Izdelava mobilne aplikacije lahko pomeni možnost sklepanja novih poslov, saj si je dandanes z rastjo in razvojem prenosnih telefonov že skorajda nemogoče predstavljati posel brez neposrednega kontaktiranja strank.