Geodetske storitve: Cenik in povprečne cene geodeta (geodetski posnetek, komasacija, parcelacija, ureditev meje, …)

ocena bralcev
5 od 7

Vam pojma komasacija in parcelacija nista poznana? Gre za dva postopka, ki se izvajata v okviru geodetske storitve, cenik in povprečne cene geodeta preverite na enem mestu. Za veliko situacij potrebujemo geodetske meritve, zato jih zaupajte preverjenim geodetom. Gotovo ste že zasledili osebe, ki v zaščitni opremi in s posebno napravo, podobno fotoaparatu merijo razdalje ob cesti. To so geodeti, ki v okviru svojega poklica opravljajo različne storitve. Cena posameznih geodetskih storitev je odvisna od vrste postopka, števila vključenih zemljišč in njihovih dimenzij.

GEODETSKE STORITVE CENIK
povprečne cene storitev geodeta

≈ 50 – 700 EUR

Kontaktirajte preverjene geodete

Vrsta geodetske storitveCena geodetaKdaj storitev potrebujemo?Opis storitve
Geodetski posnetek (načrt)190 € - 500 €Pred začetkom novogradnje, za umestitev objekta v prostor, za pridobitev informacij o zemljišču, za pridobitev gradbenega dovoljenjaGeodet s pomočjo geodetskih naprav pripravi geodetski načrt in izmeri zemljišče / parcelo, okolico, mejnike, …
Komasacija400 € - 700 €Najpogosteje ob razdelitvi kmetijskih površin, nezazidljivih površin in gozdovSosednja zemljišča se združi, zaokroži  in ponovno razdeli med prejšnje lastnike. Postopek izveden v okviru občine
Parcelacija350 € - 450 €Ob nakupu, prodaji parcele, v primeru dedovanja, želite ločiti kmetijski del zemljišča od zazidljivegaZdružitev manjših parcel v eno, ali razdelitev večjih parcel na manjše
Ureditev meje (izravnava meje)150 € - 300 €Kadar ne veste, kje točno poteka meja, kadar želite postaviti živo mejo ali ograjoGeodet s pomočjo geodetskih meritev natančno prikaže načrt, kje je meja, ki jo lahko uredite s pomočjo mejnikov
Označitev meje50 € - 100 €Ko želite označiti, kje poteka meja, ali ne veste do katere razsežnosti je zemljišče v vaši lastiGeodet izvede geodetske meritve in jasno označi mejo s pomočjo mejnikov v naravi
Določitev zemljišča pod stavbo300 € - 700 €Kadar zemljišče ni vpisano v kataster, ali ne ustreza dejanskemu stanju v naraviNa Geodetski upravi oddate vlogo za določitev zemljišča pod stavbo. Geodet opravi meritve, s pomočjo katerih se postopek nadaljuje
Vpis stavbe v kataster stavb300 € - 700 €Če ima parcela vzpostavljeno stavbno pravico. Če potrebujete hišno številkoNa Geodetski upravi oddate vlogo za vpis stavbe v kataster stavb in priložite geodetske meritve zemljišča
Zakoličba objekta (zakoličenje)300 € - 500 €Pred izgradnjo dejanskega objekta, da se natančno izračuna mesto, kjer bo potekala gradnjaGeodet s pomočjo evidenčnih podatkov pripravi zakoličbeni načrt. Nato opravi meritve na terenu in glede na koordinatne točke zakoliči objekt
Sprememba rabe / bonitete zemljišča50 – 300 €Če raba zemljišča, navedena v katastru, ne ustreza dejanskemu stanju v naravi. Kadar želimo na primer kmetijsko zemljišče spremeniti v zazidljivoNa pristojni občini oddate pobudo za spremembo rabe / bonitete zemljišča. Sledite postopku izvedbe, v kolikor je ta izvršen
* Povprečne cene geodetskih storitev so brez DDV. Cene za geodetske storitve smo izračunali na podlagi javnih cenikov ter preko 95 ponudb preverjenih geodetov na Omisli.si/geodeta. Geodetske storitve cenik ni fiksen in velja za vsa večja mesta: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Velenje in drugod po Sloveniji. Končna cena je najbolj odvisna od vrste storitve, števila zemljišč, velikosti parcele in dodatnih storitev. Za točno ceno pošljite povpraševanje preverjenim geodetom – zeleni gumb zgoraj.

geodetske-storitve-cenik-terensko-delo-cene
Če ste googlali “geodetske storitve cenik” ste na pravem mestu.

Geodetske storitve: Cenik geodeta

Ločimo različne vrste del, ki sodijo med geodetske storitve, cenik je predstavljen v nadaljevanju. Za vsako od posameznih storitev geodet izdela elaborat geodetskih storitev. To je uradna dokumentacija, ki služi kot strokovna podlaga v izpeljavi upravnih postopkov, vodenih s strani Geodetske uprave.

Geodetski posnetek (geodetski načrt)

Ste se lotili novogradnje objekta in ne veste kje začeti? Najbolje je, da se obrnete na Omisli.si/geodeta, kjer izbirate med priznanimi poznavalci geodetskih storitev. Za gradnjo namreč potrebujete geodetski posnetek, s katerim dostopate do informacij o reliefu, rabi in okolici zemljišča, mejnikih ter splošno o terenu, kjer bo objekt stal. Geodetski načrt vam omogoči, da objekt, ki ga gradite, umestite na ustrezno mesto na zemljišču. Z geodetskim posnetkom vam zagotovi, da vnaprej preučite teren in objekt postavite na najbolj optimalno lokacijo. Geodetske storitve, cenik za geodetski načrt je od 190 € – 500 €.

Pridobite ponudbe/cene za geodetski posnetek
geodetski-posnetek-priprava-nacrtov
Geodeti poleg terenskih meritev in vodenja evidenc skrbijo tudi za pripravo geodetskih posnetkov. Izdelava geodetskega načrta je namreč ključna za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo projektov.

Komasacija

Upravni postopek, imenovan komasacija pomeni, da se zemljišča, ki se nahajajo na določeni lokaciji zloži in ponovno razporedi med lastnike na način, da vsak dobi kar se da zaokrožena območja. Najpogosteje gre za kmetijske površine, gozdove in pa tudi nezazidljive parcele. Izvršitelj komasacije je največkrat občina sama. Postopek poteka po smernicah pristojne upravne enote skupaj s predstavniki lastnikov zemljišč. Občina kot investitor pa sodeluje tudi z lokalnimi geodetskimi podjetji, ki opravijo vse potrebne geodetske storitve. Da pa do postopka komasacije sploh pride, morajo to podpreti lastniki z vsaj 67 % zemljišč v lasti. Cena za komasacijo je odvisna od števila zemljišč in njihovih dimenzij. Cenik za komasacijo se giblje od 400 € – 700 €.

Pridobite ponudbe/cene za komasacijo

Parcelacija

Parcele z enakim pravnim stanjem glede lastninske pravice lahko združite v eno parcelo. Lahko pa eno parcelo razdelite na dve ali več parcel. Ta dva postopka sta  poznana pod imenom parcelacija. Cena je težje določljiva, saj je odvisna od števila in dimenzij parcel. Parcelacija se izvaja v primeru dedovanja, ob delitvi zemljišča med več dedičev. Prav tako v primeru prodaje ali nakupa zemljišča. Okviren cenik za parcelacijo znaša od 350 € – 450 €.

Pridobite ponudbe/cene za parcelacijo
parcelacija-delo-geodeta
Enotno ceno za parcelacijo je težje določiti, saj je odvisna od količine parcel. Veliko vlogo pa igrajo tudi dimenzije vključenih zemljišč.

Ureditev meje (izravnava meje)

Če želite urediti mejo na svojem zemljišču, so geodetske storitve, cenik in vse podrobnosti za vas predstavljene v nadaljevanju. Z geodetskimi meritvami boste natančno uredili mejo celotne parcele, ali samo na delih parcele. Ureditev oziroma izravnavo meje potrebujete na primer v primeru, ko se odločite posaditi rastlinje (ciprese, živa meja) ali postaviti ograjo. Cena za izravnavo meje že od 150 € – 300 €.

Pridobite ponudbe/cene za ureditev meje

Označitev meje

Ne veste, kje točno poteka meja vaše parcele s sosedovo in si želite jasno označiti, da veste do kje je zemljišče vaše in ga lahko uporabljate? Pri tem vam lahko pomaga izkušen geodet. Po želji lahko mejo označite z mejniki, da je tako jasno razvidna. Seveda pa za ta postopek potrebujete soglasje (morebitnih) sosedov, da se s tem strinjajo. Mejniki so lahko različnih vrst, odvisno od tega, na kakšnem terenu so postavljeni. Cenik za postavitev mejnika je od 50 € – 100 €.

Pridobite ponudbe/cene za določitev meje
oznacitev-meje-z-geodetskimi-kolicki
Geodet bo poskrbel za pravilno in vidno oznako meje vašega zemljišča z geodetskim količkom. Tako ne boste več dvomili, do kod lahko seže vaša ograja.

Evidentiranje stavbe v kataster stavb

Ko ste zaključili z gradnjo hiše, morate objekt vnesti v sistem oziroma stavbo evidentirate v kataster stavb.

> preverite tudi: ARHITEKT CENA: KOLIKO STANE ARHITEKT (PGD, PZI, PID, IDP, PZR, INTERIER)?

Določitev zemljišča pod stavbo

Zemljišče pod stavbo mora biti evidentirano v zemljiškem katastru, da je postopek gradnje izpeljan po pravilih. V kolikor zemljišče ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, ali ni vnešeno v zemljiški kataster, to morate urediti. Vlogo za evidentiranje zemljišča pod stavbo oddate na Geodetski upravi Republike Slovenije. Določitev zemljišča pod stavbo pomeni, da se objekt v celoti vriše v zemljiški kataster. Cena za omenjeno storitev je od 300 € – 700 €.

Pridobite ponudbe/cene za določitev zemljišča pod stavbo

Vpis stavbe v kataster stavb

Za vpis objekta v kataster stavb so potrebne geodetske meritve. Za izpeljavo postopka morate na Geodetsko upravo Republike Slovenije oddati vlogo za vpis stavbe v kataster stavb. To je nujno za vsako parcelo, ki ima vzpostavljeno stavbno pravico. Prav tako lahko tej vlogi priložite zahtevo za pridobitev hišne številke, če jo potrebujete. V kataster stavb se vpiše najmanj eden, lahko pa tudi več delov stavbe. Cena za vpis je od 300 € – 700 €.

Pridobite ponudbe/cene za vpis v kataster stavb

Zakoličba objekta (zakoličenje)

Lokacija stavbe se na zemljišču označi skladno s podatki v gradbenem dovoljenju. Geodet s pomočjo podatkov v projektu za gradbeno dovoljenje izračuna natančna mesta koordinatnih točk objekta v naravi in si pripravi zakoličbeni načrt. S pomočjo tega načrta se loti terenskega dela in z geodetskimi količki zakoliči objekt. Geodetske storitve, cenik za zakoličenje je od 300 € – 500 €.

Pridobite ponudbe/cene za zakoličenje
zakolicenje-objekta-geodetsko-delo
Skladno s podatki v gradbenem dovoljenju bo geodet zakoličil objekt pred gradnjo. Tako boste natančno vedeli, kam v okolje ga umestiti.

Sprememba rabe / bonitete zemljišča (sprememba namembnosti)

Spremembo rabe zemljišča imenujemo tudi sprememba namembnosti. Najpogosteje gre za spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno. Na primer, če želimo travnik spremeniti v parcelo, na kateri bi zgradili hišo. Za omenjeni postopek je potrebna sprememba občinskega prostorskega akta. Pred začetkom izvedbe se pozanimajte na pristojni občini, katera namenska raba je zemljišču določena sedaj. Ker občina ne obravnava pobud za spremembo rabe zemljišča individualno, lahko postopek dlje traja. Cena obravnave spremembe rabe / bonitete zemljišča je od 50 € – 300 €. Izvedba postopka spremembe namenske rabe zemljišča pa se zaračuna kasneje glede na sprejete odloke, ki veljajo na posamezni občini.

Pridobite ponudbe/cene za spremembo rabe (namembnosti) zemljišča
sprememba-rabe-bonitete-zemljisca
Ste si omislili, da bi na velikem travniku zgradili svoj dom? Zakaj pa ne. Pozanimajte se o postopku na pristojni občinski upravi.

Čemu služi geodetska uprava?

Geodetska uprava je del Ministrstva za okolje in prostor v Republiki Sloveniji in deluje kot samostojen organ. Vodi evidence hišnih številk, zemljiških katastrov, skrbi za državne meje, kartografski in topografski sistem, evidenco in vrednotenje nepremičnin, umestitev infrastrukture v prostore in tako dalje. Naloga geodetske uprave je prav tako shranjevanje in posodabljanje osnovnih podatkov o nepremičninah ter prostorski infrastrukturi. Kadarkoli torej potrebujete podatke o vašem zemljišču ali zazidljivosti določenih zemljišč, se lahko obrnete na geodetsko upravo.

Kaj je to e-zemljiška knjiga in e geodetski podatki?

V zemljiško knjigo se vpišejo podatki o pravicah z nepremičninami (hipoteka, lastninska pravica, stavbna pravica, itd.) in pravnih dejstvih v zvezi z njimi. E-zemljiška knjiga je javna knjiga, dostopna v vpogled vsakemu. Vodena je s strani pristojnih okrajnih sodišč. Izpisek iz e-zemljiške knjige dobite tako, da se registrirate na spletnem portalu e-Sodstva.To vam prav tako omogoča vpogled v podatke, navedene v e-zemljiški knjigi.

delo-na-terenu-in-vnasanje-urejanje-podatkov
Geodetske storitve poleg dela na terenu obsegajo tudi vnašanje podatkov v uradne evidence.

Uporabite aplikacijo e-Geodetski podatki (EGP). S to aplikacijo lahko brezplačno in prosto dostopate do e-geodetskih podatkov. Sem sodijo register nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb, evidence državne meje, državne pregledne karte Slovenije v ustreznih merilih in še vrsta drugih podatkov.

Kdaj potrebujete geodetske meritve?

Projektna dokumentacija je osnova, ko se odločite zgraditi hišo ali drug objekt. Da lahko arhitekt začne z izvedbo postopka priprave dokumentacije, potrebuje geodetske meritve. Na podlagi teh bo pripravil ustrezen načrt. Geodetski elaborat temelji na uradnih podatkih iz evidenc, ki jih geodeti preverijo. Pri tem gre za terensko delo, kjer geodet podatke pridobi s pomočjo geodetskih naprav.

cene-za-geodetske-storitve
Preverite najboljše ponudnike za geodetske storitve, cenik in kdo so najboljši geodeti, za vas na enem mestu.

Geodetske meritve potrebujete tudi ob vpisu stavbe v kataster stavb, za ureditev ali izravnavo meje, komasacijo, parcelacijo, označitev meje, … Geodetske storitve, cenik je odvisen od vrste storitve, ki jo potrebujete. Kot osnovo za izvedbo postopkov potrebujete geodetske meritve. Pridobite si gradbeno dovoljenje s pomočjo geodetskih meritev.

Cena postavitve mejnika

Geodetske storitve, cenik za postavitev mejnega kamna je od 50 € – 70 €. Cena pa je odvisna od velikosti parcele in namenske rabe zemljišča. Seveda pa ključno vlogo ima tudi število mejnikov, ki so potrebni za označitev meje. Geodet označi mejo z mejniki v naravi, v kolikor se je ta spremenila, lastniki zemljišč ne vedo kje poteka meja, ali pa so se mejna znamenja zaradi različnih razlogov uničila / poškodovala.

Pridobite ponudbe/cene za postavitev mejnika

> preverite tudi: UREJANJE OKOLICE HIŠE IN VRTOV: CENIK, IDEJE IN TRENDI ZA 2019

Kaj pa parcelacija gozda?

Za izvedbo parcelacije je ključnega pomena, da so urejene meje vseh vključenih parcel. Geodet s pomočjo geodetskih meritev združi več manjših parcel, ali eno večjo parcelo razbije na manjše. Ko gre za parcelacijo gozda, je potrebno vedeti, da se gozdnih parcel, manjših od 5ha (50. 000 m2) ne da deliti. Še vedno pa se lahko urejajo podatki, ko gre za solastnike določene parcele. Pri tem je nujno, da je meja parcele jasno urejena. Dodajo se mejniki, ki služijo kot formalna delitev parcele na več delov.

Pridobite ponudbe/cene za parcelacijo gozda
parcelacija-v-gozdu
Parcelacija gozda se najpogosteje izvaja v primerih, ko gre za prodajo parcel.

Geodetske storitve: Kateremu geodetu zaupati?

Bi radi za svoje storitve najeli preverjenega geodeta? V Sloveniji je veliko priznanih geodetov, kot so na primer: Geodeti d.o.o., Uroš Kejžar, Geoprojekt, Geo inženiring, Abc Geo, Geo B, Primož Kregar, Geoizmera d.o.o., Geodetski Biro Beden, Geo2, Bogema geodetske storitve, Teleskop družba za geodetske storitve, Geoid, Konfin, Dimc, Miloš Skakić, Primož Hren, Aleš Ručman, Geo OM, Geodet d.o.o., Suzana Lečnik, Expro, Geo-Etika, Geoprojekt, Marta Lampret, Geo.Det, Luka Hostnik, Zen, Kralj, Geodetica, Ema Huth, 3geo, Geonaris, 1A Geodet, Miha Ban, Oral d.o.o., Geopolis, Geo-Nova, Geometer Moretti Borut, Geosfera, Gromap, Mateja Simčič, Georepina in mnogi drugi. Preverite njihove ponudbe na Omisli.si/geodeta. V kolikor pa ste tudi vi tisti, ki opravljate geodetske storitve, se geodeti brezplačno vpišite tukaj.

Kdaj v Sloveniji najbolj iščemo geodetske storitve oz. geodete?

geodetske-storitve-cenik-in-povprasevanje-v-Sloveniji
Največje povpraševanje po geodetskih storitvah v Sloveniji je v novembru.

Geodetske storitve oziroma geodeti so glede na podatke na Omisli.si in analizo Google iskanj v Sloveniji najbolj iskani v mesecu novembru. Porast geodetskih storitev je v tem času lahko bolj iskana zato, ker se v jesenskem in zimskem času pogosto pripravljajo načrti za spomladansko ali poletno gradnjo. Geodeti torej lahko jeseni opravijo geodetske meritve in pripravijo načrt za pridobitev projektne dokumentacije. V toplejših mesecih pa se lahko prične izvedba in gradnja.

 

 


IŠČETE GEODETA?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE IN CENE PREVERJENIH GEODETOV za GEODETSKE STORITVE (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER IN DRUGOD PO SLOVENIJI)

 

Pridobite ponudbe/cene geodetov
ocena bralcev
5 od 7