Zavarovanje hiše ali zavarovanje stanovanja: Primerjava paketov zavarovalnic in cena za zavarovanje nepremičnine

ocena bralcev
4.6 od 7

Slovenci prednjačimo po količini zavarovalnih polic na osebo. In po ceni zavarovanja, ki jo plačamo. Radi zavarujemo sebe, bližnje, vozilo, telefon in še bi lahko naštevali. Zelo resno pa jemljemo zavarovanje hiše in zavarovanje stanovanja (zavarovanje nepremičnine oz. zavarovanje doma). Glede na cene nepremičnin v Sloveniji je prav tako. A vendar, ob zavarovanju hiše / stanovanja lahko ogromno prihranite. Ali dobite več kritja za enako ceno zavarovanja nepremičnine oz. vaše premoženjsko zavarovanje.

Pridobite 7 ponudb za zavarovanje nepremičnine

Ko sklenemo premoženjsko zavarovanje (zavarovanje nepremičnine; hiša, stanovanje) si zagotovimo povrnitev stroškov obnove in popravila hiše oz. stanovanja, za primere škode ali uničenja.

Kaj vse lahko zavarujete pri hiši oz. stanovanju (kritja), kakšne pakete za premoženjsko zavarovanje nudijo največje slovenske zavarovalnice (ter njihovi zavarovalni agenti) in kakšna je pravšnja zavarovalna vsota za zavarovanje vaše hiše / stanovanja? Ter seveda, kakšna je cena za zavarovanje hiše oz. zavarovanje stanovanja?

Najpogostejša kritja in škodni zahtevki pri zavarovanju nepremičnine?

Najpogostejši škodni primeri, ki jih krije zavarovanje nepremičnine, so požar, kraja, škoda zaradi električne energije in škoda zaradi vloma. Te nevarnosti so visoko ocenjene na lestvici pogostosti škodnih primerov, kar poudarja njihov pomen pri izbiri zavarovanja. Če se torej odločate za zavarovanje hiše ali zavarovanje stanovanja, je priporočljivo, da te kritja vključite v vašo zavarovalno polico. Prav tako je pomembno, da razmislite o dodatnih kritjih, kot so škoda zaradi naravnih nesreč in izguba vrednosti nepremičnine, ki so tudi pogosta tveganja.

Možna kritja za zavarovanje nepremičnine Pogostost poškodnih primerov (1-10)
Požar 7
Poplave 6
Potresi 5
Kraja 8
Vandalski napadi 4
Škoda zaradi vetra 3
Škoda zaradi snega 2
Pravna zaščita 1
Izguba dohodka zaradi nepremičnine 5
Škoda zaradi električne energije 7
Škoda zaradi zmrzali 4
Odgovornost lastnika 6
Škoda zaradi prekinitve oskrbe z vodo 3
Škoda zaradi naravnih nesreč 8
Škoda zaradi civilnih nemirov 2
Škoda zaradi izlitja vode ali olja 5
Škoda zaradi eksplozij 4
Škoda zaradi udara strele 1
Škoda zaradi padca letal 1
Izguba vrednosti nepremičnine 6
Škoda zaradi plazu 3
Škoda zaradi podrtja dreves 4
Izguba najemnine 5
Škoda zaradi nesreč domačih živali 2
Škoda zaradi vandalizma v notranjosti 4
Škoda zaradi vloma 7
Stroški začasne nastanitve 6
Škoda zaradi zloma cevi 7
Škoda zaradi dima 1
Izguba osebnih spominkov 6

Zavarovanje hiše ali zavarovanje stanovanja (nove / stare): Dejanska vrednost Vs. Nova vrednost in amortizacija?

Pri nekaterih zavarovalnicah oz. zavarovalnih paketih lahko lastnik nepremičnine zavaruje hišo / stanovanje z eno zavarovalno polico pri čemer v celoti zavarujete svoj dom in premičnine v njem.

Ne glede na zavarovalnico, lahko novo hišo oz. stanovanje zavarujemo na novo vrednost. Pri starih nepremičninah ni vedno tako. Načeloma se na novo vrednost uredi zavarovanje nepremičnine tam, kjer dejanska vrednost ni nižja od cca. 40-50 odstotkov nove vrednosti. Če je nižja, se zavaruje hišo / stanovanje glede na dejansko vrednost.

Občutna razlika lahko nastane ob nastanku škode, seveda. Če zavarujete hišo / stanovanje na novo vrednost se ob obračunu škode ne odšteje amortizacija, pri zavarovanju na dejansko vrednost pa se amortizacija upošteva.

Pri dejanski vrednosti se torej pri večini zavarovalnic upoštevata tudi izgubljena vrednost stvari zaradi obrabe, starosti ter ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacije).

Preverite tudi: Kaj vse potrebuje vaš dom za udobno bivanje?

Kakšna bo zavarovalna vsota, vrednost nepremičnine in višina premije?

Zavarovalna vsota je znesek, ki predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice ob morebitni škodi oz., če nastane zavarovalni primer. Ali drugače, to je največ, kar lahko prejmete ob uveljavljanju morebitne škode na hiši / stanovanju.

Na višino zavarovalne vsote pri hiši / stanovanju najbolj vplivata velikost nepremičnine (neto kvadratura zavarovanih prostorov), a tudi kakovost vgrajenih materialov, ki jih zavarovalnice določajo na različne načine in se opirajo na povprečne cene v gradbeništvu. Pri zavarovanju stanovanja v bloku igra pomembno vlogo tudi vsebina stanovanja oz. opremljenost zavarovanih prostorov. Nekatere zavarovalnice (denimo Zavarovalnica Triglav) določajo višino zavarovalne vsote na podlagi zavarovalne vrednosti nepremičnine. V tem smislu postane pomemben podatek gradbena vrednost objekta, če gre za samostojno ali vrstno hiša oz. stanovanje v bloku, kje se nepremičnina nahaja, leto gradnje ter etažna kvadratura. Ne upošteva pa se vrednost zemljišča.

Zavarovalna vsota mora ustrezati vrednosti zavarovane hiše / stanovanja. Okoli zavarovalne vsote se lahko lastnik nepremičnine odloči samostojno, ob posvetu z zavarovalnico in njihovimi smernicami.

Navadno se pri izplačilu zavarovalnine upošteva najnižja izmed treh vrednosti: višina škode, zavarovalna vsota in zavarovalna vrednost.

Višina premije je obrok, ki ga plačuje zavarovanec za zavarovanje hiše ali zavarovanje stanovanja in je tudi odvisna od ocene vrednosti nepremičnine. Temu lahko rečemo tudi cena zavarovanja hiše / stanovanja (zavarovanje nepremičninecena).

Pridobite 7 ponudb za zavarovanje nepremičnine

Kaj so to kritja in kateri paket za zavarovanje hiše / stanovanja izbrati (ter po kakšni ceni)

Če imate zavarovano hišo pred požarom, pomeni, da plačujete za kritje škode po požaru. Ali drugače, zavarovalna kritja pomenijo seznam potencialnih škod, pred katerimi ste zavarovani.

Preverite tudi: Nepremičnine: Cena posredovanja nepremičninske agencije in preverjeni nepremičninski posredniki / agenti za nakup, prodajo, najem in oddajo nepremičnine

Različne zavarovalnice nudijo različna kritja za različne škodne primere. Hišo / stanovanje lahko zavarujete pred požarom, uradom strele, poplavo, izlivom vode, viharjem, točo, potresom, vlomom in še bi lahko naštevali.

Zavarovalna kritja za zavarovanje hiše / stanovanja lahko razvrstimo v pakete in opcije:

 • Osnovna kritja (požar, direktni udar strele, toča, vihar, itd.)
 • Razširjena kritja (vlom, posredni udar strele, izliv vode, rop, vandalizem, itd.)
 • Poplava, meteorna voda
 • Potres
 • Domska asistenca

Navadno je bolj smiselno skleniti paketno zavarovanje, saj je to načeloma ceneje, kot posamična zavarovanja. Načeloma lahko v pakete kasneje tudi dodajate nova kritja. Na to bodite pozorni.

Kaj lahko zajemajo različni paketi za zavarovanje hiše ali zavarovanje stanovanja (zavarovanje nepremičnine / doma) pri zavarovalnicah, kot so Zavarovalnica Triglav, Generali zavarovalnica, Zavarovalnica SavaAdriatic Slovenica, Grawe, Ergo: potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje instalacij, zavarovanje indirektnega udara strele, zavarovanje mehanskega loma, zavarovanje umetniških in antičnih predmetov ter zbirk za višje zneske, dodatno nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva, osnovne in dodatne požarne nevarnosti, nevarnost viharja in toče, dodatne elementarne nevarnosti, nevarnost izliva vode in loma stekla, nevarnost potresa, padcem zračnega plovila, stroške čiščenja, rušenja in odvoza do določene zavarovalne vsote, stanovanjska asistenca, zavarovanje pred drugimi nevarnostmi: vihar, toča, izliv vode, vdor meteorne vode, teža snega, padec drevesa, zemeljski plaz, snežni plaz, vandalizem, izginitev posameznih delov zgradbe, indirektni udar strele na napeljavah, kritje škode na objektu zaradi udarca neznanega in zavarovančevega vozila, tatvine sestavnih delov objekta, vandalizem, tatvine zunanje enote toplotne črpalke, škode na trajno nameščenih igralih, zavarovanja odgovornosti iz posesti hiše in zemljišča, zavarovanje hiše v času gradnje, sončno elektrarno, strojelom bazenske in hišne tehnike, škodo na zemeljskih kolektorjih in zemeljskih sondah toplotnih črpalk, lom stekla, povišanje zavarovalne vsote za nevarnost poplave, itd.

Koliko bo znašala premija za zavarovanje nepremičnine (cena za zavarovanje hiše / zavarovanje stanovanja)?

Zelo težko je podati povprečno ceno za zavarovanje hiše / stanovanja, saj je povprečna cena za zavarovanje nepremičnine odvisna od kvadrature, rizikov in zavarovalne vsote, za katere imate urejeno kritje. V povprečju znaša cena zavarovanja hiše med 14 do 40 EUR na mesec; cena zavarovanja stanovanja pa med 7 do 25 EUR na mesec.

V povprečju znaša cena za zavarovanje hiše med 14 do 40 EUR na mesec; cena za zavarovanje stanovanja pa med 7 do 25 EUR na mesec.

Pred podpisom zavarovalne police za zavarovanje hiše / zavarovanje stanovanja obvezno preverite:

 • vključena kritja,
 • višino zavarovalnih vsot in zavarovalno vrednost nepremičnine ob nastanku škode,
 • določila okoli možnosti odpovedi zavarovalne pogodbe in poravnave s pogodbo dogovorjenih obveznosti,
 • postopke v primeru nastanka škode,
 • postopek obnove zavarovanja hiše / zavarovanja stanovanja.

Če boste za pridobivanje ponudb uporabili iskalnik, kot je Omisli.si, bodite pozorni še na povprečno oceno preteklih strank zavarovalnice (oz. zavarovalnega agenta), ali jih je ekipa Omisli.si že preverila, kolikokrat so bili najeti, itd.

Novo leto, novo premoženjsko zavarovanje, nova zavarovalnica?

Menjava zavarovalnice je težak korak, s katerim se nihče zares ne mara ukvarjati. A vendar so zavarovalnice konkurenčne, zavarovalni agenti pa še bolj. Zavarovalni agenti lahko delajo tudi za različne zavarovalnice, seveda. Priporočljivo je, da ob izteku nepremičninske zavarovalne police za hišo ali stanovanje oz. ob sklepanju novega nepremičninskega zavarovanja, povprašate vse zavarovalnice oz. zavarovalne agente hkrati (pridobite ponudbe).

Pridobite 7 ponudb za zavarovanje hiše ali satnovanja

Najslabše je plačevati za kritja, ki ji ne potrebujemo (več) po (pre)visokih cenah. Na poplavnih območjih se izplača denimo ob podaljšanju dodati med kritje tudi morebitne nove gospodinjske aparate.

Največje zavarovalnice za zavarovanje nepremičnine (hiše / stanovanja / doma):

 • Zavarovalnica Triglav
 • Generali zavarovalnica
 • Zavarovalnica Sava
 • Adriatic Slovenica
 • Grawe
 • Ergo

Seveda se boste pogovarjali z zavarovalniškimi agenti, tako da povprašajte za ponudbo zavarovanja nepremičnine oz. premoženjsko zavarovanje preko zelenega gumba spodaj.

Katere podatke potrebujete pri sebi, preden pričnete pogovore z zavarovalnicami / zavarovalnimi agenti za premoženjsko zavarovanje?

Ob pridobivanju ponudb zavarovalnic oz. zavarovalnih agentov boste pri sebi potrebovali nekaj osnovnih podatkov vaše hiše oz. stanovanja. Najpomembnejši je podatek o kvadraturi hiše / stanovanja (pritličja in nadstropja, koristne površine v mansardi ter garaže in kleti). Za prikaz vseh potrebnih podatkov za pridobivanje ponudb zavarovalnic kliknite Zahtevaj ponudbe (in oddajte brezplačno povpraševanje vsem zavarovalnim agentom in zavarovalnicam hkrati). POMEMBNO: Najbolje je, če pripnete fotografijo vaše obstoječe zavarovalne police, če jo imate, saj ta vsebuje večino potrebnih podatkov.

Pridobite neobvezujoče ponudbe za zavarovanje hiše / stanovanja
ocena bralcev
4.6 od 7