Revija Nasvet strokovnjaka

Sončne elektrarne po novem: Mesečni poračun in dobropis pri Gen-I

sončna elektrarna se še vedno splača v 2024

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1

Če razmišljate o sončni elektrarni, vas gotovo skrbi ukinitev NET metering sheme. Se po novi shemi, ki je stopila v veljavo z januarjem 2024 še splača investirati v sončne elektrarne? Na kratko, da. Zaradi novega 15-minutnega obračunskega intervala, mesečnega poračuna in dobropisa.

Povzetek: Lastniki sončnih elektrarn, ki so priključene v distribucijsko omrežje in so soglasje pridobili po 1. januarju 2024, bodo po novi shemi vsaki mesec prejeli račun za električno energijo. Obračunane bodo ure, ko ste porabili več elektrike, kot jih je sončna elektrarna proizvedla. Za ure, ko boste proizvedli več elektrike, kot ste jo porabili, pa boste prejeli dobropis.

Pridobi 7 ponudb za sončno elektrarno

Kakšna je nova shema Gen-I za lastnika sončne elektrarne?

Največji distributer električne energije, Gen-I, je sredi februarja 2024 predstavil nov poslovni model za sončne elektrarne. To sledi napovedanim spremembam ukinitve NET metering koncepta s koncem leta 2023.

Po novem bodo lastniki sončnih elektrarn morali plačevati omrežnino na vso električno energijo, ki jo prejmejo iz omrežja, ne glede na to, koliko svoje proizvedene električne energije oddajo vanjo.

V preteklosti ste lahko po pridobitvi soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje plačevali omrežnino le za razliko med prejeto in oddano elektriko, torej neto. Razen v primeru balkonske mini elektrarne, kjer dovoljenje ni potrebno

Tukaj so zbrani preverjeni izvajalci za sončno elektrarno

Dobropis za višek elektrike

Z novim poslovnim modelom Gen-I lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da ustvarjajo dobropise za presežke proizvedene električne energije. Ti dobropisi se lahko uporabijo za poravnavo računov za električno energijo v časih, ko proizvodnja sončnih elektrarn ne zadošča za domačo porabo. To je v povezavi z novimi subvencijami za toplotne črpalke super novice, pravzaprav.

Novost je tudi 15-minutni obračunski interval, mesečnim poračunom in dobropisi.

Preverite tudi: Koliko stane sončna elektrarna?

10 najpogostejših vprašanj za novo shemo obračunavanje sončne elektrarne pri GEN-I:

Kaj bo z mojim obstoječim soglasjem za priključitev?

Lastniki obstoječih sončnih elektrarn, ki so priključitev na omrežje izvedli pred uveljavitvijo nove sheme, bodo lahko obdržali sedanje pogoje in soglasje, ki velja po net metering sistem. Vendar pa bo ob posodobitvi ali razširitvi sončne elektrarne potrebno soglasje ponovno pridobiti in s tem tudi prehod na novo obravnavo po novi shemi. Pomembno je, da preverite datume veljavnosti vaših obstoječih pogodb in soglasij ter pravočasno preverite pogoje za podaljšanje ali prehod na novo shemo.

Prednosti 15-minutnega obračunskega intervala

Gen-I uvedbo 15-minutnega obračunskega intervala navaja kot pravičnejši način zaračunavanja in kredita elektrike, ki odraža realno porabo in produkcijo energije vsak četrt ure. To je lahko koristno za oba, tako za Gen-I kot za lastnika sončne elektrarne, saj natančneje odraža dejansko dogajanje.

Za Gen-I je takšen način merjenja bolj ugoden, saj omogoča podrobnejši vpogled v potrošnjo in proizvodnjo, kar pomeni, da lahko bolj natančno in učinkovito upravljajo z omrežjem in zagotavljajo svoje storitve med vršnimi obremenitvami. Za lastnike sončnih elektrarn pa pomeni, da lahko bolje izkoristijo čas, ko njihova elektrarna proizvaja presežno energijo, in tako ustvarjajo dobropise, ki jih lahko porabijo v času manjše produkcije ali višje potrošnje, kar lahko vodi do znižanja stroškov za električno energijo na dolgi rok.

Kaj pomeni, da bom moral plačevati omrežnino na vso energijo?

Plačevanje omrežnine na vso energijo pomeni, da bo vsaka kilovatna ura električne energije, ki jo porabite iz omrežja, ne glede na vašo proizvodnjo, obremenjena z omrežnino. To je precejšnja sprememba v primerjavi s starejšim sistemom, kjer ste plačevali omrežnino le za neto porabo – to je razliko med proizvedeno in porabljeno energijo. Novi sistem torej prinaša dodaten strošek, saj morajo lastniki sončnih elektrarn plačevati omrežnino tudi na energijo, ki so jo sami proizvedli in jo v določenem trenutku oddali v omrežje.

Preverite tudi: Čiščenje in vzdrževanje sončnih panelov

Kako nov poslovni model vpliva na ekonomiko moje sončne elektrarne?

Novi poslovni model Gen-I prinaša pomembne ekonomske premisleke za lastnike sončnih elektrarn. Zavezanost plačevanju omrežnine za celotno porabljeno energijo iz omrežja lahko zviša stroške delovanja sončne elektrarne in potencialno zmanjša prihranke. Kljub temu lahko ustvarjanje dobropisov za presežke proizvedene električne energije pomaga uravnotežiti te dodatne stroške. Ključno bo skrbno spremljanje vaše proizvodnje in porabe, da boste maksimizirali dobičkonosnost vaše sončne elektrarne v skladu s spremenjenimi pogoji novega poslovnega modela.

Kako točno deluje ustvarjanje dobropisov za viške elektrike?

Ustvarjanje dobropisov poteka na osnovi meritev vaše proizvedene in porabljene električne energije v vsakem 15-minutnem intervalu. Če v določenem intervalu vaša sončna elektrarna proizvede več elektrike kot je porabite, se razlika v električni energiji šteje kot višek. Ta višek se nato zabeleži in pretvori v dobropis, ki se upošteva pri vašem naslednjem mesečnem računu. Dobropisi so kumulativni, kar pomeni, da se prenos viškov in njihova uporaba za plačilo računov ne omejuje zgolj na tekoči mesec, ampak se lahko prenašajo in uporabljajo tudi v prihodnjih obračunskih obdobjih.

Kaj se zgodi, če imam veliko viškov električne energije?

Če vaša sončna elektrarna proizvede več električne energije, kot je porabite, in s tem ustvarite občutne viške, se ti preneseni viški zapisejo kot dobropisi v vaš električni račun. Ti dobropisi nato služijo kot vrsta “valute”, ki jo lahko uporabite za plačilo bodočih računov za električno energijo v obdobjih, ko je vaša proizvodnja manjša od porabe, tipično v zimskih mesecih. Gen-I vam omogoča, da se kopičeni dobropisi prenašajo skozi različna obračunska obdobja, tako da vam ni treba skrbeti za “izgubo” proizvedene energije, ki je niste porabili. Vendar pa je treba vedeti, da obstaja možnost odkupa teh viškov s strani Gen-I ali drugih distributerjev, odvisno od trenutnih regulativnih pogojev in tržnih cen električne energije.

Kateri časi se štejejo za ‘obdobja pomanjkanja sonca’?

‘Obdobja pomanjkanja sonca’ so tipično tisti časi v letu, ko so dnevi krajši in sončna svetloba je manj intenzivna, kar vpliva na zmanjšano proizvodnjo električne energije sončnih elektrarn. To običajno vključuje jesenske in zimske mesece, predvsem od oktobra do marca, ko je sončnih ur manj in je prav tako več oblačnosti. Prav tako lahko pomanjkanje sonca doživljamo v dneh, ko so vremenske razmere pretežno oblačne ali megleno celo v sicer sončnih obdobjih. V teh ‘obdobjih pomanjkanja sonca’ je zato mogoče, da lastniki sončnih elektrarn porabijo več energije iz distribucijskega omrežja in s tem več plačajo za omrežnino.

Kako pogosto bom prejemal račun za električno energijo?

Račun za električno energijo boste prejemali enkrat mesečno. Gen-I bo upošteval vse dobropise, ki ste jih ustvarili s presežki proizvedene električne energije, in jih odštel od mesečne porabe. To pomeni, da boste lahko vsak mesec jasno videli, koliko električne energije ste porabili iz omrežja, koliko presežka ste proizvedli in koliko dobropisov ste prejeli. Prav tako bodo mesečni računi odražali stanje na vašem računu in omogočali boljše načrtovanje finančnih sredstev za plačilo stroškov električne energije.

Kako nova shema vpliva na moje mesečne stroške?

Nova shema vplivanja na mesečne stroške je odvisna od več dejavnikov, vključno z vašo porabo energije, količino proizvedene elektrike ter trenutnih cenah omrežnine in električne energije. Z novim obračunskim sistemom, ki upošteva omrežnino za celotno porabljeno energijo in uvaja dobropise za viške proizvedene elektrike, lahko pričakujete spremembo v mesečnih izdatkih. Če vaša sončna elektrarna proizvede dovolj energije za pokritje vaše porabe, bodo dobropisi pomagali zmanjšati vaše stroške. Vendar v primerih, ko proizvodnja ne zadostuje, bo treba plačati omrežnino za celotno porabljeno energijo, kar lahko poveča vaše mesečne stroške. Natančno spremljanje in optimizacija porabe ter proizvodnje elektrike bo ključno za učinkovito upravljanje vaših finančnih obveznosti v novi shemi.

Kakšne so glavne razlike med letno in mesečno izravnavo?

Letna in mesečna izravnava predstavljata dva različna sistema za obračunavanje porabe električne energije, ki jo zagotavljajo sončne elektrarne. Glavna razlika med njima je časovni okvir, v katerem se obračunavajo poraba in proizvodnja električne energije. Letna izravnava pomeni, da se vaša celotna poraba in proizvodnja električne energije obračunavata na konec obračunskega leta. To omogoča lastnikom sončnih elektrarn, da lahko zbirajo dobropise za viške električne energije skozi vse leto, kar je še posebej koristno v mesecih z visoko proizvodnjo, kot so poletni meseci, za pokritje porabe v zimskem času. Po drugi strani pa mesečna izravnava pomeni, da se obračunavanje izvaja vsak mesec. To lahko vpliva na likvidnost lastnika sončne elektrarne, saj ni možnosti kopičenja večjih količin dobropisov za pokrivanje morebitnih bodočih povišanih stroškov v obdobjih manjše proizvodnje.

Ali so ti ukrepi vsiljeni od EU?

Pri sprejemanju nove sheme za obračunavanje sončnih elektrarn v Sloveniji se lahko pojavi vprašanje, ali so spremembe posledica zahtev Evropske unije. Odgovor je deloma pozitiven. Zadnje direktive EU narekujejo prehod na bolj trajnostne energetske sisteme, vendar je natančna implementacija teh smernic prepuščena posamezni državi članici, da jih prilagodi svojim nacionalnim okoliščinam in potrebam.

Ali bo nov poslovni model spremenil, kako najbolje izkoristim svojo sončno elektrarno?

Sprememba v poslovnem modelu lahko vpliva na to, kako optimizirate delovanje svoje sončne elektrarne. Mesečna izravnava zahteva bolj aktivno upravljanje s proizvodnjo in porabo električne energije. To pomeni, da boste možno moral investirati v naprednejše sisteme za upravljanje energije, ki omogočajo boljše napovedovanje proizvodnje in porabe. Vključevanje baterij za shranjevanje energije bi lahko bilo še bolj pomembno, saj vam omogočajo, da shranite presežke električne energije za uporabo med ‘obdobji pomanjkanja sonca’. Prilagoditi boste morda morali tudi svoje življenjske navade, na primer z večjo rabo električne energije v časih, ko je proizvodnja sončne elektrarne višja. S temi koraki lahko bolj učinkovito izkoristite lastno sončno elektrarno in dosežete optimalno finančno izravnavo tekom leta.

ocena bralcev
5 od 1

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno