Pogosto se srečamo s prepričanjem, da osebnih ali družinskih težav ne smemo razlagati drugim, saj nas je sram priznati, da se soočamo s čustveno stisko, ali pa strah,