Veliko ljudi se sprašuje, poroka da ali ne. Poroka nekaterim ljudem predstavlja najbolj čaroben dan v njihovem življenju, spet drugi pa trdijo, da je poroka zgolj ”pogodba” med