Gradnja prizidka je kompleksen proces, ki vključuje več faz. Vsaka faza ima svojo časovnico in zahteva sodelovanje različnih izvajalcev. Začne se z zabavnim delom idejne zasnove, kjer arhitekti