Za zdravje je treba poskrbeti. O tem čivkajo že vrabčki na veji. Pa vendar, storimo dovolj? Zagotovo je pomembna preventiva, ki lahko prepreči marsikatero zdravstveno težavo in zmanjša