Slovenski zakonodajalec, Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Gradbeni zakon (GZ-1) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3). Gradbeni zakon bo začel veljati 31. decembra 2021, s 1. junijem 2022 pa