Potrošniki smo ves čas obkroženi s številnimi blagovnimi znamkami. Zavedamo se, da na to kako smatramo neko blagovno znamko, vpliva tudi izgled njene embalaže. Embalaža mora biti učinkovita,