Pomoč na domu cenik: Povprečne cene za oskrbo, nego in varstvo starejših na domu

ocena bralcev
4.3 od 23

Upravičenci do pomoči na domu imajo zagotovljene pogoje za življenje v svojem domačem okolju. Zaradi svoje starosti, bolezni ali invalidnosti pa se sami ne morejo ustrezno oskrbovati in zadovoljiti vseh svojih potreb. Za njihovo nego lahko poskrbijo svojci, v kolikor pa to ni omogočeno, skrb zanje lahko prevzamejo socialni oskrbniki. Pomoč na domu, cenik je različen glede na vrsto in trajanje pomoči. Oskrbniki imajo izkušnje s tovrstnim delom in so seznanjeni z načini pristopa k starejši osebi. Svoje delo opravljajo profesionalno in se posvetujejo z medicinskim osebjem in ljudmi, ki starostnika poznajo. Le tako mu lahko zagotovijo celovito oskrbo in pomoč na domu.

POMOČ NA DOMU CENIK
Povprečne cene za oskrbo, nego in varstvo starejših na domu

≈ 3 – 15 EUR/h

Pridobite ponudbe/cene za pomoč na domu

 

Tip pomoči na domuCena za pomoč na domu
Pomoč na domu za starejše5 – 15 €/h
Pomoč na domu za invalide / nepokretne3 – 10 €/h
* Cene za pomoč na domu so brez DDV. Povprečne cene za oskrbo, nego in varstvo starejših na domu smo empirično izračunali, na podlagi javnih cenikov ponudnikov ter preko 130 ponudb preverjenih institucij pomoči na domu na Omisli.si/pomoc-na-domu. Cenik za pomoč na domu ni fiksen in velja za: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Velenje in drugod po Sloveniji. Končna cena pomoči na domu je najbolj odvisna od števila ur in dela dneva pomoči ter dodatnih storitev, kot so npr. pomoč v kuhinji, pogovor, sprehodi, nakupovanje, itd. Za točno ceno oskrbe, nege in/ali varstva starejših na domu pošljite povpraševanje preverjenim ponudnikom – zeleni gumb.

pomoc-starostniku-na-domu
Pomoč na domu bo starostniku omogočila bivanje ali morebitno zdravljenje v domačem okolju.


Koliko stane pomoč na domu (cenik in urna postavka) in kakšne so povprečne cene za oskrbo, nego in varstvo starejših na domu?

Ob hitrem in natrpanem tempu in načinu življenja je dandanes težko celovito poskrbeti za oskrbo, nego in varstvo starostnika. Dovolite, da vam pri tem pomaga izkušen oskrbnik. Pomoč na domu, cenik je odvisen tudi od tega, ali je cena subvencionirana. Na upravnem centru oddajte pisno vlogo za subvencijo. V kolikor je vloga odobrena, vam pripada določena višina subvencije in cena storitve je vključno s subvencijo lahko nižja kot sicer.

Pomoč na domu za starejše

Starejše osebe pogosto potrebujejo pomoč pri določenih gospodinjskih opravilih. Najbolj rizična skupina so starostniki, ki živijo sami in nimajo svojcev. Lahko gre tudi za starostnike, ki živijo na oddaljenih krajih, ki niso toliko obljudeni. V tem primeru je priporočljivo, da starostniku zagotovite profesionalno pomoč na domu. Izkušeni negovalci bodo poskrbeli za osebno nego starostnika, ki vključuje umivanje in preoblačenje. Oskrbnik bo starostniku pomagal pri hranjenju, izvajal nadzor nad rednim jemanjem zdravil (v kolikor je to potrebno). Zagotovil bo, da se bo starostnik redno gibal in bil na svežem zraku. Uredil bo njegovo bivalno okolje tako, kot bo starostniku všeč in bo zanj najboljše. Prav tako mu bo omogočil opravljanje drugih storitev kot je pospravljanje, nakupovanje, prevoz k zdravniku ali frizerju in podobno.

Poleg oskrbe in nege je oskrbnik lahko tudi zelo dober prijatelj starostnika in mu s svojo prisotnostjo polepša vsak dan.

Pomoč na domu obsega številne funkcije, ki so določene glede na želje in potrebe starostnika. V kolikor je starostnik povsem samostojen in potrebuje pomoč le pri težjih vzdrževalnih opravilih, bo naloga oskrbnika predvsem druženje in komunikacija s starostnikom. Tako mu bo omogočil socialni stik in zagotovil svojcem, da starostnik v času njihove morebitne odsotnosti ni osamljen. Pomoč na domu je lahko začasna, ali pa poteka vsakodnevno. To je odvisno od želja in potreb posameznika. Pomoč na domu, cenik za tovrstne storitve je od 5 – 15 €/h.

Preverite tudi: AKUPUNKTURA – CENA, UČINKI IN PREVERJENI AKUPUNKTURISTI

Pomoč na domu za invalide / nepokretne

Oskrba invalidne osebe mora biti posebno prilagojena potrebam osebe. Najprej je pomembno, da je bivalni prostor za osebo dostopen. Na primer da do doma ne vodijo stopnice. Prav tako je pomembna tudi postelja. Omogočena naj bo nastavitev višine in naklona postelje, kar je v pomoč predvsem pri vstajanju in leganju osebe. Pomoč na domu vsebuje tudi nadzor nad rednim jemanjem zdravil, oziroma na odmerjanju le teh, v primeru, da gre za več vrst zdravil. Pri invalidnih in nepokretnih osebah je predvsem zaželena pomoč pri hranjenju, oblačenju, gibanju, negi in umivanju. Nepokretne osebe preživijo večino časa v postelji, zato je nujno redna fizioterapija in razgibavanje, ter preoblačenje oblačil in posteljnine. Cena za pomoč na domu za invalidne oziroma nepokretne osebe je odvisna od trajanja in vrste pomoči. Subvencija za tovrstne osebe je višja v primerjavi s samostojnimi oziroma pokretnimi osebami. Cena pomoči na domu  znaša od 3 – 10 €/h.

oskrba-na-domu-za-nepokretne-starejse-osebe
Nega in oskrba nepokretnih oseb je lahko bistveno zahtevna za nekoga, ki s tem še nima izkušenj. Zagotovite si torej profesionalnega oskrbnika, ki bo nudil pravilno nego starostniku.

Kaj vse je pomoč na domu?

Glede na številne storitve, ki jih posameznik opravlja v svojem domačem okolju, je pomoč na domu starostnika odvisna od tega, kje starostnik živi in koliko je samostojen. Lahko gre le za občasno pomoč pri določenih opravilih, ali pa za celovito oskrbo in nego.

24-urno varstvo (priselitev oskrbnika)

V kolikor oskrba starostnika zahteva 24-urno varstvo, je priselitev oskrbnika nujna. To je predvsem pogosto, kadar gre za starostnike, ki sami živijo na oddaljenih mestih. Velika prednost 24-urnega varstva je tudi, da starostniku s tem zagotovimo družbo. Profesionalna oskrba zagotavlja skrb za vaše svojce, ki je enakovredna temu, kako bi zanje poskrbeli sami. Oskrbnik bo poskrbel za pripravo vseh dnevnih obrokov in zagotovil, da jih starostnik zaužije. Ob enem bo nadzoroval tudi redno jemanje tablet in drugih zdravil med ali ob obrokih. Zagotovljeno bo redno razgibavanje in morebitni sprehodi oziroma gibanje na svežem zraku. Poskrbljeno bo za vsa gospodinjska opravila, prevzem pošte in tudi nakupe.

opravljanje-storitev-na-domu-nakupovanje
V okviru pomoči na domu bo oskrbnik starostnika pospremil po nakupih, ali pa bo to opravil namesto njega.

Oskrbnik bo za starostnika skrbel tudi ponoči, v kolikor pa gre za starostnika s hudim bolezenskim stanjem ali celo invalidnostjo, bo upošteval nasvete in napotke zdravnika. Ponoči bo tako tudi redno preverjal, ali je s starostnikom vse v redu in če kaj potrebuje. Ker 24-urno varstvo pomeni oskrbo skozi cel dan in celo noč, sta za tovrstno pomoč na domu po navadi zadolženi dve osebi. Ti se tedensko (lahko pa tudi dnevno) menjata. V okviru 24-urne oskrbe vas bo oskrbnik tudi obvestil o morebitnih spremembah (počutje, zdravstveno stanje) v zvezi s starostnikom.

Gospodinjska pomoč (priprava ali dostava hrane, čiščenje stanovanja in posode, odvoz smeti, …)

Gospodinjska opravila so za starejše osebe lahko zelo zahtevna. Pri tem je gospodinjska pomoč prava izbira, saj bo oskrbnik poskrbel za pripravo obrokov, nakup hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin. S tem bo starostniku bivanje v domačem okolju omogočeno in olajšano. Oskrbnik poskrbi tudi za čiščenje stanovanja, odvoz smeti, košnjo zelenice in podobno. Količina opravil je seveda odvisna od želja in potreb starostnika, oziroma svojcev, ki najamejo gospodinjsko pomoč za starejšo osebo.V Sloveniji pa je zelo pogosta tudi gospodinjska pomoč v okviru dostave hrane. Starostnik lahko prejme dnevni obrok (vsaj kosilo) vsak dan v tednu. Oskrbnik tako iz lokalnih kuhinj (šolskih, kuhinja doma za starejše občane, itd.) dostavi obrok starostniku na dom vsakodnevno, oziroma po potrebi (dogovoru).

Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (oblačenje, umivanje, potreba, …)

V večini primerov skrb za starostnike in pomoč pri vzdrževanju njihove osebne higiene prevzamejo svojci. Če pa svojcem služba in vse obveznosti ne dopuščajo, da bi lahko konstantno bili na voljo svojim starejšim sorodnikom, lahko to prevzame usposobljeni skrbnik. Kadar je starostnik pokreten in potrebuje pomoč, se bo skrbnik najprej seznanil z njim, da se spoznata in se navadita drug na drugega. Potem bo sčasoma prevzel skrb zanj, mu pomagal, da se bo lahko oblekel, umil, šel na potrebo in podobno. V kolikor pa je starostnik nepokreten in večino časa preživi v postelji, bo skrbnik poskrbel za vsakodnevno preoblačenje postelje in oblek starostnika. Prav tako bo poskrbel za redno preoblačenje in umivanje, ter menjavo plenic ob opravljanju potrebe.

oblacenje-starostnika-pomoc-pri-hisnih-opravilih
Pomoč na domu, cenik vključuje hranjenje, oblačenje, gibanje in vsa druga opravila, ki jih starostnik težje opravi sam.

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (sprehodi in gibanje, varstvo, spremstvo po nakupih…)

Velikokrat se soočamo s problemom, da so starostniki osamljeni in nimajo družbe oziroma sogovorcev. Ob tem je ključno, da jim zagotovimo možnost ohranjanja socialnih stikov in stika z družbo. Lahko je to zgolj zagotovitev telefonskih pogovorov. Skrbnik lahko vsakodnevno pokliče starostnika in se z njim pogovarja po telefonu ter ga s tem poskuša razvedriti, mu polepšati dan in izvedeti, kako se počuti. Še boljše pa je, če se skrbnik lahko vsakodnevno ali vsaj nekajkrat tedensko osebno zglasi pri starostniku. Tako mu omogoči, da malce pozabi na svoje zdravstveno stanje, v primeru bolezni, ali pa le da mu polepša vsakdan. Skrbnik s svojo prisotnostjo poskrbi tudi za redno gibanje starostnika, saj ga lahko pelje na sprehod, kar pozitivno vpliva na starostnikovo počutje. Predvsem za starostnike v mestih pa je priporočljivo, da skrbnik poskrbi za spremstvo po nakupih in drugih opravkih starostnika.

zagotovitev-socialnega-stika-starostnika
Starostniki so pogosto zelo osamljeni, zato je ključno, da jim zagotovite reden stik z družbo. Pomoč na domu je pri tem prava izbira.

Nega nepokretne osebe

Nego nepokretnih oseb izvajajo medicinske sestre, ki imajo opravljen strokovni izpit. V kolikor gre za osebo, ki je nepokretna in hudo bolna, je nega izjemno pomembna. Če takšna oseba nima sorodnikov, ki bi lahko zanjo skrbeli skozi ves dan, je ključno, da se odločite za najem nege na domu. Prava nega bolniku olajša bolezenske simptome, pozitivno vpliva na zdravljenje in prispeva k ohranjanju dobrega počutja. Nega nepokretne osebe zajema hranjenje, umivanje, kopanje, oblačenje, uporabo stranišča in pomoč pri leganju ali vstajanju iz postelje. Delo poteka po dogovoru. Lahko gre le za enkrat tedensko nego nepokretne osebe, lahko pa se dogovorite za profesionalno oskrbo vsak dan v tednu.

Pomoč pri hranjenju

V kolikor je starejša oseba nepokretna ali slabotna, lahko ima težave pri hranjenju. V tem primeru oskrbnik nudi gospodinjsko pomoč, pri čemer poskrbi za pripravo dnevnih obrokov in za njihovo zaužitje. Oskrbnik starejši osebi pomaga pri hranjenju in ji zagotovi zadosten vnos hranilnih snovi. Kadar je oseba preslabotna, da bi samostojno držala pribor, ji oskrbnik pomaga. V nasprotnem primeru pa ji postreže obrok in ji omogoči hranjenje za mizo, ali v postelji s pomočjo pladnja oziroma podloge.

pomoc-na-domu-hranjenje
Ste službeno odsotni dlje časa in ne morete poskrbeti za pripravo obrokov za starostnika? Ne skrbite, profesionalni oskrbnik bo poskrbel za pripravo vseh dnevnih obrokov in zagotovil, da jih starostnik zaužije.

Pomoč pri okrevanju po prihodu iz bolnišnice

Pomembno je, da starostniku ob prihodu iz bolnišnice zagotovimo ustrezno bivalno okolje. To pomeni, da mu omogočimo namestitev bolniške postelje, ki zagotavlja prilagajanje višine postelje in dvig vzglavja. S tem mu bomo olajšali gibanje, hranjenje in vstajanje iz postelje. Zagotoviti moramo tudi vse potrebščine za nego in okrevanje bolnika. Oskrbnik ima nalogo, da starostniku pomaga pri negi in osebni higieni, hranjenju in oblačenju. Prav tako pa poskrbi za nadzor nad jemanjem zdravil, ali mu jih sam dozira (v kolikor na primer bolnik potrebuje dnevne ali tedenske injekcije). Pomembno je, da se seznani z zdravstvenim stanjem starostnika in se dobro pozanima o ustrezni negi in skrbi zanj. V primeru, da gre za okrevanje po zahtevni operaciji, je to ključnega pomena.

pomoc-na-domu-ob-prihodu-iz-bolnisnice
Oskrbnik zagotovi nego in oskrbo starostnika ob prihodu iz bolnišnice. Pomaga mu pri razgibavanju, hranjenju, jemanju zdravil in se posvetuje z zdravnikom o zdravstvenem stanju starostnika.

Pomoč in varstvo oseb z demenco

Delo z osebami, ki imajo demenco, je lahko zahtevno. Zavedati se morate, da je potrebno z osebami z demenco biti potrpežljiv, vztrajen in pozitiven. Kadar najamete profesionalno pomoč za skrb in varstvo dementnih oseb, upoštevajte, ali ta oseba ima na tem področju že kaj izkušenj. Ključno je namreč, da je oseba seznanjena s to boleznijo in ve, kako se spopasti z njo. Naloga skrbnika v tem primeru namreč je, da skrbi za varnost osebe z demenco. Torej, da prepreči, da bi pobegnila kam v neznano in se izgubila, ali, da bi se ji kaj zgodilo. Prav tako pa tej osebi pomaga pri določenih opravilih. Najbolj ključno pa je, da se z osebo pogovarja oziroma da ve, kako se pogovarjati s takšno osebo in na kaj je potrebno biti še posebej pozoren.

Hišna in vzdrževalna pomoč za dom in okolico

Starostniki, ki živijo sami ali s sorodniki in so gibalno še precej sposobni, vseeno lahko potrebujejo pomoč pri določenih opravilih. Na primer zlaganje drv za kurilno sezono, košnja trave skozi leto, saditev rož in vrtnih rastlin in podobno, so lahko za starostnike zelo naporni. V takšnih primerih se lahko obrnete na najem profesionalne pomoči in za to usposobljeni skrbniki bodo priskočili na pomoč. Tudi hišna opravila predstavljajo večjo mero napora za starejše osebe. Najemite pomoč na domu, cenik je prilagodljiv glede na vrsto in zahtevnost pomoči. Izkušeni skrbniki lahko enkrat tedensko ali mesečno poskrbijo za temeljito pospravljanje stanovanja in s tem bistveno razbremenijo starostnika. Lahko pa poskrbijo tudi za težja vzdrževalna dela kot je na primer beljenje sten, sestavljanje pohištva ali ureditev okolice.  Hišni mojster bo poskrbel za vsa vzdrževalna hišna in zunanja opravila.

pomoc-na domu-cenik-ciscenje-vzdrzevanje-hisna-opravila
Dovolite, da oskrbnik poskrbi za temeljito čiščenje stanovanja in s tem razbremeni starostnika ter mu omogoči prijetno bivanje v domačem okolju.


Kaj najbolj vpliva na ceno oskrbe na domu?

Pomoč na domu, cenik je prilagodljiv glede na zahteve in potrebe starostnika, ki potrebuje pomoč. V kolikor se storitve skrbnika potrebujejo le nekajkrat mesečno, je cena nižja. V kolikor pa gre za pomoč in oskrbo starostnika večkrat tedensko ali celo vsak dan, je cena višja. Največji strošek pomoči na domu predstavlja 24-urno varstvo. A cena naj ne bo edini dejavnik, ki vpliva na iskanje pomoči za skrb in nego starostnika. S profesionalno oskrbo starostniku zagotovimo udobno bivanje v zadnjem obdobju njegovega življenja. V primeru hude bolezni ali invalidnosti pa je to še bolj pomembno, saj starostnik sam ne more zadovoljiti vseh potreb in biti v tolikšni meri samostojen, zato je pomoč zaželena.

Najcenejša pomoč na domu ali najboljša oskrba na domu?

V kolikor potrebujete pomoč na domu, cenik lahko igra pomembno vlogo pri izbiri pravega izvajalca. Seveda je ključno, da je storitev nege in oskrbe starostnika na domu opravljena profesionalno, zato je najbolje, da se obrnete na priznane oskrbovalce. V Sloveniji je veliko javnih in zasebnih izvajalcev, ki nudijo kvalitetno pomoč na domu. Med priznanimi so na primer ProDomi, Zavod Pristan, Zavod Comett, FizAktiv, Medic HOTEL, Helpy d.o.o, Bazilia socialni servis in številni drugi. Omisli.si/pomoc-na-domu in si zagotovite ustrezno pomoč in nego na domu za vašega svojca.

Kdaj sta pomoč in oskrba na domu najbolj iskani v Sloveniji?

pomoc-na-domu-povprasevanje-v-Sloveniji
Pomoč in oskrba na domu sta v Sloveniji najbolj iskani v mesecu marcu.

Podatki na Omisli.si/pomoc-na-domu in analiza Google iskanj v zvezi s to temo kaže, da je v Sloveniji povpraševanje po negi in oskrbi starostnikov na domu približno enako skozi celo leto. Izstopa le mesec marec, ko je povpraševanja največ in junij, ko je iskanj najmanj. V tem času se začnejo številna opravila zunaj hiše in ljudje so bistveno bolj zaposleni, kot so bili čez zimo, torej so pogosteje odsotni. Za ustrezno oskrbo starostnikov potrebujejo pomoč in se obrnejo na profesionalne oskrbnike.

 


PRIPRAVLJENI NAJETI POMOČ NA DOMU ZA STAREJŠE?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE IN CENE PREVERJENIH OSKRBNIKOV ZA POMOČ NA DOMU (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER IN DRUGOD PO SLOVENIJI)

 

Pridobite ponudbe/cene za pomoč na domu
ocena bralcev
4.3 od 23