Revija Nasvet strokovnjaka

POMURSKI SEJEM VAM V LETU 2021 POLEG OSEBNEGA IN POSLOVNEGA ZDRAVJA ŽELI TUDI OPTIMISTIČNIH SEJEMSKIH SREČANJ, USMERJENIH V TRAJNOSTNI RAZVOJ…

Kazalo

ocena bralcev
0 od 0
  • 12. Mednarodni sejem lovstva in ribištva  – 16. – 18. 4. 2021
  • 6. Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja NATURO – 16. – 18. 4. 2021
  • 59. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA – 21. – 26. 8. 2021
  • 7. Mednarodni sejem obrambe, varovanja, zaščite in reševanja – 23. – 25. 9. 2021
  • 4. Mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL – 23. – 25. 9. 2021

ZAGLEDANI V NARAVO

12. Mednarodni sejem lovstva in ribištva

16. – 18. 4. 2021

Zdravstvena kriza, ki je tudi kriza odnosa kapitala do okolja, je prinesla nova spoznanja in zahtevo po bolj spoštljivem ravnanju z naravo. Najboljše odgovore na vprašanja sonaravne prihodnosti bo podal 12. mednarodni sejem lovstva in ribištva v Gornji Radgoni od 16. do 18. aprila 2021.

Sejmišče Pomurskega sejma bo tri dni srečevališče lovcev, ribičev in drugih ljubiteljev narave, ki bodo obiskali svoj največji sejemski praznik na stičišču Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Skupaj z najpomembnejšimi slovenskimi ter mednarodnimi lovskimi, ribiškimi, kinološkimi, gozdarskimi in drugimi naravovarstvenimi organizacijami bodo odgovarjali na vprašanje, kako preživeti in živeti skupaj z naravo. Povezovali jih bodo stanovski, družabni, tekmovalni in kulinarični dogodki ter strokovne razstave.

Za pristnejše druženje z neokrnjenim okoljem bodo obiskovalce sejma opremile novosti in pestra prodajna ponudba opreme, oblačil in obutve za lovstvo, kinologijo, ribištvo ter preživljanje prostega časa v naravi. Izbrali bodo lahko tudi novo terensko vozilo, ki jih bo zapeljalo bližje k njej.

Živahne predstavitve rekreacije, wellnessa, naravne prehrane in trajnostnega turizma bo že sicer pestremu dogajanju dodal sočasni 6. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO.

Več informacij: Jana Dimec, projektni vodja sejma LOV, telefon: +386 2/5642 108, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si

POVEZANI Z NARAVO

6. Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja

16. – 18. 4. 2021

Zadnja epidemija nam je še enkrat dokazala, kako tesno je zdravje ljudi povezano z naravo in upoštevanjem njenih zakonitosti. Ob tem spoznanju so se ljudje ozrli vase in k svojim najbližjim ter se podali v neokrnjeno okolje. Povpraševanje po izdelkih za rekreacijo v naravi in po ponudbi trajnostnega turizma je naraslo. Odgovore na to naravno povpraševanje bo ponudil 6. mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja NATURO v Gornji Radgoni od 16. do 18. aprila 2021.

Na sejemskem stičišču Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske se bodo srečali ljubitelji naravne rekreacije in pristaši trajnostnega turizma. Skupaj z najpomembnejšimi turističnimi in naravovarstvenimi organizacijami bodo našli strokovne odgovore o pomenu načrtovanega preživljanja prostega časa v neokrnjenem okolju.

Ob številnih ponudnikih bodo spoznali in se opremili z najnovejšimi pripomočki, oblačili in obutvijo. Sejmišče bo vrvelo od zamisli, izdelkov, živih prikazov in napotkov za naravne potepe, dejavnosti ter sonaravno bivanje. Obiskovalci bodo odkrivali zelene destinacije, pohodniške in planinske ture, rekreativne in adrenalinske športe ali skrite prostore za taborjenje. Razvajanje telesa in duha bodo lahko poiskali med naravnimi zdravilišči, turističnimi kmetijami in ponudniki zdrave kulinarike. Kako ozeleniti dom, bodo izvedeli ob prikazih naravne gradnje, notranje opreme in urejanja okolice. Do polne malhe dobrega počutja jim bodo pomagale predstavitve starodavnega in alternativnega zdravilstva.

Kot pomemben del trajnostnega turizma bo skrb za tehnično dediščino poosebljala razstava starodobnih vozil »AVTO-MOTO KLASIKA«.

Razstava »AVTO-MOTO KLASIKA« bo predstavljala varovanje tehnične dediščine kot pomemben del trajnostnega turizma in varovanja okolja. Mednarodna razstava, ki bo razstavnega in prodajnega značaja, bo posvečena vsem vrstam starodobnega transporta in starodobne tehnike. Organizira jo  SVS – Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil v sodelovanju s Pomurskim sejmom.

Več informacij: Robi Fišer, projektni vodja sejma NATURO, telefon: +386 2/5642 113, e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si

SEJEM NOVE GENERACIJE!

59. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

21. – 26. 8. 2021

Ob zadnjih dogajanjih smo se ponovno zavedli tudi, kako pomembni za naše blagostanje sta samooskrba z varno, zdravo in naravi prijazno pridelano hrano. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni se že skoraj šest desetletij posveča ravno temam, ki so povezane s trajnostnim razvojem, sodobnim sonaravnim kmetijstvom, skrbjo za okolje in zdravo prehrano.

Tudi AGRA, 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem bo v Gornji Radgoni od 21. do 26. avgusta 2021 v tem delu Evrope najpomembnejše srečanje ponudnikov kmetijske mehanizacije in opreme, izdelkov za živilstvo, prehrane in vin, pridelovalcev, predelovalcev, gospodarstvenikov, strokovnjakov in potrošnikov. S konkretnimi odgovori na aktualna vprašanja sedanjosti in prihodnosti bo v svoji tradicionalni veličini učinkovito povezal naravo, ponudbo in potrošnjo.

V mednarodnem letu sadja in zelenjave bodo ob naslovni temi strokovni in poslovni poudarki še na inovacijah in digitalizaciji, ekološkem kmetijstvu, hrani iz naše bližine, prehranski varnosti, krepitvi podeželskih območij ter na gozdu in lesu, ki sta naše pomembno bogastvo. Usmeritve za kmetijstvo prihodnosti bo sejem ponudil s skrbjo za okolje, za ohranjanje čistih vodnih virov in biotske raznovrstnosti ter z ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb.

Sejem AGRA bo na več kot 71.000 m2 razstavnih in predstavitvenih površin učinkovito poslovno in strokovno predstavil preko 1.850 razstavljavcev iz več kot 30 držav. Nove tehnologije za pridelavo in predelavo si bo na razstavnih prostorih, demonstracijskih površinah in v forumskih dvoranah ogledalo 120.000 obiskovalcev, ki jih bo predvidoma gostil.

Tradicionalno bodo sejem spremljale strokovne razstave avtohtonih pasem domačih živali, goveje živine, konj, drobnice, prašičev, perutnine, malih živali in rib. Obiskovalce bodo očarali vzorčni nasadi avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, permakulturno – biodinamični vrt s hiško iz slamnatih bal, učni poligon Zeleni dragulji narave ter gozdno parkovni nasad s sejemsko učno gozdno potjo. V vzorčne vrtove bodo vabile praktične delavnice, na maneži se bodo vrstile revije in predstavitve živali in njihovih rejcev.

Več informacij: Andrej Slogovič, projektni vodja Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, telefon: +386 2/5642 112, e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si in Jana Dimec, projektni vodja Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, telefon: +386 2/5642 108, e-pošta:  jana.dimec@pomurski-sejem.si

STROKOVNA OCENJEVANJA KAKOVOSTI 2021

Kakovost, ki jo predstavlja sejem, še prej pod njegovim okriljem preverijo mednarodna ocenjevanja kakovosti. Objektivnost strokovnih ocenjevanj AGRA zagotavlja sestava strokovnih komisij, v katerih ocenjujejo priznani domači in tuji ocenjevalci kakovosti s potrjeno licenco.

maj in junij 2021

42. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov

junij 2021

35. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov

junij 2021

25. mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod

julij 2021

47. odprto državno ocenjevanje vin “Vino Slovenija Gornja Radgona” in 10. odprto državno ocenjevanje BIO vin

julij 2021

2. mednarodno ocenjevanje medenih pijač

avgust 2021

20. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo

avgust 2021

40. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme

Več informacij: Boris Nicolas Erjavec, projektni vodja Mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov, Mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov, Mednarodnega ocenjevanja sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, Ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo, telefon 02/5642 115, e-pošta:  boris.erjavec@pomurski-sejem.si in Andrej Slogovič, projektni vodja strokovnega ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona, Mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije, telefon: +386 2/5642 112, e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si

ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA

8. Mednarodni sejem obrambe, varovanja, zaščite in reševanja

23. – 25. 9. 2021

SOBRA, 8. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja bo potekal v obdobju povečevanja nacionalnega obrambnega proračuna in v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, v Gornji Radgoni od 23. do 25. septembra 2021.

Zaradi obeh razlogov se bo na sejmu SOBRA predstavila celotna slovenska obrambna industrija ob boku najpomembnejših ponudnikov iz tujine.

Na sejmu bodo sodelovale krovne nacionalne organizacije s področja obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, ki pripravljajo zanimive strokovne in dinamične predstavitve.

Ministrstvo za obrambo RS bo gostilo tuje oborožitvene direktorje.  Pripravljajo tudi več strokovnih in poslovnih srečanj.

Pomen slovenskih dolžnostnih in prostovoljnih organizacij za obrambo, varnost, zaščito in reševanje državljanov bodo prikazovale zanimive statične in atraktivne dinamične predstavitve.

Slovenska vojska bo predstavila svoje rodove, organizacijo in opremo ter znanje in spretnosti specialnih enot. Z vojaško službo bo seznanila novo generacijo nabornikov.

Uprava RS za zaščito bo javnosti razgrnila svoje dejavnosti, najnovejšo opremo in mednarodno sodelovanje.

Gasilci bodo prikazali vse svoje aktivnosti, namenjene zaščiti in reševanju ljudi in premoženja. Organizirali bodo tudi odmevna tekmovanja.

Policija bo predstavila vsa svoja področja delovanja. Na sejem bodo povabili svoje kolege iz tujine ter predstavnike njihovih služb za nabavo.

Ob sejmu SOBRA bo kot področje, ki dopolnjuje program obrambe, varnosti zaščite in reševanja potekal tudi sejem sodobnega zdravstva MEDICAL.

Več informacij: Robi Fišer, projektni vodja sejma SOBRA, telefon: +386 2/5642 113, e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE

4. Mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL

23. – 25. 9. 2021

4. mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL bo potekal v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Od 23. do 25. septembra 2021 bo eden od osrednjih dogodkov, s katerimi se bo naša država predstavila mednarodni strokovni in poslovni javnosti.

Poudaril bo pomen in uspehe zdravstvenih delavcev pri premagovanju epidemije novega koronavirusa ter spodbujal pravočasno cepljenje. Ponudil bo tehnološke novosti s področja digitalizacije ter inovativne pristope v zdravstvu, medicini in oskrbi. Posvetil se bo hrbtenici kot glavnemu stebru telesa ter vključevanju gibalno in senzorno oviranih v vsakdanje življenje. V ospredju bodo družinska medicina, proaktivna skrb za zdravje otrok, zaposlenih in starejših z dolgotrajno oskrbo na domu. Svetoval bo pravilno prehrano in načrtovano gibanje ter dopolnil medicinsko stroko s komplementarnimi, alternativnimi in naravnimi načini krepitve zdravja in vitalnosti.

Sejem MEDICAL bo potekal sočasno z 8. mednarodnim sejmom obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA. Na njem se bodo ob ponudnikih izdelkov in storitev za obrambo, varnost, zaščito in reševanje predstavile ključne državne, prostovoljne in dolžnostne organizacije, ki z zdravstvenim sektorjem najtesneje sodelujejo. Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU bo dan še večji poudarek mednarodnemu povezovanju in sodelovanju.

V duhu čim širše zdravstvene preventive pa bo Pomurski sejem na sejem povabil tudi družine in posameznike, ki želijo odgovorno poskrbeti za svojo osebno ter zdravstveno varnost in zaščito. MEDICAL 2021 bo tako ponujal še zaščitna oblačila, komplete za prvo pomoč, sredstva za razkuževanje, maže, zdravila, različne preventivne in kurativne farmacevtske pripravke, sanitetni material

Več informacij: mag. Vesna Dajčman, direktorica komerciale, projektni vodja sejma MEDICAL, e-pošta: vesna@pomurski-sejem.si, telefon: 02 564 2 118.

ocena bralcev
0 od 0

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno