V Sloveniji je spletni tečaj oziroma e-učenje na daljavo postalo bolj razširjeno in popularno šele, ko smo marca zaradi pandemije koronavirusa naenkrat ostali zaprti med štiri stene in