Dimniki so nepogrešljivi sestavni del ogrevalnega sistema. Funkcija dimnika je ustvarjanje potrebnega vleka za zgorevanje goriv v kurilni napravi in odvod dimnih plinov, ki nastajajo kot stranski produkt