Eko sklad je slovenski javni okoljski sklad, ki skrbi za pridobitev subvencij in ugodnih kreditov na področju investicij v okoljske naložbe. Za naložbe kot so obnova stanovanjskih zgradb,