Revija Nasvet strokovnjaka

Pravilno citiranje virov: Ko so viri »vir« težav

pravilno navajanje citiranje virov

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1
pravilno navajanje citiranje virov
Pravilno citiranje virov je pomembno. Pomaga vam lahko tudi lektor.

Citiranje virov

Za vsakim raziskovalnim delom, strokovnim člankom, diplomskim ali magistrskim delom je skritega veliko raziskovanja. To se zmeraj začne s temeljitim in poglobljenim študijem literature. Pri kakovostnem besedilu, podkrepljenim s številnimi raziskavami in teorijami, je treba uporabiti mnogo virov. Avtorji ob navdušenju in delovni vnemi velikokrat pozabijo na pomembnost zapisovanja in navajanja virov (citiranje virov). Na citiranje virov, torej. Zlasti pogosto se to zgodi pri pisanju diplomskih ali magistrskih del. Ta so pred končnim zagovorom tehnično pregledana in študentje so opozorjeni na pomanjkljivo navajanje virov, če jih na to ne opozori že lektor. Delo, v katerem viri niso dosledno navedeni, je namreč označeno kot plagiat. Ponovno iskanje virov, njihovih avtorjev, letnic izdaje in strani, od koder so citirani ali navedeni deli besedil, je zamudno. To študentu vzame veliko časa, ki bi ga lahko porabil za npr. pripravo na zagovor svojega dela.

> Preberite tudi: Lektoriranje: Cena lektoriranja in kaj vse mora zagotoviti dober lektor?

Sprotno citiranje virov – ključ do uspeha

Že na začetku raziskovanja in priprave na pisanje besedila je torej treba dosledno zapisovati vsak vir, ne glede na to, ali povzemate/citirate iz monografije, članka, spletnega besedila ipd. Svetujemo vam, da si zmeraj zapišete ime in priimek avtorja izbranega besedila. Prav tako tudi naslov, letnico izdaje, številko strani, kraj izdaje ter založbo. Pri spletnem viru je treba izpisati še datum dostopa do vira, saj se podatki v tem mediju dnevno spreminjajo. Zato torej ni nujno, da nekaj, kar je zapisano danes, drži tudi jutri.

Naslednji korak, na katerega je treba paziti, je pravilno zapisovanje virov. Ni namreč vseeno, v kakšnem vrstnem redu so zapisani podatki o besedilu, kakšna ločila jih ločijo in kateri podatki so vključeni v sprotno ali končno navajanje/citiranje virov. Vsaka fakulteta ima pravila za navajanje in citiranje navedena v navodilih za zaključna dela. Koristno je, da jih pregledamo že pred začetkom svojega dela. Običajno so navodilom dodani tudi praktični primeri, ki vam lahko močno olajšajo delo. Pri nas je najbolj razširjeno navajanje in citiranje virov po APA-standardih.[1] Gre za navodila in priporočila, ki jih za pisanje in oblikovanje besedil izdal APA (American Psychological Association). Ob omenjenem standardu pa obstajajo še mnogi drugi in navajanje po postopku po navodilih fakulteta že na začetku nam lahko zelo olajša ter skrajša pisanje besedila.

Prodobite ponudbe piscev in lektorjev besedil na Omisli.si/pisca in Omisli.si/lektorja.

Za pomoč pri citiranju virov prosite lektorja

Če imate kljub navodilom in danim primerom težave, lahko za pomoč povprašate lektorja že pred lektoriranjem. Ta vam znal bo s svojimi izkušnjami pravila za navajanje virov razložiti na enostaven način. Pri lektoriranju pa bo opravil morebitne popravke, ki bodo preprečili, da bi bilo delo na tehničnem pregledu zavrnjeno. Pri tem je treba poudariti, da morate lektorju pred začetkom njegovega dela zmeraj poslati navodila fakultete za izdelavo zaključnih del. Lektoriranje bo tako hitrejše, izognili pa se boste tudi morebitnim težavam na tehničnem pregledu.

[1] Povzeto po UL PeF (2016). Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov. Pridobljeno 10. 2. 2017 s https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf.

 


PRIPRAVLJENI NAJETI LEKTORJA ZA LEKTORIRANJE?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE in CENE PREVERJENIH LEKTORJEV (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER in drugod po Sloveniji)

 

Pridobite ponudbe in cene preverjenih lektorjev

ocena bralcev
5 od 1

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno