Ko pričakujete naraščaj, je značilno, da pomislite na vse mogoče načine, kako bi to obdobje življenja ohranili v spominu za vedno. Poleg shranitve različnih predmetov, pisanja nosečniškega dnevnika