Arhitekt cena: Koliko stane arhitekt (PGD, PZI, PID, IDP, PZR, interier)?

Je na seznamu vaših malo večjih projektov prenova stanovanja? Prenova hiše ali mansarde? Morda adaptacija, rekonstrukcija, novogradnja ali notranje oblikovanje doma? Potem vedite, da so storitve, ki jih nudi arhitekt cena, ki jo boste morali plačati. Da, arhitekti delajo veliko več, kot le »idejni načrt za hišo«, ali »načrt za notranje oblikovanje stanovanja«, denimo. V tem članku preverite, koliko stane arhitekt in kaj vse pravzaprav dela arhitekt.

Kazalo >

ARHITEKT CENA

cenik in okvirne cene storitev arhitektov

≈ 150-5.000 EUR

Kontaktirajte preverjene arhitekte (ponudbe / cene)

Storitev arhitektaCenik / povprečne cene
Idejna zasnova projekta – IDZ600 € – 1300 €
Idejni projekt - IDP800 € – 3000 €
Projekt za gradbeno dovoljenje - PGD1700 € – 4500 €
Projekt za izvedbo - PZI1500 € – 5500 €
Projekt izvedenih del - PID10 % projektne dokumentacije
Notranje oblikovanje / interier500 € – 5000 €
Zunanja ureditev / Urejanje vrta (načrt)350 € – 1100 €
Unikatni idejni načrt za stanovanje4 – 6 € / m2
Unikatni idejni načrt za hišo650 € – 1300 €
Legalizacija objektov (hiše)(2100 € – 3000 €
Nadzor nad gradnjo / Gradbeni nadzor500 € – 2100 €
Energetska izkaznica150 € – 300 €
Sprememba namembnosti1600 € – 2800 €
3D vizualizacija / prikaz hiše70 € – 380 €
Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)10.000 € – 55.000 €
* Cene za storitve arhitektov so izražene v EUR. Povprečne cene arhitektov smo empirično izračunali na podlagi preko 650 ponudb preverjenih arhitektov na Omisli.si/arhitekta. Cena arhitekta ni fiksna in velja za: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Velenje in drugod po Sloveniji. Končna cena arhitekta je najbolj od vrste storitev. Za konkretne ponudbe in priporočila (seznam preverjenih arhitektov) kliknite na zeleni gumb.

arhitekt cena 5
Kaj vse dela arhitekt, koliko stane in ali je arhitekt cena, ki jo je vredno plačati?

Najboljši arhitekti v Sloveniji

TOP 10 najbolj iskanih arhitektov

Loading

celoten seznam arhitektov >

Če menite, da vam ljubi arhitekt manjka na seznamu, mu posredujte to povezavo, da bi ga lahko predlagali strankam, ki iščejo podobne storitve.PRIPRAVLJENI NAJETI ARHITEKTA?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE in CENE PREVERJENIH ARHITEKTOV (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER in drugod po Sloveniji)

 

Pridobite ponudbe in cene preverjenih arhitektov

Preverite tudi: Interier: Cene za notranje oblikovanje, notranji dizajn in ideje za vaš dom (arhitekt / notranji oblikovalec)

Kaj vse dela arhitekt in koliko stanejo posamezne arhitekturne storitve (arhitekt cena)?

Arhitekt nudi ogromno storitev, predvsem na področju načrtovanja in upravljanja gradnje in obnove vašega doma ali gospodarskih oz. poslovnih prostorov. Arhitekt prilagodi objekt vam, vaši družini, vašim navadam in vašim osebnostim ter seveda finančnim zmožnostim. Objekt prilagodi ne le vam, tudi okolici, reliefu, gibanju sonca in okoliškim objektom. Poznate občutek, ko stopite v res fino urejen dom? Za to je odgovoren arhitekt. Nekatere arhitekturne storitve so obvezne (npr. projektna dokumentacija), druge pa zelo zaželene (npr. idejni načrt hiše ali stanovanja, notranje oblikovanje, načrtovanje ureditve okolice, itd.).

> Preverite tudi: Gradbeno dovoljenje: Cena po novem gradbenem zakonu (GZ)

Projektna dokumentacija: Načrtovanje in projektiranje pred gradnjo in obnovo vašega doma

Arhitekt / projektant na podlagi lokacije izdela in pridobi pogoje za zaželeno in obvezno projektno dokumentacijo (Idejna zasnova – IDZ, Idejni projekt – IDP, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD, Projekt za izvedbo – PZI in Projekt izvedenih del – PID). Gre za zakonsko opredeljene zahteve, ki jih sestavljajo načrti in elaborati ter vodilna mapa (razen IDP).

Arhitekt cena - projektna dokumentacija
Arhitekt vam izdela projojektno dokumentacijo, ki je večinoma zakonsko obvezen del gradnje in obnove. Koliko stane (cena)?

IDZ – Idejna zasnova projekta (cena, kdaj in zakaj potrebujete IDZ?)

Zakaj potrebujete idejno zasnovo projekta (IDZ)?

Idejna zasnova (IDZ) / tudi idejni projekt oz. idejni načrt / je osnova za zaprositev in pridobitev soglasij soglasodajalcev v fazi idejne zasnove projekta: upravljalcev komunalne infrastrukture, za odvzem energije, za prometne priključke in soglasja državnih agencij, če gre za varovano kulturno ali naravno dediščino, erozijski pas ali območje vodotokov.

Kdaj potrebujete idejno zasnovo projekta (IDZ)?

Je prvi del (obvezne) projektne dokumentacije. Idejna zasnova (IDZ) se izdela vzporedno z predinvesticijsko zasnovo (če se ta izdela).

Kaj je idejna zasnova projekta (IDZ) in kaj vsebuje?

Idejna zasnova (tudi idejni načrt) nastane na podlagi usklajevanja investitor – arhitekt, čigar cilj je določitev, kako naj bi objekt izgledal, kako bo posegal v prostor, katera soglasja bo potrebno pridobiti in kako bi bilo mogoče realizirati naročnikove želje. Investitor arhitektu zaupa svoje želje, arhitekt pa te želje prenese v idejni načrt, ki ga nato predstavi investitorju.

Pri IDZ gre za grafične prikaze, in opise načrtovane gradnje in vsebuje vodilno mapo ter načrte. Idejna zasnova za stavbe mora vsebovati načrt arhitekture (vsaj tloris in en prerez) ter prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

Kdo izdela idejno zasnovo projekta (IDZ)?

Idejno zasnovo izdela projektant oz. arhitekt.

Koliko stane idejno zasnovo projekta (IDZ cena)?

Cena za idejna zasnova projekta (IDZ) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za IDZ znaša nekje 400 EUR. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje.

Idejna zasnova projekta – IDZ CENA

Srednja cena IDZ: 900 EUR

(600 € – 1300 €)
oz. cca 10% celotne projektne dokumentacije

Pridobite ponudbe in cene za idejno zasnovo projekta IDZ

 

IDZ arhitekt cena
Idejno zasnovo vam izdela arhitekt in jo potrebujete za pridobitev soglasij.

IDP – Idejni projekt (cena, kdaj in zakaj potrebujete IDP?)

Zakaj potrebujete idejni projekt (IDP)?

Idejni projekt (IDP) je obvezna priloga k investicijskemu programu in se izdela, če to investitor zahteva oz. za to obstajajo določeni predpisi. Namen IDP je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del. Tukaj se najbolj pozna razmerje kvaliteta arhitekt cena.

Kdaj potrebujete idejni projekt (IDP)?

IDP je nadgradnja projekta idejne zasnove (IDZ) in se izdela pred PGD in PZI.

Kaj je idejni projekt (IDP) in kaj vsebuje?

Idejni projekt služi prikazu in izboru različnih variant načrtovanega objekta in vsebuje tlorise, umestitev v prostor ter vizijo izgleda objekta navzven. Običajno investitor skupaj z idejnim projektom že prejme tudi 3D vizualizacije oz. sprehod skozi 3D model hiše.

Idejni projekt vsebuje popise zemljiških parcel in druge lokacijske podatke, navedbo prostorskega akta, opis obstoječega in predvidenega stanja, grafične prikaze in načrte (tlorisi, prerezi, fasade), ter predvidene infrastrukturne priključke. Zajema tudi predvidene materiale, instalacije in tehnološko opremo) ter oceno skupnih stroškov investicije.

Kdo izdela idejni projekt (IDP)?

Idejni projekt (IDP) izdela projektant oz. arhitekt.

Koliko stane idejni projekt (IDP cena)?

Cena za idejni projekt (IDP) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za IDP znaša nekje 1000 EUR. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje.

Idejni projekt – IDP CENA

Srednja cena IDP: 1000 EUR

(800 € – 3000 €)

oz. cca 20% celotne projektne dokumentacije

Pridobite ponudbe in cene za idejni projekt IDP
IDP arhitekt cena
Idejni projekt (IDP) ni zakonsko obvezen del projektne dokumentacije.

PGD – Projekt za gradbeno dovoljenje (cena, kdaj in zakaj potrebujete PGD?)

Zakaj potrebujete projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)?
PGD potrebujemo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-NPB7) opredeljuje, da potrebujete gradbeno dovoljenje za novo gradnjo, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo, odstranitev objekta (rušenje) in spremembo namembnosti manj zahtevnih in zahtevnih objektov. Za gradnjo enostavnega objekta, nekatere spremembe namembnosti ter za vzdrževanje objekta torej ne potrebujete gradbenega dovoljenja.

Kdaj potrebujete projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)?

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) date v izdelavo šele, ko ste zadovoljni z idejno rešitvijo. Gre torej za tehnično dograditev idejnega projekta.

Kaj je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in kaj vsebuje?
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture in kjer je potrebno tudi načrt krajinske arhitekture (skice / risbe objekta), načrt gradbenih konstrukcij, načrt vodovodnega priključka, načrt kanalizacijskega priključka, načrt cestnega priključka, načrt električnih inštalacij, načrt strojnih inštalacij, načrt telekomunikacij, tehnološki načrt, načrt izkopov in podgradnje za podzemne objekte ter načrt odstranjevalnih del, kadar gre za rušitev / odstranitev objekta. Poleg tega PGD vsebuje še druge dokumente / elborate, kot so izjava odgovornega projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti, geodetski načrt, elaborat zaščite pred hrupom v stavbah in elaborat požarne varnosti in gradbeno fiziko.

Vsi ti načrti ne služijo kot podlaga za izvedbo del (gradnja, obnova) temveč le za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi PGD pristojni organ presodi ustreznost objekta za izdajo gradbenega dovoljena. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.

Kdo izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)?

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in vso potrebno dokumentacijo in soglasja pridobi in izdela arhitekt.

Koliko stane projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)?

Cena za projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za PGD znaša nekje 3100 EUR. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje (arhitekt cena).

Projekt za gradbeno dovoljenje – PGD CENA

Srednja cena PGD: 3100 EUR

1700 € – 4500 €
oz.
12 – 20 EUR / m2

Pridobite ponudbe in cene za projekt za gradbeno dovoljenje PGD
arhitekt cena PGD - projekt za gradbeno dovoljenje
Za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebujete PGD – projekt za gradbeno dovoljenje, ki vam ga izdela arhitekt in je obvezen del projektne dokumentacije. Cena arhitekta je navedena na vrhu prispevka.

PZI – Projekt za izvedbo (cena, kdaj in zakaj potrebujete PZI?)

Zakaj potrebujete projekt za izvedbo (PZI)?

PZI (projekt za izvedbo) je predpogoj za popis del oz. pridobitev ponudb izvajalcev del (ponudnikov). PZI je zakonsko določen, torej nujen in brez njega ne moremo pričeti gradnje. En izvod PZI mora biti vedno prisoten na gradbišču zaradi lažjega planiranja in nadziranja gradnje ter morebitnega obiska gradbenega inšpektorja.

Kdaj potrebujete projekt za izvedbo (PZI)?

Ker gre pri projektu za izvedbo (PZI) za podrobno obdelavo vsega, kar je opredeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), se PZI naredi za PGD in pred izbiro izvajalcev (ponudnikov, mojstrov) za posamezna dela in storitve.

Kaj je projekt za izvedbo (PZI) in kaj vsebuje?

PZI je nadgradnja PGD v tem smislu, da je bolj natančen, z bolj podrobnimi tehničnimi načrti. PZI arhitekturni načrt denimo opredeli iz česa so stene, dimenzije prostorov, vratnih in okenskih odprtin, talne in stenske obloge, uporabljene materiale, hladilne ter ogrevalne naprave, osvetlitev itd.

Striktno gledano, ima projekt za izvedbo (PZI) podobno sestavo kot PGD, saj vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture s popisom materiala in opreme, po potrebi tudi načrt krajinske arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt vodovodnega priključka, načrt kanalizacijskega priključka ter načrt cestnega priključka, načrt električnih instalacij, načrt strojnih instalacij, načrti telekomunikacij (kjer je zahtevan), tehnološki načrt (kjer je zahtevan) ter načrti izkopov in podgradnje za podzemne objekte. Poleg tega so za PZI potrebni še varnostni načrt in elaborat ureditve gradbišča.

PZI vsebuje popis vseh del s količinami materiala in opreme.

Kdo izdela projekt za izvedbo (PZI)?

Projekt za izvedbo (PZI) izdela arhitekt oz. projektant, ki ureja celotno projektno dokumentacijo od idejne zasnove naprej.

Koliko stane projekt za izvedbo (PZI cena)?

Cena za projekt za izvedbo (PZI) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za PZI znaša nekje 3000 EUR. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje.

Projekt za izvedbo – PZI CENA ARHITEKTA

Srednja cena PZI: 3000 EUR

(1500 € – 5500 €)

Pridobite ponudbe in cene za projekt za izvedbo PZI
PZI arhitekt cena projekt za izvedbo
PZI (projekt za izvedbo) je zakonsko določen in nujen del projektne dokumentacije, ki ga izdela arhitekt.

PID – Projekt izvedenih del (cena, kdaj in zakaj potrebujete PID?)

Zakaj potrebujete projekt izvedenih del (PID)?

Projekt izvedenih del (PZI) potrebujete za pridobitev uporabnega dovoljenja, a le, če je tekom gradnje pride do sprememb in odstopanj od načrtov in dokumentov v PGD in PIZ. Namen projekta izvedenih del – PID je sicer dokumentacija dejanskega stanja objekta po koncu gradnje. To zelo prav pride za kasnejšo uporabo, vzdrževanje, rekonstrukcije in morebitno rušitev objekta.

Kdaj potrebujete projekt izvedenih del (PID)?

Projekt izvedenih del (PID) potrebujete po končanju objekta (po zaključku gradnje), pred pridobivanju uporabnega dovoljenja. PID je torej priloga vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja in se vloži cca. Mesec dni pred tehničnim pregledom objekta.

Kaj je projekt izvedenih del (PID) in kaj vsebuje?

Projekt izvedenih del (PID) vsebuje vse, kar vsebuje projekt za izvedbo (PIZ), z dopolnitvami in prikazi morebitnih odstopanj dejanskega stanja (izvedenih del) od PGD (in izdanim gradbenim dovoljenjem) oz. PIZ. Projekt izvedenih del (PID) vsebuje vodilno mapi in vse PZI načrte.

Če do sprememb ni prišlo, je PDI identičen PGD, le da ima dodatno izjavo projektanta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika o tem, da do sprememb ni prišlo.

Kdo izdela projekt izvedenih del (PID)?

Projekt izvedenih del (PID) naredi arhitekt, ki ureja celotno projektno dokumentacijo od idejne zasnove naprej.

Koliko stane projekt izvedenih del (PID cena)?

Cena za projekt izvedenih del (PID) je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta in terena ter od izkušenosti arhitekta (projektanta). Srednja cena za PID znaša nekje 10 % celotne projektne dokumentacije. Za natančen izračun za vaš objekt oddajte brezplačno povpraševanje.

Projekt izvedenih del – PID CENA

Srednja cena PID: 10 % celotne projektne dokumentacije

Pridobite ponudbe in cene za projekt izvedenih del PID
projekt izvedenih del PID - arhitekt cena
Projekt izvedenih del (PID) izdela projekt oz. projektant in ga potrebujete za pridobitev uporabnega dovoljenja, če je prišlo tekom gradnje od odstopanj od prvotnih načrtov (PGD / PZI).

PZR – Projekt za razpis (cena, kdaj in zakaj potrebujete PZR?)

Zakaj potrebujete projekt za razpis (PZR)?

Zakonodajno Projekt za razpis ni nujen, je pa dobro, da ga imate, saj vam bodo na podlagi PZR ponudniki lahko izdelali ponudbe brez ogleda objekta, kar pomeni, da boste ponudbe prejeli hitreje in bodo bolj natančne ter ne bodo zahtevale ogledov objekta in dodatnega popisa del s strani izvajalcev.

Kdaj potrebujete projekt za razpis (PZR)?

PZR zares ne potrebujete, je pa zaželen in izredno koristen. Navadno se izdela…

Kaj je projekt za razpis (PZR) in kaj vsebuje?

PZR je skupek načrtov z izmerami in opisov del, ki vključuje pogoje za ponudbe in izvedbo ponudnikov / izvajalcev. Na PZR lahko gledamo kot na razširjen in dopolnjen PGD, kateremu se dodajo vrste in kakovost vseh gradbenih del (popis del), instalacij in drugih storitev, vključno z izmerami in roki dobav. Temu investitor doda še dodatne razpisne pogoje, kot so razmere na terenu, terminski plan izvajanja del ter načrt porabe finančnih sredstev. Če se ne odločite za izdelavo PZR-ja, je lahko kot priloga razpisni dokumentaciji v ta namen služi vsaj PGD z dodanimi predizmerami, na osnovi katerih boste lahko prejeli ponudbe preverjenih izvajalcev.

Kdo izdela projekt za razpis (PZR)?

Projekt za razpis (PZR) izdela arhitekt / projektant.

Koliko stane projekt za razpis (PZR cena)?

Projekt za razpis – PZR CENA ARHITEKTA

Srednja cena PZR: Pošljite povpraševanje

Pridobite ponudbe in cene za projekt za razpis PZR
projekt za razpis (pzr arhitekt cena
Projekt za razpis ni nujen, a dobrodošel zaradi pridobivanja ponudb izvajalcev.

Druge arhitekturne storitve, ki jih nudi arhitekt za vaš dom (hiša, stanovanje) ali poslovne prostore

Notranje oblikovanje / interier – CENA

Srednja cena notranjega oblikovanja: 1500 EUR

(500 € – 5000 €)

Pridobite ponudbe in cene za notranje oblikovanje / interier
Notranje oblikovanje - interier - arhitekt cena
Notranje oblikovanje oz interier loči povprečen dom od odličnega bivanja! Zanj je seveda odgovoren arhitekt.

Zunanja ureditev / Urejanje vrta (načrt) – CENA

Srednja cena načrta za zunanjo ureditev: 640 EUR

(350 € – 1100 €)

Pridobite ponudbe in cene za načrt za zunanjo ureditev
načrt za ureditev okolice arhitekt cena
Je načrt za ureditev okolice cena, ki jo je vredno plačati arhitektu? DA!

> preverite tudi: UREJANJE OKOLICE HIŠE IN VRTOV: CENIK, IDEJE IN TRENDI ZA 2019

Unikatni idejni načrt za stanovanje <ARHITEKT CENA>

Srednja cena idejnega načrta za stanovanje: 5 EUR / kvadratni meter

(4 – 6 € / kvadratni meter)

Pridobite ponudbe in cene za idejni načrt za stanovanje
idejni načrt stanovanja cena
Cena za idejni načrt stanovanja?

Unikatni idejni načrt za hišo CENA

Srednja cena idejnega načrta za hišo: 850 EUR

(650 € – 1300 €)

Pridobite ponudbe in cene za idejni načrt za hišo
idejni načrt hiše cena arhitekt
Od idejnega načrta hiše do izvedbe je z vami arhitekt.

Legalizacija objektov (hiše) – ARHITEKT CENA

Srednja cena legalizacije hiše: 2400 EUR

(2100 € – 3000 €)

Pridobite ponudbe in cene za legalizacijo hiše / objekta

PZI arhitekt cena projekt za izvedbo

Nadzor nad gradnjo / Gradbeni nadzor CENA

Srednja cena gradbenega nadzora: 1100 EUR

(500 € – 2100 €)

Pridobite ponudbe in cene za gradbeni nadzor
nadzor nad gradnjo cena arhitekt
Cena arhitekta je odvisna od vrste arhitekturne storitve.

Energetska izkaznica <ARHITEKT CENA>

Srednja cena energetske izkaznice: 210 EUR

(150 € – 300 €)

Pridobite ponudbe in cene za energetsko izkaznico
energetska izkaznica stavbe cena arhitekt

Sprememba namembnosti CENA

Srednja cena spemembe namembnosti: 1900 EUR

(1600 € – 2800 €)

Pridobite ponudbe in cene za spremembo namembnosti
sprememba namembnosti cena arhitekt
Je arhitekt cena, ki jo je vredno plačati? DA!

3D vizualizacija / prikaz hiše CENA

Srednja cena 3D vizualizacije: 210 EUR

(70 € – 380 €)

Pridobite ponudbe in cene za 3D vizualizacijo
3d vizualizacija arhietkt cena

Urbanizem / Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) <ARHITEKT CENA>

Srednja cena za OPPN: 12000 EUR

(10000 € – 55000 €)

Pridobite ponudbe in cene za prostorski načrt OPPN
oppn - občinski prostorski načrt arhitekt cena

ARHITEKT CENA?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE in CENE PREVERJENIH ARHITEKTOV (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER in drugod po Sloveniji)

 

Pridobite ponudbe in cene preverjenih arhitektov
VPRAŠAJTE MOJSTRE S PODROČJA


Naša skupnost šteje skupaj s preverjenimi ponudniki storitev preko 60.000 članov >> Vprašajte nas karkoli glede brane tematike v tem članku.

vprašajte mojstra s področja


Skupna ocena bralcev
[Skupaj: 5 Povprečje: 4.8]