Revija Nasvet strokovnjaka

Kako se ulomki uporabljajo v naprednih matematičnih konceptih?

Kazalo

ocena bralcev
0 od 0

Ulomek je temeljni koncept v matematiki, ki se ne učijo samo v osnovnih razredih, ampak ima tudi vlogo pri naprednem pouku matematike na višji ravni. To so osnovni gradniki, na katerih se rešujejo matematične zamisli. Učenci se morajo osredotočiti na reševanje ulomkov. Učenec mora znati sešteti, odšteti, pomnožiti ali deliti dva ali več ulomkov. Če imajo učenci težave pri reševanju, si lahko pomagajo s fraction calculator, ki nudi možnost reševanja kompleksnih ulomkov.

Vloga ulomkov pri višji ravni matematike

Kot smo že omenili, ulomki služijo kot osnovna osnova, ki velja za predpogoj za študij zahtevnejših poglavij matematike. Reševanje delnih ulomkov je del srednješolskega učnega načrta, da bi jih rešili, morajo dijaki poznati seštevanje ulomkov. Seštevanje frakcij in delitev delcev je korak, ki ga vključuje. Zato je lahko kalkulator za seštevanje ulomkov hitra metoda seštevanja zapletenih ulomkov. Seštevanje znatnega ulomkovega števila zahteva čas in učenec lahko naredi napake pri njihovem reševanju.

primer:

Vzemite primer delnega ulomka

3×2+5x-2×3 -x2 -2x

Zdaj razdelite problem na delne frakcije. Ker gre za zapleten primer, začnite reševati z faktoriziranjem imenovalcev. Faktorje lahko oblikujemo x(x+1)(x-2). zdaj razčlenite izvirni izraz kot vsoto treh delnih ulomkov s konstantami A, B, C

3×2+5x-2×3 -x2 -2x = Ax + Bx+1 +Cx-2

Zdaj pomnožite obe strani z imenovalcem kot skupnim imenovalcem, ki sta

x(x+1)(x-2).

3×2+5x-2×3 -x2 -2x* x(x+1)(x-2) = Ax* x(x+1)(x-2) + Bx+1*x(x+1)(x-2) +Cx-2*x(x+1)(x-2)

Če želite poenostaviti enačbo in določiti koeficiente A, B in C, zmanjšajte števec in imenovalec, kjer je to mogoče.

Po izenačitvi koeficientov x2 dobimo A=3,

Za B in C pri njunem reševanju dobimo B= -1, C= 3

3×2+5x-2×3 -x2 -2x =  Ax + Bx+1 +Cx-2

3×2+5x-2×3 -x2 -2x =  3x – 1x+1 +3x-2

Tako se reši delni ulomek; ne vključuje le osnovnega množilnega ulomka, ampak tudi reševanje enačb in algebraično manipulacijo. Zato je ključnega pomena, da učenci obvladajo ulomke, vadijo matematična vprašanja in jih obvladajo. Kalkulatorji ulomkov študentom olajšajo reševanje ulomkov, ki vsebujejo enostavne ali mešane ulomke.

Uporaba ulomkov v izpeljankah

Izpeljanka je napreden matematični koncept in ulomki se pogosto uporabljajo v računstvu, ko imamo opravka z izpeljankami. Izpeljanke se uporabljajo za označevanje stopenj sprememb pri različnih težavah. Izpeljanka je delna sprememba količine glede na spremenljivko. Tukaj je nekaj načinov, kako se ulomek uporablja pri izražanju matematičnih pojmov:

Predstavlja trenutno hitrost spremembe

Odvod funkcije je predstavljen v števcu na členu imenovalca. Recimo, da se funkcija f(x) spreminja glede na x, tako da bo njen derivat predstavljen s fx ali f'(x). To stopnjo spremembe lahko izrazimo v obliki ulomka, kjer števec predstavlja spremembo odvisne spremenljivke ( izhod), imenovalec pa predstavlja spremembo neodvisne spremenljivke (vhod).

Pomen ulomkov

Ulomki so ključna orodja v računstvu in drugih področjih matematike za prepoznavanje odvodov in reševanje drugih matematičnih problemov. So ključen pojem v matematični analizi, ker nam omogočajo izražanje stopenj sprememb, analizo funkcij in poenostavitev zapletenih formul. Prvi pomemben koncept je učenje ulomkov, kar je mogoče s spletnim fraction calculator, ki ne samo da reši problem, ampak tudi poda podrobne informacije o ulomkih.

Zaključek

Ko boste napredovali v višje razrede, če so vaše osnove močne, se vam bo zdela matematika zanimiv predmet. Ko se boste poglobili v račun, se bodo odvodi in ulomki integralov pojavljali pogosteje. Vse omejitve veljajo za del grafa v integralih. Zato je pomembno poznati točen pomen ulomkov in njihovo vrsto ter kako jih rešiti. Da bi študentom olajšali uporabo, so zasnovani kalkulatorji za ulomke, ki so lahko tudi kalkulatorji za odštevanje ulomkov. Študentom se zdijo zelo uporabni pri preučevanju ulomkov.

ocena bralcev
0 od 0

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno