Hidroizolacija je temeljna gradbena zahteva na vsakem objektu, ki pa je pogosto zelo podcenjena. Njen namen ni dosega minimalnih standardov, da zadostimo predpisom za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dejansko