Ko urejamo grobove, je ključnega pomena, da poleg okrasnega kamenja in nasada cvetja, pokojnim svojcem zagotovimo tudi ustrezen nagrobni spomenik. Pravi naslov za naročilo izdelave slednjega je kamnoseštvo.