v zvezi s financiranjem nakupa nepremičnine je običajno že vključeno v posredniško provizijo, če se odločite za nepremičninsko agencijo v vlogi posrednika pri nakupu nepremičnine. V kolikor pa vi kot naročnik predčasno odstopite od pogodbe, ali pa se na nepremičninsko agencijo obrnete zgolj z namenom pridobitve dodatnega mnenja, se svetovanje zaračuna posebej. Okviren strošek svetovanja v tem primeru znaša od 40 €/h.

Kontaktirajte preverjene nepremičninske agencije (ponudbe / cene)

Izdelava energetske izkaznice

Energetska izkaznica načeloma ima veljavo 10 let. Je dokument, ki ga potrebujete, v kolikor želite najeti ali prodati nepremičnino. Na njej je ponazorjena energetska učinkovitost objekta. Ta vam omogoča, da izveste, kaj je pri tem objektu potrebno obnove, prenove, popravila ali sanacije. Stroški izdelave energetske izkaznice so poleg izvajalca odvisni tudi od vrste nepremičnine (hiša, stanovanje, večstanovanjski objekt, …), lokacije, projektne dokumentacije in kompleksnosti ogrevalnih in hladilnih sistemov. Ločimo merjeno in računsko energetsko izkaznico, pri čemer se računska lahko izda za vse vrste objektov. Stroški izdelave energetske izkaznice okvirno znašajo od 50 € – 480 €. Pri večjih objektih, ki vključujejo napredno projektno dokumentacijo, cena izdelave energetske izkaznice lahko seže tudi do 700 € in več.

energetska-izkaznica-cena
Z energetsko izkaznico preverite, kolikšna je energetska učinkovitost vaše nepremičnine.

Cene nepremičnin v Sloveniji na kvadratni meter: Cena hiše, stanovanja ali zazidljivega zemljišča po mestih in regijah

Če primerjamo cene nepremičnin v zadnjih letih, skladno s Poročilom Geodetske uprave za leto 2019  opažamo, da je v prvem polletju prejšnjega leta (2019) povprečna cena hiše znašala 127.000 €. Cene so zaokrožene na 1.000 €. Statistični vzorec je bil sestavljen iz rabljenih stanovanjskih hiš z vključenim zemljiščem. Povprečna cena stanovanj pa je v prvem polletju leta 2019 znašala 1.810 €/m2. Cene so opredeljene glede na m2 uporabne površine stanovanja, zaokrožene na 10 €. Če preverimo statistične podatke za zazidljiva zemljišča pa cena za kvadratni meter v prvi polovici leta 2019 znaša 56 €.

 Cena stanovanjaCena hišeCena zemljiščaCena najemnine (stanovanja ali hiše)
Nepremičnine Ljubljana2800 €/m21700 €/m2265 €/m2600 €/mesec
Nepremičnine Celje1332 €/m2750 €/m275 €/m2350 €/mesec
Nepremičnine Maribor1350 €/m2800 €/m264 €/m2400 €/mesec
Nepremičnine Obala2710 €/m21900 €/m2100 €/m2530 €/mesec
Nepremičnine Kranj1980 €/m21141 €/m2117 €/m2480 €/mesec
Nepremičnine Koroška859 €/m2613 €/m263 €/m2280 €/mesec
Nepremičnine Velenje1290 €/m2981 €/m243 €/m2370 €/mesec
Nepremičnine Novo mesto1690 €/m21403 €/m240 €/m2290 €/mesec
Nepremičnine Jesenice1192 €/m21328 €/m287 €/m2350 €/mesec
Nepremičnine Koper2550 €/m21830 €/m2213 €/m2490 €/mesec
Nepremičnine Nova Gorica1590 €/m21173 €/m250 €/m2440 €/mesec
Nepremičnine Ptuj876 €/m2759 €/m270,5 €/m2250 €/mesec
Nepremičnine Ajdovščina1422 €/m2761 €/m262 €/m2210 €/mesec
Nepremičnine Gorenjska1619 €/m21265 €/m2151 €/m2440 €/mesec
Nepremičnine Idrija1015 €/m2745 €/m257 €/m2230 €/mesec
Nepremičnine Postojna1509 €/m2916 €/m237 €/m2300 €/mesec
Nepremičnine Izola2692 €/m21 598 €/m2260 €/m2480 €/mesec
Nepremičnine Kamnik2352 €/m21766 €/m2107 €/m2450 €/mesec
Nepremičnine Kočevje987 €/m2810 €/m235 €/m2380 €/mesec
Nepremičnine Kranjska Gora2247 €/m21455 €/m280 €/m2700 €/mesec
Nepremičnine Logatec1869 €/m21340 €/m238 €/m2500 €/mesec
Nepremičnine Pomurje1390 €/m2650,5  €/m230 €/m2370 €/mesec
Nepremičnine Savinjska1070 €/m2967 €/m256 €/m2320 €/mesec
Nepremičnine Sevnica865 €/m2642 €/m228 €/m2330 €/mesec
Nepremičnine Slovenska Bistrica1156 €/m21366 €/m272 €/m2370 €/mesec
Nepremičnine Škofja Loka1800 €/m21405 €/m289 €/m2670 €/mesec
Nepremičnine Dolenjska1396 €/m2804 €/m223 €/m2310 €/mesec
Nepremičnine Grosuplje2538 €/m21403 €/m251 €/m2500 €/mesec
Nepremičnine Hrvaška876 €/m2843 €/m2143 €/m2740 €/mesec
Nepremičnine Litija1477 €/m21234 €/m235 €/m2350 €/mesec
Nepremičnine Murska Sobota1100 €/m2646 €/m225 €/m2290 €/mesec
Nepremičnine Posavje1177 €/m2625 €/m240 €/m2350 €/mesec
Nepremičnine Goriška1354 €/m2875,5 €/m267 €/m2370 €/mesec
Nepremičnine Ilirska Bistrica1171 €/m2842 €/m224 €/m2300 €/mesec
Nepremičnine Lendava777 €/m2771 €/m221 €/m2300 €/mesec
Nepremičnine Podravska892 €/m2824 €/m249 €/m2380 €/mesec
Nepremičnine Ribnica994 €/m2568 €/m222 €/m2280 €/mesec
Nepremičnine Tolmin1161 €/m2654 €/m245 €/m2350 €/mesec
Nepremičnine Trebnje1342 €/m2931 €/m238 €/m2250 €/mesec
Nepremičnine Bovec2224 €/m2817 €/m245 €/m2450 €/mesec
Nepremičnine Krško1296 €/m2604 €/m234 €/m2280 €/mesec
Nepremičnine Slovenj Gradec888 €/m2656 €/m255 €/m2320 €/mesec
Nepremičnine Šentjur1111 €/m2716 €/m264 €/m2330 €/mesec
Nepremičnine Bohinj1879 €/m21255 €/m2114 €/m2450 €/mesec
Nepremičnine Ivančna Gorica2176 €/m21425 €/m250 €/m2390 €/mesec
Nepremičnine Lenart1373 €/m2653 €/m260 €/m2330 €/mesec
Nepremičnine Mozirje1261 €/m2804 €/m233 €/m2380 €/mesec
Nepremičnine Sežana1434 €/m21600 €/m276 €/m2390 €/mesec
Nepremičnine Tržič2145 €/m21369 €/m266 €/m2410 €/mesec
Nepremičnine Bled1910 €/m21326 €/m2236 €/m2500 €/mesec
Nepremičnine Primorska2034 €/m21680 €/m2157 €/m2480 €/mesec
Točno ceno hiše, stanovanja ali zazidljivega zemljišča v različnih krajih in regijah po Sloveniji je težko  določiti. Zato smo po pregledu več 10 prodajnih oglasov za posamezen kraj ali regijo poskušali izračunati povprečno vrednost. Cene so izražene v kvadratnih metrih. Upoštevajte, da gre za oceno, izračunano na podlagi prodajnih oglasov na Moji kvadrati in Nepremicnine.net.

Katera nepremičninska agencija je najboljša (seznam preverjenih nepremičninskih posrednikov / agentov)?

Atrium, Reimax, Insa, Zoro, Simak, Galea, Idila, Gral, TK, 24nep, Janko, ABC nepremičnine, Palmarium, Stan, Agencija Barbara, Vesta dom, Stoja Trade, Lastovka, Alfa-Int, Domvel posredovanje nepremičnin, Krupić, Agencija Nera, Nepremičninsko posredovanje Ana Marolt, Savina6, Re-Lex, Moneta nepremičnine, Nepremičninar, Agencija Nesa, Uluru, Moj kvadrat, Piramida d.o.o., Yes, Alfa-Int nepremičnine, Alk, Kapitol nepremičninski center, Diamant nepremičnine, Nepremičninska hiša etos, Altera, Mesto nepremičnin, Andreja Stipanič, April, B3, Dom Domis, Abc naložba, Dejan Kuzma, Nepremičnine Simobilia, Zwelo, Stipanič nepremičnine, Hočevar, ABAX, Agencija elite, Salomon, Spekter, Danijel Božidar Selak, Agencija Vrbec, Pro-Es, …


NEPREMIČNINSKE AGENCIJE / POSREDNIKI se brezplačno vpišite tukaj

posredujemo vam stranke ?‍⚖️
največ strank v SLO ?
brezplačen vpis ?


… Sonce nepremičnine, Halo Arx, Sever nepremičnine, Gral Real nepremičninska agencija, Agencija Vitraž, Mezanin, Vizija nepremičnine, Ilirika, Persona Est nepremičnine, Klemenčič, Oaza, Stanart, Elo-Projekti, Tuš, Skmt, Premier, Kristal nepremičnine, Nepremičnine Kranj, Rp, Mabo, Sinpro, Verso, Maven, Rodman Mgm, Property, J2 nepremičnine, Mb projekt, Irena Jereb, K3 Kern, Rojal Invest svetovanje, Lares nepremičninska družba, Areaprom, Mirag Invest, Marjeta Perme, Hiša nepremičnine 1, Mka, Natalija Mihelič, Epikon, TA-BU, Optima, OPUS, Ceres, Nepremičnine Lara, Sodra, Aba, Agencija hiške, Ksrd, Vlasta Jeromel, Domek nepremičnine, Apn, Pušnik Valerija, Lin nepremičnine, S-Invest, DUAL, Coop, Gala-Dom, Inba, Media nepremičnine, Harmonija, Leran, Perfekt B, Loka nepremičnine, Avenija nepremičnin, Vilabo in druge priznane nepremičninske agencije. Celoten seznam preverjenih ponudnikov boste našli na Omisli.si/.

Nepremičnine: Pogosta vprašanja in odgovori nepremičninskih agencij / agentov oz. nepremičninskih posrednikov

Za vas smo združili najpogostejša vprašanja, vezana na nepremičnine, nepremičninski trg in nepremičninske agencije. Poiskali pa smo tudi odgovore nanje, zato upamo, da boste z našo pomočjo našli informacije, ki jih potrebujete.

Kaj so to nepremičnine (definicija)?

Nepremičnine so stvari, ki ne morejo spreminjati svojega položaja ali mesta. Sem štejemo na primer hiše, stanovanja, zemljišča (zazidljiva, nezazidljiva), dele zgradbe, … Lastniki nepremičnin lahko upravljajo z njimi. Jih dajo v najem, prodajo ali oddajo. Nepremičnine pa lahko tudi kupimo. Nepremičninski trg se nenehno spreminja, zato je koristno, če redno spremljamo, kakšne so novosti in kako se spreminjajo cene. Če pri upravljanju z nepremičninami vključimo posrednika, t.j. nepremičninsko agencijo / agenta, to poteka skladno z Zakonom o nepremičninskem posredovanju.

Čemu služi portal nepremicnine.net?

Na portalu lahko brezplačno dostopate do oglasov za prodajo, oddajo ali najem nepremičnine. Poiščete lahko cene zazidljivih zemljišč po Sloveniji in tudi v tujini (mejne države). Na portalu boste našli informacije o tem, kar iščete. Seveda pa lahko tudi objavite oglas za prodajo ali oddajo stanovanja / hiše ali parcele. Primerjajte cene različnih ponudnikov glede na statistično regijo in kraje. Filtrirajte zadetke čim bolj natančno in opredelite kaj točno iščete, da vam portal prikaže samo tiste oglase, ki vključujejo vaše geslo iskanja.

Kaj so to bolha nepremičnine?

Oglasnik Bolha nepremičnine je spletno mesto, kjer lahko oddate oglas za vaše nepremičnine (in vrsto drugih uporabnih stvari, celo živali in storitev). Prav tako lahko brskate med številnimi ponudbami, ki vključujejo prodajo ali najem nepremičnine. Bolha nepremičnine vam omogoča filtriranje zadetkov, da natančneje označite prikaz točno tistih ponudb, ki vključujejo to, kar iščete. Glede na lokacijo lahko izbirate med nepremičninami v vseh regijah po Sloveniji, kot tudi nepremičnine zunaj naše države. Poleg podrobnih opisov in cen so vam na voljo tudi slike zemljišč, hiš ali stanovanj.

moderna hiša - cena nepremičnin

Nepremičnine Ljubljana: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Nepremičninski trg je v večji meri nepredvidljiv. Zato je težko oceniti točno ceno, ki jo boste plačali za nakup / najem stanovanja ali hiše. Na podlagi veliko pregledanih ponudb in oglasov smo ocenili, da povprečni stroški za nakup stanovanja v Ljubljani znašajo 2.800 €/m2. Okvirna cena za najem stanovanja mesečno znaša okrog 600 €. Pri tem seveda upoštevajte, da je to povprečna številka, še vedno se najdejo stanovanja z nižjo ali višjo najemnino. Odvisno od dostopnosti lokacije, ohranjenosti stanovanja in objekta ter izbrane nepremičninske agencije. Povprečni stroški nakupa hiše pa okvirno znašajo 1.700 €/m2.

Najem Stanovanja: Cena posredovanja nepremičninske agencije (višina provizije)?

Nepremičninska agencija, ki s stranko sodeluje pri najemu stanovanja, ima pomembno nalogo. V okviru sklenjene pogodbe o posredovanju bo izvedla storitve kot so ugotovitev pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, organizacija ogledov, sodelovanje pri pogajanjih in sestavi različnih pogodb. Cena za posredovanje pri najemu stanovanja znaša od 150 € – največ višine zneska enomesečne bruto najemnine. A ti stroški se vam bodo povrnili, ko boste s pomočjo agencije hitro našli pravo, udobno stanovanje, ki mu boste lahko rekli dom.

Nepremičnine Celje: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Stanovanja in hiše so običajno najdražje v centru mest. Povprečna cena najemnine v Celju znaša od 350 € dalje. Seveda so stroški spet odvisni ali gre za nepremičnino v centru, ali na obrobju mesta, v okolici Celja, itd. Stroški nakupa stanovanja okvirno znašajo 1.332 €/m2. Povprečna cena za nakup hiše pa od 750 €/m2. Ključno je, da pri nakupu stanovanja ali hiše pregledate večje število oglasov, dobro preučite ponudbe in se posvetujete z ljudmi, ki jim je to področje poznano. Nepremičninska agencija je v tem primeru pravi naslov, saj vam bo pomagala pri izbiri. Prav tako si boste s tem zagotovili pomoč pri urejanju vse potrebne dokumentacije.

Preverite tudi: ZAVAROVANJE HIŠE ALI ZAVAROVANJE STANOVANJA: PRIMERJAVA PAKETOV ZAVAROVALNIC IN CENA ZA NEPREMIČNINSKO ZAVAROVANJE

Nepremičnine Maribor: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Cene nakupa nepremičnin v Mariboru so v osnovi zelo podobne cenam nepremičnin v okolici Celja. Za nakup stanovanja boste okvirno odšteli od 1.350 €/mesec. Stroški nakupa hiše pa okvirno znašajo od 800 €/mesec. Na višino cene seveda poleg lokacije stanovanja/hiše vpliva tudi izbira morebitne nepremičninske agencije kot posrednika, ohranjenost nepremičnine oziroma v prvi vrsti to, ali je nepremičnina nova ali rabljena. Povprečna cena za najem stanovanja ali hiše v Mariboru okvirno znaša od 400 €/mesec dalje.

Nepremičnine Obala: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše? (Koper, Izola)

Imeti stanovanje ali hišo na obali se sliši pravljično. Za vas smo preverili cene nepremičnin v Kopru in Izoli. Okvirno boste za nakup stanovanja odšteli od 2.500 – 2.700 €/m2. Hišo lahko kupite že od 1.500 – 1.800 €/m2 dalje. Življenje v slovenskih obalnih mestih je v primerjavi z drugimi mesti v notranjosti države bistveno drugačno. To so mesta z drugačno energijo, ki v poletnih časih zaživijo, v zimskem času pa se vse malenkost umiri. Sicer Koper je skozi vse leto pomembno središče (morskega in cestnega) prometa in industrije, zato je življenje v Kopru pestro ves čas. Izola pa ne samo po svoji lokaciji v sredini med Koprom in Portorožem velja za eno lepših obalnih mest. Odlikuje jo urejena plaža, dobra infrastruktura, prav tako pa je dokaj majhno mesto, kjer imamo vse na dosegu roke. Povprečna cena najemnine v Kopru ali Izoli znaša od 480 € dalje.

Oddaja Stanovanj: Cena posredovanja nepremičninske agencije (višina provizije)?

Pri oddaji stanovanja je zelo pomembno, da najdemo zanesljivega podnajemnika. Prav tako moramo upoštevati vso pravno dokumentacijo in pred oddajo preveriti dejansko ter pravno stanje nepremičnine. Smiselno je v oddajo stanovanja vključiti posrednika – nepremičninskega agenta, ki vam bo delo bistveno olajšal. Vodil bo celoten postopek, od oglaševanja do organizacije ogledov, oziroma vse storitve, ki bodo skladne s pogodbo o posredovanju. Višina provizije pri oddaji stanovanj okvirno znaša od 150 € do največ zneska enomesečne bruto najemnine.

sodobno moderno stanovanje

Nepremičnine Kranj: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Gorenjsko mesto Kranj, ki je tudi četrto največje mesto v Sloveniji, je znano po čudoviti naravi. Leži ob sotočju Save in Kokre in je le dobre pol ure oddaljen od Ljubljane. Je mesto, ki je še vedno dovolj blizu in obenem odmaknjeno od mestnega vrveža prestolnice in hkrati ostaja v stiku z naravo zaradi čudovitega ambienta slovenskih Alp. Za najem stanovanja ali hiše v Kranju boste odšteli od 480 €/mesec. Cena nakupa hiše se okvirno giblje od 1.141 €/m2, stroški nakupa stanovanja pa znašajo od 1.980 €/m2.

Prodaja Nepremičnin: Cena posredovanja nepremičninske agencije (višina provizije) za prodajo hiše ali prodajo stanovanja?

Tudi pri prodaji nepremičnin je koristna uporaba posrednika. Nepremičninska agencija vam bo pomagala prodati nepremičnino po dobri ceni in pravno korektno. Ob sklenitvi pogodbe o posredovanju se boste z nepremičninskim posrednikom dogovorili o vseh postopkih, storitvah in opredelili dolžnosti in pravice obeh strank. Nepremičninski agent bo s provizijo od 900 € do 4% vrednosti nepremičnine pomagal pri prodaji vaše hiše ali stanovanja. Prepustite prodajo nepremičnine v dobrih rokah.

Po kakšni ceni se prodajajo nove in rabljene hiše v Sloveniji?

Podatki na SURS kažejo, da so se cene novih nepremičnin v Sloveniji v drugi četrtini letošnjega leta zvišale za 2,6 %. Tudi cene rabljenih hiš so v primerjavi s prvo četrtino letošnjega leta višje in sicer za 1,0 %. V prihodnje bomo gotovo priča še večjim spremembam, ki jih bo na nepremičninskem trgu povzročila pandemija korona virusa. Okvirna cena novih in rabljenih hiš je sicer težko določljiva. Namreč nove hiše so običajno dražje, vrsta hiše ima pomemben vpliv na ceno – je hiša zidana ali montažna. Pri rabljeni hiši pa je ključno upoštevati, ali je hišo še možno adaptirati, obnoviti, zgraditi kakšen prizidek, itd. Pri stroških se namreč upošteva tudi to, ali je rabljena hiša toliko dotrajana, da je ni več moč obnoviti.

Kje lahko preverimo vrednost nepremičnine?

Na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin lahko preverite, kolikšna je vrednost določene nepremičnine po modelu vrednotenja, ki vključuje namensko rabo nepremičnin. Omogočen pa je tudi javni vpogled v podatke o nepremičninah, ki so vodeni s strani Geodetske uprave Republike Slovenije.

Preverite tudi: GRADNJA HIŠE: KOLIKO STANE HIŠA (CENA GRADNJE HIŠE)?

Nepremičnine Koroška: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Cene nepremičnin na Koroškem so ugodne. Za nakup stanovanja boste povprečno odšteli od 859 €/m2 dalje. Stroški nakupa hiše pa okvirno znašajo od 613 €/m2 dalje. Če pa razmišljate o najemu stanovanja ali hiše, pričakujte stroške najemnine od 280 €/mesec dalje. Če je v preteklosti Koroška bila manj dostopna in mogoče zato črtana iz seznama marsikoga, ki bi tam kupil nepremičnino, pa gradnja avtoceste v letošnjem letu že poteka. Tako bo omogočena boljša prometna povezava za Koroško, kar bo gotovo vplivalo tudi na nepremičninski trg.

Nepremičnine Velenje: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Mesto Velenje, del Savinjske regije, je industrijsko razvito mesto. V Velenju deluje eden znanih premogovnikov. Lokacijsko je Velenjska kotlina v bližini Celja, Slovenj Gradca in tudi razdalja do avtoceste ni tako velika (v kolikor imamo službo na primer v Ljubljani ali Mariboru). Cene nepremičnin v Velenju so različne. Za nakup stanovanja boste odšteli od 1.290 €/m2, hiše pa 981 €/m2. Okvirni stroški najemnine znašajo od 370 €/mesec dalje.

Prodaja hiše ali stanovanja: Zakaj najeti nepremičninsko agencijo?

Nepremičninska agencija bo prodajalcu pomagala pri prodaji nepremičnine na nepremičninskem trgu. Za začetek bo ocenila tržno vrednost hiše ali stanovanja in po temeljiti analizi in posvetom z vami postavila primerno prodajno ceno. Prav tako bo poskrbela za kvalitetne fotografije nepremičnine in primerno oglaševanje. Seveda bodo vse omenjene storitve jasno določene na podlagi podpisane pogodbe o posredovanju. Nepremičninska agencija bo v vašem imenu sodelovala pri pogajanjih s strankami, organizirala in vodila oglede nepremičnine ter vas redno obveščala o tem, kolikšno je zanimanje za vaše stanovanje ali hišo. Tako  boste lahko uskladili prodajo nepremičnine z vašimi vsakdanjimi obveznostmi, saj bo nepremičninska agencija veliko dela lahko opravila namesto vas. Še vedno pa boste prisotni pri celotnem postopku in boste lahko vedno preverili, kako poteka prodaja. Z vključitvijo posrednika si torej olajšate sam postopek prodaje in zagotovite ustrezno pravno podlago.

industrijski dizajn - notranje oblikovanje cene

Nepremičnine Novo mesto: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Če živite v Novem mestu, prestolnici Dolenjske regije, imate le dobro uro vožnje do Hrvaške. To je lahko prednost, če ste zaposleni v okoliških mestih sosednje države. Če kupite hišo v Novem mestu, boste zanjo odšteli od 1.403 €/m2. Cena stanovanja pa znaša od 1.690 €/m2. Novo mesto leži v gričevnati pokrajini ob rečnem zavoju reke Krke. Povprečna cena za najem nepremičnine znaša od 290 €/dalje.

Vpogled v nepremičnine: Ali je javni vpogled v podatke o nepremičninah brezplačen?

Seveda, omogočen je spletni vpogled v geodetske podatke. Na tem mestu lahko brezplačno dostopate do nekaterih informacij o tržni vrednosti nepremičnin, o kupoprodajnih poslih, itd. Javno dostopne evidence vključujejo tudi vpogled v aktualne cene nepremičnin v posameznih regijah po Sloveniji. Kot registrirani uporabniki pa imate dostop do širših informacij o nepremičninah kot so zemljiški kazastri, zbirni katastri gospodarske javne infrastrukture, registri geodetskih točk, itd. Registracija je plačljiva (razen za pravosodstvo in državne upravnike). Kot lastnik nepremičnine pa imate možnost brezplačnega osebnega vpogleda v podatke o nepremičninah, ki so v vaši lasti.

Kakšna je povprečna cena hiše (Maribor)?

Za hišo v Mariboru boste odšteli od 800 €/m2 dalje. Maribor je čudovito mesto, z bogato infrastrukturo in pestro zgodovino. Obdaja ga veliko naravnih biserov, je pa tudi drugo največje mesto v Sloveniji. Ker je Maribor tudi industrijsko in trgovsko razvito mesto, je prava lokacija za nakup nepremičnine, saj boste v mestu ali njegovi okolici mogoče lažje našli službo. Poleg tega iz Maribora ni daleč do Avstrije, kar je še dodatna prednost lastništva hiše v Mariboru, če ste zaposleni v Avstriji.

Nepremičnine Jesenice: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Geografska lega Jesenicam po eni strani ni najbolj naklonjena. Če se odločite za nakup nepremičnine na Jesenicah, bodite pripravljeni na mrzlejše zime in senčno lego mesta, saj se sonce pozimi skrije že zgodaj popoldne, zaradi bližine visokih gora. Cena nakupa stanovanja povprečno znaša od 1.192 €/m2, za nakup hiše pa boste odšteli od 1.328 €/m2. Najemnine na Jesenicah okvirno znašajo od 350 €/mesec.

Nepremičnine Nova Gorica: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Nova Gorica leži na meji med Italijo in Slovenijo in velja kot deseto največje mesto v Sloveniji. Spada v Goriško regijo. Če živite v Novi Gorici torej imate možnost iskanja zaposlitve v Sloveniji ali Italiji. Prevozili boste približno enako razdaljo do slovenske prestolnice ali do naših obalnih mest. Okvirna cena za nakup stanovanja v Novi Gorici znaša 1.590 €/m2, nakup hiše pa 1.173 €/m2. Stroški najemnine pa segajo od 440 €/mesec dalje.

Nepremičnine Ptuj: Povprečne cene nakupa / najema stanovanja ali hiše?

Ptuj je najstarejše mesto v Sloveniji, ki ima zelo bogato zgodovino. Je pomembno prometno vozlišče, saj prometne povezave mimo Ptuja potekajo proti Hrvaški in Madžarski. Ponaša se z mnogimi naravnimi biseri, skozenj teče reka Drava. Ptujsko jezero pa velja kot slovensko največje umetno jezero. Nakup stanovanja na Ptuju okvirno znaša od 876 €/m2, nakup hiše pa 759 €/m2. Cene najema stanovanja ali hiše na Ptuju znašajo od 250 €/mesec dalje.

Oddaja stanovanj v najem: Zakaj najeti nepremičninsko agencijo?

Postopek oddaje stanovanja je lahko zelo naporen. Namreč poleg vse pravnih zadev in dokumentacije, je potrebno tudi pripraviti zanimiv oglas, ki je opazen, organiziran in vključuje kvalitetne fotografije. Dobro oglaševanje je pri oddaji nepremičnin zelo pomembno. Seveda je potem potrebno tudi komunicirati s strankami, ki se odzovejo na oglas, organizirati oglede in nenazadnje urediti vse potrebno za podpis najemne pogodbe. To je le nekaj od razlogov, zakaj je smiselno pri oddaji stanovanja v najem vključiti nepremičninsko agencijo. Nepremičninski posrednik bo poskrbel za pregled dokumentacije in pridobitev tistih dokumentov, ki bodo mogoče še potrebni. Prav tako bo organiziral oglede in komuniciral s strankami. Olajšajte si delo in dovolite agentu, da poskrbi za učinkovito izpeljan postopek in vam prihrani čas.

Preverite tudi: PRIZIDEK K HIŠI: CENA, IDEJE, GRADBENO DOVOLJENJE IN PREVERJENI IZVAJALCI

Kje v Sloveniji so najbolj poceni stanovanja v najem?

Cene nakupa stanovanj po različnih regijah in krajih v Sloveniji se med seboj bistveno razlikujejo. Prav tako se pozna razlika tudi v stroških najema stanovanja. Skladno s preverjenimi oglasi na različnih nepremičninskih portalih so najcenejša najemniška stanovanja v Sloveniji na voljo v Ajdovščini, Idriji in Murski Soboti. Seveda pa je to odvisno od sprememb nepremičninskega trga. Trenutno stanje v zvezi s pandemijo Covid-19 bo na trgu nepremičnin gotovo pustilo velike spremembe. Nekateri vplivi se že poznajo, saj so se cene najemnin že znižale.

Koliko znaša davek na nepremičnine in kdo ga mora plačati?

Davek na promet nepremičnin ureja Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2). Prihodki od davka na nepremičnine pripadajo občini, v kateri se nahaja nepremičnina. Davčni zavezanec je oseba, ki prodaja nepremičnino, ustanavlja stavbno pravico, prenaša stavbno pravico, najemodajalec (pri najemu nepremičnine), oziroma vsaka stranka, ki sodeluje na primer pri zamenjavi nepremičnine. Davek na nepremičnine torej moramo plačati v primeru, ko sklenemo pogodbo, skladno s katero se prenese stavbna pravica ali nepremičnina. Davčna obveznost lahko nastane tudi na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Po 8. členu Zakona o davku na promet nepremičnin davčna osnova znaša prodajno ceno nepremičnine. To je vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je prodajalec prejel od kupca ob opravljenem prometu nepremičnine. Davek na nepremičnine se plača po stopnji 2 % od davčne osnove in ga zavezanec mora poravnati največ 30 dni po prejemu napovedi ali sodne odločbe.

Koliko stanejo najcenejše nepremičnine na obali?

Najcenejše nepremičnine boste na slovenski obali našli na obrobjih Izole, Kopra in Pirana. Njihove cene znašajo od 750 € – 1.500 €/m2. Ob nižjih cenah nepremičnin se lahko zgodi, da te niso povsem ohranjene (lahko gre za dotrajane električne, vodovodne in druge inštalacije). Predvsem pa je ključno, da so nizkocenovne nepremičnine oddaljene od mestnih središč več kot 20 minut, lahko so celo na manj dostopnem terenu.

Nakup Stanovanja: Cena posredovanja nepremičninske agencije (višina provizije) ob nakupu stanovanja?

Posredniška provizija, ki jo nepremičninske agencije zaračunajo ob posredovanju pri nakupu stanovanja znaša od 900 € – največ 4 % vrednosti nepremičnine. Te storitve pa so vredne svojih stroškov, saj je pri nakupu stanovanja dobro imeti na svoji strani preverjenega ponudnika, ki ve, kako se stvari streže.

Koliko v povprečju stane najem hiše v Sloveniji?

Cene za najem hiše so običajno višje kot cene najema stanovanja. Stroški pa so odvisni od lokacije nepremičnine, od kvadrature hiše, njene ohranjenosti (tudi ali gre za novogradnjo ali rabljeno hišo). Eden od dejavnikov, ki vplivajo na ceno najema hiše je tudi dostopnost do nepremičnine. Namreč cena najemnine je lahko nižja, v kolikor gre na primer za rabljeno hišo, ki leži na višjih legah in je cesta do nje dotrajana, kamnita ali težje dostopna. Težko je določiti točno višino stroškov, a okvirno lahko rečemo, da najem hiše v Sloveniji povprečno stane od 400 – 600 € dalje. To smo ugotovili na podlagi več 10 oglasov po vsej Sloveniji, pri čemer smo izračunali povprečno vrednost.

Kaj pomeni komisijska prodaja?

Pri komisijski prodaji komisionar nepremičnino proda v svojem imenu in za tuj račun, ter račune izdaja v svojem imenu kot tudi za tuj račun. Komisionar in komitent skleneta komisijsko pogodbo, s katero se komisionar zaveže, da bo za komitenta opravil posel (lahko tudi več poslov). Komitent kot fizična oseba torej proda nepremičnino nepremičninski agenciji, ki je v vlogi komisionarja oziroma posrednika. Ta potem proda nepremičnino končnemu kupcu. Pri opravljenih poslih komisionar komitentu tudi zaračuna določeno provizijo.

moderna stanovanja blok

Kako vam lahko pomaga nepremičninska agencija?

Nepremičninska agencija je seznanjena z vsemi novostmi in posebnostmi nepremičninskega trga. Lahko je vključena v proces prodaje/nakupa ali oddaje/najema nepremičnine in vam s tem olajša delo. Ureditev vseh pravnih, lastniških in zemljiških dokumentacij bo potekalo hitreje in enostavneje. Prav tako vas bo agent opozoril na pomanjkljivosti, ki jih na primer pred prodajo nepremičnine morate odpraviti. Ali vam svetoval, na kaj morate biti še posebej pozorni ob ogledu nepremičnine, ki bi jo radi kupili. Agent vas bo vodil skozi vse postopke, povezane s prometom nepremičnin, vam svetoval in pravočasno opozoril na oddajne roke, termine ogledov, izvršitev odločb, itd.

Nakup Hiše: Cena posredovanja nepremičninske agencije (višina provizije) ob nakupu hiše?

V kolikor nepremičninska agencija sodeluje pri nakupu hiše, vam ob tem zaračuna določeno provizijo. Ta znaša od 900 € – 4 % vrednosti nepremičnine. Višina provizije je v osnovi odvisna od tega, koliko je nepremičnina vredna. Če je vrednost nepremičnine manjša ali enaka 10.000 €, potem je višina provizije manjša. Večja kot je vrednost hiše, višja je lahko provizija nepremičninske agencije pri posredovanju ob nakupu nepremičnine.

Kaj dela nepremičninski posrednik in kakšna je njegova provizija?

Nepremičninski posrednik sodeluje pri postopkih prodaje, oddaje, najema ali nakupa nepremičnine. Lahko je v vlogi pogajalca v postopkih za sklenitev pogodbe. S stranko sklene pogodbo o posredovanju, skladno s katero so opredeljene vse storitve, ki jih kot nepremičninski posrednik opravlja. Provizija pri nepremičninskem posredovanju znaša od 150 € – največ zneska enomesečne bruto plače, če gre za najem ali oddajo nepremičnine. Pri nakupu ali prodaji nepremičnine pa od 900 € – 4 % vrednosti nepremičnine.

Nepremičninski agent ali posrednik – je to isto?

Da, nepremičninski agent oziroma nepremičninski posrednik je poklic, za katerega je potrebna najmanj višja strokovna izobrazba. Pridobitev licence nepremičninskega posrednika pa je pogojena tudi z opravljenim strokovnim izpitom oziroma pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Preberite si več o poklicu nepremičninskega agenta ali pridobitvi statusa nepremičninskega posrednika.

Oddaja Hiše: Cena posredovanja nepremičninske agencije (višina provizije) ob oddajanju hiše?

Če oddajate hišo, je pri tem smiselno v postopek vključiti nepremičninskega agenta. Višina provizije ob posredovanju pri tem znaša od 150 € do največ zneska enomesečne bruto najemnine. Zaradi trenutne situacije glede pandemije korona virusa lahko pričakujemo, da bo povpraševanje po najemniških stanovanjih in hišah vse večje. Strokovnjaki namreč napovedujejo veliko gospodarsko krizo, ki bo zagotovo vplivala tudi na trg nepremičnin. Ne čakajte in si čim prej zagotovite sodelovanje z nepremičninsko agencijo, ki vam bo pomagala najti prave podnajemnike za vašo hišo.

Preverite tudi: CENIK GRADBENIH DEL: KOLIKO STANEJO GRADBENE STORITVE (+IZVAJALCI ZA GRADBENA DELA)

Katere storitve vam vse nudi agencija za nepremičnine?

Nepremičninske agencije se ukvarjajo s številnimi storitvami v zvezi s prometom z nepremičninami. Vključene so lahko v postopek prodaje, najema, oddaje ali nakupa hiše, stanovanja, zemljišča (zazidljivega ali nezazidljivega). Strokovnjaki na področju upravljanja z nepremičninami vas bodo opremili s številnimi praktičnimi in pravnimi nasveti, ter vam pomagali pri sprejemanju pomembnih (finančnih) odločitev. Agencija za nepremičnine bo namesto vas opravila delo, ki bi vam zagotovo vzelo več časa. Na primer že sama organizacija ogledov pri prodaji ali oddaji nepremičnine je poleg vseh ostalih vaših obveznosti lahko zelo naporna. Nepremičninski agenti pa se s tem ukvarjajo ves čas in so v tem okviru že bistveno bolj zverzirani za te postopke. Delo agenta pri nakupu in najemu nepremičnine pa obsega zanimanje o dejanskem in pravnem stanju vaše izbrane nepremičnine, iskanje ugodnih ponudb, sodelovanje v postopkih pogajanja pred podpisom pogodbe, priprava vseh potrebnih dokumentacij, itd.

Kaj je to provizija za posredovanje pri prodaji?

Provizija za posredovanje je vnaprej določen finančni znesek. Če vi kot stranka najamete nepremičninsko agencijo oziroma nepremičninskega posrednika za posredovanje pri prodaji hiše / stanovanja / zemljišča, skladno z zakonom plačate provizijo. S tem zneskom nepremičninskemu agentu plačate opravljeno storitev, vezano na prodajo nepremičnine. Na primer nepremičninski posrednik je skladno s pogodbo o posredovanju za vas opravil oglaševanje nepremičnine, organiziral oglede, uredil dokumentacijo, … in s plačilom posredniške provizije vi poravnate stroške, ki so ob njegovem delu nastali. Nenazadnje pa s tem tudi plačate njegovo delo in trud.

Je nepremičninska licenca obvezna za nepremičninsko posredovanje?

Da, nepremičninski agent mora poleg ustrezne izobrazbe pridobiti tudi nepremičninsko licenco, za promet z nepremičninami. Ob tem je potrebno poudariti tudi, da mora nepremičninski posrednik svoje znanje nenehno obnavljati. Ko zaključi izobraževanje in pridobi licenco za nepremičninsko posredovanje, je namreč vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov. V kolikor ne opravlja rednih dopolnilnih izobraževanj (vsakih 5 let), si Ministrstvo za okolje in prostor pridržuje pravico, da ga začasno izbriše iz imenika in mu s tem odvzame status nepremičninskega posrednika.

Kdaj so v Sloveniji nepremičninske agencije, nepremičninski posredniki in agenti najbolj iskani (in zasedeni)?

nepremicninske-agencije-povprasevanje-v-Sloveniji
Nepremičninske agencije so v Sloveniji najbolj iskane v mesecu septembru.

Kot nakazujejo podatki Google iskanj v zvezi z nepremičninami in interna analiza Omisli.si povpraševanj, so nepremičninske agencije najbolj iskane v mesecu septembru. Takrat je pričakovati tudi večjo zasedenost nepremičninskih posrednikov. Glede na omenjene podatke imajo nepremičninski agenti najmanj dela v mesecu decembru. Pravočasno si zagotovite svojega nepremičninskega posrednika, ki bo poskrbel za učinkovit in kakovostno izpeljan postopek upravljanja z vašo nepremičnino. Na forumih pa preverite tudi, o katerih temah, povezanih z nepremičninami in nepremičninskim posredovanjem razpravljajo uporabniki in na kaj vas še lahko opozorijo.

Kontaktirajte preverjene nepremičninske agencije (ponudbe / cene)


ocena bralcev
5 od 2

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno