Revija Nasvet strokovnjaka

Koliko znaša regres za letni dopust?

regres 2015 dopust računovodstvo

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1

Obvestilo za delodajalce.

Regres za letni dopust mora biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru nelikvidnosti delodajalca je lahko določen kasnejši rok  izplačila, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V kolikor regresa za leto 2015 še niste izplačali, morate to torej praviloma storiti najpozneje do 1.7., oziroma v izjemnih primerih do 1.11..

Pravica do regresa ostaja vezana na pravico do izrabe letnega dopusta. Pri tem je pomembno, da veste, da zaposleni pravico do izrabe letnega dopusta (in s tem do izplačila regresa) pridobi z dnem, ko se zaposli pri vas. Pripada pa mu sorazmerni del dopusta in tudi sorazmerni del regresa glede na število mesecev, ko je zaposlen pri vas. Če na primer delavca zaposlite 1.6., mu pripada 7/12 regresa, ki mu ga morate izplačati do 1. julija.

> Preberite tudi: POVPREČNE CENE ZA RAČUNOVODSKI SERVIS (računovodstvo: cenik)

Spodnja tabela prikazuje najnižje dovoljene zneske regresa za letni dopust:

KP dejavnosti:

Minimalni znesek regresa:

KP za gozdarstvo Slovenije 850,00 EUR
KP za tekstilno, oblačilno,
usnjarsko in usnjarsko predelovalno dejavnost
790,00 EUR ali več,
če se tako dogovorita delodajalec in sindikat
KP za lesarstvo Slovenije 790,73 EUR
KP grafične dejavnosti 63,50 % – 70,00 % PP
KP za kovinsko industrijo Slovenije 822,00 EUR (določba se prvič uporabi za leto 2015)
KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije 820,00 EUR; od 01.06.2015 dalje pa 840,00 EUR
KP dejavnosti trgovine Slovenije 790,73 EUR; del regresa se lahko izplača v nedenarni obliki
(v tem primeru je znesek regresa 910,00 EUR, od tega je v denarju izplačanega najmanj 55 % tega zneska)
KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije 900,00 EUR
KP za cestni potniški promet Slovenije 790,73 EUR
KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva min. plača, povečana za 1 % (798,64 EUR)
KP za obrt in podjetništvo min. plača, povečana za 1 % (798,64 EUR)
KP za papirno in papirno-predelovalno dejavnost 790,73 EUR
Javni sektor 692,00 EUR
oz. odvisno od višine plačnega razreda v skladu z ZUJF

Najvišji znesek regresa, ki se ne všteva v osnovo za obračun prispevkov,  je 70 % povprečne plače v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec, ki znaša 1.515,98 € (izračun za maj). Najvišji regres torej znaša trenutno 1.061,19 €).

Želeli pa bi vas še opozoriti, da regres ni nagrada za uspešnost, zato je pomembno, da vsem zaposlenim izplačate enak znesek bruto regresa. Razlika je mogoča edino za tiste, ki so pri vas zaposleni manj kot eno leto.

 


PRIPRAVLJENI NAJETI RAČUNOVODSKI SERVIS?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE in CENE PREVERJENIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER in drugod po Sloveniji)

 

Pridobite ponudbe in cene preverjenih računovodstev

 

POSEBNO OPOZORILO:

V praksi se velikokrat pojavijo primeri, ko delodajalci do 1.7. izplačajo del regresa, drugi del pa na primer v mesecu decembru. Želimo vas opozoriti na sodbo Vrhovnega sodišča RS (številka 477/2012), po kateri so tako izplačili regresa v drugem delu prekategorizirali kot izplačilo plače in zato naložili delodajalcu plačilo vseh davkov in prispevkov kot pri plači z zamudnimi obrestmi.

Plačilo regresa v dveh delih je glede na omenjeno sodbo možno le v primerih:

  • ko je pri prvem izplačilu regresa jasno navedeno, da gre za prvi obrok regresa in
  • ko ima podjetje težave s poslovanjem in zato celotnega regresa ne more izplačati v enem znesku in so težave s poslovanjem dokazljive.

 

ocena bralcev
5 od 1

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno