Med najbolj stresnimi dogodki v življenju posameznika je ločitev zagotovo v samem vrhu lestvice. Razveza zakonske zveze je za vsakogar lahko ranljiva in zahtevna, zato se je dobro