mobile menu icon
Kapital MM d.o.o. - Logotip
grey stargrey stargrey stargrey stargrey star
(0)

Kapital MM d.o.o.

Računovodske storitve · davčno svetovanje
Description iconPredstavitev Gallery iconGalerija Services iconStoritve Location iconLokacija Links iconsPovezave Reviews iconOcene

Predstavitev

Opravljanje računovodskih storitev, davčnega, finančnega in poslovnega svetovanja za naročnika obsega vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, obračunavanje plač, obračunavanje davka na dodano vrednost z vodenjem predpisanih davčnih evidenc, izdelovanje medletnih in letnih računovodskih poročil, optimiranje davčnega dobička oziroma davčne izgube z izdelanim medletnim davčnim izkazom, na podlagi povprečnih mesečnih podatkov, izdelava letnega davčnega izkaza za pravne osebe ter izdelava napovedi davka od dohodka iz dejavnosti za fizične osebe, pomoč pri izdelavi poslovnega oziroma finančnega načrta in podobno.

Računovodstvo: Računovodska dela opravljamo v celoti ali delno. Naše stranke so gospodarske družbe, samostojni podjetniki, javni in zasebni zavodi, društva, podružnice,..

Davčno svetovanje: Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben.

Poslovno svetovanje: Poslovno svetovanje nudimo tako majhnim, srednjim in velikim podjetjem kot tudi javnim zavodom in društvom. Svojim poslovnim partnerjem nudimo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

RAČUNOVODSTVO
Opravljanje računovodskih storitev, davčnega, finančnega in poslovnega svetovanja za naročnika obsega vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, obračunavanje plač, obračunavanje davka na dodano vrednost z vodenjem predpisanih davčnih evidenc, izdelovanje medletnih in letnih računovodskih poročil, optimiranje davčnega dobička oziroma davčne izgube z izdelanim medletnim davčnim izkazom, na podlagi povprečnih mesečnih podatkov, izdelava letnega davčnega izkaza za pravne osebe ter izdelava napovedi davka od dohodka iz dejavnosti za fizične osebe, pomoč pri izdelavi poslovnega oziroma finančnega načrta in podobno.

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

vodenje glavne knjige,
analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk,
obračun davka na dodano vrednost,
vodenje davčnih evidenc,
amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
izdelava zaključnega računa,
izdelava medletnih bilanc,
vodenje blagajne,
obračun plač,
obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
knjiženje maloprodaje,
vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
izdelava statistike finančnih računov,
vodenje plačilnega prometa,
obračun obresti,
priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
razne druge storitve po želji stranke.
Naše računovodstvo vas bo mesečno oskrbovalo z ažurno in točno bilanco stanja in izkazom poslovnega izida. Na ta način boste opremljeni s kvalitetnimi informacijami o svojem poslovanju, da boste lahko sprejemali dobre in dobičkonosne poslovne odločitve.

Uporabljamo sodobne programske rešitve v okolju Vasco.

DAVČNO SVETOVANJE
Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli. V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja skrbijo strokovnjaki, ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

Davčno svetovanje in davčne storitve zagotavljamo na področju:

obračun DDV-ja, trošarin in drugih prometnih davkov,
obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev,
obračunov dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb,
projekcije davčnih obračunov (davčno načrtovanje),
analize poslovnih stanj z izdelanim mnenjem in predlogom izboljšav,
stranki nudimo tudi aktivno sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih,
izdelava medletnih bilanc.
POSLOVNO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE
Poslovno svetovanje nudimo tako majhnim, srednjim in velikim podjetjem kot tudi javnim zavodom in društvom. Svojim poslovnim partnerjem nudimo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja, ob tem pa je naše vodenje poslovnih knjig zanesljivo in ažurno.

Nudimo vam:

svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije,
pomoč pri sestavi pogodb in drugih pravno-formalnih razmerij, ki so osnova za knjiženje in/ali obračun davkov,
svetovanje pri izdelavi internih aktov in pravilnikov,
priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih,
izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte,
priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih,
pomoč in svetovanje glede določenih olajšav pri zaposlovanju, davku od dohodka pravnih oseb,
izdelavo bilanc in pomoč za pridobitev limita ali kredita,
drugo finančno in poslovno svetovanje.
VIRTUALNA PISARNA IN REGISTRACIJA PODJETJA
Svetujemo vam in pomagamo pri pripravi potrebne dokumentacij za registracijo podjetja, uredimo vam poslovni naslov in sedež podjetja.

Podjetnikom, ki veliko potujejo ali delo opravljajo od doma in ne potrebujejo fizične pisarne, ali pa preprosto ne želijo prejemati pošte na domači naslov, lahko ponudimo najem virtualne pisarne. To je enkratna rešitev za sodobnega podjetnika, ki že posluje ali se šele podaja na podjetniško pot in iz različnih razlogov ne more imeti sedeža podjetja na svojem domačem naslovu.

Kako funkcionira virtualna pisarna

Na najeti poslovni naslov, ki je vaš poslovni naslov, vpisan v AJPES-ov register prejemate vso poslovno pošto, o kateri ste lahko obveščeni, prav tako lahko po e-pošti prejmete tudi skene same pošte. Končno se vam vsa pošta lahko tudi fizično prepošlje na želeni naslov. Za vas se po dogovoru lahko opravijo tudi določene administrativne storitve za vaše podjetje.

Prednosti virtualne pisarne

registracija podjetja in poslovni naslov (ko s strani lastnika ali sosedov ni možno dobiti soglasja za registracijo podjetja)
minimalni stroške najemnine
racionalizacija poslovanja (za vas opravimo določena administrativna dela)
bistveno olajša in razbremeni poslovanje

Po čem se razlikujemo?

Naši sodelavci so strokovnjaki na svojem področju, so ustrezno univerzitetno izobraženi z več letnimi izkušnjami na področju računovodenja.

Smo imetniki certifikata usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa, ter naziva: certificiran računovodja specialist - strokovni vodja računovodskega servisa, ki se vodi v Registru računovodske poklicne skupine pod št. 367, ki je javno dostopen na povezavi: https:/www.oprps.org/register

Imamo izkušenega poznavalca računovodenja v javnem sektorju

Nenehno se izobražujemo in svoje znanje redno osvežujemo in izpopolnjujemo, s čimer zagotavljamo, da smo vedno na tekočem s spremembami in novostmi v zakonodaji in standardih na našem področju. Največ seveda štejejo izkušnje na različnih področjih dela s pestrim naborom strank glede na dejavnost, velikost ter vrsto organizacije.

Prikaži večArrow icon

Galerija

Storitve

Davčno svetovanje
Checkmark iconDavčno svetovanje za pravne osebe (davčna optimizacija poslovanja, davčni pregled, davčni inšpekcijski nadzor, ...) Checkmark iconHitri davčni nasveti Checkmark iconDavčno svetovanje za fizične osebe (davčna napoved, dohodnina, ...)
Prikaži večArrow icon

Lokacija

46,051;14,505;;*Ljubljana46,051;14,505;200000;

Storitve opravljamo po celotni Sloveniji:

Ajdovščina, Ankaran, Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bled, Borovnica, Bovec, Braslovče, Brežice, Cankova, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, Cerkno, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Divača, Dobrna, Dobrovnik, Dol pri Ljubljani, Dolenjske Toplice, Domžale, Dornava, Dravograd, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Grad, Grosuplje, Hodoš, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Izola, Jesenice, Juršinci, Kamnik, Kidričevo, Kobarid, Kobilje, Komen, Komenda, Koper, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranj, Kranjska Gora, Križevci, Krško, Kuzma, Laško, Lenart v Slovenskih goricah, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mirna, Mirna Peč, Mislinja, Moravske Toplice, Moravče, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Naklo, Nazarje, Nova Gorica, Novo mesto, Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Piran, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Polzela, Postojna, Prebold, Preddvor, Prevalje, Ptuj, Puconci, Radenci, Radeče, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Šalovci, Šempeter pri Gorici, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Šenčur, Škocjan, Škofja Loka, Škofljica, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas, Trzin, Tržič, Turnišče, Velenje, Velika Polana, Velike Lašče, Veržej, Videm, Vipava, Vitanje, Višnja Gora, Vodice, Vojnik, Vransko, Vrhnika, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, Žalec, Železniki, Žetale, Žiri, Žirovnica, Žužemberk
Prikaži večArrow icon

Povezave

Ocene

Grey starGrey starGrey starGrey starGrey star
Še nima ocen.
Prikaži večArrow icon