Ločitev: Koliko stane ločitveni postopek in razveza zakonske zveze?

ločitev-s-tožbo-cena

Kazalo

ocena bralcev
4.2 od 6

Med najbolj stresnimi dogodki v življenju posameznika je ločitev zagotovo v samem vrhu lestvice. Razveza zakonske zveze je za vsakogar lahko ranljiva in zahtevna, zato se je dobro vnaprej opremiti s potrebnim znanjem. Na primer pomembno je, da veste koliko stane ločitveni postopek in katere vrste ločitev poznamo. Na Omisli.si/locitev smo za vas preverili in ocenili najboljše pravnike za ločitev.

LOČITEV – CENE
povprečne cene za razvezo zakonske zveze

≈ 150 – 1000 EUR

Kontaktirajte preverjene pravne strokovanjke za ločitev (ponudbe / cene)

Vrsta ločitveStroški ločitve
Sporazumna ločitev150 € - 730 €
Ločitev s tožbo300 € - 1.000 € (ali več)
* Povprečne cene razveze zakonske zveze so podane na podlagi analize javnih cenikov in zapisov pravnikov za ločitev ter osrednjih medijev v Sloveniji. Ti ceniki niso fiksni, ne vsebujejo ddv, veljajo pa za vsa večja mesta: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Velenje in drugod po Sloveniji. Končna cena ločitve je najbolj odvisna od vrste razveze, pripravljenost zakoncev na sodelovanje, vrednosti premoženja in renomeja oz. cene pravnika za ločitev. Za točno ceno pošljite povpraševanje preverjenim pravnim strokovnjakom za ločitev – zeleni gumb zgoraj.

Ločitev – Cena

Za vas smo analizirali, kakšne so okvirne cene za ločitveni postopek. Razločimo med dvema vrstama ločitev, cena je različna. Preverite.

Sporazumna ločitev

V kolikor ste se s partnerjem sporazumeli o delitvi skupnega premoženja in je bila ločitev del kompromisa, potem morate na sodišče oddati Predlog za sporazumno ločitev.  Enaka dokumentacija pride v poštev tudi, kadar ste se s partnerjem že dogovorili o skrbništvu, vzgoji, stikih in preživljanju skupnih otrok. Sporazumna ločitev je krajša in ima običajno nižje stroške. Seveda pa so stroški odvisni obračunani glede na notarsko tarifo. Cena sestave notarskega zapisa je od 46 € – 630 €, odvisno od vrednosti premoženja, ki se pri tem upošteva. Ne smemo pa pozabiti tudi na plačilo sodne takse razveze v višini 66 € in ceno Predloga za sporazumno ločitev, ki znaša 39, 89 €. V sporazumnem postopku ločitve morata torej zakonca podpisati izjavo o predlogu za razvezo, predlog o vzgoji in varstvu, stikih ter preživnini skupnih mladoletnih otrok, ki jih vključuje notarska listina. Za sporazumno ločitev boste povprečno odšteli od 150 € – 730 €. Stroški variirajo glede na količino skupnega premoženja in glede na neformalni dogovor zakoncev. V kolikor zakonca nimata suverenega dogovora, se ločitev lahko zaplete, kar posledično tudi poviša stroške.

sporazumna-ločitev-cena
V okviru sporazumne ločitve zakonca podpišeta Predlog za sporazumno ločitev.
Kontaktirajte pravnike za sporazumno ločitev

Ločitev s tožbo

Kadar pa ločitveni postopek ni sporazumen, ampak pobudo zanj da le eden od zakoncev, govorimo o ločitvi s tožbo. V tem primeru se na sodišče vloži Predlog za zahtevo razveze zakonske zveze. Cena za ta dokument je 49, 90 €. Ločitev s tožbo je predvsem odvisna od zapletenosti postopka. Če je nezapleten, kar pomeni, da se vloži ena vloga in postopek izvrši v okviru ene obravnave, potem boste za ločitev odšteli približno 300 € – 400 €. V ceno je že vključena vrednost sodne takse razveze v višini 66 €. V večini primerov so to ločitve zakoncev, ki nimajo otrok ali niso v sporu glede delitve premoženja. V kolikor pa je ločitev kompleksnejša, bodo tudi stroški višji. V tem primeru boste odšteli od 500 € – 1.000 € ali več. Ločitev s tožbo se izvrši tudi v primeru, kadar se zakonca ne uspeta sama dogovoriti o skupnem premoženju, lastnini in o skrbi za skupne otroke.

ločitev-s-tožbo-cena
Kadar eden od zakoncev na sodišče vloži Predlog za zahtevo razveze zakonske zveze, govorimo o ločitvi s tožbo.
Kontaktirajte pravnike za ločitev s tožbo

Delitev premoženja

Pomemben del ločitve predstavlja tudi delitev skupnega premoženja. Zakonca lahko razdelita svoje premoženje s pomočjo pogodbenega premoženjskega režima. Sporazumno se dogovorita o premoženjskih razmerjih, ki veljajo v času zakonske zveze in v primeru razveze. Skupno premoženje zakoncev pa se lahko deli tudi na podlagi zakonitega premoženjskega režima. Ta se upošteva, v kolikor zakonca predhodno ne skleneta dogovora o medsebojnih premoženjskih razmerjih.

delitev-premoženja-pogodbeni-zakoniti-premoženjski-režim
V okviru ločitvenega postopka lahko zakonca skupno premoženje razdelita sporazumno, s pomočjo pogodbenega režima. Ali pa v okviru zakonitega premoženjskega režima, s pomočjo odvetnika.

Pri tem postopku je potrebna pomoč odvetnika za ločitev. Ta bo upošteval finančno in premoženjsko stanje vsakega zakonca posebej, kot tudi njune skupne investicije in lastnino. Odvetnik za delitev premoženja upošteva vse okoliščine. Tudi prejeta darila, nedenarne prispevke, neplačano delo kot je skrb za otroke in gospodinjska opravila, dohodke, ipd. Po temeljiti presoji z upoštevanjem vseh zgoraj navedenih elementov bo odvetnik ugotovil, v korist katere od strank se bo končala delitev skupnega premoženja.

Skupno skrbništvo

To pomeni, da si nekdanja zakonca ob ločitvi ‘’delita’’ skrbništvo otrok. Ti pri vsakem od staršev preživijo enako količino časa. Starša morata nedvomno biti pripravljena na sodelovanje, prilagajanje in enakopravno razporeditev skupnega časa z otrokom. V primeru skupnega skrbništva tudi nobeden od staršev drugemu ne plačuje preživnine za otroke. Oba namreč enakovredno skrbita za otroka, sta zanj odgovorna, ga negujeta in preživljata.

skrbništvo-otrok-preživnina
Ob ločitvi lahko skrbništvo otroka prejme eden od zakoncev, ali pa si ga delita oba. V obeh primerih pa je najboljše, da je za otroka ta situacija čim manj stresna.

Za otroka je tovrstno življenje z enakovrednim menjavanjem dveh različnih svetov lahko zelo naporno. Zato mu morata biti pripravljena prisluhniti in upoštevati njegove potrebe. Skupno skrbništvo je smiselno v primeru, ko gre za sporazumno ločitev in kadar sta zakonca še vedno pripravljena ostati v stikih.

Postopek ločitve

Ločitev je zahteven korak in dobro je, da ste seznanjeni o tem, kako poteka postopek ločitve in kako ga izvršite. Za vas smo pripravili kratek pregled osnovnih elementov postopka. Najprej morata zakonca na pristojnem CSD opraviti posvetovalni razgovor. (To ni potrebno v primerih, kadar nimata skupnih otrok, če eden ali oba živita v tujini, ima eden neznano prebivališče, ali v primeru, ko je eden od zakoncev nerazsoden). Sporazumno ločitev lahko opravita kar pri notarju (v primeru, ko nimata skupnih otrok). Potrebno je le priložiti sporazum o delitvi morebitnega skupnega premoženja in podpis notarskega zapisa o razvezi. Prav tako pa je potrebno priložiti sporazumni predlog o varstvu in vzgoji, stikih in preživnini skupnih mladoletnih otrok, če jih zakonca imata. Več podrobnosti o vložitvi vloge za ločitev pa v nadaljevanju…

locitveni-postopek-cena-sporazumna-locitev-s-tozbo
V večini primerov morata zakonca pred izvršitvijo ločitvenega postopka opraviti razgovor oziroma posvetovanje na pristojnem CSD.

Vloga za ločitev

Prihranite si čas z iskanjem vse pomembne pravne dokumentacije za izvršitev postopka ločitve. Če gre za sporazumno ločitev, potem je na sodišče potrebno vložiti predlog za razvezo zakonske zveze. V primeru ločitve na podlagi tožbe pa je na sodišče potrebno vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze.

Kontaktirajte preverjene pravnike za ločitev

Hitra ločitev

Postopek ločitve ni prijeten in si ga večina zakoncev želi opraviti na najhitrejši možen način. Hitra ločitev je možna predvsem v primerih, ko se zakonca sporazumno ločujeta. Sama se lahko tudi dogovorita o premoženjski delitvi in v največ primerih nimata skupnih otrok. Običajno pa postopek ločitve traja od 4 – 7 mesecev. Odvisno seveda od zapletenosti in vrste razveze, ter ravnanja strank, ki sodelujeta v postopku.

Predporočna pogodba

Skleneta jo zakonca pred sklenitvijo zakonske zveze. Pogodba začne veljati z dnem sklenitve zakonske zveze ali dan po sklenitvi, ki ga zakonca določita v pogodbi. Predporočna pogodba je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Zakoncema omogoča, da zaščitita svoje premoženje v primeru ločitve. Sklenjeno pogodbo hrani notar.

Preverite tudi: CENA POROKE: KOLIKO STANE POVPREČNA POROKA V SLOVENIJI?

Cerkvena ločitev

Verjetno ste že slišali stavek ‘’cerkveno se ne moreš ločiti’’. No, ni čisto tako. V primeru, da želita zakonca cerkveno zakonsko zvezo razveljaviti, cerkvena sodišča pomagajo vernikom poiskati oziroma preveriti upravičene dvome glede veljavnosti zakona. Gre za to, da se na koncu razglasi oziroma ugotovi ničnost zakona. Razlogi za to so lahko: obstoječi zadržki, ki so ob sklenitvi zakona bili spregledani; kadar zakon ni postal zakrament (bil sklenjen med dvema nekrščenima osebama, ali krščeno in nekrščeno osebo). Cerkveni sodniki torej ugotavljajo, ali je ob sklenitvi zakonske zveze nastala neveljavna / veljavna zakonska vez.

Preverjeni pravni strokovnjaki za ločitev

Če potrebujete izkušenega pravnika za ločitev, potem ste na pravem mestu. V Sloveniji je veliko profesionalnih strokovnjakov s področja prava. To so: Peter Pipus, Gregor Verbajs, Franci Krivec, Notarka Poljšak Derganc Magda, Jure Lukančič, Flb O.P., Janez Ahlin, …


PRAVNIKI ZA LOČITEV se brezplačno vpišite tukaj

posredujemo vam stranke 📸
največ strank v SLO 🙏
brezplačen vpis 👀


…Petra Plesec, Odvetniška Pisarna Pauletič, Zvone Debevec, Cs Agencija, Odvetniška družba Maček, Odvetniška pisarna Žiger, Maja Matjaž, Odvetniška pisarna Kutnjak, Prelog Milena, Odvetniška pisarna Planinšec, Odvetniška pisarna Tomažič, Jerman Janko, Odvetnica Andreja Dajčman, Vogrin Maja, Kolšek Zvonko, Nina Šibila, Vanja Jelen Polanc, Kobalej Šteharnik Darinka, Sabina Žurga, Boštjan in Marjana Verstovšek, Benkoč Igor, Feguš Marjan, Korošec Dušan, Marovt Ivan, Pelko Rok, Boštjan Podgoršek, Mateja Nendl, Alenka Grad Pečnik, Štanc Branka, Odvetniška pisarna Gerželj, Okrožno sodišče v Celju, Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v Mariboru, Gregor Bakija, Bernard Nared, Odvetniška pisarna Škerlj, Tiran Borut, Štrasner Majda, Klementina Zeme, Branko Gvozdić, Varezič Niko, Odvetniška pisarna Petek, Odvetniška družba Krapenc, Damjan Mihevc, Odvetniška pisarna Nanut, Grebenc Matjaž, Čebular Robert, Klun Žiga, Rok Petrič, Čad Tomaž, Janez Starman, Peter Prus Pipuš, Jelenič Novak Mitja, Petra Regvat, Polič Kosi Helena, Jurij Kutnjak, Ozmec Boris, Jani Toplak in mnogi drugi.

Kontaktirajte preverjene pravne strokovnjake za ločitev

Naj vam iskanje pravega pravne pomoči ob ločitvi ne vzame preveč časa in denarja. Na Omisli.si/locitev smo vam olajšali postopek in preverili ter ocenili najboljše pravnike za ločitev.

odvetnik-za-locitveni-postopek-cena
Najem izkušenega odvetnika vam bo olajšal še tako zahteven ločitveni postopek.

TREND: Zabava ob ločitvi (ločitvena zabava) in obletnice ločitve?

Z ločitvijo se vsak spopade na svoj način. Pogosto pa so v teh ranljivih trenutkih prisotni žalost, jeza, strah in ravnodušnost. Nekateri pa ločitev doživljajo na povsem drugačen način – s prireditvijo ločitvene zabave. Morda se sliši bizarno, a v nekaterih državah letno prirejajo celo ločitvene sejme, kjer so vam na voljo praktični nasveti, kako se spopasti z ločitvijo. Predvsem pa je poudarek na smehu in zabavi. A ni splošnega pravila, kako se spopasti z ločitvijo. Bodite zvesti sami sebi in se obkrožite z ljudmi, ki vam bodo v teh trenutkih predstavljali najboljšo oporo.

Pogosta vprašanja in odgovori za ločitev / razvezo

Potrebujete odvetnika za ločitev in na tem mestu še niste našli ustreznih informacij v zvezi z ločitvenim postopkom? V nadaljevanju smo odgovorili na najbolj pogosta vprašanja strank v zvezi z ločitvijo.

Koliko stane ločitev od partnerja?

Ločitev je poleg neprijetnega, tudi eden najbolj stresnih dogodkov. Naj gre za sporazumno ločitev, ali ločitev s tožbo, izkušnja je za vsakogar lahko zelo boleča. Cena za sporazumno ločitev pri notarju je od 400 € dalje. Zanimiva je primerjava med ceno poroke in ceno za ločitev. Stroški ločitve se zelo razlikujejo in so odvisni od vrste postopka in zapletenosti. Ločitev s tožbo zahteva več stroškov kot sporazumna ločitev. Gre namreč za dlje časa trajajoči postopek, vključno s pogajanjem med obema strankama.

Skrbništvo in preživljanje otrok – kdaj je to stvar sodišča?

Sodišče pri odločitvi v zvezi z varstvom, vzgojo in preživljanjem otroka upošteva mnenje otroka samega, kot tudi mnenje pristojnega CSD. Postopek se izvaja v primeru, ko se starša ne moreta sama dogovoriti o stikih in izvajanju skrbi za otroka. Torej kadar gre za ločitev s tožbo. Skrbništvo otroka sodišče lahko dodeli obema staršema, v kolikor s tem soglašata. V primeru, ko se ločujeta starša z več otroki, je skrbništvo vseh lahko dodeljeno enemu staršu, ali pa so eni otroci pri enem, drugi pa pri drugem. Če ponujate pravno pomoč za ločitev, se pravniki za ločitev brezplačno vpišite tukaj.

skrbnistvo-stiki-csd-locitev-sporazumno
V primeru skupnega skrbništva otrok morata zakonca biti prilagodljiva in pripravljena na sodelovanje.

Ali moram za izvršitev ločitvenega postopka obiskati CSD?

Na CSD zakonca opravita svetovalni razgovor. Ta jima pomaga, da sporazumno prideta do konsenza o vzgoji in skrbi za skupne otroke, o delitvi premoženja in ostalih zadevah, ki jih zajema postopek ločitve. Omenjenega razgovora se zakonca ne rabita udeležiti, v kolikor:

  • Je eden od zakoncev pogrešan oziroma ima neznano prebivališče,
  • Zakonca nimata skupnih mladoletnih otrok,
  • Eden ali oba zakonca živita v tujini
  • Je eden od zakoncev nerazsoden
csd-zascita-otrok-ob-locitvi
Naloga strokovnih delavcev (CSD) v primeru ločitve je, da skrbijo za zaščito otrok in omogočijo, da je tudi njegovo mnenje upoštevano v samem postopku.

Še ena od pomembnih vlog CSD v postopku ločitve pa je predvsem takrat, ko gre za ločitev s tožbo. CSD namreč pomaga sodišču ugotoviti otrokovo mnenje (predvsem glede skrbništva), če ga seveda otrok ima željo izraziti. CSD deluje predvsem v korist otroka in pridobiva informacije v zvezi z družinskim življenjem, lahko pa poda tudi strokovno mnenje. V nekaterih primerih se za izvajanje stikov med starši in otroki CSD vključi v vlogi nadzornika.

Ali lahko spremenim priimek po razvezi?

V kolikor zakonec ob sklenitvi zakonske zveze prevzame priimek drugega zakonca, lahko v primeru ločitve to spremeni. V šestih mesecih po pravnomočnosti sodnega postopka lahko zakonec poda izjavo na upravni enoti, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo te zakonske zveze. Po preteklih šestih mesecih pa mora zakonec za spremembo priimka na upravno enoto oddati prošnjo za spremembo osebnega imena.

Koliko časa traja ločitev?

Ločitveni postopek se predvsem, kadar gre za ločitev s tožbo, lahko bistveno zavleče. Običajno ločitev traja od 4 do 7 mesecev. Vse pa je odvisno od vrste postopka, strank, ki sodelujeta in drugih pravnomočnih elementov. Prav tako veliko vlogo pri trajanju ima količina skupnega premoženja, število otrok in želja po skrbništvu zanje. V kolikor zakonca vsaj o nekaterih zadevah skleneta sporazum, to lahko skrajša postopek.

Koliko Slovencev se loči letno?

Podatki na SURS kažejo, da število razvez zakonskih zvez v Sloveniji v zadnjih desetih letih upada. Število ločenih parov se giblje od 2298 – 2531 letno. Izrazito optimističen pa je podatek, da je letno v Sloveniji kar dvakrat višje število sklenjenih zakonskih zvez v primerjavi s številom ločitev.

ločitve razveze po letih graf surs omislisi
Podatki na SURS kažejo, da število razvez zakonskih zvez v Sloveniji v zadnjih desetih letih upada.

Kdaj so odvetniki za ločitev najbolj iskani?

Podatki na Omisli.si in najpogostejša iskanja na Google kažejo, da so odvetniki za ločitev v Sloveniji najbolj iskani v mesecu aprilu in marcu. Zagotovite si priznanega strokovnjaka za ločitev še danes. Pošljite povpraševanje na Omisli.si/locitev.

odvetniki-za-locitev-povprasevanje-v-Sloveniji
Odvetniki za ločitev so v Sloveniji najbolj iskani aprila in marca.
Kontaktirajte preverjene pravnike za ločitev (ponudbe / cene)

ocena bralcev
4.2 od 6
Deli prispevek >

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pošljite povpraševanje izvajalcem


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno