Revija Nasvet strokovnjaka

Izračun plače 2020: Računovodja svetuje (spremembe in minimalna plača)

Kazalo

ocena bralcev
5 od 6

Debata o dvigu minimalne plače je bila v javnosti kar pereča, predlog o dvigu pa je z letošnjim letom dobil veljavo. Vendar se z dvigom minimalne plače postavljajo številna vprašanja. V članku bomo spregovorili o tem, kako do izračuna svoje plače, koliko znaša minimalna plača, pa tudi o tem, kdo izračun plače pravzaprav opravi.


PRIPRAVLJENI NAJETI RAČUNOVODSKI SERVIS?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE in CENE PREVERJENIH RAČUNOVODIJ (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER in drugod po Sloveniji)

 

Pridobite ponudbe in cene preverjenih računovodskih servisov

Kaj je to izračun plače oz. informativni izračun plače?

Veliko ljudi se sprašuje, kaj izračun plače pravzaprav pomeni. Pri informativnem izračunu plače pravzaprav govorimo o preračunu bruto plače v neto plačo, zato pa moramo poznati razliko med bruto in neto zneskom, ki nam ga zagotovi delodajalec. Bruto plača je znesek, od katerega nam delodajalec odvede še prispevke, ki jih za delavca plača – govorimo o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za zdravstveno zavarovanje, prispevku za zaposlovanje, prispevku za starševsko varstvo in akontaciji dohodnine.

Preverite tudi:

Na drugi strani je neto plača znesek, ki ga dobimo, ko od bruto plače odštejemo vse zgoraj navedene prispevke in akontacijo dohodnine.

Kako narediti izračun plače za 2020?

Preračun bruto plače v neto plačo je relativno enostaven in ga je mogoče narediti tudi na številnih spletnih kalkulatorjih, ki so dostopni tudi brezplačno.

Kdo opravi izračun plače: Računovodja / Računovodstvo / Računovodski servis (ali sami)?

Delavec, ki v Republiki Sloveniji opravlja delo, ima po naši zakonodaji pravico do plačila za svoje delo v vrednosti, ki ne sme biti manjša od tako imenovanega zneska “minilane plače”. Pri določitvi minimalne plače se upošteva:

 • rast cen življenjskih potrebščin,
 • gibanje plač,
 • gospodarske razmere oz. gospodarska rast,
 • gibanje zaposlenost.

Glede na zgoraj navedeno, formulo za izračun minimalne plače vsako leto pripravi Ministrstvo za delo. Minister, pristojen za delo, je namreč v skladu z zakonom tisti, ki mora vsako leto do konca januarja določiti višino minimalne plače.

Koliko znaša minimalna plača bruto/neto (od 1.1.2020)

Zaradi novele zakona o minimalni plači, ki smo jo sprejeli, se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2020 zvišuje na 940,58 evrov buto, poleg tega bodo na isti datum (1. 1. 2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).

Kakšna je razlika med obračunom in izračunom plače?

Kot smo že omenili, mora delavec za svoje delo prejeti ustrezno plačilo. To plačilo se imenuje bruto plača. To pa ni znesek, ki ga delavec dejansko dobi na svoj račun. Od bruto plače je namreč treba odšteti prispevke delavca in akontacijo dohodnine. Tako dobljen znesek se imenuje neto plača, ki je nakazana delavcu na njegov transakcijski račun.

izračun plače 3
Izračun plače

Postopek obračuna plače poteka v več korakih, ki si sledijo tako:

 • določitev bruto plače,
 • izračun prispevkov delojemalca,
 • ugotovitev višine olajšav,
 • od bruto plače odštejemo prispevke delojemalca (delavca) in olajšave, da dobimo neto mesečno davčno osnovo,
 • izračun dohodnine po lestvici,
 • izračun neto plače,
 • ugotovitev o tem, koliko znašajo stroški prevoza in prehrane,
 • odštevanje morebitnih kreditov ipd.,
 • izračun zneska nakazila za delavca, tako da seštejemo neto plačo in stroške prevoza, prehrane ter odštejemo kredite in druge odtegljaje.

Za obračun plač načelno poskrbijo računovodje oz. računovodski servisi, medtem ko je izračun plače določen že v pogodbi o zaposlitvi.

Kaj vse lahko za vas opravi računovodja (računovodstvo / računovodski servis)?

Računovodski servisi in računovodje opravljajo številne naloge, ki jih v vsakdanjem življenju velikokrat potrebujemo. Tako bo Računovodja zbiral in knjižil vaše fakture in ob koncu poslovnega leta izdelal letno bilanco. Zavedati se je potrebno, da Delavec v računovodstvu ne opravlja vseh, ampak le določena računovodska opravila. Pri tem velja, da je obseg del, različen glede na posamezno podjetje. Računovodja sprejema in izstavlja knjigovodske listine. Vsako pregleda in vpiše v ustrezno poslovno knjigo.

Kdaj so računovodski servisi najbolj iskani v Sloveniji?

Računovodski servisi so v Sloveniji najbolj iskani v začetku leta – natančneje v mesecu Januarju.

izračun plače
Izračun plače – kdaj so računovodski servisi najbolj iskani?

PRIPRAVLJENI NAJETI RAČUNOVODSKI SERVIS?

BREZPLAČNO PRIDOBITE PONUDBE in CENE PREVERJENIH RAČUNOVODIJ (LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, KRANJ, VELENJE, KOPER in drugod po Sloveniji)

 

Pridobite ponudbe in cene preverjenih računovodskih servisov

ocena bralcev
5 od 6

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno