Ko se je treba odločiti za ustrezno velikost črk neke reklamne table oziroma za reklamni napis, se ponavadi pojavi vprašanje, ali je napis dovolj velik. Da bi sebi in