Mnoge investicije, nujne za življenje kot so nakup hiše, stanovanja ali avtomobila, predstavljajo veliko breme za naš žep. In v tovrstnih primerih pride prav financiranje, ki ga v