fb

Pomoč na domu za starejše · Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (oblačenje, umivanje, potreba, ...) · Nega nepokretne osebe · Maribor

Povpraševanje za pomoč na domu

Povprečna cena za pomoč na domu

Povprečna cena pomoči na domu se giblje med 5 in 16 EUR / uro in je odvisna predvsem od dodatnih storitev in dneva v tednu.

Oglejte si še več povpraševanj za pomoč na domu