Arhitekt cena: Koliko stane arhitekt (PGD/DGD, PZI, PID, IDP, PZR, interier)?

ocena bralcev
4.8 od 5

Je na seznamu vaših malo večjih projektov prenova stanovanja? Prenova hiše ali mansarde? Morda adaptacija, rekonstrukcija, novogradnja ali notranje oblikovanje doma? Potem vedite, da so storitve, ki jih nudi arhitekt cena, ki jo boste morali plačati. Da, arhitekti delajo veliko več, kot le »idejni načrt za hišo«, ali »načrt za notranje oblikovanje stanovanja«, denimo. V tem članku preverite, koliko stane arhitekt in kaj vse pravzaprav dela arhitekt.

Kazalo >

ARHITEKT CENA

cenik in okvirne cene storitev arhitektov

≈ 150-5.000 EUR

Kontaktirajte preverjene arhitekte (ponudbe / cene)

Storitev arhitektaCenik / povprečne cene
Idejna zasnova projekta – IDZ600 € – 1300 €
Idejni projekt - IDP800 € – 3000 €
Projekt za gradbeno dovoljenje - PGD1700 € – 4500 €
Projekt za izvedbo - PZI1500 € – 5500 €
Projekt izvedenih del - PID10 % projektne dokumentacije
Notranje oblikovanje / interier500 € – 5000 €
Zunanja ureditev / Urejanje vrta (načrt)350 € – 1100 €
Unikatni idejni načrt za stanovanje4 – 6 € / m2
Unikatni idejni načrt za hišo650 € – 1300 €
Legalizacija objektov (hiše)(2100 € – 3000 €
Nadzor nad gradnjo / Gradbeni nadzor500 € – 2100 €
Energetska izkaznica150 € – 300 €
Sprememba namembnosti1600 € – 2800 €
3D vizualizacija / prikaz hiše70 € – 380 €
Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)10.000 € – 55.000 €
* Cene za storitve arhitektov so izražene v EUR. Povprečne cene arhitektov smo empirično izračunali na podlagi preko 650 ponudb preverjenih arhitektov na Omisli.si/arhitekta. Cena arhitekta ni fiksna in velja za: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Velenje in drugod po Sloveniji. Končna cena arhitekta je najbolj od vrste storitev. Za konkretne ponudbe in priporočila (seznam preverjenih arhitektov) kliknite na zeleni gumb.

arhitekt cena 5
Kaj vse dela arhitekt, koliko stane in ali je arhitekt cena, ki jo je vredno plačati?

Najboljši arhitekti v Sloveniji

TOP 10 najbolj iskanih arhitektov

Loading

celoten seznam arhitektov >

Če menite, da vam ljubi arhitekt manjka na seznamu, mu posredujte to povezavo, da bi ga lahko predlagali strankam, ki iščejo podobne storitve.PRIPRAVLJENI NAJETI ARHITEKTA?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE in CENE PREVERJENIH ARHITEKTOV (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER in drugod po Sloveniji)

 

Pridobite ponudbe in cene preverjenih arhitektov

Preverite tudi: Interier: Cene za notranje oblikovanje, notranji dizajn in ideje za vaš dom (arhitekt / notranji oblikovalec)

Kaj vse dela arhitekt in koliko stanejo posamezne arhitekturne storitve (arhitekt cena)?

Arhitekt nudi ogromno storitev, predvsem na področju načrtovanja in upravljanja gradnje in obnove vašega doma ali gospodarskih oz. poslovnih prostorov. Arhitekt prilagodi objekt vam, vaši družini, vašim navadam in vašim osebnostim ter seveda finančnim zmožnostim. Objekt prilagodi ne le vam, tudi okolici, reliefu, gibanju sonca in okoliškim objektom. Poznate občutek, ko stopite v res fino urejen dom? Za to je odgovoren arhitekt. Nekatere arhitekturne storitve so obvezne (npr. projektna dokumentacija), druge pa zelo zaželene (npr. idejni načrt hiše ali stanovanja, notranje oblikovanje, načrtovanje ureditve okolice, itd.).

> Preverite tudi: Gradbeno dovoljenje: Cena po novem gradbenem zakonu (GZ)

Projektna dokumentacija: Načrtovanje in projektiranje pred gradnjo in obnovo vašega doma

Arhitekt / projektant na podlagi lokacije izdela in pridobi pogoje za zaželeno in obvezno projektno dokumentacijo (Idejna zasnova – IDZ, Idejni projekt – IDP, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD (po novem DGD – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), Projekt za izvedbo – PZI in Projekt izvedenih del – PID). Gre za zakonsko opredeljene zahteve, ki jih sestavljajo načrti in elaborati ter vodilna mapa (razen IDP).

Arhitekt cena - projektna dokumentacija
Arhitekt vam izdela projojektno dokumentacijo, ki je večinoma zakonsko obvezen del gradnje in obnove. Koliko stane (cena)?

IDZ – Idejna zasnova projekta (cena, kdaj in zakaj potrebujete IDZ?)

Zakaj potrebujete idejno zasnovo projekta (IDZ)?

Idejna zasnova (IDZ) / tudi idejni projekt oz. idejni načrt / je osnova za zaprositev in pridobitev soglasij soglasodajalcev v fazi idejne zasnove projekta: upravljalcev komunalne infrastrukture, za odvzem energije, za prometne priključke in soglasja državnih agencij, če gre za varovano kulturno ali naravno dediščino, erozijski pas ali območje vodotokov.

Kdaj potrebujete idejno zasnovo projekta (IDZ)?

Je prvi del (obvezne) projektne dokumentacije. Idejna zasnova (IDZ) se izdela vzporedno z predinvesticijsko zasnovo (če se ta izdela).

Kaj je idejna zasnova projekta (IDZ) in kaj vsebuje?

Idejna zasnova (tudi idejni načrt) nastane na podlagi usklajevanja investitor – arhitekt, čigar cilj je določitev, kako naj bi objekt izgledal, kako bo posegal v prostor, katera soglasja bo potrebno pridobiti in kako bi bilo mogoče realizirati naročnikove želje. Investitor arhitektu zaupa svoje želje, arhitekt pa te želje prenese v idejni načrt, ki ga nato predstavi investitorju.

Pri IDZ gre za grafične prikaze, in opise načrtovane gradnje in vsebuje vodilno mapo ter načrte. Idejna zasnova za stavbe mora vsebovati načrt arhitekture (vsaj tloris in en prerez) ter prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

Kdo izdela idejno zasnovo projekta (IDZ)?

Idejno zasnovo izdela projektant oz. arhitekt.

Koliko stane idejno zasnovo projekta (IDZ cena)?

Cena za idejna zasnova projekta (IDZ) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za IDZ znaša nekje 400 EUR. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje.

Idejna zasnova projekta – IDZ CENA

Srednja cena IDZ: 900 EUR

(600 € – 1300 €)
oz. cca 10% celotne projektne dokumentacije

Pridobite ponudbe in cene za idejno zasnovo projekta IDZ

 

IDZ arhitekt cena
Idejno zasnovo vam izdela arhitekt in jo potrebujete za pridobitev soglasij.

IDP – Idejni projekt (cena, kdaj in zakaj potrebujete IDP?)

Zakaj potrebujete idejni projekt (IDP)?

Idejni projekt (IDP) je obvezna priloga k investicijskemu programu in se izdela, če to investitor zahteva oz. za to obstajajo določeni predpisi. Namen IDP je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del. Tukaj se najbolj pozna razmerje kvaliteta arhitekt cena.

Kdaj potrebujete idejni projekt (IDP)?

IDP je nadgradnja projekta idejne zasnove (IDZ) in se izdela pred DGD/PGD in PZI.

Kaj je idejni projekt (IDP) in kaj vsebuje?

Idejni projekt služi prikazu in izboru različnih variant načrtovanega objekta in vsebuje tlorise, umestitev v prostor ter vizijo izgleda objekta navzven. Običajno investitor skupaj z idejnim projektom že prejme tudi 3D vizualizacije oz. sprehod skozi 3D model hiše.

Idejni projekt vsebuje popise zemljiških parcel in druge lokacijske podatke, navedbo prostorskega akta, opis obstoječega in predvidenega stanja, grafične prikaze in načrte (tlorisi, prerezi, fasade), ter predvidene infrastrukturne priključke. Zajema tudi predvidene materiale, instalacije in tehnološko opremo) ter oceno skupnih stroškov investicije.

Kdo izdela idejni projekt (IDP)?

Idejni projekt (IDP) izdela projektant oz. arhitekt.

Koliko stane idejni projekt (IDP cena)?

Cena za idejni projekt (IDP) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za IDP znaša nekje 1000 EUR. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje.

Idejni projekt – IDP CENA

Srednja cena IDP: 1000 EUR

(800 € – 3000 €)

oz. cca 20% celotne projektne dokumentacije

Pridobite ponudbe in cene za idejni projekt IDP
IDP arhitekt cena
Idejni projekt (IDP) ni zakonsko obvezen del projektne dokumentacije.

DGD – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja / PGD – Projekt za gradbeno dovoljenje (cena, kdaj in zakaj potrebujete PGD/DGD?)

Zakaj potrebujete projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja / dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja(PGD/DGD)?
DGD/PGD potrebujemo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-NPB7) opredeljuje, da potrebujete gradbeno dovoljenje za novo gradnjo, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo, odstranitev objekta (rušenje) in spremembo namembnosti manj zahtevnih in zahtevnih objektov. Za gradnjo enostavnega objekta, nekatere spremembe namembnosti ter za vzdrževanje objekta torej ne potrebujete gradbenega dovoljenja.

Kdaj potrebujete projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja / dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD/DGD)?

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) / Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) date v izdelavo šele, ko ste zadovoljni z idejno rešitvijo. Gre torej za tehnično dograditev idejnega projekta.

Kaj je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja / dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD/PGD) in kaj vsebuje?
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture in kjer je potrebno tudi načrt krajinske arhitekture (skice / risbe objekta), načrt gradbenih konstrukcij, načrt vodovodnega priključka, načrt kanalizacijskega priključka, načrt cestnega priključka, načrt električnih inštalacij, načrt strojnih inštalacij, načrt telekomunikacij, tehnološki načrt, načrt izkopov in podgradnje za podzemne objekte ter načrt odstranjevalnih del, kadar gre za rušitev / odstranitev objekta. Poleg tega DGD/PGD vsebuje še druge dokumente / elborate, kot so izjava odgovornega projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti, geodetski načrt, elaborat zaščite pred hrupom v stavbah in elaborat požarne varnosti in gradbeno fiziko.

Vsi ti načrti ne služijo kot podlaga za izvedbo del (gradnja, obnova) temveč le za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi DGD/PGD pristojni organ presodi ustreznost objekta za izdajo gradbenega dovoljena. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.

Kdo izdela dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja / projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD/PGD)?

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) oz po novem dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in vso potrebno dokumentacijo in soglasja pridobi in izdela arhitekt.

Koliko stane dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD/PGD)?

Cena za projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) / cena dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za DGD/PGD znaša nekje 3100 EUR. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje (arhitekt cena).

Projekt za gradbeno dovoljenje – PGD CENA

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD CENA

Srednja cena DGD/PGD: 3100 EUR

1700 € – 4500 €
oz.
12 – 20 EUR / m2

Pridobite ponudbe in cene za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD/PGD
arhitekt cena DGD/ PGD - projekt za gradbeno dovoljenje
Za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebujete DGD/PGD – projekt za gradbeno dovoljenje, ki vam ga izdela arhitekt in je obvezen del projektne dokumentacije. Cena arhitekta je navedena na vrhu prispevka.

PZI – Projekt za izvedbo (cena, kdaj in zakaj potrebujete PZI?)

Zakaj potrebujete projekt za izvedbo (PZI)?

PZI (projekt za izvedbo) je predpogoj za popis del oz. pridobitev ponudb izvajalcev del (ponudnikov). PZI je zakonsko določen, torej nujen in brez njega ne moremo pričeti gradnje. En izvod PZI mora biti vedno prisoten na gradbišču zaradi lažjega planiranja in nadziranja gradnje ter morebitnega obiska gradbenega inšpektorja.

Kdaj potrebujete projekt za izvedbo (PZI)?

Ker gre pri projektu za izvedbo (PZI) za podrobno obdelavo vsega, kar je opredeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD/PGD), se PZI naredi za DGD/PGD in pred izbiro izvajalcev (ponudnikov, mojstrov) za posamezna dela in storitve.

Kaj je projekt za izvedbo (PZI) in kaj vsebuje?

PZI je nadgradnja DGD/PGD v tem smislu, da je bolj natančen, z bolj podrobnimi tehničnimi načrti. PZI arhitekturni načrt denimo opredeli iz česa so stene, dimenzije prostorov, vratnih in okenskih odprtin, talne in stenske obloge, uporabljene materiale, hladilne ter ogrevalne naprave, osvetlitev itd.

Striktno gledano, ima projekt za izvedbo (PZI) podobno sestavo kot DGD/PGD, saj vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture s popisom materiala in opreme, po potrebi tudi načrt krajinske arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt vodovodnega priključka, načrt kanalizacijskega priključka ter načrt cestnega priključka, načrt električnih instalacij, načrt strojnih instalacij, načrti telekomunikacij (kjer je zahtevan), tehnološki načrt (kjer je zahtevan) ter načrti izkopov in podgradnje za podzemne objekte. Poleg tega so za PZI potrebni še varnostni načrt in elaborat ureditve gradbišča.

PZI vsebuje popis vseh del s količinami materiala in opreme.

Kdo izdela projekt za izvedbo (PZI)?

Projekt za izvedbo (PZI) izdela arhitekt oz. projektant, ki ureja celotno projektno dokumentacijo od idejne zasnove naprej.

Koliko stane projekt za izvedbo (PZI cena)?

Cena za projekt za izvedbo (PZI) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za PZI znaša nekje 3000 EUR. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje.

Projekt za izvedbo – PZI CENA ARHITEKTA

Srednja cena PZI: 3000 EUR

(1500 € – 5500 €)

Pridobite ponudbe in cene za projekt za izvedbo PZI
PZI arhitekt cena projekt za izvedbo
PZI (projekt za izvedbo) je zakonsko določen in nujen del projektne dokumentacije, ki ga izdela arhitekt.

PID – Projekt izvedenih del (cena, kdaj in zakaj potrebujete PID?)

Zakaj potrebujete projekt izvedenih del (PID)?

Projekt izvedenih del (PZI) potrebujete za pridobitev uporabnega dovoljenja, a le, če je tekom gradnje pride do sprememb in odstopanj od načrtov in dokumentov v DGD/PGD in PIZ. Namen projekta izvedenih del – PID je sicer dokumentacija dejanskega stanja objekta po koncu gradnje. To zelo prav pride za kasnejšo uporabo, vzdrževanje, rekonstrukcije in morebitno rušitev objekta.

Kdaj potrebujete projekt izvedenih del (PID)?

Projekt izvedenih del (PID) potrebujete po končanju objekta (po zaključku gradnje), pred pridobivanju uporabnega dovoljenja. PID je torej priloga vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja in se vloži cca. Mesec dni pred tehničnim pregledom objekta.

Kaj je projekt izvedenih del (PID) in kaj vsebuje?

Projekt izvedenih del (PID) vsebuje vse, kar vsebuje projekt za izvedbo (PIZ), z dopolnitvami in prikazi morebitnih odstopanj dejanskega stanja (izvedenih del) od DGD/PGD (in izdanim gradbenim dovoljenjem) oz. PIZ. Projekt izvedenih del (PID) vsebuje vodilno mapi in vse PZI načrte.

Če do sprememb ni prišlo, je PDI identičen DGD/PGD, le da ima dodatno izjavo projektanta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika o tem, da do sprememb ni prišlo.

Kdo izdela projekt izvedenih del (PID)?

Projekt izvedenih del (PID) naredi arhitekt, ki ureja celotno projektno dokumentacijo od idejne zasnove naprej.

Koliko stane projekt izvedenih del (PID cena)?

Cena za projekt izvedenih del (PID) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za PID znaša nekje 10 % celotne projektne dokumentacije. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje.

Projekt izvedenih del – PID CENA

Srednja cena PID: 10 % celotne projektne dokumentacije

Pridobite ponudbe in cene za projekt izvedenih del PID
projekt izvedenih del PID - arhitekt cena
Projekt izvedenih del (PID) izdela projekt oz. projektant in ga potrebujete za pridobitev uporabnega dovoljenja, če je prišlo tekom gradnje od odstopanj od prvotnih načrtov (DGD/PGD / PZI).

PZR – Projekt za razpis (cena, kdaj in zakaj potrebujete PZR?)

Zakaj potrebujete projekt za razpis (PZR)?

Zakonodajno Projekt za razpis ni nujen, je pa dobro, da ga imate, saj vam bodo na podlagi PZR ponudniki lahko izdelali ponudbe brez ogleda objekta, kar pomeni, da boste ponudbe prejeli hitreje in bodo bolj natančne ter ne bodo zahtevale ogledov objekta in dodatnega popisa del s strani izvajalcev.

Kdaj potrebujete projekt za razpis (PZR)?

PZR zares ne potrebujete, je pa zaželen in izredno koristen. Navadno se izdela…

Kaj je projekt za razpis (PZR) in kaj vsebuje?

PZR je skupek načrtov z izmerami in opisov del, ki vključuje pogoje za ponudbe in izvedbo ponudnikov / izvajalcev. Na PZR lahko gledamo kot na razširjen in dopolnjen DGD/PGD, kateremu se dodajo vrste in kakovost vseh gradbenih del (popis del), instalacij in drugih storitev, vključno z izmerami in roki dobav. Temu investitor doda še dodatne razpisne pogoje, kot so razmere na terenu, terminski plan izvajanja del ter načrt porabe finančnih sredstev. Če se ne odločite za izdelavo PZR-ja, je lahko kot priloga razpisni dokumentaciji v ta namen služi vsaj DGD/PGD z dodanimi predizmerami, na osnovi katerih boste lahko prejeli ponudbe preverjenih izvajalcev.

Kdo izdela projekt za razpis (PZR)?

Projekt za razpis (PZR) izdela arhitekt / projektant.

Koliko stane projekt za razpis (PZR cena)?

Projekt za razpis – PZR CENA ARHITEKTA

Srednja cena PZR: Pošljite povpraševanje

Pridobite ponudbe in cene za projekt za razpis PZR
projekt za razpis (pzr arhitekt cena
Projekt za razpis ni nujen, a dobrodošel zaradi pridobivanja ponudb izvajalcev.

Druge arhitekturne storitve, ki jih nudi arhitekt za vaš dom (hiša, stanovanje) ali poslovne prostore

Notranje oblikovanje / interier – CENA

Srednja cena notranjega oblikovanja: 1500 EUR

(500 € – 5000 €)

Pridobite ponudbe in cene za notranje oblikovanje / interier
Notranje oblikovanje - interier - arhitekt cena
Notranje oblikovanje oz interier loči povprečen dom od odličnega bivanja! Zanj je seveda odgovoren arhitekt.

Zunanja ureditev / Urejanje vrta (načrt) – CENA

Srednja cena načrta za zunanjo ureditev: 640 EUR

(350 € – 1100 €)

Pridobite ponudbe in cene za načrt za zunanjo ureditev
načrt za ureditev okolice arhitekt cena
Je načrt za ureditev okolice cena, ki jo je vredno plačati arhitektu? DA!

> preverite tudi: UREJANJE OKOLICE HIŠE IN VRTOV: CENIK, IDEJE IN TRENDI ZA 2019

Unikatni idejni načrt za stanovanje <ARHITEKT CENA>

Srednja cena idejnega načrta za stanovanje: 5 EUR / kvadratni meter

(4 – 6 € / kvadratni meter)

Pridobite ponudbe in cene za idejni načrt za stanovanje
idejni načrt stanovanja cena
Cena za idejni načrt stanovanja?

Unikatni idejni načrt za hišo CENA

Srednja cena idejnega načrta za hišo: 850 EUR

(650 € – 1300 €)

Pridobite ponudbe in cene za idejni načrt za hišo
idejni načrt hiše cena arhitekt
Od idejnega načrta hiše do izvedbe je z vami arhitekt.

Legalizacija objektov (hiše) – ARHITEKT CENA

Srednja cena legalizacije hiše: 2400 EUR

(2100 € – 3000 €)

Pridobite ponudbe in cene za legalizacijo hiše / objekta

PZI arhitekt cena projekt za izvedbo

Nadzor nad gradnjo / Gradbeni nadzor CENA

Srednja cena gradbenega nadzora: 1100 EUR

(500 € – 2100 €)

Pridobite ponudbe in cene za gradbeni nadzor
nadzor nad gradnjo cena arhitekt
Cena arhitekta je odvisna od vrste arhitekturne storitve.

Energetska izkaznica <ARHITEKT CENA>

Srednja cena energetske izkaznice: 210 EUR

(150 € – 300 €)

Pridobite ponudbe in cene za energetsko izkaznico
energetska izkaznica stavbe cena arhitekt

Sprememba namembnosti CENA

Srednja cena spemembe namembnosti: 1900 EUR

(1600 € – 2800 €)

Pridobite ponudbe in cene za spremembo namembnosti
sprememba namembnosti cena arhitekt
Je arhitekt cena, ki jo je vredno plačati? DA!

3D vizualizacija / prikaz hiše CENA

Srednja cena 3D vizualizacije: 210 EUR

(70 € – 380 €)

Pridobite ponudbe in cene za 3D vizualizacijo
3d vizualizacija arhietkt cena

Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) <ARHITEKT CENA>

Srednja cena za OPPN: 12000 EUR

(10000 € – 55000 €)

Pridobite ponudbe in cene za prostorski načrt OPPN
oppn - občinski prostorski načrt arhitekt cena

ARHITEKT CENA?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE in CENE PREVERJENIH ARHITEKTOV (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER in drugod po Sloveniji)

 

Pridobite ponudbe in cene preverjenih arhitektov

Arhitekt: Pogosta vprašanja in odgovori glede arhitekturnih storitev

So se cene arhitektov kaj znižale?

Cene arhitektov se na podlagi zakonodaje Evropske unije oblikujejo tržno, po načelu ponudbe in povpraševanja. Gospodarska kriza, ki je prizadela tudi področje gradbeništva, je v veliki meri vplivala na zmanjšanje povpraševanja po arhitekturnih storitvah. Po podatkih Statističnega urada je bilo v času po krizi izdano skoraj polovico manj gradbenih dovoljenj kot pred njo.

Visok upad povpraševanja se je odrazil v manj dela in povečanju števila arhitektov brez dela, kar je rezultiralo v padcu cen pod razumno ceno, za katero je še mogoče izdelati kakovosten projekt. Spodbudil je tudi delovanje nelojalne konkurence na trgu in prisilil nekatere arhitekturne biroje v nižanje cen celo pod lastno ceno storitev.

V letu 2019 in 2020 pa beležimo ponoven porast povpraševanja po arhitekturnih storitvah in posledično so se s tem povečale tudi cene storitev. Cene arhitektov oziroma storitev arhitekturnih birojev se zelo razlikujejo, kot se razlikuje obseg in kvaliteta njihovih storitev. Nekateri pri oblikovanju cene s pridom izkoriščajo svoje reference in ne gre zanikati, da so dokaj dostojno plačani za svoje kreativno delo.

Arhitekturna stroka je zavzela nadrejen položaj s tem, da je vsak graditelj primoran najeti pooblaščenega arhitekta vsaj za izdelavo projektne dokumentacije, če že ne za projektiranje hiše. Kljub temu pa ji ni uspelo, da bi sama ovrednotila svojo dejavnost, ampak je stvar prepustila trgu, ki deluje po načelu ponudbe in povpraševanja.

Zaslužek arhitekta večinoma znaša 4 % vrednosti investicije. Enak odstotek zaslužka so si uspele uzakoniti nepremičninske agencije za posredovanje pri prodaji novozgrajene nepremičnine. Ti odstotki pa se ne obračunavajo od investicijske vrednosti, ampak od tržne vrednosti nepremičnine. Lahko ugotovimo, da je njihov zaslužek dosti večji od zaslužka arhitekta. S tem, da so v posel vložili bistveno manj dela in nosijo mnogo manjšo odgovornost kot odgovorni arhitekt projektant.

Cene arhitektov so odvisne od zahtevnosti in obsega projekta ter drugih okoliščin. Zelo redko boste naleteli na arhitekta, ki vam bo brez obotavljanja in zadrege takoj podal informacijo o tem, koliko za svoje storitve zaračunava. Zgolj cena pa ne bi smela biti edino merilo pri izbiri arhitekta in pri njej ne gre varčevati do skrajnih meja.

Večina investitorjev se ne zaveda, da ob nakupu poceni projekta obstaja veliko večja možnost, da bodo dobili nepopoln in pomanjkljiv arhitekturni načrt, ki se bo nazadnje izkazal kot zelo draga gradnja. Plačilo arhitektu ne bi smelo predstavljati nepotrebnega stroška ampak investicijo v svojo prihodnost in kakovost bivanja.

Arhitekt vam namreč z edinstvenimi in do potankosti dodelanimi rešitvami ter dobro zasnovanim načrtom v končni fazi prihrani veliko denarja, ker ob izvedbi projekta ne pride do dodatnih, nepredvidenih in nepotrebnih stroškov. Arhitekt vam bo prihranil tudi čas, ki bi ga porabili za pridobivanje gradbene dokumentacije.

In kar je najbolj pomembno – dober arhitekt je tisti, ki bo udejanil vaše sanje. Vašo novo hišo bo po vaših željah zasnoval in realiziral tako, da bo vam in vaši družini nudila topel dom, v katerem se boste v vsakem trenutku počutili prijetno in varno.

Potrebujem načrt za hišo. Kam naj se obrnem?

Ko se začnemo ukvarjati z mislijo, kako naj bi izgledala naša nova hiša, je običajno prvi korak iskanje navdiha in ideje z brskanjem po spletu, pregledovanje katalogov hiš (tipskih in montažnih) in revij z arhitekturno vsebino. A težava nastane, ko želimo vse zbrane ideje spraviti v naš dom.

V svojem domu preživimo veliko časa. Kako dobro se bomo v njem počutili, pa je odvisno od veliko dejavnikov in detajlov. Dober načrt za hišo je temelj za vsako novo gradnjo. Čas, ki ga namenimo razmisleku in natančnemu načrtovanju našega bivalnega prostora, se nam bo kasneje pozitivno obrestoval.

Načrtovanje hiše je zapleten postopek, ki ga ne smemo jemati kot samoumevnega, saj je napake pozneje težko popravljati. V prvi vrsti pa spremembe pomenijo izgubo denarja. Ne gradite majhnih ali velikih hiš, ampak načrtujte hišo glede na svoje potrebe in slog življenja.

Tipski načrt za hišo je na prvi pogled res cenovno najbolj ugoden. Vendar ob podrobnejšem pregledu ugotovimo, da je večina tipskih rešitev izdelana na hitro in pomanjkljivo ter da nizka cena ni vse. Sprejeti moramo kompromis med našimi željami in razpoložljivimi prostori ter njihovo funkcionalnostjo.

Poglavitna slabost tipskega načrta za hišo je v tem, da ga zaradi različnih prostorskih načrtov zazidalnih območij težje prilagodimo okolju in terenu, kamor bomo postavili našo hišo. Nobena tipska hiša tudi ni v celoti prilagojena našim željam in potrebam. Zato stranke pogosto začnejo spreminjati in prilagajati načrt za hišo svojemu načinu življenja.

Po nasvetih arhitekta si manjše kozmetične popravke načrta lahko privoščimo brez zadržkov. Obsežnejše spreminjanje tipskega načrta za hišo pa pogosto privede do popolne nefunkcionalnosti prostorov in celo ogrozi potresno in statično varnost objekta. Včasih se poceni načrt za hišo izkaže za najdražjega, če ni bil narejen pravilno in v skladu z vašimi potrebami.

Toplo vam priporočamo najem pooblaščenega arhitekta, ki bo za dobrega tisočaka več izdelal klasični načrt za hišo. Predlagal vam bo standardne rešitve po meri uporabnika z ozirom na vaše želje in potrebe v skladu z zmožnostmi, ki so na voljo in se domislil unikatnih rešitev, ki vam morda sploh ne bi prišle na misel.

Lahko pa se odločite za individualni načrt za hišo s kompleksnejšimi unikatnimi rešitvami po meri uporabnika za popolno bivalno ugodje. Dober arhitekt vam bo ponudil celovito rešitev od začetne do končne faze. Sodeloval bo z vami vse od idejne zasnove do načrtovanja in izvedbe detajlov.

Gradnja hiše večinoma poteka le enkrat v življenju in z njo so povezani tudi visoki finančni izdatki. Gotovo si želite, da bi bila novo zgrajena hiša vaša sanjska hiša, v kateri se boste odlično počutili. Zato se vam splača investirati v načrt za hišo, ki bo popolnoma sledil vašim željam.

Kdo vam lahko uredi 3D izris stanovanja?

Opremljanje stanovanja je vsekakor izziv, ki zahteva temeljit razmislek, kreativno žilico ter usklajevanje funkcionalnosti in privlačnosti. Na ta način boste dosegli želeno udobje vašega doma. Morda ste dovolj pogumni in kreativni, da se boste z opremljanjem in načrtovanjem spopadli kar sami. Pri tem vam bo v veliko pomoč 3D izris stanovanja.

Na internetu boste našli kar nekaj orodij in programov, s katerimi lahko sami opravite 3D izris stanovanja. Nekateri so celo brezplačni. Izbirate lahko med: Google SketchUp, Floor Planer, Roomsketcher, Sweet Home 3D, MyVirtualHome, Home Renovator, My Virtual Home, HomeByMe, Autodesk Homestyler, Design a Room, Roomstyler, Smart Draw, Planner 5D.

Programi za 3D izris vam omogočajo dobro predstavo prostora. Dopuščajo vam izris tlorisa v 2D izvedbi, ki ga enostavno preklopite v 3D prikaz celotnega prostora. Igrali se boste s postavitvijo pohištva, dokler ne bo popolnoma ustrezala vašim željam. Potrebujete le nekaj časa in spretnosti pri delu z računalnikom in računalniškimi programi.

Začnete tako, da v program za 3D izris stanovanja vnesete dimenzije prostorov in vstavite morebitne predelne stene, okna in vrata. Izbirate lahko med različnimi teksturami in barvami materialov, talnih oblog in pohištva ter različnimi obdelavami sten in stropov.

Program za 3D izris stanovanja vam omogoča, da prostore izrišete do najmanjše potankosti v slogu, ki vam je všeč. Stene, pohištvo in opremo lahko premikate dokler ne pridete do ustrezne postavitve. Zelo možen scenarij pa je, da kljub vloženemu trudu in času ne boste prišli do optimalne končne rešitve, ki bi ustrezala vašemu načinu življenja.

Vsekakor vam priporočamo, da opremljanje prostorov zaupate strokovnjakom. Deležni boste kvalitetnega in strokovnega svetovanja pri postavitvi pohištva za optimalni izkoristek prostora. Pomagali vam bodo pri izbiri dekorativnih izdelkov in detajlov, ki bodo pričarali prijeten ambient in izboljšali kakovost bivanja. Predstavili vam bodo estetsko dovršeno in privlačno rešitev, ki je hkrati funkcionalna.

Na spletu je veliko ponudnikov oziroma izvajalcev 3D izrisov stanovanj. Za vas to lahko opravi arhitekt, notranji oblikovalec in tudi nekateri proizvajalci pohištva in notranje opreme, ki so v koraku s časom. Ponudnik 3D izrisa stanovanja vam bo pripravil ponudbo glede na vaše želje. Za boljši občutek in prostorsko predstavo prostora običajno predlaga ogled prostora, ki ga boste opremljali.

3D izris stanovanja omogoča realistično predstavitev stanovanja že v fazi načrtovanja pred samim začetkom opremljanja. S pomočjo 3D izrisa stanovanja določimo materiale, teksture, barve in maksimalne podrobnosti. Z uporabo fizične simulacije svetlobe bo lažje izbrati privlačno kompozicijo notranje opreme, pohištva in dodatkov za prijeten ambient in udobno počutje v prostoru.

Kdo lahko naredi 3D izris hiše (3D vizualizacija)? In kaj to sploh je?

Načrtujete prenovo stare hiše, pa ne veste, kako bo izgledala po prenovi? Boste gradili novo hišo, pa si pred pričetkom gradnje težko predstavljate, kakšna bo končna podoba vašega bodočega doma? Imate izdelano idealno predstavo vaše sanjske hiše, pa niste prepričani, če bo uresničila vaša pričakovanja? Poglejte v prihodnost in vstopite v navidezno resničnost, ki bo razvoj vašega projekta dvignila na višjo raven.

3D vizualizacija ali render je virtualni realistični vpogled v notranjost vašega doma in tudi v njegovo zunanjost. Faza načrtovanja projekta je lahko dolga in konfuzna. 3D vizualizacija omogoča arhitektom, naročnikom in izvajalcem učinkovitejše sodelovanje. Komunikacija in usklajevanje preko e-poštnih sporočil rezultira v daljših ciklih povratnih informacij kot zasnova projekta s pomočjo 3D izrisa hiše.

3D izris hiše bo pokazal morebitne pomanjkljivosti v načrtovanju, zato ga je smiselno izvesti pred začetkom gradnje ali prenove. Pomanjkljivosti boste lahko odpravili še preden bi dejansko lahko nastale in s tem prihranili marsikateri strošek, povezan s spremembami med gradnjo. Spremembe ključnih sestavnih delov sredi faze oblikovanja je mogoče predstaviti v rekordnem času, s čimer se skrajša čas do pričetka gradnje.

3D izris hiše opravljajo projektivni biroji oziroma arhitekturni ateljeji in drugi ponudniki 3D vizualizacij. Na podlagi tlorisa, višine prostora ter odprtin za okna in vrata ponudnik 3D izrisov ustvari 3D model prostora. Ob upoštevanju različnih osvetlitev prostora izbere materiale, teksturo in barve tal, sten in stropov.. V tako ustvarjen prostor premišljeno umesti pohištvo, svetila in dekoracijo ter izdela realistično predstavitev prostora do zadnje podrobnosti. Lažje si boste predstavljali, kako se boste v prostoru počutili.

3D izris hiše je fantastičen fotorealističen prikaz novega domovanja, ki vam ponuja popolno vizualno predstavo in dojemanje prostora. Z digitalnim sprehodom skozi prostor si boste lažje predstavljali, če izbrane barve, elementi in oprema spadajo v določen prostor in če se medsebojno ujemajo. 360°panoramski pogled vam dopušča, da se po prostoru zavrtite in si ga ogledate iz vseh zornih kotov.

3D vizualizacija zunanjosti vam bo predstavila končno podobo vaše nove hiše in njene okolice. V pomoč vam bo pri izbiri materialov in barvnih kombinacij fasade, strehe, ograje in dvoriščnih elementov. Upodobila bo tudi zasaditev grmovnic, dreves, cvetlic in trate, ki zaokrožijo izgled celotne nepremičnine.

Izvajalec 3D izrisov vam lahko ponudi tudi naprednejše oblike 3D vizualizacije, na primer 3D animacije, 3D fotomontažo, 3D prereze skozi stavbo in 3D tisk modela hiše oziroma makete. 3D fotomontaža pomeni digitalno umestitev modela vaše hiše v fotografijo realne lokacije, kjer bo objekt stal in vam omogoča predstavo, kako se bo vaša hiša vklopila v okolje.

3D animacija je izdelava animiranega filma, ki omogoča popolno virtualno izkušnjo vašega bodočega doma. Zaradi občutka resnične prisotnosti v prostoru se boste lahko popolnoma se vživeli v svoj bodoči dom in ga polno doživeli že v fazi projektiranja.

V arhitekturnih in nepremičninskih poslih je dobra predstavitev ključnega pomena. Izdelava fotorealističnih interierjev in eksterierjev s pomočjo 3D vizualizacije je uporabna predvsem za promocijo stanovanj in hiš že pred samim pričetkom gradnje. Z njimi investitorji kreativno predstavijo in reklamirajo nepremičnine z namenom prodaje.

Dramatična razsvetljava in polirani, umetelno predstavljeni elementi, kot so pohištvo in oprema, ustvarjajo zgodbo, ki kupce prepriča. Dodajanje avtomobilov in človeških silhuet v 3D vizualizacijo ustvarja občutek življenja in kupca čustveno povežejo z nepremičnino že preden je položena prva opeka. Cena za 3D vizualizacijo notranjosti in zunanjosti hiše se giblje med 1.200-1.800 evrov.

Kdo dela projektiranje hiš?

Projektiranje hiše je za investitorja dolgoročni projekt in velik finančni zalogaj. Pomembno je, da se pred pričetkom gradnje dobro seznani z vsemi fazami projekta, okvirnimi cenami vsake izmed faz ter možnimi tveganji in omejitvami. Tako velik projekt, kot je gradnja hiše, običajno poteka le enkrat v življenju posameznika in zahteva dodelan načrt gradnje. A brez pomoči strokovnjaka gradbene stroke, ki bo opravil projektiranje hiše, ne bo šlo.

Ljudje pogosto zamenjujejo ali enačijo izraz projektant in arhitekt. Včasih je lahko projektiral hišo vsak, ki je imel licenco za opravljanje poklica projektanta. To so bili inženirji različnih tehničnih strok, tehnični risarji ter tudi arhitekti. Osredotočili so se predvsem na statiko objekta in izvedbo objekta in ne toliko na arhitekturno zasnovo in dobro razporeditev prostorov. Manj poudarka je bilo na umeščanju objektov v prostor in preučitvi vplivov, ki jih stavbe imajo na določeno okolje.

Pooblaščeni projektanti so torej projektirali načrte tlorisov, različnih konstrukcij, načrte instalacij in opravljali projektiranje hiš. Bili so načrtovalci gradnje oziroma tisti, ki so zasnovali in izdelali načrt za objekt ali določeno področje in po izobrazbi niso nujno bili arhitekti.

Z napredkom v gradbeništvu in tehnologiji so se osnovne naloge projektanta tako razširile, da jih ne more več opravljati le en načrtovalec oziroma projektant. Projektant je širši izraz za osebe in podjetja, ki izvajajo projektiranje stavb, inženirskih in komunalnih objektov. Odgovorni so za projektiranje in urejanje projektne dokumentacije.

Beseda projektant se uporablja za glavnega načrtovalca objekta, ki pod seboj združuje projektante različnih strok. Torej gre za projektante požarnega reda, gradbenih konstrukcij, projektante elektroinštalacij, strojnih inštalacij (vodovodne instalacije in odvod kanalizacije, plinske inštalacije, napeljava prezračevalnega sistema) in arhitekturne projektante. Vsi skupaj zasnujejo projekt, ki ustreza predpisom in zahtevam sodobne gradnje. Projektanta je torej smiselno naslavljati še z nazivom, ki definira stroko posameznega projektanta.

Usposobljen in izobražen arhitekturni projektant bo stremel k usklajenosti želja strank in nalog vseh inženirjev v projektu načrtovanja gradnje, k funkcionalnosti in optimalni izkoriščenosti površin ter splošnemu izboljšanju projekta, projektnih dokumentacij in načrtov.

Ko govorimo o tem, na katerega projektanta se obrniti za projektiranje hiš, je to vsekakor projektant za hišo oziroma arhitekturni projektant. Najbolj pogosto ga imenujemo arhitekt. Je usposobljen strokovnjak za arhitekturo, ki ima dovoljenje za načrtovanje, projektiranje in nadzor nad gradnjo objektov.

Pooblaščeni arhitekt projektant ima licenco za opravljanje arhitekturno projektantskega dela. Na projektu gradnje vaše hiše bo opravil arhitekturno projektiranje hiše. Odgovoren bo za medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, za koordinacijo gradnje in kakovostno izvedbo gradnjo hiše od njene idejne zasnove do zaključka gradnje. Tako vam bo prihranjena marsikatera skrb.

Kakšna je PID cena?

Izdelovalec projektne dokumentacije, ki je izdelal projekt za izvedbo in je običajno tudi glavni vodja gradbenega projekta praviloma izdela tudi projekt izvedenih del (PID). Lahko je izdelan kot dopolnitev projekta za izvedbo ali kot samostojni projekt. PID cena predstavlja dodatnih 10 % na ceno projektne dokumentacije, kar bo za povprečno stanovanjsko hišo zneslo okoli 1.000 evrov.

Projekt izvedenih del je potreben za pridobitev uporabnega dovoljenja in evidentiranje oziroma vpis objekta v kataster stavb. Investitor predloži PID vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja. Mesec dni pred predvidenim tehničnim pregledom vlogo za uporabno dovoljenje vloži pri upravnem organu.

Namen projekta izvedenih del je, da imamo po zaključku gradnje in ob začetku uporabe objekta dokumentacijo, ki odraža dejansko stanje objekta. Ta dokumentacija nam bo v življenjski dobi objekta služila za potrebe uporabe, vzdrževanja, rekonstrukcij in morda tudi za rušitev (dela) stavbe.

V projektu izvedenih del so navedena in dokumentirana dovoljena odstopanja od gradbenega dovoljenja, kot jih določa zakon in so morebiti nastala med gradnjo objekta. PID se izdela le v primeru, če je med gradnjo prišlo do odstopanj in sprememb od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od izdanega gradbenega dovoljenja se opravi samo prijava dokončanja del. K vlogi se priloži izjava odgovornega projektanta, izvajalca del in odgovornega nadzornika, da so dela dokončana in skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane zahteve. Pomemben del vloge je tudi dokazilo o zanesljivosti objekta.

Vsa dokazila in izjave se morajo nanašati na gradnjo dokončanega objekta v celoti. Projekt izvedenih del je v primeru, da ni prišlo do odstopanj, vsebinsko enak projektu za izvedbo (PZI), zato se ga lahko uporabi kot predlogo za izdelavo PID. V načrtih projekta za izvedbo se lahko glave PZI načrtov nadomestijo z glavami načrtov PID.

PID mora vsebovati splošne podatke o projektu izvedenih del, načrte posameznih strok, izdelane in dopolnjene v skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji in elaborat za vpis v kataster stavb, izdelan v skladu s pravilnikom, ki ureja vpise v kataster stavb.

V projektu izvedenih del morajo spremembe in dopolnitve prikazane tako, da je mogoče jasno prepoznati spremenjene dele in spremenjene lastnosti objekta ali naprav. PID je potrebno opremiti z risbami in tekstualnimi podatki, ki prikazujejo spremembe in dopolniti z dodatnimi pojasnili načina uporabe objekta.

V primeru, da so bile spremembe v gradbeni dnevnik vnesene s tekstualnim opisom ali podane ustno, je potrebno izdelati uradni zapis v digitalni obliki, ki omogoča ustrezno dokumentiranje, hrambo in nadaljnjo digitalno obravnavo podatkov. Za spremembe vnesene v gradbeni dnevnik s skico, pa je potrebno izdelati tehnično risbo.

Če zaradi obsega sprememb, nastalih med gradnjo, z dopolnitvijo projekta za izvedbo ni mogoče zagotoviti preglednosti in ustreznega prikaza sprememb, se projekt izvedenih del izdela kot samostojni projekt.

Kakšna je cena PZI?

Projekt za izvedbo (PZI) se izdela po izdanem gradbenem dovoljenju in pred izbiro izvajalcev. V njem se opredelijo vsa potrebna dela na posameznem področju in vsi potrebni materiali vključno s količinami. Projekt za izvedbo je tako temelj za popis del oziroma zbiranje in pridobitev primerljivih ponudb izvajalcev del. Ne podcenjujte pomena PZI – omogoča vam nadzor nad delom izvajalcem in popolno kontrolo nad dejanskimi stroški izvedbe.

Cena PZI predstavlja 40 % cene projektne dokumentacije. Za povprečno enostanovanjsko hišo znaša cena PZI med 3.000 – 5.000 evri. Projekt za izvedbo vam bo izdelal arhitekt ali projektant, ki vodi proces urejanja celotne projektne dokumentacije od idejne zasnove dalje.

Projekt za izvedbo (PZI) predstavlja celovito strokovno navodilo za gradnjo objektov. Izvajalcu omogoča izvedbo v skladu s pravili stroke, predpisi in zakonom, ki ureja graditev ter skladno z zahtevami investitorja, cilji načrtovalca in zadnjim stanjem tehnike. PZI podaja podrobna tehnična in strokovna navodila za gradnjo objekta v skladu z gradbenim dovoljenjem in podrobnejši prikaz načrtovanih rešitev.

V projektu za izvedbo mora projektant zagotoviti strokovne podlage, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo objekta. Za strokovne podlage se štejejo načrti posameznih strok. Načrtovane rešitve morajo biti ob ustreznih strokovnih kompetencah izvajalca izvedljive in prikazane kot direktno navodilo za delo. Pri izdelavi PZI mora projektant upoštevati zadnje stanje tehnike, da bo izvajalec lahko uspešno realiziral izvedbo storitev.

V projektu za izvedbo se načrti za posamezno stroke izdelajo v samostojni mapi s splošnimi podatki o projektu za izvedbo in izdelovalcih projekta. Poleg vodilne mape mora PZI vsebovati tudi načrt arhitekture in risbe ter tehnično poročilo načrtovanih rešitev in opisov za posamezne stroke, vključno s popisom količin materiala in opreme.

Načrt arhitekture v PZI poleg tehničnega poročila zajema načrt ureditvene situacije, načrt izkopov, risbe temeljev, načrt strojnih inštalacij, risbe vodovodnega priključka, kanalizacijskega priključka, načrt elektro instalacij, risbe telekomunikacij, risbe fasade, načrte gradbenih konstrukcij s statičnimi izračuni, strehe, risbe tlorisov vseh etaž, risbe vseh prerezov, potrebnih za celovit pregled projekta, risbe shem in detajlov izvedbe ter varnostni elaborat in načrt ureditve gradbišča.

Kakšna je cena projektne dokumentacije?

Projektna dokumentacija je z zakonom določen obseg, vsebina in oblika tehničnega dela projekta. Potrebovali jo boste pri gradnji novega objekta, pri dozidavah in rekonstrukcijah. Izdelava projektne dokumentacije v primeru stanovanjske gradnje je delo odgovornega arhitekta projektanta.

Odgovor na preprosto vprašanje, kakšna je cena projektne dokumentacije za povprečno enostanovanjsko hišo ni enostaven, saj je razpon cen na slovenskem trgu zelo ohlapen. Cena projektne dokumentacije ni fiksno določena, niti ni podana priporočena cena.

Na podlagi obširne analize cen gradbeno obrtniških del in poizvedb o doseženih in potrebnih cenah projektov je prikazan zgolj njun medsebojni odnos, ki pa služi le kot orientacija pri oblikovanju novih cen projektov.

Razmerje med njima se giblje v širokem razponu glede na težavnost in specifične pogoje projekta ter projektanta. Pri tem se upošteva nabor potrebnih načrtov in elaboratov ter njihova zahtevnost, predvidena vrednost gradbeno obrtniško inštalacijskih del (GOI), konkurenčnost ponudnika in podobno.

Glede na zahtevnost in druge okoliščine cena projektne dokumentacije lahko odstopa za +/- 20 % od orientacijske cene. Za velike stavbe se cena projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI) giblje v razponu med 2-3 % od cene predvidenih GOI del, za srednje velike stavbe med 3-4 % in za male stavbe 4-5 %.

Glede na navedeno lahko zaključimo, da cena projektne dokumentacije za povprečno enostanovanjsko hišo variira med 9.000-15.000 evri. Verjetno si želite prihraniti nekaj denarja. Vendar naj cena ne bo edino vodilo pri izbiri arhitekta projektanta, ki vam bo izdelal projektno dokumentacijo. Znižanje cene gre običajno na račun manj kvalitetno opravljene storitve.

Zaradi nizke cene se projektant večinoma ne more dovolj posvetiti naročniku in optimizaciji projekta. Pogosto je rezultat površno, nepremišljeno in nepopolno pripravljen projekt. V fazi izvedbe projekta pogosto prihaja do dodatnih stroškov zaradi razhajanja projekta od dejanske gradnje in nedodelanih rešitev. Poceni projektna dokumentacija se tako v končni fazi hitro lahko obrne v znatno višji strošek gradnje.

Kakšna je cena projektne dokumentacije za prizidek?

Cena projektne dokumentacije za prizidek je manjša od cene projektne dokumentacije za gradnjo celotne hiše le toliko, kolikor je manjša vrednost celotne investicije. Prizidek površine nad 25 m/2 namreč spada pod dozidave-novogradnje, pri katerih se spremeni zunanja oblika prvotnega objekta in za katere je pred začetkom gradnje potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Enako kot pri gradnji ostalih malih stavb predstavlja cena projektne dokumentacije za prizidek 4-5 % cene predvidenih gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del. Okvirna, a zelo ohlapna ocena cene projektne dokumentacije za 50 kvadratnih metrov velik prizidek, bi znašala med 3.000 – 5.000 evrov.

Najprej je seveda potrebno pridobiti informacijo, če obstoječa lega objekta h kateremu bo prizidek priključen, sploh dovoljuje gradnjo prizidka glede na njegovo velikost, gabarite in potrebne odmike prizidka od sosednje meje in sosednjih objektov.

Kolikšna bo cena celotne investicije za prizidek je težko ovrednotiti. Odvisna je od velikosti prizidka in njegove namembnosti, ki je lahko nebivanjska (stopnišče, garaža, kurilnica, shramba, poslovni prostor, delavnica) ali bivanjska (dodatni dnevni prostor, otroška soba, spalnica, soba za goste ali druženje, kuhinja, jedilnica, kopalnica).

Če boste k obstoječi hiši prizidali ločeno stanovanje za mlado družino, se bo v tem primeru spremenila namembnost celotne stavbe, ki bo tako postala dvostanovanjski objekt. Za takšne vrste prizidek boste morali pridobiti enako projektno dokumentacijo, kot za gradnjo nove hiše. Dodaten strošek pa bo predstavljala tudi izvedba močnejših komunalnih in elektro priključkov.

Za izvedbo gradnje prizidka boste morali najeti arhitekta projektanta, ki bo za vas pridobil vso potrebno projektno dokumentacijo za prizidek. Glede na vaše potrebe in želje bo izdelal optimalne rešitve izvedbe in izrisal vse potrebne načrte za izvedbo projekta. Pri tem je potrebno upoštevati zunanji videz in trenutno stanje stavbe, h kateri bo prizidek priključen.

Prizidek naj ne bo neugledna pritiklina obstoječega objekta. Zasnovan in izveden naj bo tako, da se bo celostno ujemal s prvotno stavbo in postal njen skladen del. Arhitekt projektant bo predvidel vrsto in barvo uporabljenih materialov, izvedbo fasade, strehe in drugih detajlov na prizidku na način, da bo prizidek stilsko usklajen z izgledom obstoječe hiše.

Kakšna je cena načrta za hišo?

Cena načrta hiše je odvisna predvsem od velikosti oziroma obsega in kompleksnosti samega projekta. Minili so časi večnadstropnih hiš, obkroženih z neuporabnimi ozkimi balkoni. Graditev predimenzionirane hiše precej zviša stroške gradnje, kasneje pa predstavlja tudi višje stroške vzdrževanja in bivanja. Zato si pred gradnjo vaše bodoče hiše vzemite čas za načrtovanje in temeljito razmislite, kako veliko hišo sploh potrebujete.

Velikost hiše je seveda odvisna od tega, koliko ljudi bo v njej živelo in kakšne so njihove potrebe in želje. Koliko prostorov in kakšne velikosti boste potrebovali je seveda odvisno od načina vašega življenja. Otroci bi si želeli vsak svojo sobo, starša bi morda imela garderobno sobo, ustvarjalni ljudje bi potrebovali prostor za ustvarjanje, za gostoljubne ljudje je dobrodošla soba za goste in dodatna kopalnica.

Cena načrta za hišo je najbolj ugodna pri tipskem načrtu za hišo. S tipskim načrtom hiše boste dobili poenostavljene rešitve, ki pa morda ne bodo najbolj ustrezale prebivalcem vaše hiše. Cena načrta za hišo, ki je predhodno že bil izrisan, se giblje od 2.000 evrov dalje. Nekateri arhitekti vam bodo za to ceno ponudili tudi manjše spremembe in prilagoditve.

Tipski načrt vsebuje projekt za izvedbo z načrti arhitekture s popisi del in materiala, načrte in izračune gradbenih konstrukcij s statiko stavbe, načrte elektro in strojnih instalacij ter kanalizacije. Tako boste za ugodno ceno dobili dokaj soliden nezahteven načrt za hišo, v katero pa ni vštet projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Če med obstoječimi tipskimi načrti za hišo niste našli takšnega, ki bi bil primeren za vaše potrebe, vam svetujemo najem arhitekta projektanta. Ta bo za nekaj več denarja izrisal hišo po vaši meri. Cena načrta za hišo običajno predstavlja od 2 do 5 % investicijske vrednosti, odvisno od obsega naročenih del, ki jih bo za vas opravil arhitekt. Za povprečno enostanovanjsko hišo boste tako odšteli od 5.000 evrov dalje.

Naj poudarimo, da se vam nekoliko višji vložek v arhitektovo delo pozneje vsekakor bogato poplača. Do potankosti izrisani detajli vseh faz gradnje in notranje opreme vam lahko prihranijo veliko denarja, ki bi ga sicer potrošili za spremembe nepremišljeno umeščenih sten, odprtin, inštalacij in opreme. Največjo dodano vrednost pa bo hiša pridobila s tem, da bo realno postala vaš sanjski dom, saj bo zgrajena točno tako, kot ste si zamislili.

Kaj pomeni dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) oz. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)?

DGD ali dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je nov izraz, ki je v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov nadomestil stari projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Projekt DGD je zakonsko obvezen in brez njega ne morete začeti gradnje. Cena izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja predstavlja 30 % cene projektne dokumentacije, kar za povprečno enostanovanjsko hišo znese od 2.500 do 4.500 evrov.
Pred izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja morate na pristojni upravni enoti pridobiti lokacijsko informacijo ali potrdilo o namenski rabi zemljišča in elaborat geodetskega načrta, ki ga izdela podjetje za geodetske storitve.
Po pridobitvi potrebne dokumentacije se z arhitektom podrobneje dogovorite o zasnovi objekta glede na vaše želje in potrebe po prostorih. Skupaj boste preučili možnosti graditve na želeni lokaciji glede na urbanistične pogoje, katastrsko stanje terenske razmere, gabarite, obliko in lego objekta.
Arhitekt projektant nato izdela projekt idejne zasnove, ki je podlaga za pridobitev soglasij za priključitev pri pristojnih mnenjedajalcih (upravljavcih javne gospodarske infrastrukture). Zaprositi je potrebno tudi za izdajo projektnih pogojev, če je gradnja predvidena znotraj varovalnih pasov oziroma varovanih območij (vodovarstveno in naravovarstveno območje, območje varovanja kulturne dediščine).
Na osnovi pridobljenih soglasij za priključitev in projektnih pogojev arhitekt projektant izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z zakonsko predpisanimi sestavnimi deli, ki vključuje vodilno mapo, potrebne načrte in elaborate.
Z zbrano dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko vloži vloga za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojni upravni enoti, ki bo presodila, če predvidena gradnja izpolnjuje vse predpise in pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja in če je investitor k vlogi predložil vso potrebno dokumentacijo.
Na vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno navesti podatke o investitorju in njegovem pooblaščencu, vrsto gradnje in vrsto objekta, zemljišče gradnje, zemljišča, po katerih bodo potekali priključki na javno gospodarsko strukturo in dovoz, dokazilo o pravici graditi ter navesti kdo bo podal zahtevo za odmero komunalnega prispevka.
Če je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja nerazumljiva ali nepopolna upravni organ poda zahtevo za dopolnitev vloge. V roku enega meseca po vložitvi popolne vloge upravni organ povabi stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo in se o njej izrečejo. Če za izdajo gradbenega dovoljenja ni zadržkov, upravna enota po plačilu dajatev in prispevkov izda gradbeno dovoljenje z odločbo, ki velja dve leti.

Kakšna je cena arhitekta za izris stanovanja?

Cena arhitekta za izris stanovanja je odvisna predvsem od velikosti prostora in obsega storitev, ki jih je potrebno izvesti ter števila pripravljenih rešitev in predlogov razporeditve notranje opreme. Za osnovno, enostavno zasnovo razporeditve pohištva in opreme boste vsekakor odšteli manj kot za kakovosten in poglobljen projekt oblikovanja notranje opreme, ki vključuje tudi 3D izrise in 3D vizualizacije prostora. Cena 3D izdelave štirih pogledov je od 250 evrov dalje, za dva pogleda pa od 150 evrov dalje. Cena storitev arhitekta za izris stanovanja je od 500 evrov dalje.

Arhitekt za izris stanovanja si bo v tem primeru najprej ogledal prostor, ki ga boste skupaj opremljali in opravil izmere prostora. Preveril bo napeljave inštalacij, pozicijo oken, vrat, predelnih in nosilnih sten. To je pomembno zaradi morebitnih predelav z namenom, da bi dosegli najboljši izkoristek prostora. Predlagal vam bo najboljše možne rešitve glede na danosti prostora.

Dober arhitekt za izris stanovanja bo upošteval vaš stilski okus, vaše želje in potrebe ter razpoložljive možnosti prostora za izvedbo opremljanja. Določila bosta vrsto in obliko pohištva ter barve in materiale notranje opreme. Pripravil bo več variant idejne zasnove s 3D izrisi prostora in razporeditve notranje opreme. Izrisal bo detajlne načrte za razsvetljavo, načrte strojnih inštalacij, načrte polaganja keramike, talnih, stenskih in stropnih oblog ter načrte postavitve pohištva, svetil, zelenja in dekorativnih predmetov.

Ko bo celostna podoba na novo opremljenega prostora dodelana do zadnje podrobnosti, vam arhitekt za izris stanovanja izdela 3D vizualizacijo, v kateri so vidni materiali, barve in izbrani kosi opreme. 3D vizualizacijo pa lahko nadgradi v 3D animacijo, s pomočjo katere boste preleteli ali se sprehodili po vašem novem stanovanju in si ga ogledali z vseh zornih kotov.

Ob upoštevanju vaših finančnih zmožnosti vam bo arhitekt za izris stanovanja svetoval glede nakupa in izbire luči, pohištva, dodatkov za dom in ostale potrebne notranje opreme. Na vašo željo bo šel z vami tudi po nakupih tipskih sestavov pohištva ali izrisal načrte opreme po meri in sodeloval z izvajalci pohištva po meri.

Pri oblikovanju notranje opreme ne gre le za izbor pohištva, barv in materialov, ampak oblikovno in arhitekturno dovršeni interierji pomagajo k boljši kakovosti bivanja v prostoru, prijeten ambient pa v veliki meri vpliva na dobro počutje v vašem domu.

Kakšna je cena arhitekta oz. koliko stane arhitekt?

Cena arhitekta je odvisna od zahtevnosti in obsega storitev, ki jih boste pri njem naročili. Nemogoče je primerjati ceno izdelave načrta opreme stanovanja z izdelavo načrta hiše, kot tudi ne z vsemi storitvami, ki jih mora izvesti arhitekt pri zahtevni pripravi celotne projektne dokumentacije, ki je potrebna za gradnjo hiše. Cena arhitekta se tako giblje v razponu od 4 % do 10 % investicijske vrednosti, posamezne storitve pa nekako med 15 in 50 evri na kvadratni meter.

Arhitekt, ki je stisnjen v kot s pričakovano nizko ceno storitve, svoji stranki ne more posvetiti prav veliko časa. Če naročnik pričakuje, da mu bo arhitekt izdelal načrt za hišo v vrednosti od 2.000 do 3.000 evrov, mora računati s tem, da za to ceno v najboljšem primeru lahko dobi le rahlo predelan načrt neke druge hiše s popravljenimi lokacijskimi podatki in podatki udeležencev graditve.

Arhitekt, ki vam bo za izdelavo projektne dokumentacije zaračunal 20.000-25.000 evrov, pa bo moral pošteno upravičiti ceno svojih storitev. Višina navedenega zneska je na prvi pogled vrtoglava, vendar boste za ta denar boste dobili celotno ponudbo storitev arhitekta pri gradnji objekta.

Premišljeno in do potankosti natančno izdelani načrti za vsa dela in opremo na objektu, vam bistveno znižajo stroške gradnje. Prihranjeni vam bodo dodatni stroški, ki bi jih v fazi gradnje prinesle predelave in spremembe nepremišljeno zasnovanih gradbenih rešitev, tako da se vam bo nekoliko višja cena arhitekta nazadnje bogato obrestovala.

V sodelovanju z vami bo arhitekt izdelal in pridobil vso projektno dokumentacijo, ki je potrebna za gradnjo hiše: idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del in uporabno dovoljenje. S tem vam bo prihranjeno veliko časa za urejanje vse potrebne dokumentacije, pridobitev soglasij in upravne postopke.

Svetujemo vam, da za izvedbo gradnje izberete enega arhitekta, ki bo vodil projekt gradnje od idejne zasnove skozi proces pridobivanja in urejanja dokumentacije, preko izvedbe gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja. Arhitekt ima tako popoln nadzor nad potekom gradnje od začetka do konca in kontrolo nad vsako posamezno fazo gradnje. V tem primeru je sam odgovoren za celotno izvedbo projekta in odgovornosti ne more prelagati na druge projektante.

Arhitekt se bo poglobljeno posvetil izdelavi kakovostnega arhitekturnega načrta, ki bo funkcionalno in estetsko dodelan do zadnje podrobnosti ter popolnoma usklajen z vašimi željami, potrebami in stilskemu okusu. Svoje projektiranje bo zaključil s prefinjenim izborom notranje opreme vse od izbire materialov, tekstur, obdelave in barve tal, sten, stropov, oken in vrat do izbora in postavitve pohištva, dodatkov za dom in svetil.

Dobili boste popolno barvno in stilsko usklajeno bivalno okolje, ki vas bo glede na namen prostora napolnilo s pozitivno energijo ali pa vam nudilo udoben kotiček za sprostitev in počitek. Skratka, v svojem domu se boste počutili nadvse prijetno.

Kaj vse dela projektant in kje najti dobrega?

Projektant je neizogibno potreben pri vseh vrstah visokih in nizkih gradenj stanovanjskega in nestanovanjskega značaja, ki so namenjene za uporabo in zaščito ljudi, živali in stvari. Večji projekt zahteva usklajeno delo več projektantov posameznih strok. Odgovorni projektant koordinira delo vse projektantov in posameznih faz gradnje vse od zasnove, izvedbe gradbenih del do primopredaje.
Projektant se lahko specializira za gradnjo objektov, katerih glavni deli so pod zemljo ali na zemeljski površini. Imenujejo se objekti nizke gradnje, med katere štejemo: podtalne trase (predori), letališke steze, železnice, ceste, parkirišča, dvorišča, športne parke in igrišča, nasipe, valobrane, deponije, čistilne naprave, podzemne vode (kanalizacija, vodovod, elektrovod, telekomunikacijske in plinske vode), javno razsvetljavo, vodnjake, bazene, vodne zbiralnike…

Projektant visokih gradenj, katerih glavni deli so nad zemljo, pa projektira: stanovanjske hiše, večstanovanjske objekte, stolpnice, poslovne stavbe, proizvodne obrate, skladišča, hotele, nakupovalne centre, garažne hiše, športne dvorane, gasilske domove, kulturne ustanove, upravne stavbe, bolnišnice, zdravstvene domove, rehabilitacijske centre, domove za ostarele, univerze, šole, vrtce, cerkve, elektrarne, jezove, viadukte, mostove…

Projektant, ki se je specializiral za gradnjo hiš, se imenuje arhitekt oziroma arhitekt projektant. Izkušen arhitekt projektant z dobrimi referencami vam bo privarčeval čas, ki bi ga vi porabili za pridobivanje soglasij in urejanje drugih birokratskih postopkov, potrebnih za pridobitev projektne dokumentacije. Pri izbiri dobrega arhitekta projektanta vam lahko pomagamo tudi mi na https://omisli.si/arhitekta/.

V prvi fazi izdelave projektne dokumentacije arhitekt projektant na podlagi lokacijske dokumentacije izdela idejno zasnovo (IDZ) za pridobitev projektnih pogojev in soglasij za priključitev objekta na infrastrukturo. Z investitorjem se dogovorita o legi, obliki in zasnovi objekta glede na njegove želje in potrebe po prostorih in preučita možnosti gradnje na želeni lokaciji.

Skice iz idejne zasnove nato arhitekt projektant nadgradi v idejni projekt (IDP) s prvimi načrti zunanjega izgleda objekta v okviru dovoljenih gabaritov, načrti arhitekture, načrti tlorisne razporeditve, načrti prerezov in fasad. Naročnik dobi prvo oceno obsega projekta in predvidenih stroškov projekta.

Po pridobitvi projektnih pogojev in potrebnih soglasij arhitekt projektant izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PDG) za zakonsko predpisanimi sestavnimi deli. V tej fazi zasnovo objekta uskladi z željami naročnika, pogoji soglasodajalcev, urbanističnimi pogoji in predpisi. Pripravljen projekt priloži k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojni upravni enoti.

Če niso izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, upravna enota pozove investitorja k dopolnitvi vloge. Če po dopolnitvi vloge ni zadržkov, upravna enota izda gradbeno dovoljenje.

Na osnovi načrtov za pridobitev gradbenega dovoljenja arhitekt projektant izdela projekt za izvedbo del (PZI), ki kot obvezen del projektne dokumentacije služi tudi kot podrobno navodilo za izvedbo vseh del na objektu. Zajema vse potrebne detajlne načrte: arhitekturne načrte, krajinsko-arhitekturne načrte, načrte gradbenih konstrukcij in druge gradbene načrte, načrte vseh priključkov objekta, načrte vseh inštalacij in opreme. Na podlagi pridobljene dokumentacije in priglasitve del se gradnja lahko začne.

Na naročnikovo željo arhitekt projektant celostno zaključi načrtovanje gradnje hiše s podrobnim načrtom notranje opreme do zadnjega detajla. Premišljeno zasnovana osvetlitev in optimalno razporejana oprema bo pričarala prijeten ambient in vašo hišo spremenila v topel dom.

Pred vselitvijo boste morali za začetek uporabe hiše pridobiti uporabno dovoljenje, hišno številko in novo zgrajeno hišo vpisati v javne evidence. Da boste lahko vse to uredili, potrebujete projekt izvedenih del (PID), ki ga izdela arhitekt projektant po končani gradnji. Iz njega mora biti razvidno končno stanje objekta, z jasno opisanimi in izrisanimi spremembami in odstopanji od gradbenega dovoljenja, ki so morda nastale med samo gradnjo. Projekt izvedenih del vam bo služil tudi za vzdrževanje objekta in morebitne rekonstrukcije ali dozidave.

Kaj pomeni kratica IDZ ali idejna zasnova?

Idejna zasnova ali IDZ je uvodni del projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev oziroma izhodišč za pričetek projektiranja. Proces projektiranja objekta je kompleksen, zato je dobro, da vam pri tem pomaga strokovnjak gradbene stroke, običajno arhitekt ali projektant. Pred začetkom načrtovanja gradnje se projektant in naročnik dogovorita, kako naj bi objekt izgledal glede na naročnikove želje in zahteve. Pred izdelavo IDZ se pogovorita o tem, kako bo objekt posegal v prostor, katera mnenja in soglasja bo treba pridobiti, da bi bilo mogoče realizirati naročnikove želje.

Idejna zasnova mora vsebovati vodilno mapo z lokacijskimi podatki in popisom zemljiških parcel, na katerih je predvidena gradnja, navedbo veljavnega prostorskega akta, ki določa pogoje in rešitve za gradnjo, opis obstoječega in predvidenega stanja, popis predvidenih priključkov na infrastrukturo z navedbo predvidenih dimenzij oziroma predvideno kapaciteto, navedbo upravljavcev javne infrastrukture.

V IDZ je potrebno navesti tudi popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasjedajalcev, grafični prikaz značilnih prerezov objekta in grafični prikaz lege objekta na zemljišču s tlorisno velikostjo in odmiki od sosednjih zemljišč in sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov.

Poleg vodilne mape mora idejna zasnova vsebovati tudi načrt arhitekture in prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Risbe v načrtih stavb morajo obsegati najmanj en značilen prerez, iz katerega je razvidna maksimalna globina in višina objekta ter tloris objekta.

Prikazi priključkov na gospodarsko infrastrukturo v IDZ zajemajo shemo predvidenega poteka priključka od mesta priključitve na obstoječo infrastrukturo do objekta z navedbo potrebne kapacitete oziroma dimenzije priključka.

IDZ naredi projektant, ki bo urejal projektno dokumentacijo. Pomembno je, da investitor in projektant dobro sodelujeta že v tej fazi graditve. Idejno zasnovo izdela projektant v skladu z zahtevami prostorskega reda in željami naročnika, lahko tudi v več variantah.

Načrt idejne zasnove je prvi korak pred graditvijo hiše, v katerem naročnik in projektant skozi skice opredelita osnovo objekta. Cena idejne zasnove predstavlja 10 % cene projektne dokumentacije. Za povprečno enostanovanjsko hišo boste za IDZ odšteli med 900-1.500 evri.

Kaj pomeni kratica IDP ali idejni projekt?

Idejni projekt ali IDP je nadgradnja IDZ, kjer projektant oziroma arhitekt začetne skice iz IDZ pretvori v projekt. IDP je faza načrtovanja graditve, ki sledi idejni zasnovi in se izdela pred projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektom za izvedbo.
Po oblikovani idejni zasnovi se lahko začne oblikovati osnovni izgled načrtovanega objekta. Idejni projekt obsega načrt umestitve v prostor na podlagi geodetskega posnetka, načrt tlorisne razporeditve in načrt zunanjega izgleda objekta (prerezi, fasade). IDP zajema vodilno mapo, načrt arhitekture in prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
Idejni projekt vsebuje tudi podatke o vseh udeležencih pri gradnji in dokumentaciji, navedbo veljavnega prostorskega akta, splošne podatke o objektu, lokacijske podatke – to so prikaz zemljišča za gradnjo, objekta v stiku z zemljiščem, prikazi funkcionalnih in prometnih površin, zbirno projektno poročilo v obsegu tehničnega opisa gradbenega objekta in opisi morebitnih predhodno izvedenih geoloških ali geomehanskih raziskav.
Dele idejnega projekta je potrebno izdelati že za potrebe idejne zasnove. Vse rešitve v IDP morajo biti v okviru vseh gabaritov, prikazi priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, prikazi tehnologije in namena pa izdelani tako, kot so bili predstavljeni v IDZ, ki smo jo uporabili za iskanje projektnih pogojev in soglasij.
Izdela se tudi popis predvidenih materialov, tehnološke opreme in instalacij, ter pripravi ocena skupnih stroškov investicije. Naročnik tako prvič pridobi realnejše podatke o obsegu projekta in stroških.
Idejni projekt je rezultat komunikacije med naročnikom in projektantom, ki se trudi realizirati naročnikove želje. Pripravi ga v eni ali več variantah, ki jih predstavi naročniku. Namenjen je izbiri najustreznejše variante izgradnje objekta in v okviru izbrane variante še izoblikovati optimizacijo zasnovane rešitve.
Idejni projekt je obvezna sestavina projektne dokumentacije in lahko služi kot tehnična podlaga za PGD in PZI. Ko idejni projekt potrdite, se lahko začne pridobivanje gradbenega dovoljenja (PGD). Cena idejnega projekta predstavlja 20 % cene projektne dokumentacije. Za povprečno enostanovanjsko hišo boste za IDP plačali med 1.800-3.000 evri.

Kaj pomeni interier?

Ob besedi interier večinoma najprej pomislimo na pohištvo in razporeditev le tega v prostoru. Vendar je interier mnogo več kot to. Barvit in živahen ambient deluje poživljajoče in vam da zagon za delo. Harmonično oblikovano okolje z umirjenimi barvami vas sprosti in umiri, zračen in odprt prostor vam da občutek svobode. Interier torej močno vpliva na fizično in psihično počutje človeka. Zato še zdaleč ni vseeno, kakšna je notranja oprema vašega doma, v katerem običajno preživite večino svojega časa.

Pomen načrtovanja interierja je na začetku načrtovanja nameravane gradnje ali obnove pogosto spregledan. Posledično investitorji po končani gradnji ali obnovi pogosto ugotovijo, da prostorov ne morejo funkcionalno opremiti zaradi napačne postavitve vrat, oken, predelnih sten in neugodne pozicije inštalacij. Vse to lahko povzroči veliko nezadovoljstva, da o velikih stroških, ki jih s seboj prinesejo spremembe in predelave niti ne govorimo.

Ljudje se v želji, da bi prihranili nekaj denarja, večinoma lotijo opremljanja svojega doma kar sami. Nazadnje se tak podvig pogosto ne izide, kot so si želeli. Brez ustrezne strokovne izobrazbe naredijo mnogo napak pri opremljanju doma. Zaradi nepoznavanja sodobnih tehnologij, sistemov in materialov pogosto ne dosežejo popolnega izkoristka prostora in želene vizualne podobe interierja. S tem so prikrajšani za marsikateri funkcionalen in vizualno privlačen element.

Najboljši čas za načrtovanje interierja je v fazi načrtovanja gradnje ali prenove, ko je ideje za notranjo opremo možno usklajevati, prilagajati in optimizirati z minimalnimi stroški. Kasneje bodo spremembe bistveno dražje, kot je investicija v najem notranjega oblikovalca. Opremljevalec interierja vam predlaga inovativne rešitve, ki se jih sami ne bi domislili. Izrisal vam bo detajlne načrte za pozicijo sten, oken in notranjih vrat, načrte za razsvetljavo in inštalacije ter načrte za razporeditev notranje opreme in dodatkov za dom. Cena njegovega dela znaša običajno 15 % vrednosti investicije.

V celostno podobo interierja je vključena tudi izbira materialov in barv, načrti polaganja talnih oblog in keramike, obdelava sten, tal, stropov in vrat, izdelava detajlnih načrtov in popis opreme, izbor pohištva in svetil. Oblikovalec interierja v sodelovanju z vami prilagaja notranjo opremo vašim željam, potrebam, načinu življenja in finančnim zmožnostim. Izrisal vam bo načrte za izdelavo pohištva po meri pri mizarju in po dogovoru vršil nadzor nad njegovim delom. Ali pa vam bo pomagal pri izbiri tipskega pohištva v salonih pohištva.

Oblikovalec interierja vam svetuje, kako privarčevati vaš denar s pravimi odločitvami in nakupom kvalitetnega, usklajenega pohištva in opreme. Predlagal vam bo optimalne rešitve za notranjo ureditev, ki bo estetsko dovršena in hkrati funkcionalna. Za popolno ugodje v ambientu je pomembna dobra ideja, smiselna postavitev pohištva, preplet skrbno izbranih barv, materialov in svetlobe in premišljena izbira stila.

Za boljšo predstavo, kakšna bo končna podoba interierja, vam notranji oblikovalec lahko izdela 3D vizualizacijo prostorov. Načrtovani interier si boste tako dokaj realno predstavljali in se vanj vživeli. Bivalni prostor naj bo vsekakor magnet za oči in telo, ki vas zazibal v občutek ugodja.

Kaj pomeni idejna zasnova projekta?

Idejna zasnova ali IDZ je preprosto povedano grafični prikaz umestitve in priključitve objekta na gospodarsko in komunalno infrastrukturo in služi za pridobitev soglasij pristojnih organov.

Idejna zasnova je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev. V skladu s svojimi pristojnostmi mnenjedajalec določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvajanje gradnje in uporabo objekta. Sestavni del idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev so podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, splošni podatki o objektu in lokacijski prikazi.

Lokacijski prikazi se izdelajo na podlagi zemljiško-katastrskega prikaza ali grafičnem prikazu geodetskega načrta. Idejna zasnova projekta tako prikazuje zemljišče za gradnjo, odmike objekta od sosednjih zemljišč in objektov, objekt na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov, projekcijo najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče.

V idejni zasnovi je tudi prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov in prikaz varstvenih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov in prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, površinami za intervencijo in evakuacijo ipd.)

Idejna zasnova obsega tudi prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije), če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.

Kaj je to PZI dokumentacija oz. PZI projekt oz. projekt za izvedbo?

PZI dokumentacija oziroma PZI projekt oziroma projekt za izvedbo je dokumentacija, na osnovi katere se pričnejo in potekajo dela na objektu, ki ga nameravate graditi. Ker je projekt za izvedbo po gradbenem zakonu obvezen, lahko zares začnemo z gradnjo šele po pridobitvi PZI.
Projekt za izvedbo je nadgradnja načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvajalcem hkrati predstavlja točna navodila za izvedbo vseh del na objektu. Za razliko od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PZI vključuje detajlne načrte in tehnične rešitve v merilu 1:50 (v DGD 1:100), natančen popis materiala in del ter njihove predračunske vrednosti. Na osnovi PZI z nadrobnim projektantskim popisom in ovrednotenjem materiala in posameznih del boste lahko pridobili primerljive ponudbe izvajalcev. Tako se boste lažje odločili za ustreznega in hkrati cenovno ugodnega izvajalca.
Projekt za izvedbo mora biti na gradbišču na voljo od začetka do konca gradnje. Ob morebitnem obisku gradbenega inšpektorja se boste s tem izognili kazni, ki bi jo morali plačati, če PZI ne bi imeli. Poleg tega odgovorni nadzornik na podlagi PZI nadzira, če vsa dela res potekajo po načrtu in če so dejansko uporabljeni predvideni materiali. Le tako je lahko gradnja izvedena natančno in kvalitetno.
Projekt za izvedbo vsebuje vodilno mapo, podrobne načrte in popise vseh materialov in vseh del na objektu ter tehnična poročila in elaborate. Projekt za izvedbo natančno opredeljuje:

načrt arhitekture: ureditvena situacija, vsi tlorisi objekta (temelji s kanalizacijo, vse etaže, streha), vsi prerezi z risbami prebojev in prehodov v konstrukcijah, risbe notranje in zunanje ureditve objekta, risbe fasade, sheme, risbe in detajle gradbenih in obrtniških del ter vgradnje inštalacijskih sistemov

načrt krajinske arhitekture: risbe umestitve objekta in celostne zunanja ureditev, risbe dostopov, dovozov, parkirnih površin in drugih utrjenih površin, zelenih površin z zasaditvenim načrtom, risbe površin za zbiranje odpadkov, ureditev odvodnjavanja, risbe prečnih in vzdolžnih prerezov terena ter tlorise

načrte gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: dispozicijski načrt temeljev, armaturni načrt temeljev, opažni in armaturni načrti armirano-betonskih konstrukcijskih elementov, dispozicijski in delavniški načrti jeklenih, lesenih, aluminijastih konstrukcij oziroma posameznih sklopov, načrti montaže konstrukcije, načrti konstrukcijskih elementov zunanje ureditve in načrt varovanje gradbene jame

načrt vodovodnega priključka: situacija v katastru javnega vodovoda, prikaz trase poteka vodovoda in njegovo dimenzijo, risbe priključka na javni vodovod, risbe vodomernega mesta, karakteristični prerez izkop in zasipa

načrt kanalizacijskega priključka: risbe situacije v katastru javne kanalizacije, situacija z vrisanimi priključki odpadne in meteorne vode na obstoječo infrastrukturo in mesto priključitve na objektu, prikaz trase poteka kanalizacije in njeno dimenzijo, risbe detajlov (lovilci olja, revizijski jaški, peskolovi), risbe in detajle čistilne naprave, če je predvidena

načrt cestnega priključka: gradbena in višinska situacija, zakoličbena situacija utrjenih in povoznih površin, robnikov in meteorne kanalizacije, risbe prečnih in vzdolžnih profilov priključne ceste, voznih poti in zunanje ureditve, risbe zbirnika komunalnih vodov s prikazom križanj, risbe vzdolžnih profilov meteorne kanalizacije, prometna ureditev

načrt električnih inštalacij in opreme: risbe vezave inštalacij, risbe priključka objekta in križanja z drugimi vodi, risbe glavne elektro omare objekta z varovalnimi elementi in priključno merilne omarice s števci električne energije, etažne električne omare z varovalnimi elementi, risbe električnih omar za sisteme grelnih kablov in strojnih naprav

načrt strojnih inštalacij in opreme: načrt ogrevalne energije (kotlarna, toplozračno ogrevanje, daljinsko ogrevanje, plinski priključek), odvod dima in toplote v objektu, načrt prezračevanja in hladilne energije (klimatizacija), risbe notranjega vodovoda (omrežje hladne in tople vode s cirkulacijo), risbe vertikalne kanalizacije v objektu (fekalna, meteorna), risbe različnih inštalacij v objektu (centralni sesalni sistem, avtomatski sistem gašenja)

načrt telekomunikacij: situacija, trasa in sheme telekomunikacijskih priključkov, risbe kabelskih jaškov

elaborat: varnostni načrt in načrt ureditve gradbišča se izdela pred pričetkom gradnje

Kaj je to projektna dokumentacija?

Projektna dokumentacija je dokumentacija v kateri se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti objekta v skladu s prostorskimi akti, predpisi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami investitorja.

Projektna dokumentacija ni le mapa s sistematično urejenimi načrti, tehničnimi poročili in elaborati, izračuni, risbami in drugimi prilogami, ampak je plod usklajenega projektiranja objekta, v katerega so vključeni vsi strokovnjaki posamičnih strok. Strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta nujne za realizacijo objekta skladno s predpisi.

Namen projektne dokumentacije je pridobitev pogojev in mnenj, gradbenega dovoljenja za objekt, prijavi začetka gradnje in izvedbi gradnje, pridobitvi uporabnega dovoljenja in evidentiranju objekta.
Projektna dokumentacija investitorju hkrati poda ustrezne strokovne rešitve, na podlagi katerih prične gradnjo objekta. Z upoštevanjem izdelanih načrtov bo novo zgrajeni objekt investitorju nudil kvalitetno bivalno okolje in predvsem varnost.
Projektno dokumentacijo izdela odgovorni projektant. Pri gradnji stanovanjske hiše je to arhitekt. V projektni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, tehnologije, strojništva elektrotehnike, požarne varnost, geotehnologije, geodezije in prometnega inženirstva.

Prav tako morajo biti navedeni vsi ostali strokovnjaki, ki so pri izdelavi projektne dokumentacije sodelovali ter gradiva, ki so jih izdelali in nenazadnje vodja projekta, ki koordinira delo vseh ostalih udeležencev pri gradnji.

Arhitekt projektant ob upoštevanju naročila investitorja na podlagi predpisov in pravil stroke (namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta), pripravi projektno dokumentacijo z arhitekturnimi, krajinsko-arhitekturnimi gradbeno-tehničnimi rešitvami in drugimi rešitvami.

Obliko, vsebino in način izdelave projektne dokumentacije določa Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, podrobnejšo vsebino in način izdelave projektne dokumentacije pa določajo Pravila stoke.

Projektna dokumentacija vsebuje sledeče projekte: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (PGD-DGD), projekt za izvedbo (PZI) in projekt izvedenih del (PID). Vsak posamezni projekt pa tvorijo vodilna mapa, načrti in tehnična poročila.

V vodilni mapi so podatki o projektu, lokacijski podatki, podatki o vseh udeležencih pri gradnji. Sledijo načrti posameznih tehničnih strok z risbami, tehničnimi poročili grafičnimi prikazi in tekstualnimi opisi.

Vodilno mapo po novi zakonodaji nadomešča splošni del vodilnega načrta. Načrt iz tiste stroke, ki pri gradnji prevladuje je definiran kot vodilni načrt. Vodilni načrt pri gradnji stavbe je običajno načrt arhitekture.

Kaj je to projekt izvedenih del?

Projekt izvedenih del (PID) omogoča jasno prepoznavnost dovoljenih spremenjenih delov ali lastnosti objekta od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (PGD), ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja. Prav tako prikazuje odstopanja od projekta za izvedbo gradnje (PZI), ki je bil priložen prijavi začetka gradnje.

Dopustne spremembe so spremembe, ki ne posegajo v rešitve in ukrepe za izpolnjevanje bistvenih zahtev, ki so določene v gradbenem dovoljenju. Če je med gradnjo prišlo do dopustnih sprememb glede na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), na podlagi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se izdela vodilna mapa. Vodilna mapa vsebuje podatke iz PZI, dopolnjene s spremembami.

Če med gradnjo ni prišlo do sprememb in odstopanj, ni potrebno izdelati vodilne mape. Vodilno mapo nadomesti izjava projektanta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika.

Projekt izvedenih del se lahko izdela na isti podlagi, kot je bil izdelan projekt za izvedbo. Doda se nova glava oziroma označba, iz katere je razvidno, da gre za projekt izvedenih del. Izdelati je potrebno vse risbe, ki so sestavni del projekta za izvedbo.

V projektu izvedenih del se izdela tehnično poročilo, iz katerega morajo biti razvidna odstopanja izvedenih del od gradbenega dovoljenja z opisom sprememb. Uporabi se lahko besedilo iz projekta za izvedbo ali tiste dele besedila, ki so pomembni za nadaljnjo uporabo objekta.

Ker projekt izvedenih del služi kot trajni dokument v življenjski dobi objekta, je vanj priporočljivo vložiti tudi izračune, ki so potrebni za morebitne rekonstrukcije in vzdrževalna dela na objektu. Zadošča tudi navedba, kje v projektu za izvedbo ali dokumentaciji za gradbeno dovoljenje se ti izračuni nahajajo.

Odgovorni projektant, ki je izdelal elaborat požarne varnosti v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdela tudi Izkaz požarne varnosti v projektu izvedenih del. Izkazu so priložena dokazila o vgrajenih gradbenih proizvodih, certifikati o skladnosti in izjave o skladnosti gradbenih proizvodov. Izdela se tudi opis ukrepov požarne varnosti, ki opisno pojasnjuje Izkaz požarne varnosti.

Obvezna sestavina projekta za izvedbo del je tudi energetska izkaznica za zgradbe ali posamezne dele stavbe, ki se zgradijo. Pri novogradnjah mora energetska izkaznica izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

Kaj je to PID dokumentacija?

PID dokumentacija ali projekt izvedenih del je dokumentacija, ki jo izdela arhitekt projektant po končani gradnji objekta z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje boste potrebovali za pričetek uporabe objekta in njegovo vzdrževanje, pridobitev hišne številke in evidentiranje novo zgrajene stavbe.

V PID dokumentaciji se opredelijo vsa odstopanja izvedenih del od prvotnega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vodilna mapa se izdela v primeru, če je med gradnjo prišlo do dopustnih sprememb, ki ne vplivajo na okolje, varnost objekta, zdravstvene pogoje in predpisane bistvene zahteve z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov. Vsebuje splošne podatke o objektu, zbirno projektno poročilo, izkaz požarne varnosti z energetsko izkaznico stavbe, izjavo odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika.

V PID dokumentaciji je potrebno izdelati tudi načrte z vsemi elementi izvedene gradnje, enako kot pri projektu za izvedbo. Načrti se lahko izdelajo povsem na novo ali pa tako, da se posamezni načrti projekta za izvedbo dopolnijo z vsemi spremembami, ki so nastale med gradnjo. Odstopanja izvedenih del od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti jasno vrisane in označene, na primer z drugo barvo. Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja pa je potrebno predložiti čistopis projekta izvedenih del.

Tehnično poročilo mora vsebovati opis sprememb izvedenih del od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in dele besedila projekta za izvedbo, ki so pomembni za nadaljnjo uporabo stavbe. PID dokumentacija mora vsebovati tudi vse risbe, ki so sestavni del projekta za izvedbo. Podrobnejša vsebina PID dokumentacije je odvisna od vrste gradnje, namena in zahtevnosti objekta.

Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, se lahko uporabijo načrti iz projekta za izvedbo. V tem primeru mora biti PID dokumentaciji priložena podpisana izjava projektanta in vodje projekta, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, katerega sestavni del je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj, pred odločbe in gradbenega dovoljenja (DGD). Nadzornik in vodja nadzora pa podata podpisano izjavo, da je PID dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja ustrezna.

Kaj dela gradbeni statik in koliko stane (statik cena)?

Nameravate graditi ali pa le obnoviti vašo hišo, stanovanje, poslovno stavbo? Ves trud, čas in denar, vložen v zasnovo in oblikovanje objekta je zaman, če zgradba ni protipotresno trajno varna, stabilna in zanesljiva. Gradbeni statik vam v sodelovanju z arhitektom pripravi najustreznejšo rešitev za obnovo oziroma rekonstrukcijo starejših stavb ali za predvideno gradnjo vse od zasnove dalje.
Svetoval vam bo glede nosilnosti in statike armirano-betonskih konstrukcij, lesenih, jeklenih, zidanih opečnih in drugih nosilnih konstrukcij, potresne varnosti stavbe, vzdrževanjem in sanacijo vidnih betonskih elementov.
Za vas lahko opravi statično presojo oziroma mnenj, statični izračun za izvedbo preboja stene, plošče in vseh vrst konstrukcij, statični izračun za rušenje nosilne stene in podobno. Odvisno od obsega in zahtevnosti opravljene storitve vas gradbeni statik stane med 200 do 2.500 evrov.
Gradbeni statik je odgovoren za kvalitetno in racionalno izdelavo projektne dokumentacije na podlagi pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji, zakonodaje s področja graditve objektov in Eurocode standardov.
Pri projektiranju objekta je k izdelavi gradbene statike zavezan vsak projektant in k njegovi izvedbi na gradbišču vsak izvajalec. Delo gradbenega statika obsega projektiranje in izdelavo projektno tehnične dokumentacije gradbenih konstrukcij za faze IDZ, PGD, PZI, PID. Tehnično svetuje in sodeluje z naročniki, projektanti in zunanjim sodelavci.
Pred pričetkom gradnje mora investitor ali pripravljalec projektne dokumentacije pridobiti PZI načrt gradbenih konstrukcij s točnimi izračuni in armaturnimi načrti, na podlagi katerih izvajalci začnejo gradnjo objekta. Gradbeni statik pregleda nosilno konstrukcijo in potrdi, da je objekt statično izvedljiv. Izjava gradbenega statika o odpornosti in stabilnosti objekta je nujna za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Statika je izjemno pomemben del načrta gradbenih konstrukcij v projektni in izvedbeni dokumentaciji. Načrt gradbenih konstrukcij zajema določitev nosilne konstrukcije, statični izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov, armaturne ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta.

Pri statičnem izračunu je pomembno, da gradbeni statik pravilno določi stalne in koristne obtežbe na nosilno konstrukcijo. Pri določanju obtežb mora upoštevati predpisane varnostne faktorje in standard Eurocode. Pripravi tudi računski model nosilne konstrukcije, iz katerega so razvidne napetosti v zasnovani nosilni konstrukciji.

Kadar nosilno konstrukcijo želimo dodatno obremeniti (na primer namestitev sončnih kolektorjev ali sončne elektrarne) je potrebno narediti statično presojo. Gradbeni statik objekt analizira in na podlagi računskega modela preveri, če je nosilna konstrukcija ustrezna za dodatne obremenitve. Podatke o nosilni konstrukciji pridobi iz projekta izvedenih del (PID).

Armaturni načrt je projekt, ki ga izdela gradbeni statik pri armiranobetonskih nosilnih konstrukcijah, vključno s popisom vse potrebne armature za izvedbo nosilne konstrukcije. Brez armaturnega načrta objekt ni varen. Na osnovi armaturnega načrta izvajalec izdela nosilno konstrukcijo, ki zagotavlja nosilnost in potresno varnost objekta.

Gradbeni statik v armaturnih načrtih določi potrebno debelino, pozicijo in število stremen in točne pozicije posamezne armature ter vse potrebne detajle pri izvedbi posameznih nosilnih elementov. Pri prekladah in stebrih gradbeni statik določi debelino in pozicijo posameznih armaturnih palic. Pri ploščah pa določi točen tip armaturnih mrež.

Z optimalno pripravljeno statiko lahko precej privarčujemo pri izvedbi nosilne konstrukcije objekta. Zato je pri dimenzioniranju nosilnih elementov optimizacija nosilne konstrukcije zelo pomembna. Običajno se pripravi več izračunov in potem med njimi izbere optimalno rešitev. Glede na predpise v standardu pa mora biti izračun pri dimenzioniranju nosilnih elementov vedno na varni strani.

Kaj dela arhitekt za notranjo opremo in kje najti dobrega?

Priporočamo vam, da greste pred izbiro arhitekta za notranjo opremo na posvet k več notranjim opremljevalcem. Samo zato, ker ima nekdo dobre reference, še ne pomeni, da bo svoje delo dobro opravil tudi pri vas. Gotovo imate svoje specifične potrebe in bivalne navade. Če vas arhitekt za notranjo opremo o tem ne sprašuje in ne posluša vaših želja, poiščite nekoga drugega, ki mu boste zaupali ureditev vaših prostorov.

Prednost najema arhitekta za notranjo opremo je v funkcionalno in estetsko dovršenih notranjih prostorih z opremo, ki je oblikovana kot celota od tal do stropa. Prostor mora biti unikaten, kot so ljudje, ki v njem živijo. Namen načrtovanja notranje opreme je v tem, da se boste v novo urejenem stanovanju prijetno počutili in se z veseljem vanj vračali.

Med naročnikom in arhitektom za notranjo opremo je zelo pomembna prava komunikacija in aktivno medsebojno sodelovanje. V začetnih pogovorih mu zaupajte vaše želje in potrebe ter povejte, kakšne barve in materiali so vam blizu, da se boste v prostoru dobro počutili. Pomembno je, da dobro razume, kaj si želite in da se pri načrtovanju opreme ujameta v vseh podrobnostih. Arhitekt za notranjo opremo ima lahko veliko idej, vendar ste vi tisti, ki morate biti zadovoljni s končnim rezultatom.

Notranji oblikovalec bo po ogledu prostora najprej pripravil idejno zasnovo z izrisom pohištva. Tako boste lažje dobili občutek, koliko pohištva prostor sploh prenese, kakšne oblike bo in kakšna bo njegova funkcionalnost. Arhitekt za notranjo opremo bo znal izkoristiti prednosti vsakega prostora, iz njega iztržiti maksimalno uporabno vrednost in povezati vse elemente v estetsko celoto.

Izdelal bo več variantnih rešitev, ki bodo izhodišče za usklajevanje in zbliževanje idej. Morda bo potreben tudi kompromis glede funkcionalnosti in estetike. Z znanjem, izkušnjami in idejami bo arhitekt za notranjo opremo oblikoval najbolj optimalne in sprejemljive rešitve za vas. Vzemite si dovolj časa, da skice dobro pregledate, saj boste le tako zadovoljni s končnimi rešitvami.

Arhitekt za notranjo opremo se nato posveti natančnim orisom načrta interierja z načrti za razsvetljavo in inštalacije. Skupaj se bosta dogovorila o izbiri materialov, barv in obdelave sten, stropov, tal in vrat. Smiselno bo razporedil pohištvo, opremo, svetila in vse detajle v prostoru, kot so dekorativni predmeti in rastlinje.

Notranji opremljevalci so dobri poznavalci situacije na trgu, ker se profesionalno ukvarjajo z načrtovanjem notranje opreme. Strošek za načrtovanje opreme se vam bo povrnil. Znali vam bodo svetovati, kje boste lahko kupili kvalitetno in cenovno ugodno tipsko pohištvo in opremo ter šli na vašo željo tudi z vami po nakupih.

Pohištvo po meri ni nujno dražje od industrijsko izdelanega. Nobeno kakovostno pohištvo ni poceni, tudi kvalitetno izdelano serijsko pohištvo ne. Prednost pohištva po meri je v tem, da niste omejeni na točno določen serijski sestav, ki se morda ne bo popolnoma ujemal z dimenzijami in drugimi specifikami prostora.

Po uskladitvi želja in možnosti arhitekt za notranjo opremo na vašo željo izdela 3D vizualizacijo. Omogočila vam bo popolno predstavo svojega novo opremljenega doma z usklajenimi barvami in izbranimi materiali. Prostor mora imeti zgodbo in dušo. Če ste to začutili in se popolnoma vživeli v vaš novi ambient, potem je čas za realizacijo. Ponudbe notranjih oblikovalcev vam lahko pripravimo tudi mi, na https://omisli.si/interier/.

Ali je PZI obvezen?

Da. PZI je zakonsko predpisan, torej obvezen za vse gradnje, tako za enostanovanjske hiše, kot tudi pri gradnji ostalih objektov. Brez njega torej ne morete pričeti gradnje. Na gradbišču vas lahko obišče gradbeni inšpektor, ki bo preveril skladnost projekta za izvedbo z deli, ki se izvajajo na objektu.

Investitor oziroma izvajalec del mora zato zagotoviti, da je na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo (PZI) za tista dela, ki se na objektu trenutno opravljajo. Izvajalec del mora dela izvajati na podlagi PZI in v skladu z projektom za izvedbo. Po gradbenem zakonu GZ-1 velja to navodilo tudi za dela, ki jih graditelj opravlja v lastni režiji.

Kvalitetno izdelan projekt za izvedbo je v veliko pomoč pri gradnji objekta, ker se projektanti posvetijo načinu izvedbe posameznih načrtov, izbiri materiala ter popisom del in materiala. Gradnja se lahko izvede v skladu s pogoji, ki so določeni v gradbenem dovoljenju in podrobnimi načrti vseh faz gradnje, ki so sestavni del PZI.

Glede na vrsto in zahtevnost objekta, ki ga nameravate graditi, PZI vsebuje načrte izkopov in temeljev, armaturne in opažne načrte, načrte, sheme in detajle obrtniških, instalacijskih in gradbenih del, načrte vseh inštalacij in opreme, načrte izolacij, načrte prebojev in prehodov v konstrukcijah, natančna navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme.

Projekt za izvedbo na podlagi popisa del in materiala služi tudi investitorju kot pripomoček za nadzor nad delom izvajalcev. Investitor lahko primerja vgrajene količine materiala in izvedbo del, ki jih je obračunal izvajalec del s tistimi, ki jih je predvidel projektant v PZI.

Včasih se investitorje prepričuje, da projekt za izvedbo del ni potreben, ker popise del in materiala lahko pripravi izvajalec ceneje, kot je cena projekta za izvedbo pri projektantu. Izvajalec najprej sam izračuna, koliko materiala potrebuje, nato pa izstavi račun za porabljen material in opravljeno delo.

Da boste izvajalcu resnično plačali le toliko, kot mu pripada, vam svetujemo, da popise pripravi neodvisen projektant. Na podlagi teh popisov in predračunske vrednosti posameznih del boste lahko sami nabavljali material in pridobivali ponudbe izvajalcev.

In nenazadnje, PZI je nujen. Če vas preseneti inšpektor, projekta za izvedbo pa nimate, boste poleg izdelave PZI morali plačati tudi kazen. Zato je pomembno je, da si pred začetkom del pravočasno poskrbite projekt za izvedbo.

ocena bralcev
4.8 od 5