Revija Nasvet strokovnjaka

Kataster stavb: Koliko stane vpis v kataster stavb in kdaj morate to urediti?

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1

Kataster stavb povezujemo z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. V katastru stavb je vodena evidenca podatkov o stavbah. Vzdržuje ga Geodetska uprava Republike Slovenije, ki v kataster vpisuje naslednje podatke:

 • identifikacijska oznaka,
 • podatki o lastniku in upravljalcu,
 • lega in oblika,
 • površina,
 • dejanska raba,
 • številka stanovanja ali poslovnega prostora,
 • povezava z zemljiškim katastrom, zemljiško knjigo in registrom prostorskih enot.

Da bi vam olajšali delo, smo za vas na enem mestu zbrali vse informacije o tem, kako poteka vpis v katarster stavb in vse v zvezi s tem. Za dodatne informacije se obrnite na preverjenega geodeta, ki vam bo natančno obrazložil potek vpisa.

Za vas smo zbrali geodete na spletnem portalu Omisli.si.

Vpis v kataster stavb

Zakaj morate stavbo vpisati v kataster stavb?

Z vpisom stavbe v kataster stavb pridobite hišno številko, urejena je etažna lastnina, kadar gre za večstanovanjsko stavbo. Prav tako se nepremičnina vpiše v zemljiško knjigo in se s tem pridobi pravica do sklenitve pravnih poslov, kot so nakup, prodaja ali pa kredit na hipoteko.

Prav tako je z vpisom stavbe v kataster povečana vrednost nepremičnine na trgu, omogočen pa je tudi izračun vrednosti same nepremičnine.

No, še en razlog za katastrski vpis obstaja. Če želite legalizirati del stavbe, npr. prizidek, bo to referent na UE od vas prav tako zahteval.

Postopek vpisa

Kdo lahko vloži vlogo za vpis stavbe v kataster?

Vlogo lahko vloži:

 • investitor gradnje,
 • lastnik stavbe oziroma njenega dela,
 • lastnik parcele, na kateri stoji stavba,
 • imetnik stavbne pravice,
 • uporabnik stavbe ali dela stavbe,
 • upravnik stavbe.

Postopek vpisa

Postopek vpisa se začne, ko je glede na gradbeno fazo mogoče izmeriti površino stavbe. Investor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis v kataster najpozneje v 30 dneh po končni izvedbi zaključnih gradbenih del. Investor lahko izjemoma vloži zahtevo tudi pred zaključkom gradbenih del, če se začne stavba uporabljati takrat. Investor mora vložiti zahtevo pred prvo prijavo stalnega prebivališča ali pred prvo prijavo sedeža pravne osebe v stavbi.

Zahtevi za vpis v kataster stavb mora biti priložen še elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Elaborat vam izdelata bodisi projektant bodisi geodetsko podjetje. Pri izvajanju geodetske storitve morata opraviti obravnavo ter lastniku stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe. Pri tem primerjata potek v elaboratu in v naravi.

Ko vloga in elaborat izpolnjujeta predpisane pogoje, Geodetska uprava izda sklep o vpisu stavbe v register stavb. Ob vpisu stavbe v kataster se vpiše najmanj en del stavbe. Za enostanovanjske stavbe, zgrajene po 1. januarju leta 2003, se v kataster vpiše več delov le, če je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske hiše.

V primeru da geodetska uprava ugotovi, da stavba ni vpisana v kataster stavb, pa bi morala biti, pozove lastnika ali imetnika stavbne pravice, da v treh mesecih vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster. V nasprotnem primeru, torej ko stavba tudi v treh mesecih še vedno ni vpisana v kataster, geodetska uprava geodetskemu inšpektorju predlaga uvedbo prekrškovnega postopka in morebiten izrek globe. V tem primeru geodetska uprava sama izda elaborat za vpis v kataster in po uradni dolžnosti stavbo vpiše v kataster stavb.

V primeru, da potrebujete tudi hišno številko, hkrati z zahtevo za vpis stavbe v kataster vložite tudi zahtevo za določitev hišne številke.

Preverite tudi: Koliko stane gradnja hiše?

Cena vpisa stavbe v kataster stavb

Cena vpisa je odvisna od številnih dejavnikov. Nekateri izmed njih so površina stavbe, število prostorov v stavbi, število posameznih delov stavbe, itd. Cena se giblje od 300 evrov naprej, povprečna cena elaborata za stanovanjsko hišo pa je med 700 in 800 evrov.

Spremembe podatkov katastra stavb

Spremembe podatkov v katastru stavb se lahko izvedejo, če so stavba ali njeni deli vpisani v kataster stavb. Za spremembo podatkov se šteje:

 • sprememba hišne številke ali številke dela stavbe,
 • sprememba lege, oblike ali površine,
 • sprememba dejanske rabe,
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
 • vpis novega dela stavbe,
 • izbris stavbe ali dela stavbe.

Vpis v kataster stavb ureja Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN).

Če se odločate za gradnjo stanovanja, ne pozabite na vpis v kataster stavb, ki je eden izmed najpomembnejših delov. Pri iskanju mojstrov bodite pozorni na daljše čakalne dobe, ki so v zadnjem času pogoste zaradi pojava novega koronavirusa.

ocena bralcev
5 od 1

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno