fb

Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja. 

Upravitelj je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. 

Izsek splošnih pogojev poslovanja:

 

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

5.1. Upravljalec je zavezan k varovanju zasebnosti uporabnikov spletnega portala skladno z zakonodajo Republike Slovenije, zlasti Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5.2. Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v točki 1.2. Upravljalec ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov uporabnikov (npr. imena, priimka, naslova, telefonske številke, elektronskega naslova, itd.) razen tistih, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno.

5.3. Upravljalec o uporabnikih, ki niso registrirani uporabniki, osebnih podatkov ne zbira.

5.4. O registriranih uporabnikih in uporabnikih, ki lahko oddajo oglase brez registracije, upravljalec zbira naslednje podatke (skladno s točko 9.2. za vse uporabnike ne zbira vseh spodaj navedenih podatkov):
○ ime in priimek,
○ naslov stalnega prebivališča,
○ številko odločbe o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi,
○ firmo samostojnega podjetnika posameznika,
○ poslovni naslov samostojnega podjetnika posameznika,
○ matično številko samostojnega podjetnika posameznika,
○ ime in priimek odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika (če vloge za registracijo ne oddaja nosilec samostojnega podjema),
○ ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe,
○ elektronski naslov,
○ telefonsko številko (ni obvezno),
○ davčno številko.

5.5. Upravljalec se zaveže zbrane osebne podatke varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Zbrane osebne podatke bo upravljalec zbiral, obdeloval in uporabljal samo za namene, za katere so mu bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletnega portala in izvajanje storitev, ki jih spletni portal omogoča.

5.6. Namen obdelave osebnih podatkov je:
○ identifikacija registriranega uporabnika in omogočanje prijave v uporabnikov profil na spletnem portalu,
○ omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti obveščanje o ponudbi in povpraševanju na spletnem portalu in objavljanje oglasov,
○ vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala,
○ izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala,
○ obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje,
○ pošiljanje reklamnih sporočil,
○ komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom,
○ odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe spletnega portala, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

5.7. Upravljalec bo osebne podatke registriranih uporabnikov hranil ves čas, dokler bo imel uporabnik status registriranega uporabnika, ter še največ eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke bo hranil, dokler bo to nujno potrebno za osego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Po preteku v tem odstavku določenega časa hrambe bo upravljalec podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim registriranim uporabnikom.

5.8. Uporabnik ima kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pri tem veljajo omejitve iz točke 5.10. - v primeru suma kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb bo upravljalec podatke hranil, dokler bo to potrebno zaradi teka uradnih postopkov. Če vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov niso mogoči z uporabo funkcij ali storitev, do katerih je mogoče dostopati na podlagi prijave na spletni portal z registracijskim profilom, lahko navedeno uporabnik zahteva po elektronski pošti na naslovu info@omisli.si. Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec ni dolžan ugoditi uporabnikovi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil, pa za ponovno zahtevo v tako kratkem roku ni razumnih razlogov. Upravljalec lahko od uporabnik zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da uporabnik primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.

5.9. Upravljalec zbranih osebnih podatkov ni upravičen posredovati, prodati ali drugače razkriti tretjim osebam. V primeru, da bi bil dostop do podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja s takšnimi tretjimi osebami v zvezi z delovanjem spletnega portala (npr. storitve programiranja, vzdrževanja baz, gostovanja spletnih strani, itd.), bo upravljalec dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem členu.

5.10. Upravljalec si pridržuje do razkritja osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz objave ali oglasa samega izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.

 

7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA

7.1. Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.

7.2. Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletnega portala bo spletni strežnik spletnega portala samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.

7.3. Shranjevanje piškotkov je namenjeno zbiranju statistike o obisku spletnega portala in podatkov o tem, katere povezave na spletnem portalu uporabniki uporabljajo. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe portala za vsakega uporabnika posebej. S tem upravljalec spletnega portala ugotavlja, ali povprečen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

7.4. Spletni portal uporablja tehnologijo spletnih signalov, znano tudi pod imenom tehnologija prozornih gifov ali tehnologija oznak ukrepanja. Upravljalec tehnologije ne uporablja za dostop do podatkov, ki bi omogočali osebno prepoznavo uporabnika na spletnem portalu. Namen uporabe je zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega portala, predvsem števila klikov na določene povezave. S pomočjo te tehnologije upravljalec izboljšuje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

7.5. Registrirani uporabnik soglaša, da sme upravljalec portala ob oddaji oglasa zabeležiti in shraniti IP številko elektronske naprave, s katere je bil oglas oddan ter da sme v primeru kršitve predpisov, pravic tretjih ali teh splošnih pogojev ta podatek uporabiti v dokazne namene oz. ga posredovati pristojnim državnim organom.

 

17. POLITIKA O UPRAVLJANJU S PIŠKOTKI

 

17.1 Povzetek

​Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S to politiko so uporabniki spletene strani Omisli.si obveščeni o temu kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, podatke o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Pozivamo vas, da si politiko v celoti preberete, tako da boste razumeli kateri podatki, ki jih puščate na spletni strani se hranijo in kako so uporabljeni. Uporabnik spletne strani Omisli.si daje svoje privoljenje, da podjetje Pohrust, d.o.o.: - shranjuje piškotke, ki so pridobljeni v okviru spletne strani Omisli.si in kateri so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju, - podatke pridobljene v skladu s tem privoljenjem obdeluje zaradi namenov, ki so določeni v nadaljevanju.

 

17.2. Kaj so piškotki?

Piškotki so tekstovne datoteke, ki vsebujejo manjše količine informacij, ki jih spletnemu brskalniku pošlje spletno mesto. Te podatke pregledovalnik shrani na računalnik in jih pošlje nazaj spletnemu mestu vsakokrat ko spletno mesto obiščete.

 

17.3 Za kaj se piškotki uporabljajo?

Spletno mesto piškotke uporablja za identifikacijo obiskovalcev. Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, pomagajo razumeti obiskovalce spletnega mesta in njihovo krmiljenje po njem. Vsi podatki so anonimni, vendar pa sledijo določenim trendom, kot je tok klikov.

 

17.4 Katere vrste piškotkov uporabljamo?

Piškotke lahko razdelimo v eno od naslednjih kategorij: nujno potrebni piškotki, piškotki za izboljšanje uporabe, piškotki socialnih medijev. Na spletni strani Omisli.si uporabljamo samo nujno potrebne piškotke, ki so nujni za delovanje spletne strani. Na spletni strani uporabniki ne zbiramo podatkov, ki bi jih uporabnik aktivno izpolnil oz. posredoval. Piškotki za izboljšanje delovanja spletne strani so namenjeni beleženju zgodovine brskanja in uporabe spletne strani. Ta skupine piškotkov niso namenjena zbiranju osebnih podatkov o uporabnikih. Teh piškotkov ne uporabljamo. Nekatere spletne strani vsebujejo orodja, ki so povezana s tretjimi socialnimi mediji kot so Facebook, Twitter, Google+. Ta orodja uporabljajo lastne piškotke. Teh piškotkov ne uporabljamo.

 

17.5 Kako dolgo se piškotki hranijo?

Čas hranjenja piškotkov je odvisna od tega ali gre za »sejne« piškotke ali »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa.

 

17.6 Lastni piškotki in piškotki tretjih

Lastni piškotki so tiste vrste piškotki, ki pripadajo podjetju Pohrust, d.o.o. in jih shranjujemo na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih tretji namestijo na vašem brskalniku prek spletne strani, ki je ne obvladuje podjetje Pohrust, d.o.o.

 

17.7 Kako upravljati s piškotki

V zvezi z uporabo lastnih piškotkov lahko uporabljate spletni brskalnik na način, da omogočite, onemogočite ali brišete piškotke. Za uporabo navedenih funkcionalnosti sledite navodilom spletnega brskalnika, ki ga uporabljate. V primeru, da boste v brskalniku, ki ga uporabljate onemogočili piškotke spletna stran Omisli.si morda ne bo delovala pravilno (za več informacij glej: www.allaboutcookies.org).

 

17.8 Piškotki, ki ji uporablja spletna stran Omisli.si

V spodnji tabeli so navedeni piškotki, ki so najpogosteje uporabljeni na spletni strani Omisli.si. Vsebuje tudi podrobnosti o piškotkih tretjih, ki so nameščeni preko spletne strani Omisli.si. Tabela in podrobnosti z uporabljenimi piškotki bo od časa do časa dopolnjena, zato prosimo, če redno preverjate ali je prišlo do sprememb. 

Zadnja posodobitev tabele je na dno dokumenta. 

IME PIŠKOTKA

SKUPINA

LASTNI ali PIŠKOTKI TRETJIH

TRAJNI ali SEJNI PIŠKOTKI

NAMEN UPORABE

_ok*, hblid, wcsid, olfsk

nujno potreben

Olark Chat

sejni

potrebni za delovanje online klepeta

csrftoken

nujno potreben

lastni

trajni

preprečuje zlorabo obrazcev

dwf*

nujno potreben

lastni

trajni

shrani informacijo o tem kateri A/B test je sistem določil za trenutnega uporabnika

__utm*

za izboljšanje delovanja

od Googla

trajni

Google Analytics

Zadnja sprememba: 22.07.2014