Gradbeni zakon GZ-1 2021 je sprejet! Kaj prinaša nova gradbena zakonodaja?

ocena bralcev
5 od 1

Slovenski zakonodajalec, Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Gradbeni zakon (GZ-1) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3). Gradbeni zakon bo začel veljati 31. decembra 2021, s 1. junijem 2022 pa se bo začel uporabljati. Istočasno se bo začel uporabljati tudi Zakon o urejanju prostora. Namen prehodnega obdobja do začetka uporabe zakona je, da se naslovniki spoznajo s spremembami in se nanje tudi pripravijo. Prav tako pa bodo v tem obdobju sprejeti morebitni nujni podzakonski akti, ki bodo dopolnjevali nov Gradbeni zakon.

Nasvet: Pri iskanju preverjenih izvajalcev se obrnite na Omisli.si.

Nov Gradbeni zakon (GZ-1)

Da bi vam olajšali delo, smo za vas na eno mesto strnili vse spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja. Za pomoč pri interpretaciji novega Gradbenega zakona si pomagajte s preverjenimi arhitekti in projektanti. Za pomoč pri iskanju dobrega arhitekta se obrnite na Omisli.si.

Razlogi za sprejem novega zakona

Nov zakon je bil sprejet zaradi neskladnosti prejšnjega z Ustavo Republike Slovenije. Spremembe zakona sledijo torej ugotovljenim nepravilnostim, ki se nanašajo predvsem na tehtanje med javnim interesom ter pravico do spoštovanja doma. Pravica do spoštovanja doma pomeni, da zgradba, v kateri posameznik živi, ne bo odstranjena, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bil poseg v to pravico nesorazmeren.

Z novim zakonom bodo nadgrajeni postopki, ki so veljali do sedaj, mogoče pa bo hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo objektov. Pri tem bo zagotovljeno varstvo javnega interesa ter pravna varnost udeležencev.

Preverite tudi: Koliko stane gradnja hiše?

Spremembe, ki jih prinaša Gradbeni zakon (GZ-1)

 • Gradbeno dovoljenje bo mogoče pridobiti po skrajšanem ugotovitvenem postopku v 30 dneh. Prošnje za gradbeno dovoljenje bodo obravnavane prek državnega oblaka e-graditev in e-prostor;
 • Podjetja bodo lahko začasno vendar za največ tri leta poleg obstoječih objektov na svojem dvorišču postavila skladišča in po potrebi za njih vzporedno pridobivala gradbeno dovoljenje;
 • Če bo šlo za objekte, ki nimajo vpliva na okolje, bo investitor na lastno odgovornost lahko pričel z gradnjo že po dokončnosti gradbenega dovoljenja;
 • Pred začetkom gradnje torej po pridobitvi gradbenega dovoljenja, se bo izvedla odmera komunalnega prispevka;
 • Občinske inšpekcije bodo lahko izvajale nadzor nad projekti, ki se kvalificirajo pod “nezahtevne”;
 • Načelom trajnostnega in krožnega gospodarstva bo novi Gradbeni zakon sledil tako, da bo pod določenimi pogoji ponujena možnost uporabe proizvodov in materialov, ki so že bili uporabljeni;
 • Na preprostejši način bo mogoče pridobiti uporabno dovoljenje za enostanovanjske hiše;
 • Določbe, ki se nanašajo na legalizacijo bodo ostale nespremenjene, nekatere pa se bodo dopolnile in sicer, omogočila se bo legalizacija tudi za dele objekta. Da bo mogoče izdati odločbo o legalizaciji, bo moral biti dokončan ilegalen objekt. Ta legalizacija se bo potem štela za uporabno dovoljenje;
 • Omogočena bo lažja pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt daljšega obstoja (s tem so mišljeni objekti, ki so bili zgrajeni pred 1. januarjem leta 2005);
 • Nov Gradbeni zakon vzpostavlja pravno fikcijo izdanega uporabnega dovoljenja in sicer za vse enostanovanjske zgradbe, ki so ustrezno evidentirane in so bile zgrajene (z gradbenim dovoljenjem) pred 1. junijem leta 2018;
 • Možna bo vzpostavitev v prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje in sicer za primere, ko bo potrebna čimprejšnja sanacija poškodovanega objekta zaradi naravne ali druge nesreče (npr. poplava, požar);
 • Nov zakon vzpostavlja dodatno pravno podlago za poslovanje v elektronski obliki (e-Graditev). Možna bo tudi avdio-video izvedba obravnav.

Na spremembe bodite pozorni

Če se boste v naslednjem letu odločili za gradnjo novega doma, novih določb ne smete spregledati. Pri razlaganju le teh se obrnite na strokovnjake, še najbolje vam bodo novo gradbeno zakonodajo raztolmačili preverjetni arhitekti (tukaj je seznam). Ne pozabite tudi, da je zaradi situacije s koronavirusom čakanje mojstrov nekoliko daljše, kot smo vajeni

vir: uradni list
ocena bralcev
5 od 1

Add a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja