Upravičenci do pomoči na domu imajo zagotovljene pogoje za življenje v svojem domačem okolju. Zaradi svoje starosti, bolezni ali invalidnosti pa se sami ne morejo ustrezno oskrbovati in