ROI formula in izračun za ponudnike storitev: Donosnost pridobivanja strank

ocena bralcev
5 od 7

Vsak ponudnik storitev želi, da je njegov denar kar najbolje vložen. Zato vas, kot ponudnika storitev zagotovo zanima, kateri kanali vam prinašajo največ strank in s tem dobička. V nekaj preprostih korakih lahko hitro pridete do ugotovitve, ali se vam bolj splača investiati v oglaševanje na Googlu, radiu, TV ali denimo JUMBO plakatih. Morda družbena omrežja ali pa portali za pridobivanje strank, kot so Primerjam.si in Omisli.si. Z ROI formulo boste izračunali donosnost pridobivanja novih strank. Tako se boste lažje odločili, kam vlagati več svojega časa in denarja. Nepogrešljiva za vas je torej ROI formula – spodaj.

brezplačen vpis za ponudnike storitev

Pridobivajte stranke preko Omisli.si
ROI-izračun-omisli.si
ROI izračun: Beleženje povpraševanj, realiziranih poslov, cene oglaševanja in prihodkov (dobička).


ROI formula: Spremljajte oglaševalske kanale, stroške oglaševanja / marketinga ter prihodke

S preprosto razpredelnico, v katero zapišete vse oglaševalske kanale za pridobivanje novih strank, lahko učinkovito sledite donosnosti pridobivanja strank (ROI – return on investment). En mesec si dosledno zapisujte, koliko povpraševanje ste preko teh kanalov prejeli in koliko izmed njih se je spremenilo v dejanski posel.

Poleg informacij o tem, koliko strank ste pridobili, ne pozabite zapisati tudi, koliko ste zaslužili ter seveda, koliko denarja ste investirali. Razporedite ga med posamezne kanale. Tako boste dobili res dober pregled na tem, od kje dobite največ strank in največ profita.

Skriti oglaševalski kanali, ki jih ROI formula ne zajame

Velikokrat so lahko kanali tudi “skriti”. Npr. stranka lahko opazi telefonsko številko v imeniku ponudnikov ter vas pokliče neposredno. Če stranke ne vprašate, od kod je dobila vaš kontakt, ne boste dosledno merili ROI tega kanala. Mimogrede, preko imenika ponudnikov na Omisli.si vsaki mesec beležimo preko 1500 takšnih neposrednih klicev strank. Takšni klici so čisto zlato, v smislu vrednosti in donosnosti stranke.

roi izračun klici strank omisli.si
ROI izračun naj vsebuje tudi težje merljive metrike, kot so denimo klici strank iz imenikov na portalih za posredovanje strank, kot je Omisli.si. Preko Omisli.si je neposrednih klicev, ki jih ponudniki storitev velikokrat ne zaznajo, preko 1500 na mesec.

ROI formula in izračun donosnosti oglaševanja

Računanje po ROI formuli
Računanje po ROI formuli

Najlažje vam izračun ROI predstavimo na konkretnem primeru. Tako si je ROI formulo lažje predstavljati in zapomniti. Predpostavimo, da ste preko portala Omisli.si v enem mescu prejeli 25 povpraševanj potencialnih strank, ki bi vas najeli za opravljanje vaše storitve. Od 25 strank vas je najelo 5 strank, torej je bilo realiziranih 5 povpraševanj. Če vas je neomejeno mesečno članstvo brez obračuna provizij stalo 49 EUR, je bil to vaš edini strošek. 20 % od teh povpraševanj se je spremenilo v dobiček. Skupna vrednost teh poslov oz. opravljenih storitev je bila 1000 EUR, torej 200 EUR/stranko.

ROI IZRAČUN:

ROI izračun (formula) = (prihodki od oglaševanja – stroški oglaševanja) / stroški oglaševanja

Preko portala Omisli.si ste tako zaslužili 951 € (1000 € – 49 € = 951 €) in če ta znesek delimo s stroški oglaševanja (49 €) in ga pretvorimo v odstotke, dobimo 1940 %. To pomeni, da je mesečna donosnost oglaševanja preko Omisli.si 1940 %.

Na ROI lahko gledamo tudi drugače. Če ta zaslužek denimo razdelimo na vsa posredovana povpraševanja oz. stranke (951 / 25 = 38), uspešna in neuspešna, je bruto dobiček na povpraševanje preko Omisli.si 38 €.

> Preberite tudi: Kako se odzvati na slabe spletne ocene in komentarje? in Cenik storitev: Kako postaviti cene (in kako ceno dvigniti)?

Da bi lahko izračunali ROI za ta konkreten primer, delite bruto dobiček (38 €) s stroškom posameznega povpraševanja (49 € / 25 = 1,96 €) in rezultat spremenite v odstotke. V tem primeru je to 196,7 %, kar pomeni, da se je vsako povpraševanje potencialne stranke poplačalo približno 2-krat. Tako zgleda ROI formula na konkretnem primeru.

Kako izboljšam ROI pridobivanja strank?

ROI lahko vedno tudi izboljšate. Spodaj je nekaj hitrih nasvetov, kako izboljšati ROI preko Omisli.si:

Če ste obrtnik ali ponudnik storitev, potem vam svetujemo, da za pridobivanje strank uporabljate Omisli.si. Pri Omisli.si je GDPR namreč že urejen, kar vam prihrani kar nekaj časa in skrbi.

brezplačen vpis za ponudnike storitev

Pridobivajte stranke preko Omisli.siocena bralcev
5 od 7