Včasih je veljalo, da je ženska tista, ki mora znati in opraviti vsa gospodinjska opravila. Upam, da vemo, da ni tako. Ali vsaj ne bi smelo biti. Čeprav,