fb

Izterjava dolga

Hitro povprašajte vse preverjene ponudnike za izterjavo dolga ter pridobite cene in ponudbe.

brezplačno
300.985
povpraševanj strank
11.030
ponudnikov storitev

Preverjeni ponudniki za izterjavo dolga

Preverjeni izterjevaleci
INTELLEGOS, agencija za poslovno svetovanje in detektivske storitve, d.o.o. - Logotip
INTELLEGOS, agencija za poslovno svetovanje in detektivske storitve, d.o.o.
Kadrovske storitve (HRM) · Izterjava dolga · Alternativne metode zdravljenja · Poslovno svetovanje · Pravno svetovanje in storitve · Detektivska agencija
Prihranite čas in pridobite brezplačno ponudbo od tega ponudnika.
Detektivska agencija INTELLEGOS iz Maribora je priznana detektivska agencija.
Preverjeni ponudnik

Opis

Detektivska agencija INTELLEGOS iz Maribora je priznana detektivska agencija, ki skupaj s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in aktivnim delom soustvarja detektivsko dejavnost v Sloveniji.

Ukvarja se s pridobivanjem informacij o povzročiteljih materialne ali nematerialne škode, dolžnikih in njihovem premoženju, o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke, o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih. Prav tako svetuje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti in opravlja vročitve.

Kontakt
Pokliči
Spletna stran
http://www.detektivska-agencija.si
Storitve
Kadrovske storitve (HRM), Izterjava dolga, Alternativne metode zdravljenja (Reiki terapija), Poslovno svetovanje (Poslovno / podjetniško svetovanje, Nakup / prodaja podjetja, prevzem, Poslovni načrt, finančni načrt), Pravno svetovanje in storitve (Hiter pravni nasvet, Priprava in pregled pogodb, vlog, zahtevkov opominov in drugih listin, GDPR, Razpisi (sodelovanje oz. pomoč)), Detektivska agencija (Kontrola zaposlenih (bolniška, potni stroški, alkohol, droge …), Partnerska (ne)zvestoba, Osebno vročanje (vabila, odpovedi, opomini …), Zbiranje informacij o dolžnikih in njihovemu premoženju, Vpogled v evidence (registrirana vozila, podatki o osebah, zaposlitev …), Spoštovanje konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule, Uspešnost in poslovnost poslovnih subjektov)
Lokacija
Maribor
Storitve opravljamo v okolici:
Apače, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Gornja Radgona, Juršinci, Kidričevo, Lenart v Slovenskih goricah, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Ptuj, Radenci, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Starše, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Vitanje, Zreče, Žetale
Prihranite čas in pridobite brezplačno ponudbo od tega ponudnika.
Ocene
Še nima ocen.
Ocenite tega ponudnika
0
Izbrali ste 0 ponudnikov (počisti). Izberete jih lahko še več, ali pa... ...pošljite povpraševanje takoj

TOP 10 izbor najboljši ponudniki za izterjavo dolga je narejen na podlagi ocen preteklih strank in preko 43 drugih dejavnikov kvalitete, ki vplivajo na Omisli.si rang za leto 2024. Seznam osvežimo vsak dan.

Če poznate ponudnika za izterjavo dolga in menite, da manjka na seznamu, mu posredujte to povezavo.

Pogosta vprašanja za izterjavo dolga

Zakaj se splača najeti zunanjega izvajalca za izterjavo dolgov?

Zunanji izvajalci, kot so agencije za izterjavo dolgov ali agencije za odkup terjatev, nudijo številne prednosti: Strokovno znanje: Zunanji izvajalci imajo pogosto specializirano znanje in izkušnje v izterjavi dolgov, kar lahko poveča možnosti za uspešno izterjavo. Prihranek časa: Izterjava dolga je lahko dolgotrajen postopek, ki zahteva veliko časa. Zunanji izvajalci lahko to breme odstranijo od upnika. Pravna skladnost: Zunanji izvajalci razumejo zakone in predpise, ki urejajo izterjavo dolgov, kar zmanjšuje tveganje morebitnih pravnih težav. Učinkovitost: Agencije za izterjavo dolgov imajo pogosto dostop do orodij in virov, ki lahko izboljšajo učinkovitost in hitrost izterjave. Razbremenitev: Najem zunanjega izvajalca za izterjavo dolga omogoča upnikom, da se osredotočijo na svoje osnovne poslovne dejavnosti, ne da bi se morali ukvarjati z izterjavo dolgov.

Kaj je izterjava dolga?

Izterjava dolga je pravni postopek, ki ga upnik uporablja za pridobitev plačila dolga, ki ga dolžnik dolguje. Ta postopek se običajno začne, ko dolžnik ne izpolni svojih obveznosti do plačila dolga v dogovorjenem časovnem okviru. Izterjava dolga lahko vključuje več korakov, vključno z obveščanjem dolžnika o dolgu, pogajanjem o plačilnih načrtih, vložitvijo tožbe, in v nekaterih primerih, prodajo dolga tretji osebi ali agenciji za odkup terjatev.

Kakšne so prednosti izterjave dolgov?

Izterjava dolgov ponuja več prednosti. Pomaga zmanjšati finančno breme upnikov, ki so morda prikrajšani zaradi neplačanih dolgov. Z zagotavljanjem učinkovitega mehanizma za pridobitev dolgov lahko izterjava dolgov pomaga okrepiti denarni tok in zmanjšati potencialno izgubo prihodkov. Izterjava dolgov omogoča tudi boljše upravljanje kreditnih tveganj, saj se upniki lahko odločijo za prodajo dolga agenciji za odkup terjatev, ki prevzame tveganje neplačila. Poleg tega lahko izterjava dolgov prispeva k vzdrževanju tržne pravičnosti, saj zagotavlja, da dolžniki izpolnjujejo svoje finančne obveznosti.

Kakšna so tveganja izterjave dolgov?

Izterjava dolgov ni brez tveganj. Čeprav lahko izterjava dolgov pomaga pridobiti neporavnane obveznosti, obstaja nevarnost, da dolžnik ne bo mogel plačati dolga, kljub izterjavnim ukrepom. Pri dolžnikih, ki se soočajo s finančnimi težavami, je morda omejena možnost uspešne izterjave. Poleg tega se lahko upniki spopadajo z dodatnimi stroški in zamudami, povezanimi z izterjavnim postopkom, vključno s pravnimi stroški tožb in dolgotrajnimi sodnimi postopki. Če upnik odloči za prodajo dolga agenciji za odkup terjatev, obstaja tudi tveganje, da ne bo prejel celotnega zneska dolga. Zato je pomembno, da upniki pred izvedbo izterjave dolga pretehtajo vse možnosti in tveganja.

Kakšni so stroški izterjave dolgov?

Stroški izterjave dolgov se lahko razlikujejo glede na specifične okoliščine vsakega primera. Vključujejo lahko takse in honorarje, ki jih zaračunava agencija za izterjavo dolgov ali drug zunanji izvajalec, ki je bil najet za izterjavo dolga. Ti stroški so pogosto določeni kot odstotek uspešno pridobljenega dolga. Poleg tega izterjava dolga lahko vključuje tudi pravne stroške, vključno s pristojbinami za odvetnike in sodne takse, če se postopek izterjave dolga preseli na sodišče. V nekaterih primerih upnik lahko tudi nosi stroške komunikacije, kot so poštni in telekomunikacijski stroški, povezani z obveščanjem dolžnika o dolgu in pogajanjem o plačilnih načrtih. Če se upnik odloči za prodajo dolga agenciji za odkup terjatev, se mu lahko zaračuna tudi provizija za to transakcijo. Zaradi teh stroškov je pomembno, da upniki skrbno ocenijo svoje možnosti in upoštevajo stroške, preden se odločijo za izterjavo dolga.

Kakšen je postopek izterjave dolgov?

Postopek izterjave dolgov se običajno začne z obveščanjem dolžnika o dolgu. To je običajno formalno pismo, ki opisuje dolg, vključno z zneskom in datumom zapadlosti. Če dolžnik ne plača dolga ali se ne odzove na zahtevo, lahko upnik nadaljuje s postopkom izterjave. To lahko vključuje pogajanja o plačilnih načrtih, vložitev tožbe ali prodajo dolga agenciji za odkup terjatev. Pogajanja o plačilnih načrtih so lahko učinkovit način za pridobitev dolgov od dolžnikov, ki morda ne morejo plačati celotnega dolga naenkrat. To omogoča upniku, da prejme nekaj plačila, medtem ko dolžniku omogoča, da dolg odplača v obvladljivih obrokih. Če dolžnik še vedno ne plača dolga, lahko upnik vloži tožbo. To je lahko zapleten in dolgotrajen postopek, ki zahteva zbiranje dokazov in vodenje sodnega postopka. Nazadnje, če vse drugo ne uspe, lahko upnik dolg proda agenciji za odkup terjatev. To pomeni, da upnik prejme takojšnje plačilo, medtem ko agencija prevzame tveganje in odgovornost za izterjavo dolga. Ta možnost je lahko privlačna za upnike, ki se želijo hitro znebiti problema dolga.

Katere so pravne zahteve za izterjavo dolgov? Katere so zakonske omejitve za izterjavo dolga? Katera so načela običajnega prava, ki urejajo izterjavo dolga?

Kateri zakoni v Sloveniji urejajo izterjavo dolgov?

Izterjava dolgov v Sloveniji se ureja na podlagi več zakonov. Najpomembnejši je Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki določa postopek, pravila in pogoje za izvršbo dolga. Poleg tega Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) opredeljuje pravice in obveznosti strank v dolžniških razmerjih, vključno z izterjavo dolgov. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) pa ureja postopke v primeru insolventnosti dolžnika, ki lahko vpliva na proces izterjave.

Kakšne so pravne zahteve za izterjavo dolgov?

Pravne zahteve za izterjavo dolgov v Sloveniji vključujejo obveznost upnika, da dolžniku zagotovi pisno obvestilo o dolgu in povzročenih posledicah v primeru neplačila. Upnik mora prav tako spoštovati pravico dolžnika do zasebnosti in ne sme izvajati nepotrebnega ali pretiranega pritiska na dolžnika za plačilo dolga. Poleg tega mora postopek izterjave dolgov potekati v skladu z zakonodajo, ki ureja izvršbo in zavarovanje ter obligacijska razmerja.

Kakšne so zakonske omejitve za izterjavo dolga?

Zakonske omejitve za izterjavo dolga v Sloveniji se nanašajo predvsem na obdobje zastaranja. ZOR določa, da večina dolgov zastara v petih letih, nekateri dolgovi, kot so denarne kazni in računi za komunalne storitve, pa zastarajo v enem letu. Poleg tega ZIZ določa, da je pri izvršbi dolga potrebno spoštovati osebno dostojanstvo dolžnika in njegove družinske člane. Zakon prav tako omejuje izvršbo na določene vrste premoženja dolžnika in določa postopek, kako se izvršba izvede.

Mehanizmi za izterjavo?

Mehanizmi za izterjavo dolgov vključujejo različne taktike in strategije, ki jih upniki uporabljajo za pridobitev neporavnanih obveznosti. Najprej je tu neposredna komunikacija z dolžnikom, ki pogosto vključuje posredovanje pisnega opomina o dolgu. Če to ne uspe, se lahko upnik odloči za pogajanja o plačilnih načrtih, ki dolžniku omogočajo, da dolg odplača v obvladljivih obrokih. Če dolžnik ne plača dolga ali se ne odzove na pisni opomin, lahko upnik vloži tožbo. V tem primeru se lahko začne sodni postopek, ki pa je pogosto dolgotrajen in zahteva zbiranje dokazov, vodenje sodnih postopkov in potencialno plačilo pravnih stroškov. Kot zadnjo možnost lahko upnik dolg proda agenciji za odkup terjatev. Ta možnost pomeni, da upnik prejme takojšnje plačilo, medtem ko agencija za odkup terjatev prevzame tveganje in odgovornost za izterjavo dolga.

Katere metode uporabljajo zunanji izvajalci za izterjavo dolga, če jih najamem za izterjavo našega dolga?

Zunanji izvajalci za izterjavo dolga uporabljajo različne metode, da pomagajo podjetjem pridobiti dolgove. Tu je nekaj korakov, ki jih običajno uporabljajo: Pregled dolga: Izvajalec pridobi vse potrebne informacije o dolgu, vključno z zneskom, datumom zapadlosti in vsemi komunikacijami med upnikom in dolžnikom. Obveščanje dolžnika: Izvajalec pošlje formalno pismo dolžniku, v katerem je opis dolga in zahteva za plačilo. To pismo navadno vsebuje informacije o posledicah neplačila, vključno s potencialnimi pravnimi ukrepi. Pogajanja: Če se dolžnik odzove na obvestilo, se izvajalec pogaja o plačilnih načrtih ali drugih dogovorih, ki bi lahko pomagali dolžniku poravnati dolg. Pravna akcija: Če dolžnik ne plača dolga ali se ne odzove na obvestilo, izvajalec lahko sproži pravno akcijo, vključno z vložitvijo tožbe. Prodaja dolga: V nekaterih primerih, če izterjava dolga ni uspešna, lahko izvajalec predlaga upniku prodajo dolga agenciji za odkup terjatev.

Katere so strategije alternativnega reševanja sporov pri izterjavi dolgov?

Alternativno reševanje sporov (ARS) predstavlja učinkovit pristop pri izterjavi dolgov, ki lahko pomaga pri obvladovanju konfliktov brez potrebe po sodnem posredovanju. Tu so nekatere strategije ARS, ki se pogosto uporabljajo pri izterjavi dolgov: Pogajanja: To je najbolj neposreden način reševanja spora. Upnik in dolžnik se srečata (ali komunicirata preko pisem, e-pošte ali telefona) in skupaj poskušata doseči dogovor o plačilu dolga. Mediacija: Tukaj neodvisna tretja oseba (mediator) pomaga upniku in dolžniku najti skupno rešitev. Mediator ne odloča v sporu, ampak pomaga stranema doseči dogovor. Arbitraža: V tem primeru neodvisna tretja oseba (arbitr) posluša obe strani in nato odloči o rešitvi spora. Ta odločitev je običajno obvezujoča za obe strani. Koncilijacija: To je kombinacija mediacije in arbitraže. Koncilijator pomaga stranema doseči dogovor, vendar ima tudi pooblastilo, da predlaga rešitev, če strani ne moreta doseči dogovora. Mini-trial: Ta metoda je podobna sodnemu postopku, vendar je bolj neformalna in krajša. Obe strani predstavita svoje stališče, nato pa neodvisna tretja oseba, ki je pogosto pravni strokovnjak, odloči o rešitvi. Te strategije omogočajo hitrejše, cenejše in manj stresne možnosti za reševanje sporov o dolgih, kar lahko privede do boljših rezultatov za obe strani.

Katere so strategije upravljanja terjatev za izterjavo dolga?

Strategije upravljanja terjatev za izterjavo dolga so namenjene obvladovanju in zmanjševanju tveganja neplačila dolga. Te strategije običajno vključujejo: Ocena kreditne sposobnosti: Ta proces vključuje oceno dolžnikove splošne finančne stabilnosti in verjetnosti plačila dolga. Sledenje dolgu: Redno sledenje dolgu lahko pomaga upnikom prepoznati potencialne težave z neplačilom in hitro ukrepati. Pravno zavarovanje: Upnik si lahko pridobi pravno zavarovanje za dolg, kar pomeni, da lahko v primeru neplačila sproži pravne postopke.

Katere so strategije faktoringa in financiranja terjatev za izterjavo dolgov?

Faktoring terjatev in financiranje terjatev sta dve pogosto uporabljeni metodi za izterjavo dolgov. Faktoring terjatev: To je proces, pri katerem podjetje proda svoje terjatve (ali "račune") finančni instituciji (ali "faktorju"). Faktor nato plača večino vrednosti teh terjatev podjetju takoj, preostanek pa, ko dolžnik poravna dolg. Financiranje terjatev: To je proces, pri katerem podjetje dobi posojilo, ki je zavarovano z njegovimi terjatvami. Ko dolžnik poravna dolg, se posojilo odplača. Te strategije lahko podjetju omogočijo takojšnje plačilo terjatev, zmanjšajo tveganje neplačila in izboljšajo njegovo finančno stabilnost.

Katere so najboljše prakse za izteravo dolga?

Najboljše prakse za izterjavo dolgov vključujejo različne strategije in metode, ki lahko pomagajo upnikom učinkovito in etično izterjati dolgove. Jasna komunikacija: Upnik mora biti jasen glede dolga, ki ga dolžnik dolguje, vključno z zneskom, datumom zapadlosti in kakršnimi koli drugimi pomembnimi informacijami. Pravočasno ukrepanje: Čim prej upnik ukrepa (npr. pošlje opomin ali se obrne na agencijo za izterjavo dolga), večja je verjetnost, da bo dolg poplačan. Upoštevanje pravic dolžnika: Upnik mora spoštovati pravice dolžnika v skladu z zakonom. To vključuje spoštovanje osebnega dostojanstva dolžnika in njegove družine ter omejitve glede vrst premoženja, na katero je mogoče izvršiti izvršbo. Uporaba alternativnih metod reševanja sporov: Metode, kot so mediacija ali arbitraža, lahko občutno zmanjšajo čas in stroške, povezane z izterjavo dolga. Razmislek o odkupu terjatev: V določenih primerih je prodaja dolga agenciji za odkup terjatev lahko dobra strategija, saj upnik prejme takojšnje plačilo, medtem ko agencija prevzame tveganje izterjave dolga. Sledenje tem najboljšim praksam lahko izboljša učinkovitost in uspešnost procesa izterjave dolga.

Katere so storitve zunanjega izvajanja terjatev in upravljanja terjatev za izterjavo dolgov?

Zunanje izvajanje terjatev in upravljanje terjatev predstavljata dve ključni storitvi, ki sta na voljo za izterjavo dolgov: Zunanje izvajanje terjatev: Ta storitev vključuje prenos odgovornosti za zbiranje dolga na tretjo osebo ali agencijo. Zunanji izvajalec terjatev se nato ukvarja z vsemi vidiki izterjave dolga, vključno z obveščanjem dolžnika, pogajanji o plačilnih načrtih in, če je potrebno, sprožitvijo pravnih postopkov. Zunanje izvajanje terjatev lahko upnikom prihrani čas in sredstva, ki bi jih sicer porabili za izterjavo dolga. Upravljanje terjatev: Ta storitev običajno vključuje spremljanje in upravljanje dolgov, da se zagotovi njihovo pravočasno plačilo. To lahko vključuje sledenje dolgu, ocenjevanje kreditne sposobnosti dolžnika, pripravo in izvajanje strategij za izterjavo dolga ter občasno tudi odkup terjatev ali faktoring. Upravljanje terjatev omogoča upnikom, da obvladajo in zmanjšajo tveganje neplačila dolga. Te storitve lahko pomagajo upnikom učinkovito in učinkovito izterjati dolgove, hkrati pa zmanjšajo upravno breme, povezano z izterjavo dolga.

Pomagali vam bomo najti pravega izterjevalca dolga

Kaj menijo stranke, kot ste vi?

Ocenjeni ponudniki / izvajalci / izterjevaleci

Sem zelo zadovoljna hitri, prijazni,...

  • Polsak D. je ocenil/a izterjevalca N2J 03. Nov. 2023
  • Preverjena ocena

Vse je bilo razlozeno natancno

Izjemni, iskreni, spoštljivi medsebojni odnosi, polni naklonjenosti. Sodelovanje temeljili na vzajemni želji. Kakovost storitev in profesionalnost.

Odzivnost, zanesljivost, kvalitetna in uspešna izvedba

Priporočam, hitro odzivni, diskretni in zelo uspešni!

posluh, zanesljivost, natančnost, hitra odzivnost,.. skratka najboljši računovodski servis, priporočam

Vse je super opravljeno.

Zelo učinkovita. Izterjava praktično neizterljivih terjatev, tudi v tujini. Hitost, sprotno obveščanje o fazah postopka. Super.

Hitri, odzivni in prijazni

Sogovornica, ki zna opravljati svoj posel, svetuje ukrepe s katerimi poskrbimo pravočasno za potencialne težave in maksimalen angažma za stranko.

Gospa Klementina nam je že večkrat pomagala izterjati dolg kupca. Je zelo odzivna, prijazna in ji v zelo kratkem času uspe izterjati, kar nam ni uspelo v enem letu. Jo priporočam.

  • Valerija S. je ocenil/a izterjevalca SolTer d.o.o. 01. Mar. 2023

zelo hitro je potekalo

Strokovno opravljena storitev, vedno dosegljivi in prijazni.

Gospa obvlada svoje področje, operira z širokim znanjem, z občutljivostjo za človekovo dostojanstvo zna stranko usmeriti h konstruktivnim rešitvam .

izterjava v tujini, cca.2000,00 eur

  • Wuerth D.O.O. Š. je ocenil/a izterjevalca SolTer d.o.o. 28. Feb. 2023

S ponudnikom storitev sodelujemo že več let in v tem času ni bilo nobene slabe izkušnje, s storitvijo smo zelo zadovoljni.

Vse je bilo vrhunsko! Res priporočam!

Super odzivnost, prijaznost

Izjemno profesionalna, hitro in zanesljivo opravljena storitev izterjave. Priporočam.

  • Tanja Camera P. je ocenil/a izterjevalca SolTer d.o.o. 28. Feb. 2023

Vedno se zavzamejo, so hitri, ažurni , iznajdljivi . Za mene včasih še prehitri:). Toplo priporočam

Realizacija - vedno 100%.

So zelo odzivni. Ko pošljem kupca za izterjavo, mi hitro potrdijo prejem in začetek izterjave le -tega. So tudi uspešni pri sami izterjavi.

strokovna, prijazna, hitra ,

z opravljeno storitvijo sem bila v celoti zadovoljna

Na Solter sem se obrnil, ker se dolgotrajno odprti neplačniki niso več odzivali na naše pozive k plačilu, želeli pa smo se izogniti sodnim postopkom izvršbe. Na Solterju so se zadeve lotili profesionalno, s strokovnimi nasveti in urejeno. Seveda z rezultati in zaključevanjem odprtih postavk s plačili. Zelo priporočam!

Izredna prijaznost in profesionalnost. Predvsem nas je pozitivno presenetila njihova skrb za stranko.

vse je bilo OK

  • Avtoservis Gregorc D.O.O. G. je ocenil/a izterjevalca SolTer d.o.o. 28. Feb. 2023

Hitro,profesoionalno,strokovna izvedena storitev

izjemno uspešna in prijazna izterjava tudi manjših zneskov

Zelo odzivni, redno opravljeno delo, cenovno ugodni.

Prijaznost, hitra odzivnost, pozitivna energija

  • Bernarda L. je ocenil/a izterjevalca SolTer d.o.o. 28. Feb. 2023

DOBRO: hiter odziv, uspešna izterjava, profesionalno opravljeno,...

Ga.Klementina je izkušena, razgledana in s pravšnjo mero sočutja.

Solter izterjava je učinkovita, profesionalna, ciljno usmerjena ter z razvitimi komunikacijskimi veščinami skrbi za ohranjanje odnosa med dolžnikom in upnikom.

Ko se dogovorimo za delo, je odzivna, strokovna in tako poprime za delo.

SolTer za nas opraviljajo izvršbe. Vsa komunikacija poteka zelo umirjeno, strokovno in predvem pridemo do cilja.

Gospa je pri svojem delu zelo profesionalna in hkrati tako zelo prijazna. To mi je zelo všeč.

zelo profesionalen pristop

S podjetjem SolTer imamo samo pozitivne izkušnje pri sodelovanju - hitra odzivnost, prijaznost, usmerjenost k rešitvam, strokovnost.

odlično, nimam pripomb, pa čeprav je bilo neuspešno

prijazno in strokovno izvedeno delo

Komunikacija s ponudnikom zelo dobra.

Zadovoljni z odnosom in opravljeno storitvijo.

Korekten in profesionalen odnos.

Klementina je zelo odzivna in vedno pripravljena pomagat. Res strokovno opravlja svoje delo. Z njo smo imeli pozitivno izkušnjo sodelovanja.

V podjetju Solter predano in prijazno opravijo storitve.

Odzvini, učinkoviti in kljub včasih nehvaležnemu delu (izterjava dolgov) s strankami vzdržujejo zdrave in profesionalne odnose in tako reprezentativno predstavljajo podjetje.

  • Nataša Š. je ocenil/a izterjevalca SolTer d.o.o. 27. Feb. 2023

Profesionalni, prijazni, hitri, učinkoviti. Zelo priporočam.

Zelo prijazni, hitri in učinkoviti. Priporočam!

Pomoč, hitra odzivnost in strokovnost - odlično svetovanje.

Vse odlično, odzivni in prijazni

Pri podjetju SolTer so prijazni, profesionalni in učinkoviti. Zagovarjajo "mediacijski" pristop in uspešno razrešijo marsikaj, ne glede na višino dolgovanega zneska. Z veseljem priporočam!

Prijazna in strokovna bravnava. Zelo priporočam!

Izredno zanesljiva, odzivna, hitra.

Že zelo dolgo sodelujemo in naš odnos je zelo korekten. Sem že pozabil, kako je drugje.

Dobro svetovanje, natančnost, pravočasnost, korekten odnos.

Izredno zadovoljen z vsemi vašimi storitvami. Ste hitri, ažurni, razmerje med ceno in stortvijo pa je več kot odlično.

Usluge računovodskega servisa koristimo od začetka, več kot 12 let smo njihove stranke in uživajo naše popolno zaupanje. Najboljše računovodsko podjetje za mala in velika podjetja.

Kadar kej ne razume si vzame čas, mi razloži in skupaj najdeva rešitev.

Profesionalni

Solidno in kvalitetno opravljanje storitev računovodstva. Glede na to, da imajo vpogled v celotne finance podjetja, bi si želeli kakšen nasvet več, kako optimalno upravljati s financami. Sicer je vse OK. Pohvalno!

Seznanjeni smo z vsemi novostmi

Super so, strokovni in prijazni!

S ponudnikom sodelujem že od leta 2013. So zelo dosledni, razumevajoči, natančni in res zlo odzivni. Z njim imam samo dobre izkušnje in jih vedno priporočim, če nekdo potrebuje njihove usluge.

Ne samo računovodstvo, ampak tudi svetovanje. Pomembno, če nisi znalec na tem področju! Toplo priporočam.

  • Samir B. je ocenil/a izterjevalca N2J 16. Feb. 2023
  • Preverjena ocena

Nevem ,vsega po mal zaradi kreditov da ne bi ogolfali .lp

Kako deluje Omisli.si?

Povejte nam, kaj iščete

Ko potrebujete storitev, pošljite povpraševanje, ki ga posredujemo lokalnim ponudnikom, ki jim zaupamo.

Prejmite ponudbe

Kmalu boste prejeli ponudbe kvalificiranih ponudnikov, ki so na voljo.

Vi izberete najboljšega

S pomočjo prispelih ponudb, mnenj preteklih strank in svetovalca Omisli.si izberite vam najboljšega ponudnika.

Ste ponudnik? Vpišite se brezplačno!

Iščete delo in si želite več zaslužka?
Včlanite se v največji posredovalnik povpraševanj in ponudb v Sloveniji.
Brezplačen vpis, zato pohitite z registracijo.