Citiranje virov Za vsakim raziskovalnim delom, strokovnim člankom, diplomskim ali magistrskim delom je skritega veliko raziskovanja. To se zmeraj začne s temeljitim in poglobljenim študijem literature. Pri kakovostnem besedilu,